Clo4- lewis-struktuur, Kenmerke: 13 Feite wat jy behoort te weet

Clo4-lewis-struktuur en ander belangrike kenmerke word in hierdie artikel verduidelik.

Perchloraat,ClO4 - is 'n eenwaardige anioon wat bestaan ​​uit chlooratoom wat aan vier suurstofatome geheg is. Sy molekulêre gewig is 99.45 g/mol en is 'n goeie oksideermiddel.

Feite oor Perchlorate,ClO4-

Perchloraat,ClO4 - is 'n anorganiese anioon wat eenwaardig is. Dit kombineer met ander metale om stabiele soute soos ammoniumchloraat, natriumchloraat, kaliumchloraat, perchloorsuur te vorm. Die eenvoudigste sout daarvan is perchloorsuur. Daar is hoofsaaklik mensgemaakte en natuurlike perchlorate.

Natriumperchloraat kan gevorm word deur oksidasiereaksie van waterige oplossing van natriumchloraat. Daar is waargeneem dat verligting in die teenwoordigheid van chloor ook perchlorate produseer. Dit bestaan ​​as 'n wit kristallyne vaste stof of kleurlose vloeistof wat vlam kry as dit aan hitte blootgestel word.


Perchloraat-ontladingsbronne is hoofsaaklik ontsmettingsmiddels, bleikmiddels, vuurpyle dryfmiddels, ens. Hierdie afvoer veroorsaak besoedeling van water. Dit kan slegs verwyder word deur hoë druk water uitspoel. Dit is giftig na skildklier. Dit word hoofsaaklik gebruik in vuurwerke, beheer statiese elektrisiteit in voedselverpakking, oksideermiddel in vaste dryfmiddels, vuurwerke, lugsak-inisieerders vir voertuie.

Lewis-struktuur van perchloraat, ClO4-

Die Lewisstruktuur perchloraat word deur die volgende stappe getrek.

  • Die atome teenwoordig in perchloraat is een chloor met vier suurstofatome. Daar is ook 'n oormaat elektron. So kom ons bereken die totale aantal valenselektrone wat teenwoordig is. Dit is 7+6X4+1 = 32.
  • Skryf in die volgende stap chloor as sentrale atoom met vier suurstof daaromheen. Vorm 'n enkele binding tussen elke chloor en suurstof. Vir bindingsvorming het agt elektrone geneem. Die oorblywende elektrone is eweredig rondom al die suurstofatome versprei in ooreenstemming met die oktetreël.
clo4-lewis struktuur
Lewisstruktuur van ClO4 -
  • Wanneer ons die formele aanklagte van bogenoemde oorweeg Lewisstruktuur daar word gevind dat dit 3 en -1 vir chloor en suurstof onderskeidelik is. Om 'n stal te kry struktuur dit is formele aanklag verlaag moet word.
  • Daarom deel drie suurstofatome sy elektrone met chloor om nog 'n binding te maak. Daar deur die vermindering van sy formele lading 'n stal te verkry Lewisstruktuur vir perchloraat.
Stabiele Lewis-struktuur van ClO4 -

Resonansie in perchloraat, ClO4-

Perchloraatioon het resonansiestrukture as gevolg van die beweging van eensame paar elektrone wat met suurstofatoom geassosieer word. Dit gee aanleiding tot vier strukture om ioon te perchloreer. Al sy eiendomme en elektroniese rangskikking word tydens hierdie proses behou. Dit is net die beweging van die negatiewe lading wat met die suurstofatoom geassosieer word.

Resonansie in ClO4 -

Oktetreël in Perchlorate,ClO4-

In perchloraatioon is daar een chloor met vier suurstofatome. Uit sy stal Lewisstruktuur ons kan verstaan ​​of dit oktet gehoorsaam of nie. As jy na al die suurstofatome kyk, het hulle agt elektrone in die buitenste dop ná bindingsvorming. Hulle gehoorsaam dus oktetreël. In die geval van chloor het dit meer as agt, dit is gevind dat dit hipervalente atoom is en dit is stabiel.

