31 Voorbeelde van saamgestelde selfstandige naamwoorde wat jy moet ken

A saamgestelde naamwoord bestaan ​​uit twee of meer bestaande woorde. Byvoeglike naamwoorde, werkwoorde, voorsetsels en selfstandige naamwoorde kan almal as komponente gebruik word om saamgestelde selfstandige naamwoorde te skep. 

Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde van saamgestelde naamwoorde en hul gebruike in sinne.

  Sinsvoorbeelde    verduidelikings  
1. Die meisie het nog 'n kêrel met wie sy elke geheime kan deel.  Hier word die saamgestelde selfstandige naamwoord, 'kêrel', gevorm deur twee woorde, 'seun' en 'vriend', wat oorspronklik selfstandige naamwoorde is, te gebruik.    
2. Die melkman kom haal daagliks koeimelk.  Hier word die saamgestelde selfstandige naamwoord, 'melkman', gevorm deur twee woorde, 'melk' en 'mens' te gebruik, wat ook 'n kombinasie van selfstandige naamwoorde is.  
3. Daar is 'n driekuns vir R. Singh in hierdie wedstryd.  Hier word die saamgestelde selfstandige naamwoord, 'hattrick', gevorm deur twee woorde, 'hoed' en 'trick' te gebruik, wat ook 'n kombinasie van selfstandige naamwoorde is.    
4. Rahul het vandag 'n modieuse kapsel gesny.  Hier word die saamgestelde selfstandige naamwoord, 'haarsnit', gevorm deur twee woorde, 'hare' en 'sny' te gebruik, wat weer 'n kombinasie van selfstandige naamwoorde is.  
5. Dit is jou looptyd; in daardie tyd moet jy die tuistaak voltooi.    Hier word die saamgestelde selfstandige naamwoord, 'looptyd', gevorm deur twee woorde, 'hardloop' en 'tyd' te gebruik, wat 'n kombinasie van die naamwoordfrase is.    
6. 'n Sweethemp sal hierdie winter 'n belangrike lap vir ons wees.    Hier word die saamgestelde selfstandige naamwoord, 'sweethemp', gevorm deur twee woorde te gebruik, 'sweet' en 'hemp', wat 'n kombinasie van selfstandige naamwoorde is.    
7. Hy moet môre die huispartytjie bywoon.  Hier word die saamgestelde selfstandige naamwoord, 'huisparty', gevorm deur twee woorde, 'huis' en 'party' te gebruik, wat ook 'n kombinasie van selfstandige naamwoorde is.    
8. Die man het skielik 'n item uit die grypsak gekies.    Hier word die saamgestelde selfstandige naamwoord, 'gryp-sak', gevorm deur twee woorde, 'gryp' en 'sak' te gebruik, wat ook 'n kombinasie van selfstandige naamwoorde is.    
9. Na die sprongsnit van my gradeplegtigheid, is ek tot die Meestersgraad toegelaat.    Hier word die saamgestelde selfstandige naamwoord, 'Meestergraad', gevorm deur twee woorde, 'Meester' en 'graad', 'n kombinasie van selfstandige naamwoorde, te gebruik.    
10. Om ander te vergeet is die kitsoplossing vir ellende.  Hier word die saamgestelde selfstandige naamwoord, 'quick fix', gevorm deur twee woorde te gebruik, 'quick' en 'fix', 'n kombinasie van byvoeglike naamwoorde en selfstandige naamwoorde.  
11. Ek benodig maklike geld van die bank vir my besigheid.    Hier word die saamgestelde selfstandige naamwoord, 'maklik-geld, gevorm deur twee woorde te gebruik, 'maklik' en 'geld', wat 'n kombinasie van byvoeglike naamwoord en selfstandige naamwoord is.    
12. Nou is dit tyd om alle aktiwiteite in die kantoor te sluit.  Hier word die saamgestelde selfstandige naamwoord, 'sluit alles toe', gevorm deur twee woorde, 'naby' en 'almal' te gebruik, wat byvoeglike naamwoorde en byvoeglike naamwoorde kombineer.    
13. Jahangir word van krygshof aangekla vir die oortreding van militêre wet.  Hier word die saamgestelde selfstandige naamwoord, 'militêre wet', gevorm deur twee woorde te gebruik, 'militêr' en 'wet', 'n kombinasie van byvoeglike naamwoorde en selfstandige naamwoorde.  
14. Amit, jy probeer 'n Jack-in-the-box in die samelewing wees.    Hier word die saamgestelde selfstandige naamwoord, 'jack-in-the-box', gevorm deur meer as twee woorde te gebruik, 'jack, in, the' en 'box', wat 'n kombinasie van selfstandige naamwoord en voorsetselfrase is.    
15. Anamika woon in die stadstaat Wes-Bengale.    Hier word die saamgestelde selfstandige naamwoord, 'stadstaat', gevorm deur twee woorde, 'stad' en 'staat', 'n kombinasie van selfstandige naamwoorde, te gebruik.  
16. My pa is die Algemene Sekretaris van R&D.  Hier word die saamgestelde selfstandige naamwoord, 'Generaalsekretaris', gevorm deur twee woorde, 'Generaal' en 'Sekretaris', 'n kombinasie van byvoeglike naamwoorde en selfstandige naamwoorde, te gebruik.    
17. In die kermis van Sagar Mela, Wes-Bengale, het ek Merry-go-round gesien.    Hier word die saamgestelde selfstandige naamwoord, 'Merry-go-round', gevorm deur meer as twee woorde te gebruik, 'vrolik' en 'go-round'.    
Voorbeelde van saamgestelde naamwoorde

