Saamgestelde persoonlike voornaamwoord: 11 feite wat u moet weet

Saamgestelde persoonlike voornaamwoorde en verwante 11 feite sal jou konsep konkreet maak oor beide 'persoonlike voornaamwoord' en 'saamgestelde persoonlike voornaamwoord'.

Saamgestelde persoonlike voornaamwoorde is niks anders as byvoeging van agtervoegsel 'self' of 'self' by die persoonlike voornaamwoorde.

 1. Ek self is stil in staat om na my uitgawes te sorg.
 2. Hy gaan hom nie vir die aanbieding voorstel nie.
 3. Rita blameer haarself vir die mislukking van die kabaddi-wedstryd.
 4. Jy moet jouself as 'n bekoorlike man voorstel om jou meisie te beïndruk.
 5. Ons gaan onsself geniet met harde musiek en lekker kos.

Verduideliking 1 – Hier is die agtervoegsel 'self' bygevoeg met die persoonlike voornaamwoord 'my' om die saamgestelde persoonlike voornaamwoord 'myself' te omraam.

Verduideliking 2 – Hier is die agtervoegsel 'self' bygevoeg met die persoonlike voornaamwoord 'hy' om die saamgestelde persoonlike voornaamwoord 'homself' te omraam.

Verduideliking 3 – Hier is die agtervoegsel 'self' bygevoeg met die persoonlike voornaamwoord 'haar' om die saamgestelde persoonlike voornaamwoord 'haarself' te omraam.

Verduideliking 4 – Hier is die agtervoegsel 'self' bygevoeg met die persoonlike voornaamwoord 'jou' om die saamgestelde persoonlike voornaamwoord 'jouself' te omraam.

Verduideliking - Hier is die agtervoegsel 'self' bygevoeg met die persoonlike voornaamwoord 'ons' om die saamgestelde persoonlike voornaamwoord 'onsself' te omraam.

Wat is die saamgestelde persoonlike voornaamwoorde?

Ons moet eers die konsep van 'Persoonlike voornaamwoorde' ken. Ons kan twaalf persoonlike voornaamwoorde in Engelse taal sien. Hulle word persoonlike voornaamwoorde genoem omdat hierdie twaalf voornaamwoorde van enige spesifieke persoon of enige spesifieke plek van 'n sin plaasvind. Daardie twaalf persoonlike voornaamwoorde is

 1. I,
 2. my,
 3. jy,
 4. ons,
 5. ons
 6. Haai,
 7. hom,
 8. sy,
 9. haar,
 10.  hulle,
 11. hulle en
 12.  it 

Nou moet ons die konsep van saamgestelde persoonlike voornaamwoorde verstaan. Sodra ons agtervoegsel by die persoonlike voornaamwoord voeg, word dit 'n 'Saamgestelde persoonlike voornaamwoord'. Daar is agt saamgestelde persoonlike voornaamwoorde.

 1. myself,
 2. jouself,
 3. homself,
 4. haarself,
 5. self
 6. julleself,
 7. onsself, en
 8. hulself

Voorbeeld – ek wil nie myself blameer vir die gemors van hierdie kosresep nie aangesien my ma my dieselfde geleer het.

Verduideliking - Hier is die agtervoegsel 'self' by die persoonlike voornaamwoord 'my' gevoeg en word 'myself' wat 'n 'Saamgestelde persoonlike voornaamwoord' is.

Wanneer persoonlike voornaamwoorde samestellings is?

'n Persoonlike voornaamwoord word saamgestel wanneer die agtervoegsel 'self' of 'self' daarby gevoeg is. Daar is twee tipes agtervoegsels wat gebruik word om by die persoonlike voornaamwoorde te voeg.

saamgestelde persoonlike voornaamwoord
Vyf Voorbeelde van sinne omraam met 'Saamgestelde persoonlike voornaamwoorde'

Die agtervoegsel 'self'-

Die agtervoegsel 'self' is vroeër met vyf bygevoeg enkelvoud persoonlike voornaamwoorde. Daardie vyf enkelvoudige persoonlike voornaamwoorde is

 1. myself,
 2. jouself,
 3. homself,
 4. haarself, en
 5. self

Die agtervoegsel 'self'-

Die agtervoegsel 'self' is vroeër met drie bygevoeg meervoud persoonlike voornaamwoorde. Daardie drie meervoude persoonlike voornaamwoorde is

 1.  julleself,
 2. onsself, en
 3. hulself

Voorbeeld – Jy moet vir jouself sorg terwyl jy weg is om jou MBA-opleiding te hê.

