15 Saamgestelde vs komplekse sin: Vergelykende analise

In hierdie artikel gaan ons die verskille tussen saamgestelde en komplekse sinne sien. Daar is heelwat verskille tussen saamgestelde en komplekse sinne. Met voorbeelde sal ons die vergelykende analise van leer ken saamgestelde vs komplekse sin.

OnderwerpSaamgestelde sinKomplekse sin
1. DefinisieA saamgestelde sin is 'n sin wat ten minste 'n minimum van twee het onafhanklike klousules. Die onafhanklike klousules staan ​​ook bekend as hoofsinne, aangesien hulle die primêre klousules van die sin is.'n Komplekse sin is 'n sin wat ten minste 'n minimum van een onafhanklike klousule of hoofsin en ten minste 'n minimum van een of meer afhanklike klousules het. Die afhanklike klousules staan ​​ook bekend as ondergeskikte klousules aangesien hulle die sekondêre klousules van die sin is.
voorbeeldeVoorbeeld: Riya was laat, en daarom het sy die bus gemis.

 Bogenoemde sin is 'n saamgestelde sin wat het 2 onafhanklike klousules (hoofklousules) - 'Riya was laat' en 'sy het die bus gemis'.
Voorbeeld: Priyansh het nie vandag skool toe gegaan nie omdat hy 'n erge maagpyn gehad het.
 
Bogenoemde sin is 'n komplekse sin as die onafhanklike klousule (hoofklousule) is 'Priyansh het nie skool toe gegaan nie' en die afhanklike klousule (bysin) is 'hy het 'n erge maagpyn gehad'.
2. Betekenis'n Onafhanklike klousule of 'n hoofsin is niks anders as 'n groep woorde wat sy eie onderwerp en 'n predikaat het en volkome sin maak nie. Dit dra volledige betekenis oor en kan op sy eie staan.'n Afhanklike bysin of 'n ondergeskikte bysin is ook niks anders as 'n groep woorde wat sy eie onderwerp en predikaat het nie. Maar dit gee egter nie op sy eie volledige betekenis nie. Dit kry sy volledige betekenis slegs wanneer dit saamgevoeg word met die onafhanklike klousule.
 
voorbeeldeVoorbeeld: Ek en Shalini het na die park gegaan en speletjies gespeel.

In hierdie sin is daar twee onafhanklike klousules – 'Ek en Shalini het na die park gegaan' en 'speletjies gespeel'. Beide die klousules het volledige betekenis en kan op hul eie staan.
Voorbeeld: Alhoewel my neef van gruwelflieks gehou het, was hy bang om daarna te kyk.

In hierdie sin is die afhanklike klousule 'my neef was mal oor gruwelflieks'. Alhoewel dit die onderwerp 'my neef' en predikaat 'geliefde gruwelfilms' het, gee dit nie volledige betekenis nie aangesien dit die onafhanklike klousule ondersteun.
3. Onafhanklike klousule'n Saamgestelde sin bestaan ​​uit meer as een onafhanklike klousule.
 
'n Komplekse sin bestaan ​​uit slegs een onafhanklike klousule.
voorbeeldeVoorbeeld: Sheetal eet nie roomys nie, want sy kry baie gou koud.
 
Hierdie saamgestelde sin het twee onafhanklike klousules. Hulle is 'Sheetal eet nie roomys nie' en 'sy kry baie gou koud'.
Voorbeeld: As môre 'n vakansiedag is, sal Mehak huis toe kom.

Hierdie komplekse sin het slegs een onafhanklike klousule wat is 'Mehak sal huis toe kom'.
4. Afhanklike klousule’n Saamgestelde sin het geen afhanklike sinsdeel in nie.
 
'n Komplekse sin moet ten minste 'n minimum van een afhanklike klousule in hê.
voorbeeldeVoorbeeld: Ons sal betyds moet begin, anders bereik ons ​​nie betyds nie.

In bogenoemde saamgestelde sin, jy kan geen afhanklike klousules vind nie aangesien dit net uit twee onafhanklike klousules bestaan.
Voorbeeld: Nadat ons klaar is met ons werk, het ons gaan fliek, want ons het baie vrye tyd gehad.

