Konstante snelheid in verplasingstydgrafiek: wat, hoekom, feite, probleme


Die artikel bespreek 'n paar feite oor konstante snelheid in verplasingstydgrafiek.

Die verplasingstydgrafiek, bekend as die posisie-tydgrafiek, verteenwoordig 'n voorwerp se beweging. Wanneer ons die bewegende voorwerp se verplasing op 'n y-as as 'n afhanklike veranderlike plot en tyd op 'n x-as as 'n onafhanklike veranderlike, toon sy reguitlynhelling dat 'n voorwerp met konstante snelheid beweeg. 

Lees meer oor Horisontale Snelheid.

Wanneer ons 'n bewegende voorwerp se verplasingswaardes vir onderskeie tydwaardes plot, kry ons 'n helling wat 'n voorwerp se bewegingseienskappe

Die verband tussen die helling van verplasing tydgrafiek en konstante snelheid: 

  • As 'n helling verskyn as 'n horisontale reguit lyn, dui dit aan dat 'n voorwerp se snelheid is nul, soos dit in rus is.
  • As 'n helling verskyn as 'n geboë lyn, dit dui aan dat 'n voorwerp se snelheid verander soos dit versnel word.
  • As 'n helling verskyn as 'n reguit lyn, dui dit aan dat 'n voorwerp met konstante snelheid beweeg, aangesien dit nie versnel word nie.
Wat is konstante snelheid in verplasingstydgrafiek
Wat is konstante snelheid in verplasingstydgrafiek
Verplasing Tyd Grafiek Hellings
Verplasing Tyd Grafiek Hellings

Die helling vertoon soortgelyke eienskappe as die snelheid. Kom ons ondersoek die konsep van konstante snelheid in die verplasing-tyd grafiek. Wanneer 'n voorwerp met konstante snelheid beweeg, verander die verplasing met 'n vaste waarde in elke tydseenheid

Die grafiek toon die tipe beweging en verskaf die waarde van snelheid. Die helling is 'n verandering in verplasing per verandering in tydwaardes van die lyntrekking, wat gelyk is aan die snelheid. Sê bloot, die berekende hellingwaarde is 'n waarde van 'n voorwerp se snelheid.

v =s2-s1/t2-t1 = Δs/Δt

Hoe om helling te bereken
Hoe om konstante snelheid te bereken

Lees meer oor Verplasing.

Bereken die konstante snelheid van die bewegende motor van onder af verplasing teenoor tyd grafiek. 

Verplasing Tyd Grafiek
Verplasing Tyd Grafiek

gegewe:

Uit grafiek,

s1 = 0m

s2 = 60m

t1 = 0 sek

t2 = 6 sek

Om te vind:

v =?

Formule:

v =s2-s1/t2-t1 = Δs/Δt

Oplossing:

Die waarde van konstante snelheid van beweging word bereken as,

v =s2-s1/t2-t1 = Δs/Δt

Deur alle waardes te vervang,

v = 60-0/6-0

v = 10

Die motor beweeg met konstante snelheid van 10m/s.

Wat is konstante snelheid in verplasingstydgrafiek?

Die konstante snelheid in die verplasingstydgrafiek is die reguitlynhelling.

Die verplasingstydgrafiek vertoon verskeie hellings gebaseer op die beweging. Maar die helling kom na vore as 'n steil reguit lyn die konstante snelheid aandui. Hoe steiler of meer vertikaal die grafiek se hellinglyn is, hoe vinniger beweeg 'n voorwerp met konstante snelheid aangesien geen netto krag uitgeoefen word nie.

Lees meer oor Net Force.

Wanneer daar geen netto krag op 'n voorwerp is wat met konstante snelheid beweeg nie, dit bly beweeg met konstante spoed in die konstante rigting. Maar sy verplasing verander met betrekking tot tyd, soos hieronder getoon. As ons die verplasingstyddata vir die bewegende motor plot, dan is die resulterende verplasingstydgrafiek soos hieronder: 

Motor beweeg met konstante snelheid

Ons neem waar dat die motor met 'n konstante snelheid tot 50m beweeg. Verder bly dit stil vir 2 sekondes, en dan beweeg dit met konstante snelheid.  

Verplasing-tyd grafiek
Verplasing-tyd grafiek

Lees meer oor Speed ​​due to Net Force.

Bereken die volgende uit die verplasing – tyd grafiek hierbo:

Hoe ver ry die motor in 8 sekondes?

Wat is die konstante snelheid van die motor aanvanklik en lateraal?

Wat is die gemiddelde spoed van die motor?

Formule:

  • v =s2-s1/t2-t1
  • v=sf-si/tf-ti

Oplossing:

1) Die motor het 60 m in 8 sekondes gery.