Verduideliking - Hier is die agtervoegsel 'self' by die persoonlike gevoeg voornaamwoord 'jou' om die samestelling te raam persoonlike voornaamwoord 'jouself'.

Waarom is persoonlike voornaamwoorde samestellings?

Persoonlike voornaamwoorde word saamgestel sodra die agtervoegsel, self of self by die persoonlike voornaamwoord gevoeg is.

Die agtervoegsel 'self' is vroeër in vyf situasies by die persoonlike voornaamwoorde gevoeg.

 1. 1st Persoon enkelvoud getal
 2. 2nd Persoon enkelvoud getal
 3. 3rd Persoon enkelvoud getal (manlik)
 4. 3rd Persoon enkelvoud getal (vroulik)
 5. 3rd Persoon enkelvoud getal (voorwerp)

Die agtervoegsel 'self' is vroeër in drie situasies by die persoonlike voornaamwoorde gevoeg.

 1. 1st Persoon Meervoud Getal
 2. 2nd Persoon Meervoud Getal
 3. 3rd Persoon Meervoud Getal

Voorbeeld 1 – Rita, gaan self alle reëlings vir die partytjie doen.

Voorbeeld 2 – Rita en Reena is heeltemal in staat om self alle reëlings vir die partytjie te doen.

Verduideliking - Eerste voorbeeld is 'n voorbeeld van enkelvoud saamgestelde persoonlike voornaamwoord en die tweede voorbeeld leen gevalle van meervoud saamgestelde persoonlike voornaamwoorde.

Wat doen 'n saamgestelde persoonlike voornaamwoord?

Saamgestelde persoonlike voornaamwoorde voer die onderstaande funksies in 'n sin uit.

Funksie 1 – 'n Saamgestelde persoonlike voornaamwoord wat gebruik word om die hoofselfstandige naamwoord of naamwoordekwivalent van die sin te vervang.

Funksie 2 – 'n Saamgestelde persoonlike voornaamwoord in 'n sin wat gebruik word om die ontvanger van die handeling van daardie sin te wys.

Funksie 3 – 'n Saamgestelde persoonlike voornaamwoord in 'n sin kan as 'Refleksiewe saamgestelde persoonlike voornaamwoord' gebruik word.

Funksie 4 – 'n Saamgestelde persoonlike voornaamwoord in 'n sin kan as 'Intensiewe saamgestelde persoonlike voornaamwoord' gebruik word.

Funksie 5 – 'n Refleksiewe saamgestelde persoonlike voornaamwoord weerspieël die werking van 'n infinitief.

Voorbeeld – Pijush en Rana is baie gelukkig met hulself aangesien hulle 'n goeie vriendskapsband deel.

Verduideliking - Die saamgestelde persoonlike voornaamwoord wat in hierdie sin gebruik word is 'hulleself' wat 'n meervoudsgetal is.

Wanneer saamgestelde persoonlike voornaamwoorde enkelvoud is?

Saamgestelde persoonlike voornaamwoorde word enkelvoud wanneer die onderwerp van die sin ook 'n enkelvoudige getal is. Saamgestelde persoonlike voornaamwoorde word gebruik om nie die hoofselfstandige naamwoord of naamwoordekwivalent van die sin te vervang nie, maar om dieselfde te verwys of om inligting oor die hoofselfstandige naamwoord of naamwoordekwivalent te gee. Dus, as die hoofselfstandige naamwoord of naamwoordekwivalent in enkelvoud is, dan is die verwante saamgestelde persoonlike voornaamwoord is ook 'n enkelvoudige getal.

Ons moet in gedagte hou dat die enigste agtervoegsel wat by persoonlike voornaamwoord gevoeg kan word om dit saamgestel te maak 'Self' is.

Kom ons kyk na die lys van enkelvoud saamgestelde persoonlike voornaamwoorde.

