Cobr2 lewis-struktuur, Kenmerke: 13 feite wat jy moet weet


In hierdie artikel gaan ons oor cobr2 lewis-struktuur bespreek, insluitend sy kenmerke en struktuur en 13 belangrikste feite hieroor.

Cobr2 wat algemeen bekend staan ​​as bromofosgeen in analogie met fosgeen. Dit word in brandblussers vervaardig wanneer halonverbindings ontbind word. Dit is 'n kleurlose vloeistof met 'n molêre massa van 187.818 gm/mol. Dit begin kook by 64.50c, wanneer dit ontbind. Selfs by lae temperatuur ontbind dit stadig tot giftige ko- en elementêre br.

Cobr2 Lewis Struktuurtekening

In kobr2 die sentrale atoom is C-atoom waarin O- en 2 Br-atome geheg is. In cobr2 gebruik sentrale c-atoom sp2 hibriede orbitaal. In die grondtoestand het C-atoom 4 valanselektrone, maar slegs 2 bly ongepaard. Om cobr2 te vorm, word 4 ongepaarde elektrone benodig.

Wanneer 'n bietjie energie toegepas word, een 2s-elektron van c-atoom word ongepaard en totaal 4 ongepaarde elektron is nou teenwoordig. Dus vorm 2 br-atome 2 sigma-bindings en o-atoom vorm 1 sigma sowel as 1 pi-binding met sentrale c-atoom. Al hierdie is kovalente bindings. Dit is omdat al hierdie gevorm word deur elektrone tussen 2 atome te deel.

Cobr2 Lewis Struktuur Vorm

Uit VSEPR teorie kan ons aanvaar dat die vorm van cobr2 trigonale beplanner is. In hierdie struktuur word sentrale koolstofatoom omring deur 2 br-atome en 1 o atoom op trigonale beplanner wyse.

Die struktuur van cobr2 bevat geen enkele elektronpaar op sentrale c-atoom nie; dus vind vervorming van ideale trigonale beplannerstruktuur nie plaas nie. In cobr2 gebruik sentrale C-atoom sp2 hibriede orbitaal om 2 c-br-bindings en 1 c=o-binding te vorm. Aangesien cobr2 beplannerstruktuur het, lê al die atome in cobr2 in dieselfde vlak.

Cobr2 Lewis Struktuur Formele Aanklagte

Die formule wat ons gebruik het om die formele lading te bereken is -Formele lading (fc) op elke atoom= (Totale aantal valanselektrone van die atoom)-(Totale aantal bindingselektron wat deur daardie atoom gevorm word)/2- (totale aantal nie-binding elektrone op daardie atoom).

Vandaar formele lading op die sentrale c-atoom in broomfosgeen =4-8/2-0=0.

Formele lading op suurstofatoom in kobr2=6-4/2-4=0.

Formele lading op 2 terminale br-atome in cobr2=7-2/2-6=0.

Gevolglik is formele lading op sentrale C-atoom in cobr2 0 en elke broomatome en ook O-atoom het formele lading van 0, wat maak dat die algehele verbinding elektries neutraal is.

Cobr2 Lewis Struktuur Eensame Pare

Totale aantal ongedeelde elektronpaar bestaan ​​op enige atoom = die valanselektrone teenwoordig op die atoom - totale aantal bindings wat deur daardie spesifieke atoom gevorm word.

In kobr2 alleenpaar teenwoordig op sentrale c-atoom= 4-4=0 dws Geen alleenpaar elektron op c-atoom nie.

Enkelpaar teenwoordig op suurstofatoom in kobr2=6-2=4 dws 2 alleenpaar elektron.

Eensame paar teenwoordig op br atome in kobr2= 7-1=6 ie3 ongedeelde elektronpaar.

Hierdie ongedeelde paar elektrone op o- en terminale br-atome word in die kobr2 getoon lewis struktuur as elektronpunte.

Cobr2 Hibridisering

Hibridisering is 'n proses waarin sentrale c-atoom in cobr2 sy atoomorbitaal meng om hibriede orbitale te vorm omdat hoër-energie atoomorbitale nie aan binding deelneem nie. In die grondfase het C 4 valanselektrone waaruit slegs 2 elektrone ongepaard is. Maar dit is nie genoeg elektrone om cobr2 te vorm nie.

Wanneer C dus hibridisasie-energie absorbeer, word sy 2s-elektron ongepaard en word die vereiste van 4 ongepaarde elektron vervul. Deur hierdie elektron te gebruik, vorm C-atoom Cobr2 met behulp van 3 sigma-bindings en 1 pi-binding. In cobr2 gebruik c sp2 hibriede orbitaal om c-br en c=o bindings te maak. Volgens sp2 hibridisasie is die struktuur van cobr2 trigonale beplanner.

cobr2 lewis struktuur
Cobr2 Hibridisering

Cobr2 oplosbaarheid

Cobr2 is oplosbaar in polêre oplosmiddels as gevolg van die feit dat, aangesien cobr2 polêr van aard is, dit graag in polêre oplosmiddels soos water oplos, etanol, metanol ens. In 100 ml water is ongeveer 66.7 g cobr2 opgelos teen ongeveer 590c.