Hierdie komplekse sin het twee afhanklike klousules daarin. Die twee afhanklike klousules is 'ons het ons werk voltooi' en 'ons het baie vrye tyd gehad'.
5. VoegwoordDie onafhanklike klousules in 'n samestelling sin word gekombineer of saamgevoeg deur koördinerende voegwoorde.Die afhanklike klousules in 'n komplekse sin word gekombineer met die onafhanklike klousule deur ondergeskikte voegwoorde.
voorbeeldeVoorbeeld: Soumya het nie die projek voltooi nie en ook nie die klas bygewoon nie.
 
'Nog nie' is die koördinerende voegwoord in hierdie saamgestelde sin dit is kombinasie van die twee onafhanklike klousules – 'Soumya het nie die projek voltooi nie' en "Het sy die klas bygewoon."
Voorbeeld: Wanneer my grootouers by die huis kom, neem ons hulle na byna al die tempels in die stad.
 
'Wanneer' is die ondergeskikte voegwoord in hierdie komplekse sin, dit wil sê aansluit die afhanklike klousule 'my grootouers kom huis toe' en die onafhanklike klousule 'ons neem hulle na byna al die tempels in die stad'.
6. Posisie van die voegwoordDie koördinerende voegwoorde word meestal nie in die begin van die saamgestelde sinne gebruik nie.
Daar is egter min uitsonderings.
Die ondergeskikte voegwoorde kan in die begin en in die middel van die komplekse sin gebruik word om die afhanklike sinsdele en die onafhanklike sinsdele aan te sluit.
voorbeeldeVoorbeeld: Ruhi was gister siek, maar sy het die vergadering bygewoon.
 
"Tog' is die koördinerende voegwoord hier. dit is tussen die twee onafhanklike klousules dat dit aansluit.
Voorbeeld: Die vergadering sal begin word wanneer die bestuurder by ons aansluit.
 
'Wanneer' is die ondergeskikte voegwoord en dit word gebruik tussenin die onafhanklike klousule 'Die vergadering sal begin word' en die afhanklike klousule 'die bestuurder sluit by ons aan'.
voorbeeldeVoorbeeld: Omdat sy 'n gedissiplineerde meisie is, is sy gekies as die klasleier.
 
Dit is 'n uitsondering hier as 'vir' is die koördinerende voegwoord wat die twee onafhanklike klousules kombineer en dit word gebruik in die begin van die saamgestelde sin.
Voorbeeld: Alhoewel sy na die piekniek wou kom, het sy nie, want sy het haar eksamen gehad.
 
'Alhoewel' is die ondergeskikte voegwoord in die begin van die komplekse sin wat by die onafhanklike klousule aansluit 'sy het nie' en die afhanklike klousule 'sy wou na die piekniek kom'. 'Omdat' is die ondergeskikte voegwoord wat is tussenin die onafhanklike klousule 'sy het nie' en die afhanklike klousule 'sy het haar eksamen gehad'.
7. Lys van VoegwoordeMeeste belangrike en gereeld gebruikte koördinerende voegwoorde is en, vir, maar, nog nie, so en of.Die mees algemeen gebruikte ondergeskikte voegwoorde is want, sedert, na, dit, wat, wie, al, wanneer, waar, alhoewel, alhoewel, terwyl, voor, voorsien, tensy, tot, terwyl, indien, waar ens...
voorbeelda. Ek verkies sjokoladeroomys, maar my suster verkies vanieljeroomys.
 
Onafhanklike klousule: Ek verkies sjokolade roomys
Onafhanklike klousule: My suster verkies vanieljeroomys
Koördinerende voegwoord: maar
a. My ma het die saree gedra wat ek op haar verjaardag geskenk het.
 
Onafhanklike klousule: My ma het die saree gedra
Afhanklike klousule: Ek het geskenk op haar verjaardag
Ondergeskikte voegwoord: Wat
 
voorbeeldb. Shruthi kon nie Engels lees nie, en kon ook nie skryf nie.
 
Onafhanklike klousule: Shruthi kon nie lees nie
Onafhanklike klousule: Kon skryf
Koördinerende voegwoord: Of
b. Voordat die klasse begin, word almal gevra om die opdragte in te dien.
 
Onafhanklike klousule: Almal word gevra om die opdragte in te dien
Afhanklike klousule: Die klasse begin
Ondergeskikte voegwoord: Voordat
voorbeeldc. Rupam het sy werk klaargemaak en teruggekom huis toe.
 
