ClI3 Lewis-struktuur en -kenmerke (17 belangrike feite)


Valenselektrone van atome van 'n molekule word in die lyn voorgestel en kolletjiespatroon word Lewisstruktuur genoem. Kom ons het 'n paar gedetailleerde bespreking oor die ClI3 lewis struktuur.

Die ClI3 Lewis-struktuur bevat 2 atome, dit wil sê chloor- en jodiumatome. Dit het 1 Cl-atoom en 3 I-atome. Beide I en Cl is nie-metale en staan ​​bekend as halogene. Dus, ClI3 is 'n inter-halogeenverbinding. In ClI3 (chloor tri-jodied) Cl is minder elektronegatief as I so dit neem 'n sentrale posisie in.

Al die Cl- en 3I-atome word verbind met 3 enkelkovalente bindings wat deur lyne aangedui word. Die oorblywende elektrone word eers op 3 I en dan op die sentrale Cl-atoom geplaas. Kom ons bespreek meer oor valenselektrone, formele lading, alleenpare en vele meer kenmerke van die ClI3 lewis-struktuur met 'n paar feite daaroor.

Hoe om ClI te teken3 lewis struktuur?

Hieronder is die gegewe stappe en verduideliking om die ClI te teken3 lewis struktuur.

Valenselektrone in ClI3 en sy binding:

Tel die totale valenselektrone teenwoordig op die ClI3 lewis-struktuur deur 'n opsomming te doen van al die Cl- en I-atome wat daarop teenwoordig is. Maak die kovalente bindings getoon deur enkellyne tussen alle Cl- en I-atome.

Tel eensame pare ClI3 en pas die oktetreël daarop toe:

Ekstra valenselektrone na binding sit eers op al 3 I-atome en dan op die sentrale Cl-atoom en tel hulle. Pas die oktetreël toe op die ClI3 lewis-struktuur om te weet of die Cl- en I-atome volledige, onvolledige of verlengde oktette het.

Bereken die formele lading van ClI3 en voorspel die vorm daarvan:

Die formele aanklag teenwoordig op die ClI3 Lewis-struktuur moet bereken word deur 'n spesifieke formule van 'n formele aanklag te gebruik. Ten slotte, voorspel die vorm van ClI3 met sy verbastering en bindingshoek.

ClI3 Lewis struktuur

ClI3 valenselektrone

Die elektron wat op die buitenste orbitaal van 'n atoom of molekule beskikbaar is, staan ​​bekend as die valenselektron. Kyk na die gedetailleerde verduideliking van ClI3 valenselektrone.

Die ClI3 Lewis-struktuur het algehele 28 valenselektrone. Die chloor- en jodiumatome van ClI3 is halogeenatome en albei behoort na die 17de groep in die periodieke tabel. Daarom bevat beide die chloor- en jodiumatome sewe valenselektrone in hul buitenste valensdop-orbitaal.

Die ClI3 Lewisstruktuur valenselektrone word bereken en verduidelik in die volgende stappe wat hieronder gegee word.

  • Die chlooratoom van ClI3 valenselektrone bevat is = 07 x 1 (Cl) = 07
  • Die jodiumatoom van ClI3 valenselektrone bevat is = 07 x 03 (I) = 21
  • Valenselektrone teenwoordig op ClI3 Lewis-struktuur is = 07 (Cl) + 21 (I) = 28
  • Totale elektronpare beskikbaar op ClI3 Lewisstruktuur word bereken deur sy valenselektrone te deel deur 2 = 28 / 2 = 14
  • Gevolglik is die totale valenselektrone op die ClI3 Lewis-struktuur 28 en die totale elektronpare is 14.

ClI3 lewis struktuur eensame pare

Die ekstra valenselektrone wat oorbly nadat binding tussen atome nie gedeel word nie, word eenpaarelektrone genoem. Kom ons bespreek die ClI3 lewis struktuur eensame paar elektrone.

Die ClI3 Lewis-struktuur het 'n totaal van 11 alleenpare elektrone. Dit het 'n totaal van 28 valenselektrone. Ses elektrone raak verloof om 3 bindings binne Cl- en I-atome te vorm en is 3 bindingspare. Ekstra 22 valenselektrone word nie gedeel nie en word op 3 I-atome en dan op sentrale Cl-atome geplaas.

Die eensame paar elektrone op die ClI3 Lewis-struktuur word in die volgende stappe bereken.