Saamgestelde naamwoordgebruik

Engelse grammatika het baie gebruike vir saamgestelde naamwoorde met hul verskillende vorming. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde van saamgestelde naamwoorde met hul gebruike.

  1. Oop of spesiale saamgestelde naamwoorde- An oop saamgestelde selfstandige naamwoord word gevorm sonder 'n spasie tussen twee woorde.
  2. Gekoppelde saamgestelde selfstandige naamwoorde- 'n Koppelteken saamgestelde naamwoord word gevorm waardeur die twee woorde geskei word deur 'n koppelteken te gebruik.
  3. Geslote of soliede saamgestelde naamwoorde- 'n Geslote of soliede saamgestelde naamwoord word gemaak waarin die twee woorde nie spasies of koppeltekens het wat hulle skei nie. Hulle word gewoonlik as 'n enkele woord beskou.

Kom ons vind 'n paar saamgestelde naamwoorde en hul regte gebruike in sinne soos hieronder gegee.

Sinne VoorbeeldeStruktureverduidelikings
18. Studente was moeg omdat hulle nie middagete gesmul het nie.  Selfstandige naamwoord + Selfstandige naamwoord  Hier word die saamgestelde selfstandige naamwoord, 'middagetetyd', gevorm deur twee woorde, 'middagete' en 'tyd', 'n kombinasie van selfstandige naamwoorde, te gebruik.  
19. Die dorpies het onder die water gegaan weens kitsvloede in die reënseisoen.  Werkwoord + Selfstandige naamwoord  Hier word die saamgestelde selfstandige naamwoord, 'flitsvloede', gevorm deur twee woorde te gebruik, 'flits' en 'vloede', 'n kombinasie van werkwoord en selfstandige naamwoord.    
20. In Desember het ek en my gesin na Manali gegaan vir besienswaardighede.  Selfstandige naamwoord + Gerund  Hier word die saamgestelde selfstandige naamwoord, 'besienswaardighede', gevorm deur twee woorde te gebruik, 'sien' en 'sien', wat 'n kombinasie van selfstandige naamwoord en gerund is.  
21. Die ding is piepklein dat ek 'n Lookingglass nodig het.  Gerund + Selfstandige naamwoord  Hier word die saamgestelde selfstandige naamwoord, 'Kykglas', gevorm deur twee woorde te gebruik, 'kyk' en 'glas', 'n kombinasie van gerund en selfstandige naamwoord.  
22. My Skoonma met my broer kom môre na ons huis toe.   Selfstandige naamwoord+ Proposisie + Selfstandige naamwoord  Hier word die saamgestelde selfstandige naamwoord, 'skoonma', gevorm deur meer as twee woorde te gebruik, 'Moeder' en 'skoonman', wat 'n kombinasie van selfstandige naamwoorde en voorsetsels is.  
