19+ Kovalente Oksied Voorbeeld: Feite wat jy moet weet


Kovalente Oksiede is binêre verbindings wat gevorm word deur die reaksie van die suurstof met 'n nie-metaal wat deur kovalente bindings bymekaar gehou word. Sommige metalloïede en oorgangsmetale vorm ook kovalente oksiede. Hier sal ons weet oor kovalente oksied voorbeeld

Die voorbeelde van kovalente oksiede wat deur nie-metale, oorgangsmetale, metalloïede en aardalkalimetale gevorm word, is:

 1. Distikstofmonoksied (N2O)
 2. Stikstofmonoksied (NO)
 3. Distikstoftrioksied (N2O3)
 4. Stikstofdioksied (NO2)
 5. Distikstoftetraoksied (N2O4)
 6. Distikstofpentoksied (N2O5)
 7. Stikstoftrioksied (NO3)
 8. Fosfor(III)-oksied (P4O6)
 9. Fosfor(V)-oksied (P4O10)
 10. Koolstofmonoksied (CO)
 11. Koolstofdioksied (CO2)
 12. Koolstofsuboksied (C3O2)
 13. Swaeldioksied (SO2)
 14. Chroomtrioksied (CrO3)
 15. Mangaanheptoksied (Mn2O)
 16. Silikondioksied (SiO2)
 17. Diboortrioksied (B2O3)
 18. Arseenpentoksied (As2O5)
 19. Antimoonpentoksied (Sb2O5)
 20. Berilliumoksied (BeO)

1) Dinitrogeenmonoksied (N2O)   

Dit is 'n kovalente oksiedvoorbeeld wat deur 'n nie-metaal gevorm word. Dit is 'n kleurlose gas en het 'n aangename reuk. Dit word as laggas genoem .

2) Stikstofmonoksied (NO)

Dit is 'n kovalente oksiedvoorbeeld wat deur 'n nie-metaal gevorm word. Dit bestaan ​​as kleurlose gas, kleurlose vloeistof en ook as solied wanneer dit suiwer is. Dit word vervaardig deur stikstof te oksideer

3) Dinitrogentrioksied (N2O3)

Dit is 'n kovalente oksiedvoorbeeld wat deur 'n nie-metaal gevorm word. Dit is 'n blou vloeistof. Dit bestaan ​​slegs in vloeibare en vaste toestand.

4) Stikstofdioksied (GEEN2)          

Dit is 'n kovalent oksied voorbeeld gevorm deur 'n nie-metaal. Dit bestaan ​​as 'n bruin gas. Die molekules van stikstofdioksied is paramagneties in die natuur.

5) Dinitrogeen-tetroksied (N2O4)

Dit is 'n kovalente oksiedvoorbeeld wat deur 'n nie-metaal gevorm word. Dit bestaan ​​as kleurlose vloeistof met 'n onaangename reuk. Dit is diamagneties van aard.

6) Dinitrogeenpentoksied (N2O5)    

Dit is 'n kovalente oksiedvoorbeeld wat deur 'n nie-metaal gevorm word. Dit bestaan ​​as kleurlose vaste stof.

7) Stikstoftrioksied (GEEN3)

Dit is 'n kovalente oksiedvoorbeeld wat deur 'n nie-metaal gevorm word. Dit bestaan ​​as onstabiel radikaal. Hulle word in kunsmis gebruik.

8) Fosfor(III)oksied (P4O6)

Dit is 'n kovalente hekoksiedvoorbeeld wat deur 'n nie-metaal gevorm word. Dit bestaan ​​as wit kristallyne vaste stof of vloeistof en ruik soos knoffel. Alhoewel die korrekte naam tetrafosforheksoksied is, word die naam fosfortrioksied vandag steeds gebruik.

voorbeeld van kovalente oksied
Fosfor(III)oksied ( P4O6 )

9) Fosfor(V)oksied (P4O10)

Dit is 'n kovalente oksiedvoorbeeld wat deur 'n nie-metaal gevorm word. Dit is 'n wit vlokkende poeier. Dit is 'n suuranhidried van ortofosforsuur.

