Kobalt-elektronkonfigurasie: 9 feite wat u moet weet!


Kobalt is 'n chemiese element met die simbool Co wat in die aardkors in gekombineerde vorm aangetref word. Kom ons bespreek die elektroniese konfigurasie van Cobalt.

Die elektronkonfigurasie van kobalt is 1s22s22p63s23p64s23d7. Kobalt is 'n baie harde, glansende blougrys metaal wat aan d-blok en is onder die kategorie van oorgangsmetale. Dit is 'n seskantige geslote pak (hcp) kristalstruktuur wat in normale toestande solied is en geïsoleer word deur die proses van smelt.

Kobalt is 'n veelsydige en alomteenwoordige metaal vanweë sy uiteenlopende toepassing. Verskeie oksiede, haliede, koördinasiekomplekse en organometaalkomplekse van kobalt word ontdek en gebruik. Kom ons werp lig op sy elektroniese faktore soos konfigurasie, baandiagramme, ens. 

Hoe om kobalt-elektronkonfigurasie te skryf?

Die elektronkonfigurasie van Co kan in sekere stappe geskryf word.

 • Die atoomgetal of Co is 27 wat impliseer dat daar 27 elektrone in kobalt is. Dit is betekenisvol om elektronkonfigurasie te skryf.
 • Die elektronkonfigurasie word geskryf deur te volg Aufbau beginsel en met inagneming van die n+l-reël vir energie.
 • Die konvensie van die skryf van elektronkonfigurasie word gevolg, dit is die skryf van energiedop eers gevolg deur die orbitaal en dan elektron in boskrif.
 • Met inagneming van die kwantumgetalle die elektronkonfigurasie van kobalt is 1s22s22p63s23p64s23d7.

Kobalt-elektronkonfigurasiediagram

Die atoomgetal van kobalt is 27 wat impliseer dat dit 27 elektrone het. Die elektroniese konfigurasie van Co diagrammaties is:

 • Die eerste orbitaal is 1s wat 2 elektrone (1s2).
 • Die tweede orbitaal is 2s wat weer 2 elektrone (2s2).
 • Die derde orbitaal het dieselfde energiedop en kan 6 elektrone (2p6).
 • Vervolgens sal daar 'n nuwe energiedop wees wat 'n maksimum kapasiteit van 2 elektrone (3s2).
 • Na 3's2 daar is 'n nuwe orbitaal wat 6 elektrone kan hou (3p6).
 • Na aanleiding van die n+l reël sal daar eers 'n vulling van 4s wees as gevolg van lae energie (4s2).
 • Deur die elektrontelling te voltooi en die energie-oorwegings nou te vervul, sal daar vulling van 3d orbitaal (3d) wees7).
kobalt elektron konfigurasie
Kobalt-elektronkonfigurasie volgens Aufbau-beginsel

Kobalt-elektronkonfigurasienotasie

Die elektronkonfigurasie notasie van Co is:

[Ar] 3d74s2.

Hier word Ar as 'n edelgas aangewys argon konfigurasie wat tot 18 elektrone is. Die res van die konfigurasie word daarna geskryf volgens Aufbau se n+l-reël. 

Kobalt onverkorte elektronkonfigurasie

Die onverkorte elektronkonfigurasie van Co is:

1s22s22p63s23p64s23d7.

Grondtoestand kobalt elektronkonfigurasie

Die grondtoestand elektroniese konfigurasie van Co is:

[Ar] 3d74s2

Grondtoestand elektroniese konfigurasie van kobalt

Die opgewonde toestand van kobalt-elektronkonfigurasie

Die opgewonde toestand elektronkonfigurasie van Co hang af van die tipe kompleksering wat dit ondergaan met ligande, hibridisasie en simmetrie. In die geval van Co1+ ioon gekoördineer na ligande met moontlike oktaëdriese simmetrie, sal daar 'n verdeling van grondtoestand energievlakke in eg en t2g stel.

Grondtoestand kobalt baandiagram

Die grondtoestand Co orbitaaldiagram is 2, 8, 15, 2 wat 'n breër voorstelling is van die elektronkonfigurasie wat slegs energievlakke insluit wat volg op die oktetreël of K, L, M, N reël.

Kobalt-orbitaaldiagram

Kobalt 3+ elektronkonfigurasie

Die elektronkonfigurasie van die Co3+ ioon is:

1s22s22p63s23p64s13d5

Gewoonlik word verwag dat elektrone uit dieselfde subdop verwyder sal word, maar in die geval van Co3+ 1 elektrone word uit 4s verwyder en 2 elektrone word uit die 3d orbitaal verwyder. Dit lei tot 'n halfgevulde konfigurasie en behou dus ioonstabiliteit.

Kobalt 2+ elektronkonfigurasie

Die elektronkonfigurasie van die Co2+ ioon word uitgebeeld as:

[Ar] 3d7

In Co2+ daar sal die verwydering van 2 elektrone wees wat maklik uit 4s orbitaal verwyder sal word en sodoende die hele energievlak verwyder.

Gevolgtrekking

Om die artikel af te sluit dat kobalt 'n deurslaggewende element in elke aspek is, is dit dieet of in koördinasiechemie. As gevolg van sy elektroniese konfigurasie, kan dit gebruik word in die kompleksering met verskeie ligande wat weer verskillende tipes elektroniese veranderinge weerspieël wat dit ondergaan.

Mansi Sharma

Hallo, ek is Mansi Sharma, ek het my meestersgraad in Chemie voltooi. Ek glo persoonlik dat leer meer entoesiasties is as dit met kreatiwiteit geleer word. Ek is 'n vakkundige in chemie. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mansi-sharma22

Onlangse plasings