  • Eensame paar elektrone op ClI3 is = Valenselektrone van ClI3( V. E ) – Aantal verbande / 2
  • Die sentrale Cl-atoom van ClI3 bevat alleenpaar elektron is = 7 ( V. E ) – 3 (bindings) / 2 = 4 / 2 = 2
  • Die drie I-atome van ClI3 bevat alleenpaar elektrone is = 7 ( V. E ) – 1 (binding) / 2 = 6 / 2 = 3
  • Die eensame paar elektrone op die ClI3 Lewis-struktuur is = 2 (Cl) + 3 x 3 (I) = 2 + 9 = 11
  • Vandaar die ClI3 lewis-struktuur het 'n totaal van 11 alleenpare elektrone daarop teenwoordig.

ClI3 lewis struktuur oktet reël

Die atome wat 8 elektrone in hul buitenste dop bevat, is stabiele atome soos verduidelik in die oktetreël. Hieronder is 'n kort verduideliking van die ClI3 lewis struktuur oktet reël.

Die ClI3 lewis-struktuur bevat volledige oktette van al drie buitenste I-atome en 'n verlengde oktet van 'n sentrale Cl-atoom. Die buitenste 3 I-atome word omring deur 'n totaal van agt elektrone, dws 2 bindingspare en 6 ongedeelde paar elektrone. Die ClI3 het 8 elektrone op al 3 I-atome en het volledige oktette.

Die sentrale Cl-atoom word omring deur 'n totaal van tien elektrone, dws ses bindingspaarelektrone en vier nie-bindende elektrone. Dus, as gevolg van die teenwoordigheid van meer as agt elektrone op die sentrale Cl-atoom, het dit 'n verlengde oktet.

ClI3 Lewis struktuur formele aanklag

Die minimum positiewe of negatiewe lading wat op atome ontwikkel as gevolg van die verlies en wins van 'n elektron word 'n formele lading genoem. Kom ons bespreek kortliks die ClI3 formele aanklag.

Formele aanklag van ClI3 Lewis-struktuur is = (valenselektrone – nie-bindende elektrone – ½ bindingselektrone)

Die gedetailleerde berekenende verduideliking van ClI3 formele aanklag word in die volgende tabel gegee.

Atome van ClI3
lewis struktuur
Valensie
elektrone aan
Cl, en ek
Nie-binding
elektrone aan
Cl, en ek
Bonding
elektrone aan
Cl, en ek
Die formele aanklag
op Cl, en ek
Chloor (Cl)
atome
070406( 7 – 4 – 6 / 2 ) = 0
Jodium (I)
atome
070602( 7 – 6 – 2 / 2 ) = 0
ClI3 Lewis struktuur formele lading, Cl = 0, I = 0

ClI3 Lewis struktuur vorm

Die fiksasie of rangskikking van atome van molekules op 'n bepaalde of spesifieke manier word molekulêre vorm genoem. Kom ons bespreek die ClI in detail3 Lewis struktuur vorm.

Die ClI3 Lewis-struktuur het T-vormige molekulêre struktuur en trigonale bipiramidale elektrongeometrie. Die sentrale Cl-atoom van die ClI3 Lewis-struktuur word aan drie jodiumatome geheg met drie enkelkovalente sigma-bindings wat drie Cl-I-bindings vorm. Dit bevat ook twee alleenpare elektrone.

As gevolg van die teenwoordigheid van twee alleenpare, is daar dus die afstoting wat geskep word tussen alleenpaar- en bindingspaarelektrone van ClI3 molekules. Dit volg ook die AX3E2 generiese formule van VSEPR teorie dus in ooreenstemming daarmee ClI3 vorm T – vorm en trigonale bipiramidale meetkunde.

ClI3 verbastering

Die vermenging van atoomorbitale van 'n molekule wat 'n nuwe hibriede orbitaal met dieselfde energie vorm, word hibridisasie genoem. Kyk na kort besonderhede van ClI3 verbastering.

Die ClI3 lewis-struktuur het sp3d hibridisasie van sy sentrale chlooratoom. Die Cl-atoom bevat steriese getal 5. Die steriese getal van sentrale Cl-atoom van ClI3 word bepaal as = aantal bindings op Cl-atoom van ClI3 + alleenpare op Cl-atoom. Gevolglik bevat sentrale Cl-atoom steriese getal = 3 + 2 = 5.

