3 Feite oor kontraktiele vakuool in Paramecium

Paramesium is eensellige eukariote wat aan die koninkryk Protista behoort. Dit word gewoonlik in akwatiese habitatte aangetref.  

Sametrekbaar vakuole in paramesium is die organelle betrokke by die uitpomp van oortollige water uit die sitoplasma van die sel. Hulle is hoofsaaklik verantwoordelik vir die instandhouding van die osmotiese homeostase in varswater organismes wat nie selwand het nie.

Kom ons bespreek nog 'n paar aspekte van die kontraktiele vakuole-komplekse teenwoordigheid in paramesium.

Waar word kontraktiele vakuole in paramesium gevind?

Paramesium het nie 'n selwand wat hulle kwesbaar maak vir endosmose wanneer teenwoordig in 'n hipotonies omgewing soos varswaterhabitatte.

Sametrekbare vakuole word dikwels in die sitoplasma van paramesium gevind wat varswaterhabitats bewoon. Hul hipotoniese eksterne omgewing sal veroorsaak dat die sel endosmose ondergaan. As gevolg hiervan sou die sel opswel en bars. Die kontraktiele vakuool verhoed dat dit gebeur.

Image Credit: gewimper by Ali Zifan is gelisensieer onder (CC BY-SA 4.0)

Hoe word kontraktiele vakuole in paramesium gevorm?

Verskeie vesikels kombineer saam om die kontraktiele vakuole te vorm en hulle kan ook daarvan losmaak.

Sametrekbare vakuole word gevorm deur die samesmelting van verskeie kleiner vesikels. Hierdie nuwe vesikels verskyn lukraak in die nabye omgewing van die sentrale vakuool. Hulle versmelt uiteindelik met die sentrale vakuole waarna die kollektiewe inhoud van die vakuole uitgedryf word.

Kontraktiele vakuool funksioneer in paramesium

Die hooffunksie van 'n kontraktiele vakuool in 'n sel is osmoregulering. Kom ons bespreek die stappe waarin hierdie osmoregulerende organe sy funksie verrig.

1. Die vloeistofvulfase

In vloeistofvulfase skei die radiale strukture van die sentrale vakuool die oortollige sitosoliese water af. Hierdie oortollige water wat deur endosmose die sel binnedring, word in die vakuool opgevang. Dit veroorsaak dat die vakuool swel.

2. Die afrondingsfase

In die afronding fase, die vakuool swel op om rond van vorm te word. Studies dui daarop dat afronding van die sel spanning in die membraan van beide die vakuool, radiale strukture en die sel veroorsaak.

As gevolg van die spanning wat geskep word, raak die radiale strukture los van die sentrale vakuool. Dit veroorsaak ook dat die porie oopgaan wanneer die vakuool saamsmelt met die plasmamembraan by die poriegebied.

3. Die vloeistofontladingsfase

In die vloeistofontladingsfase, deur die oop porie, word alle vakuole-inhoud vrygestel. Verlies aan oortollige water verminder die vakuoolgrootte en daarmee saam die spanning in die membraan. 'n Proteïen genaamd disgorging is verantwoordelik vir die samesmelting en die ontlading.

Gebrek aan membraanspanning maak die porie toe en laat die radiale strukture weer aan die gekrimpte vakuool vasmaak sodat die siklus voortgaan.

Sametrekbare vakuoolstruktuur in paramesium

Paramecium besit een of 'n paar kontraktiele vakuoolkomplekse. Hulle is saamgestel uit 'n sentrale groot vakuool met verskeie radiale armagtige strukture met buisvormige netwerk.

Die struktuur van 'n kontraktiele vakuool in paramesium word hieronder gegee:

Image Krediete: Struktuur van 'n kontraktiele vakuool in Paramecium by
Internetargiefboekfoto's is gelisensieer onder (CC0 1.0)

1. Sentrale vakuool:

  • Sentrale vakuool is 'n kontraktiele vakuool waaraan die radiale arms soos struktuur vasheg en losmaak.
  • Die membraan van die sentrale vakuool ontbreek V-ATPase holoënsieme en dien as die reservoir. Dit kan met die plasmamembraan saamsmelt.

2. Radiale strukture:

  • Die sentrale vakuool het ongeveer 5-10 radiale arms of vesikels of buisvormige strukture.
  • Die membraan van sulke strukture beskik oor V-ATPase holoënsieme wat primêr verantwoordelik is vir die handhawing van 'n proton gradiënt maar bemiddel proton-translokasie.

Gevolgtrekking

Sametrekbare vakuole in paramesium speel 'n onvervangbare rol waarsonder dit byna onmoontlik sou wees vir die organisme om in 'n hipotoniese omgewing te oorleef.

Scroll na bo