Enkelvoudige persoonlike voornaamwoordEnkelvoudige saamgestelde persoonlike voornaamwoord
mymyself
joujouself
homself
haarHaarself
itself
Lys van enkelvoud saamgestelde persoonlike voornaamwoords

Voorbeeld – Die leeu skop homself in woede.

Verduideliking - Hier is die agtervoegsel 'self' by die 3de persoon gevoeg enkelvoud getal 'dit' en omraam die enkelvoud saamgestelde persoonlike voornaamwoord 'self'.

Wanneer saamgestelde persoonlike voornaamwoorde meervoud is?

Saamgestelde persoonlike voornaamwoorde word meervoud wanneer die onderwerp van die sin of die selfstandige naamwoord / selfstandige naamwoord ekwivalent van die sin ook in meervoud getal is. Die doel van saamgestelde persoonlike voornaamwoord is nie om die hoofselfstandige naamwoord of naamwoordekwivalent van die sin te vervang nie, maar om inligting daaroor te gee. Dus moet die hoofselfstandige naamwoord of naamwoordekwivalent en die persoonlike saamgestelde voornaamwoord dieselfde vorm hê. Slegs die agtervoegsel 'self' is vroeër bygevoeg met meervoude persoonlike voornaamwoorde om dit saamgestel te maak.

Kom ons kyk na die lys van meervoud saamgestelde persoonlike voornaamwoorde.

Meervoud Persoonlike voornaamwoordMeervoud Saamgestelde Persoonlike voornaamwoord
onsOnsself   es
joujulle
hullehulself
Lys van meervoud saamgestelde persoonlike voornaamwoorde

Voorbeeld – Sandip en Rana gaan hulself berispe vir die mislukking van hul besigheidsvoorstel.

Verduideliking - Hier is die agtervoegsel 'self' by die 3 gevoegrd persoon enkelvoud getal 'dit' en omraam die enkelvoud saamgestelde persoonlike voornaamwoord 'self'.

Tipes saamgestelde persoonlike voornaamwoorde –

Alle saamgestelde persoonlike voornaamwoorde kan onder twee groepe gekategoriseer word.

 1. Refleksiewe saamgestelde persoonlike voornaamwoorde
 2. Intensiewe saamgestelde persoonlike voornaamwoorde

Vorme van beide tipes groepe is dieselfde alhoewel die funksies van 'Refleksiewe' en 'Intensiewe' saamgestelde persoonlike voornaamwoorde verskil.

Voorbeeld van 'Refleksiewe saamgestelde persoonlike voornaamwoord' – ek gaan myself aanmoedig vir sulke dromerige dansuitvoering.

Verduideliking - Hier is die onderwerp van die sin of selfstandige naamwoord van die sin of selfstandige naamwoord ekwivalent om 'n aksie teenoor hom- of haarself uit te voer. Die optrede van die subjek teenoor hom- of haarself is die kenmerk van 'Refleksiewe saamgestelde persoonlike voornaamwoord.

Voorbeeld van 'Intensiewe saamgestelde persoonlike voornaamwoord' – Pijush het self al die blomme van hierdie troulokaal versier.

Verduideliking - Hier is die saamgestelde persoonlike voornaamwoord naby die onderwerp van die sin geleë. Die aksie van die onderwerp in 'Intensiewe saamgestelde persoonlike voornaamwoord' is nie teenoor hom- of haarself nie.

Wanneer saamgestelde persoonlike voornaamwoorde refleksief is –

Saamgestelde persoonlike voornaamwoorde is reflektief wanneer die onderwerp van die sin die aksie teenoor hom- of haarself doen. Die onderwerp van saamgestelde persoonlike voornaamwoord is die ontvanger van die aksie.

Voorbeeld – Sandip het homself met heerlike brownies bederf om die nuus van sy bevordering te vier.

Verduideliking - Hier is die onderwerp van die sin of selfstandige naamwoord van die sin of selfstandige naamwoord ekwivalent om 'n aksie teenoor hom- of haarself uit te voer. Die optrede van die subjek teenoor hom- of haarself is die kenmerk van 'Refleksiewe saamgestelde persoonlike voornaamwoord.