In ooreenstemming met VSEPR teorie bevat die spesies of verbindings met steriese nommer 5 sp3d hibridisasie. Daarom, vir die ClI3 lewis-struktuur, is daar 'n vermenging en oorvleueling van een 's', drie 'p' en een 'd' orbitale van sentrale Cl-atome wat die vorming van 'n nuwe sp veroorsaak3d hibriede orbitaal met soortgelyke energie.

ClI3 Lewis struktuur hoek

Die hoekafstand tussen twee alternatiewe bindings in 'n molekule of verbinding word bindingshoek genoem. Hieronder is die diep gedetailleerde bespreking oor die ClI3 lewis struktuur bindingshoek.

Die ClI3 Lewis-struktuur bevat 900 en 1200 bindingshoeke. Die sentrale Cl-atome het drie kovalente bindings wat aan drie jodiumatome verbind is. Al drie Cl – I-bindings vorm twee I – Cl – I-bindingshoeke van 90 grade. Die sentrale Cl-atoom bevat ook twee eensame paar elektrone as gevolg van sy afstoting wat geskep word.

Dus, twee Cl – I-bindings en een alleenpaar elektrone, ook beide alleenpare vorm 'n bindingshoek van 120 grade binne hulle. Ook ClI3 kom onder die BYL3E2 generiese formule van die VSEPR-module wat sy 90 bevestig0 en 1200 bindingshoek. Hier is A die sentrale Cl-atoom, X3 gebind is aan 3 I-atome, en E2 is twee alleenpare op die Cl-atoom.

Is ClI3 soliede?

Die verbindings met 'n bepaalde vorm en diggepakte atome van daardie verbinding word vaste verbindings genoem. Kom ons bespreek 'n paar meer besonderhede oor of ClI3 solied is of nie.

ClI3 is nie 'n vaste verbinding nie. Dit bestaan ​​nie in enige vorm nie, want die vorming van ClI3 is nogal moeilik. Cl het 'n groot atoomgrootte en is meer elektronegatief as I-atome. Cl kan dus net elektrone kry en kan nie aan die I-atoom skenk nie. Cl doen hibridisasie om die ICl te vorm3 en nie ClI nie3.

Is ClI3 oplosbaar in water?

Die vermoë van 'n opgeloste stof van enige chemiese verbinding om in water op te los, word die oplosbaarheid daarvan genoem. Kyk kortliks of ClI3 is oplosbaar in water of nie.

Die oplosbaarheid van die ClI3-verbinding kan nie bepaal word nie. Aangesien die ClI3-verbinding eintlik nie beskikbaar is of in enige vorm bestaan ​​nie. Dit kan dus nie met water of enige ander chemiese stof reageer nie. Dus, ClI3 toon nie sy oplosbaarheid teenoor die water nie. Dit is ook 'n polêre verbinding en kan nie in water oplos nie.

Is ClI3 polêr of nie-polêr?

Die polariteit van 'n verbinding word bepaal deur die elektronegatiwiteitsverskil tussen atome en hul vorm en elektronverspreiding. Kom ons kyk of ClI3 is polêr of nie-polêr.

Die ClI3 verbinding is polêr van aard. Die sentrale Cl-atoom is meer elektronegatief as die I-atoom. Die elektronegatiwiteitsverskil tussen Cl- en I-atome is 0.5. Dit het 'n effens polêre aard as gevolg van die elektronegatiwiteitsverskilwaardes vir polêre bindings 0.5 tot 0.9 wat deur Pauling se reël verduidelik word.

Hoekom ClI3 is polêr?

ClI3 is polêr omdat dit 'n asimmetriese rangskikking van sy atoom en ongelyke verspreiding van elektrone binne die sentrale Cl-atoom en buitenste 3 I-atome het. Dit het twee alleenpare op die sentrale Cl-atoom en het trigonale bipiramidale geometrie en die T-vorm. Dit skep netto dipool daarop.

Die sentrale Cl-atoom trek elektrondigtheid na homself toe. Gevolglik ontwikkel 'n gedeeltelike negatiewe lading op die sentrale Cl-atoom en 'n gedeeltelike positiewe lading ontwikkel op buitenste jodiumatome.

Is ClI3 molekulêre verbinding?

Molekulêre verbindings is daardie verbindings wat kovalent gebind atome het en hul formule toon die teenwoordigheid van klein molekules. Kom ons kyk of ClI3 molekulêr is of nie.