Vorm en hoek van perchloraat,ClO4-

Die vorm van molekules word gewoonlik deur VSEPR-teorie uitgevind. Op grond van hierdie teorie kan ons die geometrie van perchloraatioon voorspel. Dit is AX4 tipe molekule met geen alleenpare in sentrale atoom nie. Hier word chloor met vier suurstof geheg. Daarom is sy steriese getal vier.

Daarom kan dit óf tetraëdriese vorm hê as daar geen alleenpaar met sentrale atoom is nie, óf enige ander vorm, afhangende van die aantal alleenpaar. Hier is geen alleenpaar met chloor nie, dit het tetraëdriese vorm met 'n bindingshoek van 109.50 tussen die verbande. Die bindingslengte van chloor suurstofbinding is amper 1.44 pm.

Vorm en bindingshoek in ClO4 -

Formele lading in Perchloraat,ClO4-

Die formele lading van perchloraat word bereken deur sy mees stabiele Lewis struktuur.

Formele lading van 'n atoom = (Valenselektrone – Aantal nie-gebonde

                                                elektrone – aantal bindings gemaak)
 
Die formele lading van chloor = 7-0-7 = 0
Die formele lading van suurstof = 6-4-2 = 0

Daarom is die formele lading van perchloraat van nul.

Valenselektrone in Perchloraat,ClO4-

Die totale aantal valenselektrone betrokke by perchloraatioon is 32.

Eensame paar in Perchlorate,ClO4-

Eensame paar elektrone kan met perchloraatioon gevind word. Sentrale atoom chloor het nie een nie. Maar die omringde suurstofatoom het. Drie van die suurstof het twee pare elk en een het drie pare. Dus in totaal is daar nege alleenpare teenwoordig in perchloraat-ioon wat met suurstofatoom geassosieer word.

Eensame pare in ClO4 -

Hibridisering in perchloraat,ClO4-

Die hibridisasie van perchloraatmolekule kan deur die volgende vergelyking uitgevind word.

          Hibridisasie = ½[ valenselektrone – eenwaardige atoom – kationies 

                                     Lading + anioniese lading]

Hibridisering = ½[7-0-0+1] = 8/2 = 4


Perchloraatioon volg sp3 verbastering. Dit het dus tetraëdriese meetkunde.

Oplosbaarheid van Perchloraat,ClO4-

Perchloraatioon is hoogs oplosbaar in water. Dit is as gevolg van die teenwoordigheid van negatiewe lading rondom dit. Water is 'n polêre molekule met H+ en OH- ione. Wanneer dit in water oplos, sal dit met H kombineer+ ioon om perchloorsuur te vorm. As gevolg van die nie-polêre aard van sekere organiese oplosmiddels word dit nie daarin oplosbaar gevind nie.

Is perchloraat,ClO4- Ionies of nie?

Perchloraatioon is 'n anioon. Dit is 'n negatiewe lading wat met die molekule geassosieer word. Dit is dus ionies van aard.

Is perchloraat,ClO4- Polêr of nie?

Perchloraat is 'n nie-polêre molekule. Daar is 'n elektronegatiwiteitsverskil wat tussen die atome gesien kan word. Maar die molekule is simmetries van vorm. Dus is die dipoolmoment van elke binding gekanselleer. Daarom sal dit as 'n nie-polêre molekule bly.

Is perchloraat,ClO4- Suur of nie?

Daar word gevind dat sommige van die stabiele perchlorate suur van aard is. Maar sommige is neutraal. Perchloorsuur, ammoniumperchloraat is sure, maar die ander soos natriumperchloraat, kaliumperchloraat is nie suur of basis nie. Hulle is neutrale stowwe.

Is Perchloraatioon, ClO4- Tetraëdries of lineêr?

Perchloraat is 'n molekule met tetraëder vorm. Dit volg op sp3 hibridisasie met geen alleenpare nie rondom die sentrale atoom.

Tetraëdriese vorm van ClO4 -

Gevolgtrekking

Perchloraat, ClO4- is 'n anorganiese anioon wat in sp3-gehibridiseerde toestand is met tetraëdriese geometrie, 109.50 bindingshoek. As gevolg van sy simmetriese vorm is dit nie-polêr met goeie mengbare aard in water. Sommige van sy stabiele verbindings is neutraal en sommige is suur van aard. Sy Lewis-puntstruktuur word geteken deur sy 32 valenselektrone te neem.Scroll na bo