Curium-eienskappe (25 feite wat u moet weet)


Cm of curium is die transuranies radioaktiewe aktinied metaal element. Kom ons bespreek curium in hierdie artikel.

Curium is die 8th lid van die aktiniedreeks. Dit kom agter uraan aan en het dus radioaktiewe eienskappe. Dit lyk 'n harde, digte, silweragtige metaal. By die omgewingstoestand toon dit paramagnetisme terwyl dit by laer temperature antiferromagneties word.

In die volgende deel moet ons die basiese fisiese eienskap van curium soos smeltpunt, ionisasie-energie, allotrope, isotope, ens.

1. Curium simbool

“Cm” is die afkorting vir die simbool van curium uit die Engelse alfabet, in plaas van C of Cu aangesien beginletters vir koolstof- of koperelemente geneem word.

Curium Atoomsimbool

2. Kuriumgroep in die periodieke tabel

Die groep curium in die periodieke tabel is tussen die 3rd en 4th, aangesien dit 'n aktinied is en die tydperk van aktinied onvoorspelbaar is as gevolg van aktiniedsametrekking van die 5f-orbitaal.

3. Kuriumperiode in die periodieke tabel

Soos ander aktiniede behoort Cm tot die 7th periode in die periodieke tabel.

4. Kuriumblok in die periodieke tabel

As gevolg van die teenwoordigheid van valensie 5f is orbitaal curium 'n f-blok element, alhoewel dit s, p en d orbitaal het as gevolg van die Aufbau beginsel is die laaste orbitaal 5f.

5. Curium atoomgetal

Die z-waarde van curium is 96 wat sy atoomgetal is, dus het dit 96 elektrone en protone. Albei het dieselfde getalle en teenoorgestelde ladings om elektriese neutraliteit te handhaaf.

6. Curium atoomgewig

Soos per die 12C-skaal, die atoomgewig van curium is 247 wat beteken dit is 247/12th van die gewig van die atoomgewig van koolstof self.

7. Kurium Elektronegatiwiteit volgens Pauling

Volgens die Pauling-skaal is die elektronegatiwiteit van Curium 1.3 wat aandui dat dit meer elektropositief is aangesien dit skaars aardmetaal is, wat 'n elektropositiewe karakter besit.

8. Curium atoomdigtheid

Die atoomdigtheid van Curium is baie hoog wat 20.2 g / cm3 aangesien dit 'n superswaar element is.

Digtheid word bereken deur die formule, atoomdigtheid = atoommassa / atoomvolume.

9. Curium smeltpunt

Die energie wat nodig is om die kristal van curium te smelt is 13470C of 1620K wat sy smeltpunt is, aangesien dit dubbele seskantige geslote aanneem, dus het meer energie nodig om die kristal te breek.

10. Curium kookpunt

31100C tot 3383K is die kooktemperatuur of kookpunt van curium, aangesien dit radioaktief van aard is, sodat dit meer energie as sy smeltpunt benodig het om van die vloeibare toestand af te kook.

11. Curium Van der Waals radius

Soos 'n ander transuraniese aktinied, is Van der Waal se radius van curium 200 nm. Omdat dit 'n 7s-orbitaal het wat groter ruimtelike verspreiding het, sal die waarde hoog wees, maar as gevolg van die swak siftingseffek van 5f- en 6d-orbitale neem kernaantrekkingskrag op die buitenste orbitaal toe en die radius sal verminder word.

12. Curium ioniese radius

Die ioniese radius is dieselfde as wat Van der Waal se radius van curium 200 pm is. Aangesien dit dieselfde ioniese waarde as die curium vorm.

13. Curium isotope

Elemente met dieselfde aantal elektrone maar verskillende massagetalle word genoem isotope van die oorspronklike element. Kom ons bespreek die isotope van Curium.

Op grond van neutrone het getal neptunium 28 isotope -

 • 233Cm
 • 234Cm
 • 235Cm
 • 236Cm
 • 237Cm
 • 238Cm
 • 239Cm
 • 240Cm
 • 241Cm
 • 242Cm
 • 242mCm
 • 233Cm
 • 243Cm
 • 243mCm
 • 244Cm
 • 244m1Cm
 • 244m2Cm
 • 245Cm
 • 245mCm
 • 246Cm
 • 246mCm
 • 247Cm
 • 247m1Cm
 • 247m2Cm
 • 248Cm
 • 248mCm
 • 249Cm
 • 249mCm
 • 250Cm
 • 251Cm

Hier word slegs stabiele isotope hieronder bespreek -

isotoopNatuurlike
Oorvloed
Halfleeftydafgee
deeltjies
Aantal van
neutron
242CmSintetiese160 dα, SF146
243CmSintetiese29.1 daarα, €, SF147
24CmSintetiese18.1 daarα, SF148
245CmSintetiese8500 daarα, SF149
246CmSintetiese4730 daarα, SF150
247CmSintetiese1.56 * 107 yα151
248CmSintetiese3.40 * 105 yα, SF152
250CmSintetiese9000 daarα, β, SF154
Isotope van Curium

 

14. Curium elektroniese dop

Die dop wat die kern omring volgens die hoofkwantumgetal en wat die elektrone bevat, word 'n elektroniese dop genoem. Kom ons bespreek die elektroniese dop van Curium.

