3 feite oor Cr2o3 + Naoh + H2o: Wat, hoe om te balanseer:

In hierdie artikel gaan ons die chemiese reaksie van leer Cr2o3 + Naoh + H2o , sy produkvorming en balansering van die chemiese vergelyking.

Voordat ons leer hoe die reaksie Cr2o3 + Naoh + H2o verloop, moet ons leer watter soort reagense gebruik word en watter produkte gevorm sal word na gelang van hul toestande.

Cr2O3 , ook bekend as Dichromium Trioxide is 'n anorganiese oksied van Chroom in (+III) oksidasie toestand wat gevind kan word in 'n seldsame mineraal bekend as eskolaite, hierdie oksied is oor die algemeen groen van kleur wat nie ernstige gesondheidsgevare inhou nie, maar kan irritasie veroorsaak vel en longe as dit vir 'n langer tydperk ingeasem word. Sy molekulêre gewig is 151.99 g/mol met 'n digtheid van 5.21 g/cm3 .

Cr2o3 + Naoh + H2o
Molekulêre voorstelling van Cr2O3
Cr2O3 in vaste toestand is groen van kleur van Wikipedia

NaOH, bekend onder chemiese naam as natriumhidroksied en algemeen as bytsoda, is 'n anorganiese basis en hoogs korrosief wat 'n proteïenmolekule in omgewingstoestande kan afbreek. Dit is maklik oplosbaar in water, absorbeer vog soos CO2 en veroorsaak ernstige velbrandwonde en allergieë. Sy molekulêre formule is 40 g/mol met digtheid 2.13 g/cm3 .

Bytsoda in vaste toestand van Wikipedia

H2O is die chemiese formule vir water, ook na verwys as diwaterstofmonoksied met 'n molekulêre gewig van 18 g/mol en 'n kookpunt van 2120 F by 760 mm Hg. Dit is kleurloos, reukloos, smaakloos en die belangrikste oplosmiddel vir lewende wesens oorlewing.

Wat is Cr2o3 + Naoh + H2o ?

Cr2o3+ Naoh + H2o is 'n chemiese reaksie tussen dichroomtrioksied, natriumhidroksied en water wat óf 'n kompleksasie óf 'n redoksreaksie kan wees, afhangende van die aantal mol alkali/basis wat reageer en verskillende komplekse produkte produseer.

Hierdie reaksie word hoofsaaklik deur die alkali se konsentrasie beïnvloed.

Cr element kan verskeie tipes reaksies ondergaan insluitend redoks, verplasing, kompleksering, substitusiereaksies as gevolg van sy wisselende oksidasietoestande van +2 tot +6.

Wanneer slegs 2 mol NaOH van gebruik word, kry ons tetrahidroksochromaat(II) kompleks, en wanneer 6 mol gebruik word, kry ons heksahidroksochromaat(III) kompleks. Albei wat kan optree as reduseermiddels.

Wat is die produk van Cr2o3 + Naoh + H2o ?

Cr2o3 + Naoh + H2o reageer om 'n komplekse verbinding van Cr in +2 of +3 oksidasietoestande met Na te vorm+ ioon as die eweknie kationiese spesie wat die komplekse ioon balanseer.

Afhangende van die aantal mol alkali/basis wat reageer, word verskillende komplekse molekules met Cr gevorm. Wat eintlik verskil in die chemiese formule van verskillende spesies is die hidroksiegroepe teenwoordig in die komplekse ioon wat beïnvloed word deur die konsentrasie van alkali wat in die reaksie reageer.

Die eerste reaksie is 'n redoksreaksie - 'n oksidasiereduksiereaksie:

Cr2O3 + 2NaOH + 3H2O ——-> 2Na[Cr(OH)4

  • Natriumtetrahidroksochromaat(II) is die produk.

Cr is in +3 oksidasietoestand in reaktantvorm en in +2 oksidasietoestand in produkvorm.

Die tweede reaksie is 'n komplekseringsreaksie:

Cr2O3 + 6NaOH + 3H2O ——-> 2Na3[Cr (OH)6]

  • Natriumheksahidroksochromaat(III) is die produk.

Cr is in +3 oksidasietoestand in beide reaktant- en produkvorms.

Hoe om Cr2o3 + Naoh + H2o te balanseer?

Daar is twee reaksies hier wat bespreek moet word.