Fosfor(V)-oksied (P4O10 )

10) Koolstofmonoksied (CO)

Dit is 'n kovalente oksiedvoorbeeld wat deur 'n nie-metaal gevorm word. Dit bestaan ​​as 'n kleurlose, smaaklose en reuklose. Dit bevat 'n drievoudige binding tussen koolstof en suurstof.

11) Koolstofdioksied (CO2)

Dit is 'n kovalente oksiedvoorbeeld wat deur 'n nie-metaal gevorm word. Dit bestaan ​​as kleurlose gas met geen reuk nie. Dit is 'n kweekhuisgas.

12) Koolstofsuboksied (C3O2)

Dit is 'n kovalente oksiedvoorbeeld wat deur 'n nie-metaal gevorm word. Dit is 'n kleurlose en onwelriekende gas.Hierdie gas word geproduseer deur malonsuur te dehidreer

13) Swaweldioksied (SO2)

Dit is 'n kovalente oksiedvoorbeeld wat deur 'n nie-metaal gevorm word. Dit bestaan ​​as gas by kamertemperatuur.It is 'n kleurlose gas. Ekt het verstikkende reuk.

Lees meer oor H2CO Lewis struktuur

14) Chroomtrioksied (CrO3)

Dit is 'n kovalente oksiedvoorbeeld wat deur 'n oorgangsmetaal gevorm word. Dit is 'n donker pers vaste stof (wanneer watervry) terwyl helder oranje (wanneer nat).

15) Mangaanheptoksied (Mn2O7)

Dit is 'n kovalente oksiedvoorbeeld wat deur 'n oorgangsmetaal gevorm word. Dit is 'n vlugtige vloeistof. Dit is 'n basiese oksied en is hoogs reaktief.

16) Silikondioksied (Ja2)

Dit is 'n kovalente oksied byvoorbeeld gevorm deur 'n metalloïed. Dit staan ​​ook bekend as silika. Dit is 'n wit of 'n kleurlose kristallyne verbinding.

17) Diboortrioksied (B2O3)

Dit is 'n kovalente oksied byvoorbeeld gevorm deur 'n metalloïed. Dit is 'n kleurlose en 'n deursigtige vaste stof. Dit is ook bekend onder die naam booroksied.

18)Arseen pentoksied (As2O5)

Dit is 'n voorbeeld van 'n kovalente oksied gevorm deur 'n metalloïed. Dit is 'n glasagtige, wit vaste stof. Dit staan ​​ook bekend as Arseen (V) oksied.

19) Antimoonpentoksied (Sb2O5)

dit is 'n voorbeeld van 'n kovalente oksied fgevorm deur 'n metalloïed. Dit is 'n geel verpoeierde vaste stof. Dit bestaan ​​in die gehidreerde vorm.

20) Berilliumoksied (BeO)

Dit is 'n voorbeeld van kovalente oksied wat deur 'n aardalkalimetaal gevorm word. Dit is amfoteries van aard. Dit is die enigste element wat 'n kovalente oksied uit groep 2 vorm.

Gevolgtrekking:

Kovalente oksiede word deur nie-metale gevorm. Kovalente oksiede is suur van aard. Kovalente oksiede reageer met basis om sout te vorm.Wanneer kovalente oksiede met water reageer, vorm hulle sure. Wanneer kovalente oksiede met basisse reageer, vorm hulle soute.

Sonali Jham

Hi...Myself Sonali Jham. Ek het my Nagraadse studie in Chemie gedoen en ook B. Ed. Ek is 'n Onderwyser en 'n Dieetkundige van beroep. My stokperdjie is lees en skilder. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/sonali-jham-5110a4212

Onlangse plasings