2 8 18 32 25 9 2 is die versameling van die elektroniese dop van curium aangesien dit 96 elektrone bevat en daardie elektrone kan op hierdie manier om die kern in die s, p, d en f orbitaal gerangskik word volgens hul beginsel sowel as magnetiese kwantumgetal.

15. Curium elektronkonfigurasies

Volgens Hund se reël is die korrekte elektroniese konfigurasie van Curium [Rn]5f76d17s2 of 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f7 6s2 6p6 6d1 7s2 omdat dit uit 96 elektrone bestaan, word daardie elektrone by s, p, d en f orbitale van onderskeie beginselkwantumgetal geplaas.

16. Curiumenergie van eerste ionisasie

Die energie wat benodig word vir die verwydering van die eerste elektron vir curium is 581 KJ/mol wat plaasvind vanaf 7s orbitaal en as gevolg van relativistiese sametrekking sal die energie hoog wees vir die eerste IE

17. Curiumenergie van tweede ionisasie

1196 KJ/mol is die tweede ionisasie-energie wat benodig word vir van curium. Die 2nd elektron word verwyder uit die 7s orbitaal van curium wat reeds in +1 opgewekte toestand is en om hierdie rede is die 2nd ionisasie is redelik hoog as die vorige een, alhoewel daar geen stabiliserende faktor teenwoordig is nie.

18. Kuriumenergie van derde ionisasie

Die derde ionisasie-energie vir Curium is 1997 KJ/mol en die redes is –

 • Die derde elektron word van 6d in plaas van 5f verwyder as gevolg van uitruilenergie
 • 6d beskerm die kern baie swak en om hierdie rede sal kernaantrekkingskrag hoog wees
 • Derde ionisasie vind plaas vanaf die +2 opgewekte toestand van 'n sisteem.

19. Kuriumoksidasietoestande

Soos ander aktiniede, toon Cm 'n +3 oksidasietoestand en daarbenewens toon dit +4, +5 en +6 oksidasietoestande wat ook stabiel is as gevolg van die beskikbaarheid van elektrone in sy valensie en voor-uiteindelike orbitale.

20. Curium CAS-nommer

Soos per die chemiese abstrakte diens, is die CAS-nommer van die Curium-molekule 7440-51-9.

21. Curium Chem Spider ID

22415 is die chemiese spinnekop-ID vir die curium.

22. Kurium allotropiese vorms

allotrope is elemente of molekules met soortgelyke chemiese eienskappe maar verskillende fisiese eienskappe. Kom ons bespreek die allotropiese vorm van curium.

As gevolg van die hoogs radioaktiewe aard daarvan, is daar geen allotropiese vorm van curium gevind nie.

23. Curium chemiese klassifikasie

Curium kan in die volgende klasse geklassifiseer word -

 1. Kurium is een van transuraniese elemente
 2. Kurium is die sterkste radioaktiewe metaal
 3. Kurium is ook skaars aardmetaal soos 'n ander aktinied

24. Curium toestand by kamertemperatuur

As gevolg van die dubbel seskantige geslote rooster soliede vorm is die beste vir curium by kamertemperatuur of in die kristal.

25. Is Curium paramagneties?

Paramagnetisme is die neiging van magnetisering in die rigting van die magnetiese veld. Kom ons kyk of curium paramagneties is of nie.

Curium is paramagneties van aard as gevolg van die teenwoordigheid maksimum aantal wat 7 ongepaarde elektrone teenwoordig is in die 5f orbitaal, maar as 'n sterk radioaktiewe element kan ons nie die magnetiese molêre vatbaarheid voorspel nie.

Gevolgtrekking

Soos ander aktiniede, is curium 'n radioaktiewe element en dit kan sterk fluoresserende organometaalkomplekse met verskillende ligande vorm.

Biswarup Chandra Dey

Hi......ek is Biswarup Chandra Dey, ek het my Meestersgraad in Chemie voltooi. My spesialiseringsgebied is Anorganiese Chemie. Chemie gaan nie net oor lees reël vir reël en memorisering nie, dit is 'n konsep om op 'n maklike manier te verstaan ​​en hier deel ek met jou die konsep oor chemie wat ek leer omdat kennis die moeite werd is om dit te deel.

Onlangse plasings