ClI3 is 'n molekulêre verbinding. Al die een Cl- en drie I-atome is kovalent aan mekaar gebind. Dit kan nie ione vorm nie. Ook die molekulêre formule van die ClI3 verbinding dui op die teenwoordigheid van drie jodiumatome daarin. Dit toon dus die kenmerke om 'n molekulêre verbinding te wees.

Is ClI3 suur of basis?

Die elektronskenkerverbindings is sure en elektronaanvaarderverbindings is basisse. Hieronder is 'n kort bespreking oor die vraag of die ClI3 is 'n suur of 'n basis.

ClI3 is 'n nie-suur en nie-basiese verbinding. Dit kan as 'n oksideermiddel en 'n inter-halogeenverbinding optree. Maar ClI3 kan nie bestaan ​​nie as gevolg van meer elektronegatiewe sentrale chlooratome. As gevolg van die teenwoordigheid van alle halogeenelemente, het dit dus meer elektronaffiniteit en dien dit as 'n oksideermiddel.

Hoekom ClI3 is 'n oksideermiddel?

ClI3 kan as 'n oksideermiddel optree as gevolg van die oortollige hoeveelheid elektrone wat daarin teenwoordig is. Dit het meer elektronegatiwiteitsverskil tussen beide Cl- en I-halogeenatome en het polêre kovalente bindings. Dit toon dus minder dissosiasie-energie met minder polariteit en effektiewe oorvleueling in ClI3.

Is ClI3 elektroliet?

Die verbindings wat in water oplosbaar word en geïoniseer word om elektrisiteit te gelei, word elektroliete genoem. Kom ons bespreek 'n paar kort besonderhede oor of ClI3 is 'n elektroliet of nie.

ClI3 verbinding dien nie as 'n elektroliet nie. Dit is 'n inter-halogeenverbinding wat gevorm word as gevolg van 'n kombinasie van twee halogeenatome, naamlik chloor en jodium. Hierdie nie-metaal halogeen verbindings kan nie oplosbaar wees en ioniseer in water nie. Dit kan dus nie elektrisiteit gelei nie en is nie 'n elektroliet nie.

Is ClI3 sout?

Soute is die vaste kristallyne vormverbindings wat gevorm word as gevolg van die reaksie tussen suur en basis. Kyk bietjie na 'n bietjie meer bespreking oor of ClI3 is 'n sout of nie.

ClI3 is nie 'n soutverbinding nie. Basies, ClI3 kan nie bestaan ​​nie. Dit is ook nie die verbinding wat deur die suur-basis-reaksie gevorm word nie. Dit kan 'n sterk oksideermiddel wees as gevolg van sy inter-halogeenverbinding en meer elektrone wat daarop teenwoordig is. Dit is nie teenwoordig in kristallyne vaste vorm nie en is nie 'n sout nie.

Is ClI3 ionies of kovalent?

Die elektrostatiese aantrekkingskrag bepaal die ioniese karakter van die verbinding en sigmabindings bepaal die kovalente karakter. Kom ons kyk of ClI3 is ionies of kovalent.

ClI3 is 'n kovalente verbinding as gevolg van die teenwoordigheid van drie Cl – I sigma kovalente bindings tussen chloor- en jodiumatome. Dit is sterk bande en kan nie maklik breek nie. Dus ClI3 kan nie ione vorm nie en toon nie ioniese aard nie. Vandaar ClI3 is 'n kovalente verbinding.

Gevolgtrekking:

ClI3 Lewis-struktuur bevat 28 valenselektrone en 11 eenpaar elektrone. Dit het volledige oktette van al 3 I-atome en 'n verlengde oktet van die sentrale Cl-atoom. Dit het nul formele ladings op Cl- en I-atome. ClI3 het T – vorm en trigonale bipiramidale geometrie met sp3d2 hibridisasie en 90-grade en 120-grade bindingshoeke. Dit is 'n oksideermiddel, polêre kovalent en onoplosbaar in water.

Dr Shruti Ramteke

Hallo almal Ek is Dr. Shruti M Ramteke, ek het my Ph.D in chemie gedoen. Ek het vyf jaar onderwyservaring vir 11-12 standaard, B,Sc en MSc in chemie vak. Ek het altesaam vyf navorsingsartikels tydens Ph.D gepubliseer oor my navorsingswerk en ek het genootskap van UGC vir my Ph.D. My Meesters met spesialisering Anorganiese chemie en my gradeplegtigheid met chemie, dierkunde en omgewingswetenskap vakke. Dankie

Onlangse plasings