 
Onafhanklike klousule: Rupam het sy werk voltooi
Onafhanklike klousule: Het teruggekom huis toe
Koördinerende voegwoord: en
c. Jy sal nie toegelaat word om aan die kompetisie deel te neem nie, tensy jy jou name registreer.
 
Onafhanklike klousule: Jy sal nie toegelaat word om aan die kompetisie deel te neem nie
Afhanklike klousule: Jy registreer jou name Ondergeskikte voegwoord: tensy
voorbeeldd. My pa het nie lekker gevoel nie, so hy het die dokter besoek.
 
Onafhanklike klousule: My pa het nie lekker gevoel nie
Onafhanklike klousule: Hy het die dokter besoek
Koördinerende voegwoord: So
d. Die wedstryd is afgelas weens die swaar reënbui.
 
Onafhanklike klousule: Die wedstryd is afgelas
Afhanklike klousule: Van die swaar reënbui
Ondergeskikte voegwoord: Omdat
voorbeelde. Almal het betyds bereik, maar die geleentheid het nie begin nie.
 
Onafhanklike klousule: Almal het betyds bereik
Onafhanklike klousule: Die geleentheid het nie begin nie
Koördinerende voegwoord: maar
e. Ek sal sjokolade en speelgoed koop, mits jy goed gedra.
 
Onafhanklike klousule: Ek sal sjokolade en speelgoed koop
Afhanklike klousule: Jy gedra jou goed
Ondergeskikte voegwoord: Met dien verstande
voorbeeldf. Ek het die hoofgereg gemaak en my suster het die nageregte voorberei.
 
 Onafhanklike klousule: Ek het die hoofgereg gemaak
Onafhanklike klousule: My suster het die nageregte voorberei
Koördinerende voegwoord: en
f. Ons sal die tempel besoek, as dit oopgemaak word.
 
Onafhanklike klousule: Ons sal die tempel besoek                 
Afhanklike klousule: dit word oopgemaak
Ondergeskikte voegwoord: Met dien verstande
voorbeeldg. Ons het beplan om op vakansie te gaan, maar dit is op die laaste oomblik gekanselleer.
 
Onafhanklike klousule: Ons het beplan om op vakansie te gaan
Onafhanklike klousule: Dit is op die laaste oomblik gekanselleer
Koördinerende voegwoord: maar
g. Nadat die fliek verby was, het ons die aandete by ons gunsteling restaurant gaan eet.
 
Onafhanklike klousule: Ons het die aandete by ons gunsteling restaurant gaan eet
Afhanklike klousule: Die fliek was verby
Ondergeskikte voegwoord: Na
voorbeeldh. Die onderwyser was afwesig, en daarom is die klasse vir die dag opgeskort.
 
Onafhanklike klousule: Die onderwyser was afwesig
Onafhanklike klousule: Die klasse vir die dag is opgeskort
Koördinerende voegwoord: En so
h. Waar ons ook al gegaan het, het ons ons hond saamgeneem.
 
Onafhanklike klousule: Ons het ons hond saamgeneem       
Afhanklike klousule: Ons het gegaan           
Ondergeskikte voegwoord: Waarokal
voorbeeldi. Rekha praat nie goed met almal nie, want sy is 'n introvert.
 
Onafhanklike klousule: Rekha praat nie goed met almal nie
Onafhanklike klousule: Sy is 'n introvert
Koördinerende voegwoord: vir
i. Alhoewel sy van ingenieurswese hou, het sy medisyne as haar loopbaan gekies weens haar ouer se druk.
 
Onafhanklike klousule: Sy het medisyne as haar loopbaan gekies
Afhanklike klousule: Sy hou van ingenieurswese
Afhanklike klousule: Van haar ouer se druk
Ondergeskikte voegwoord: Alhoewel, Omdat
voorbeeldj. Daar was geen treine beskikbaar nie, so ons het per vlug gereis.
 
Onafhanklike klousule: Daar was geen treine beskikbaar nie
Onafhanklike klousule: Ons het per vlug gereis
Koördinerende voegwoord: So
j. Dit is die boek wat ek verlede week by die biblioteek geleen het.
 
Onafhanklike klousule: Dit is die boek
Afhanklike klousule: Ek het verlede week by die biblioteek geleen.
Ondergeskikte voegwoord: Watter

Scroll na bo