Wanneer saamgestelde persoonlike voornaamwoorde intensief is –

Saamgestelde persoonlik voornaamwoorde word intensief in twee situasies.

 1. Die selfstandige naamwoord of naamwoordekwivalent van die sin is nie die ontvanger van die aksie nie.
 2. Die saamgestelde persoonlike voornaamwoord geplaas net na of naby die selfstandige naamwoord of naamwoordekwivalent van die sin.

Voorbeeld – Rina gaan self die bruid voorberei vir die groot dag.

Verduideliking - Hier is die saamgestelde persoonlike voornaamwoord naby die onderwerp van die sin geleë. Die aksie van die onderwerp in 'Intensiewe saamgestelde persoonlike voornaamwoord' is nie teenoor hom- of haarself nie.

Saamgestelde persoonlike voornaamwoord voorbeelde-

Voorbeeld 1 – Ek wil myself prys vir al daardie uitstekende skilderye.

Voorbeeld 2 – Jy moet in jouself wees terwyl jy jou nuwe baas ontmoet.

Voorbeeld 3 – Sandip self is verantwoordelik daarvoor om die verkeerde rigting na die hotel te kies.

Voorbeeld 4 – Mala het self die blommeruiker by die mark vir haar pa gekoop.

Voorbeeld 5 – Die nuwe katjie het self geleer om op die muur te spring.

Voorbeeld 6 – Ons gaan self ons huis inkleur.

Voorbeeld 7 – Julle moet almal vir julleself sorg terwyl julle sonder enige toesighouer speel.

Voorbeeld 8 – Hulle maak hulself skuldig vir al hul simpel foute.

Voorbeeld 9 – Rina jy moet my help aangesien ek myself nie gaan help om voorbereid te wees vir die partytjie nie.

Voorbeeld 10 – Rina en Malati het self hul probleme gesorteer.

Verduideliking 1 – Hier is die agtervoegsel 'self' by die persoonlike voornaamwoord 'my' gevoeg om die enkelvoud saamgestelde persoonlike voornaamwoord 'myself' te omraam.

Verduideliking 2 – Hier is die agtervoegsel 'self' by die persoonlike voornaamwoord 'jou' om die enkelvoud saamgestelde persoonlike voornaamwoord 'jouself' te raam.

Verduideliking 3 – Hier is die agtervoegsel 'self' by die persoonlike gevoeg voornaamwoord 'hom' om die enkelvoud te raam saamgestelde persoonlike voornaamwoord 'self'.

Verduideliking 4 – Hier is die agtervoegsel 'self' by die persoonlike voornaamwoord 'haar' gevoeg om die enkelvoud saamgestelde persoonlike voornaamwoord 'haarself' te omraam.

Verduideliking 5 – Hier is die agtervoegsel 'self' by die persoonlike gevoeg voornaamwoord 'dit' om die enkelvoud te raam saamgestelde persoonlike voornaamwoord 'self'.

Verduideliking 6 – Hier is die agtervoegsel 'self' by die persoonlike voornaamwoord 'ons' gevoeg om die meervoud saamgestelde persoonlike voornaamwoord 'onsself' te omraam.

Verduideliking 7 – Hier is die agtervoegsel 'self' by die persoonlike voornaamwoord 'jou' gevoeg om die meervoud saamgestelde persoonlike voornaamwoord 'julle' te omraam.

Verduideliking 8– Hier is die agtervoegsel 'self' by die persoonlike gevoeg voornaamwoord 'hulle' om die meervoud te raam saamgestelde persoonlike voornaamwoord 'hulleself'.

Verduideliking 9 – Hier is die agtervoegsel 'self' by die persoonlike gevoeg voornaamwoord 'my' om die enkelvoud te raam saamgestelde persoonlike voornaamwoord 'myself'.

Verduideliking 10 – Hier is die agtervoegsel 'self' by die persoonlike voornaamwoord 'hulle' gevoeg om die meervoud saamgestelde persoonlike voornaamwoord 'hulle' te omraam.

Afsluiting -

Ons moet in gedagte hou dat daar net twee agtervoegsels, 'self' en 'self' is wat by persoonlike voornaamwoorde om 'Saamgestelde persoonlike voornaamwoorde' te raam.

Scroll na bo