Cobr2 valanselektrone

Om die totale aantal valanselektron in cobr2 te bereken, is dit nodig om die valanselektron van c,o- en br-atome te ken. Die valanselektron teenwoordig in c-atoom is 4. Die valanselektron teenwoordig in O- en Br-atoom is onderskeidelik 6 en 7. Die totale aantal valanselektron teenwoordig in cobr2 is die som van valanselektron van c,o en br atome dws (4*1+6*1+7*2)=24.

Cobr2 Lewis struktuur hoek

In cobr2 word sentrale c-atoom sp2 gehibridiseer en die struktuur van cobr2 is trigonale beplanner. Volgens VSEPR-teorie is die hoek wat in trigonale beplannervorm voorkom, 1200. Daarom is die hoek tussen br-C-br en br-CO presies 1200.

Cobr2 Lewis Struktuur Resonansie

In Cobr2 vind resonansie plaas en in die resonansieproses skuif nie-bindende elektronpaar van een atoom na 'n ander atoom deur vervoeging. Die struktuur wat ons deur delokalisering kry, word resonerende struktuur genoem.

Wanneer resonansie in cobr2 plaasvind, kry ons 3 ekwivalente resonerende struktuur en delokalisering vind plaas deur vervoeging van nie-bindende elektronpaar met karbonielgroep in sy ∏* orbitaal.

Cobr2 Resonansie

Cobr2 lewis struktuur Oktet Reël

Wanneer ons die lewis struktuur van cobr2 vind ons dat elke broomatoom 8 elektrone in die buitenste dop het en voldoen aan die oktetreël. In cobr2-verbinding vorm sentrale koolstofatoom 2 C-Br-bindings en 1 C=O-binding wat 'n totaal van 4 elektronpaar maak, dws 8 elektrone rondom sentrale C-atoom.

O-atoom vorm 2-binding met sentrale C-atoom en bevat ook 2 alleenpare wat 'n totaal van 8 elektrone om O-atoom maak. 2 Br-atome vorm 1 sigma-binding elk met C-atoom en albei bevat 3 eensame elektronpaar, dws oktetreël is ook vir Br-atoom bevredig.

Cobr2 Polêr Of Niepolêr?

SOCl2 is 'n nie-polêre verbinding. In cobr2 lê c=o bindingsmoment na meer elektronegatiewe o atoom. 2 c-br bindingsmomente lê na Br-atoom, aangesien br meer elektronegatief as c-atoom is. Al hierdie bindingsmomente kanselleer mekaar en dus is die dipoolmoment van hierdie verbinding 0 Debye.

Is cobr2 ionies?

Cobr2 is 'n ioniese verbinding. Dit is te wyte aan die feit dat die elektronegatiwiteitsverskil tussen die C-Br-bindings en C=O-binding. Cobr2 is oplosbaar in water soos ioniese verbindings doen. Dit het ook hoë smelt- sowel as kookpunt soortgelyk aan dié van ioniese verbinding. Dit gelei ook elektrisiteit in gesmelte sowel as in oplossingtoestand.

Is cobr2 suur of basies?

Cobr2 is amfoteries van aard, dit wil sê dit tree op as 'n suur of as 'n basis. Wanneer cobr2 met suur reageer, aanvaar dit H+-ioon deur die skenking van O-atoom en tree dit op soos 'n soortgelyke basis. Wanneer dit met basis reageer, skenk OH- sy eensame elektronpaar en cobr2 aanvaar hierdie elektron en tree op as 'n Lewis-basis.

Is cobr2 tetraëdries?

Cobr2 bereik trigonale beplanner meetkunde waarin c atoom as die sentrale atoom optree. Dit het geen tetraëdriese meetkunde nie, want sentrale c-atoom is nie sp3-gehibridiseer nie.

Is cobr2 lineêr?

Cobr2 is nie lineêr nie omdat sentrale c-atoom nie sp-gehibridiseer is nie. Aangesien die sentrale c-atoom in cobr2 sp2 verkry en nie 180 bereik nie0 dus, vraag van cobr2 het lineêre geometrie ontstaan ​​nie.

Is cobr2 simmetries of asimmetries?

Cobr2 is simmetries van aard. Dit is as gevolg van die feit dat 'n spieëlvlak, dws sigma-vlak, die cobr2-verbinding in 2 simmetriese helftes sny. Die sigma-vlak gaan deur die karbonielgroep. Dit bevat ook c2-as wat deur C=O-groep gaan, na hierdie bewerking is br superponeerbaar met 'n ander br-groep.

Gevolgtrekking

Cobr2 is 'n stabiele verbinding waarin sentrale C-atoom sp2 gehibridiseer is en as gevolg van die afwesigheid van eensame elektronpaar is die struktuur werklike trigonale beplanner. In hierdie verbinding het al die atome hul oktet bevredig.

Susanta Maity

Hi....ek is Susanta Maity. Ek het my meestersgraad van die Vidyasagar-universiteit voltooi met 'n spesialisasie in organiese chemie. Ek is mal daaroor om ingewikkelde Chemie-konsepte in verstaanbare en eenvoudige woorde te skryf. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/susanta-maity-647930220

Onlangse plasings