23. Aniket het tot 1:XNUMX in sy kamer gelees  Selfstandige naamwoord + Voorsetselfrase  Hier word die saamgestelde selfstandige naamwoord, 'kamer tot', gevorm deur twee woorde, 'kamer' en 'tot 1:XNUMX', 'n kombinasie van selfstandige naamwoord en voorsetselfrase te gebruik.  
24. Die ouer man woon ver van die middestad af.  Voorsetsel + Selfstandige naamwoord  Hier word die saamgestelde selfstandige naamwoord, 'downtown', gevorm deur twee woorde, 'down' en 'town' te gebruik, 'n kombinasie van voorsetsels en selfstandige naamwoorde.    
25. Ratan, moenie 'n dubbelagent in die klas wees nie.  Byvoeglike naamwoord + Selfstandige naamwoord  Hier word die saamgestelde selfstandige naamwoord, 'dubbele agent', gevorm deur twee woorde te gebruik, 'dubbel' en 'agent', 'n kombinasie van byvoeglike naamwoorde en selfstandige naamwoorde.  
26. Suid-Korea is een van die legendariese sokkerspanne in Asië.  nasionaliteit   Hier word die saamgestelde selfstandige naamwoord, 'Suid-Korea' gevorm deur twee woorde te gebruik wat nasionaliteit aandui.
27. Adarsh, moenie voorgee dat jy die eerste minister in die klas is nie.  Titel  Hier word die saamgestelde selfstandige naamwoord, 'Eerste Minister', gevorm deur twee woorde, 'Eerste' en 'Minister' te gebruik, wat ook 'n kombinasie van byvoeglike naamwoord en selfstandige naamwoord is.  
28. My broer het na die Midde-Ooste in Europa gegaan.     PlekHier word die saamgestelde selfstandige naamwoord, 'Midde-Ooste', gevorm deur twee woorde, 'Middel' en 'Ooste' te gebruik, wat ook 'n kombinasie van byvoeglike naamwoord en selfstandige naamwoord is.  
29. Die sagte geluid van die pitter-geslag van reën op die dak word gehoor.  Herhalende Woorde/Rymwoorde  Hier word die saamgestelde selfstandige naamwoord, 'pitter-patter', gevorm deur twee woorde, 'pitter' en 'patter' te gebruik, wat 'n kombinasie van selfstandige naamwoorde is.  
30. 'n Omverwerping skep 'n strafskop aan die einde van die wedstryd.  Voorsetsel+ Werkwoord  Hier word die saamgestelde selfstandige naamwoord, 'omverwerp', gevorm deur twee woorde te gebruik, 'oor' en 'gooi', 'n kombinasie van voorsetsels en werkwoorde.  
31. Ons moenie afbreek nie; ons is in die moeilikheid.  Werkwoord+ Voorsetsel  Hier word die saamgestelde selfstandige naamwoord, 'afbreek', gevorm deur twee woorde, 'breek' en 'af' te gebruik, wat ook 'n kombinasie van werkwoord en voorsetsel is.  
Saamgestelde naamwoordgebruik

Afsluiting-

Uit die bespreking hierbo het ons tot die gevolgtrekking gekom dat saamgestelde naamwoorde gemaak word van twee of meer bestaande woorde, wat as een beskou word.

Scroll na bo