2) (i) Die konstante snelheid van die motor word aanvanklik bereken as,

v =s2-s1/t2-t1

Bestaande waardes vanaf die helling van grafiek,

v = 50-0/5-0

v = 50 / 5

v = 10

Die konstante snelheid van die motor is aanvanklik 10m/s

(ii) Die konstante snelheid van die motor is later,

v =s2-s1/t2-t1

Bestaande waardes vanaf die helling van grafiek,

v = 100-50/10-7

v = 50 / 3

v = 16.6

Die konstante snelheid van die motor is later 16.6m/s

3) Die gemiddelde spoed van die motor word bereken as,

v=sf-si/tf-ti

Vervang alle waardes vanaf die helling van grafiek,

v = 100-0/10-0

v = 10

Die motor se gemiddelde spoed is 10m/s.

Wanneer snelheid konstant is in verplasingstydgrafiek?

Die snelheid is konstant in die verplasingstydgrafiek wanneer die verplasing daarvan verander. 

Die korrelasie tussen verplasing en snelheid gee aanleiding tot die diverse hellingsvorms in die verplasingstydgrafiek. Dit hang af van die positiewe of negatiewe waarde van die konstante snelheid volgens 'n voorwerp se rigting. 

Kom ons illustreer die verplasing-tydgrafiek vir hoë en lae konstante snelhede vir die motor wat na regs beweeg. Ons neem waar die helling van die lae konstante snelheid grafiek is meer af as die hoë konstante snelheid grafiek. Beide hellings van konstante snelhede is positief aangesien die verplasing in 'n toenemende wyse verander. Dit is hoe ons ons kan voorstel watter voorwerp vinniger as die ander beweeg vanaf die verplasingstydgrafiek. 

Konstante positiewe snelhede
Konstante positiewe snelhede
(Krediet: Shutter)

Aan die ander kant, as 'n voorwerp se verplasing met tyd afneem, wys dit die konstante negatiewe snelheid in die verplasingstydgrafiek.

Konstante negatiewe snelheid
Konstante negatiewe snelheid

Ons het die daaropvolgende feite in die verplasingstydgrafiek ondersoek:

  • Hoe groter die helling, hoe groter is die konstante snelheid.
  • As verplasing toeneem, skuins opwaarts namate die tyd toeneem, en konstante snelheid is positief.
  • As verplasing afneem, skuins afwaarts soos die tyd toeneem, en konstante snelheid is negatief.
  • As verplasing nul is, is die helling horisontaal, en die konstante snelheid is nul.  

Lees meer oor Relatiewe Beweging.

Ontleed en lewer kommentaar op verskillende afdelings in die verplasingstydgrafiek hieronder. Bereken ook die konstante positiewe snelheid en konstante negatiewe snelheid vanaf die grafiek. 

Konstante positiewe snelheid en konstante negatiewe snelheid
Konstant Positief Snelheid en konstante negatief Velocity

Oplossing:

1) Die seksie OA verteenwoordig die konstante positiewe snelheid soos verplasing toeneem.

Die positiewe konstante snelheid word bereken as

v =s2-s1/t2-t1

Vervang waardes uit die afdeling AB van die grafiek,

v = 6-0/2-0

v =3

Die konstante positiewe snelheid is 3m/s.

2) Die verplasing verander nie vir 4 sekondes van afdeling A na B nie; dit beteken dat 'n voorwerp op 2 m gestop bly en sy konstante snelheid is nul.

3) Die afdeling BC verteenwoordig die konstante negatiewe snelheid aangesien verplasing afneem.

Die negatiewe konstante snelheid word bereken as

v =s2-s1/t2-t1

Vervang waardes uit die afdeling BC van die grafiek,

v = 0-6/2-0

v = -6/2

v = -3

Die konstante negatiewe snelheid is -3m/s.

4) By punt C is verplasing nul; dit beteken die bewegende voorwerp met konstante snelheid keer terug na sy oorspronklike posisie en word stilstaande.


Manish Naik

Hallo, ek is Manish Naik het my MSc Fisika met Solid-State Electronics as spesialisasie voltooi. Ek het drie jaar ondervinding in die skryf van artikels oor fisika-vak. Skryfwerk, wat daarop gemik was om akkurate inligting aan alle lesers, van beginners en kundiges, te verskaf. In my vrye tyd spandeer ek graag my tyd in die natuur of om geskiedkundige plekke te besoek. Ek is geëerd om deel te wees van LambdaGeeks. Sien daarna uit om jou deur LinkedIn te verbind - https://www.linkedin.com/in/manish-ashok-naik/ Besoek ook my webwerf Wandering Maharashtra vir Maharashtra-reisgids en erfenisbewaringsartikels - https://wanderingmaharashtra.com /reis-blogs/

Onlangse plasings