Die eenvoudigste manier om 'n chemiese vergelyking te balanseer, is deur eers die koëffisiënt neer te skryf, dws die getal wat voor die reaktant geskryf word as "X", "Y" ensovoorts, wat die aantal mol aandui wat gebruik word om die reaksie op voltooiing.

Die subskripsie in chemiese formule verteenwoordig die nommer van elke samestellende element wat deelneem om 'n molekule te vorm. 'n Element wat '1' bevat, beteken dat dit as 'n atoom teenwoordig is.

  1. yCr2O3 + xNaOH + zH2O ——-> v{Na[Cr(OH)4}

                                   2. nCr2O3 + mNaOH + pH2O ——-> q{Na3[Cr (OH)6}

Stap 1 : Tel die aantal atome van elke samestellende element aan beide kante van die reaksie en vorm 'n tabel.

  1. Cr = 2, O = 5, Na = 1, H = 3 aan die linkerkant van vergelyking 1.
  2. Cr = 1, O = 4, Na = 1, H = 4 aan die regterkant van vergelyking 1.
  1. Cr = 2, O = 5, Na = 1, H = 3 aan die linkerkant van vergelyking 2.
  2. Cr = 1, O = 4, Na = 1, H = 6 aan die regterkant van vergelyking 2.

Stap 2: Balanseer die elemente wat in hierdie geval Cr en Na is, afgesien van H en O.

Dit is makliker om O en H te balanseer aangesien dit algemene elemente is en hulle word gewoonlik gebalanseer terwyl ander elemente gebalanseer word.

Daar is 2 Cr aan die linkerkant, en 1 aan die regterkant, dus vermenigvuldig regterkant met 2 as sy koëffisiënt, wat dieselfde is vir beide die reaksies (a en b)

Dit maak Na ongebalanseerd en laat 1 Na aan die linkerkant en 2 Na-atome aan die regterkant. Dus, vermenigvuldig NaOH met 2 as sy koëffisiënt in die geval van a.

Maar 'n probleem ontstaan ​​in b. aangesien Na ongebalanseerd raak deur NaOH met 2 te vermenigvuldig aangesien daar 6 Na-atome aan die regterkant en slegs 2 aan die linkerkant ontstaan. Daarom, vermenigvuldig NaOH met 6 in b.

yCr2O3 + 2NaOH + zH2O ——-> 2{Na[Cr(OH)4} in die geval van 'n.

nCr2O3 + 6NaOH + pH2O ——-> 2{Na3[Cr (OH)6} in die geval van b.

Dit maak Cr en Na aan beide kante gebalanseer.

Stap 3: Balanseer waterstof gevolg deur balansering van suurstof.

Daar is 8 H aan die regterkant en 4 H aan die linkerkant van die vergelyking. Vermenigvuldig H2O met die koëffisiëntgrootte van 3. As ons dit doen, sien ons dat O ook gebalanseer is met 'n totaal van 8 suurstofatome aan beide kante van die vergelyking in a.

In b. , daar is 12 H aan die regterkant en 7 H aan die linkerkant, dus vermenigvuldig H2O by 3. Dit gee 12 H-atome aan beide kante en O-atome word intussen gebalanseer.

Gebalanseerde vergelyking: a. Kr2O3 + 2NaOH + 3H2O ——-> 2Na[Cr(OH)4] (minder alkaliese oplossing van NaOH)

                                 b. Kr2O3 + 6NaOH + 3H2O ——-> 2Na3[Cr (OH)6] (sterk konsentrasie NaOH)

Watter tipe reaksie is Cr2o3 + Naoh + H2o?

Cr2o3 + Naoh + H2o tipe reaksie wissel na gelang van die hoeveelheid alkali wat gebruik word. Met minder gekonsentreerde alkaliese oplossing, Na[Cr(OH)4] geproduseer word en in hoër gekonsentreerde alkaliese oplossing, Na3[Cr (OH)6] geproduseer word.

Beide a. en b. reaksie produseer komplekse maar die eerste een is 'n redoksreaksie aangesien Cr 'n verandering in oksidasietoestand van +3 na +2 ondergaan wat 'n kompleks vorm en in b. , Cr-oksidasietoestand verander nie en vorm 'n kompleks wat beteken dit is 'n komplekseringsreaksie.

Gevolgtrekking:

Cr2o3 + Nao + H2o reaksie produseer komplekse wat optree as reduseermiddels in analitiese chemie, redoksreaksies en die vorming van ander belangrike komplekse van Cr deur die hidroksiegroep te vervang, hoofsaaklik van toepassing in chelaatchemie.

Scroll na bo