Clcn Lewis-struktuur, Kenmerke: 13 Feite wat jy moet weet

 In hierdie artikel gaan ons bespreek oor clcn lewis struktuur, kenmerke en 13 noodsaaklike feite rakende sianogeenchloried.

Clcn is 'n kleurlose maklik gekondenseerde giftige gas. Dit het 'n skerp reuk. Dit behoort tot die kategorie pseudohalogeen. Dit word geproduseer wanneer natriumsianied met chloorgas geoksideer word. Die reaksie behels 'n intermediêre wat sianogeen is. In die teenwoordigheid van suur trimeriseer dit om sianuurchloried te produseer.

Clcn Lewis Struktuurtekening

In die Lewis-struktuur van Clcn, sentrale C-atoom gebruik sp hibriede orbitaal om Clcn verbinding te vorm. Wanneer C-atoom verwyder word, kom daar 4 valanselektrone voor. Uit hierdie 4 elektrone word 1 gebruik om sigmabinding met Cl-atoom te maak. Gevolglik neem 1 elektron van Cl-atoom deel aan binding met sentrale C-atoom, oorblywende 6 elektrone bestaan ​​as 3 eensame paar elektrone.

Oorblywende 3 snelheidselektrone van C-atoom vorm 1 sigma- en 2 pi-bindings met N-atoom. Daar bestaan ​​dus geen alleenpaar op C-atoom nie. N het 5 valanselektrone, slegs 2 bly ongebruik, dit bestaan ​​as 1 eensame elektronpaar. Maar 3 elektrone neem deel aan binding met sentrale C-atoom.

Clcn Lewis Struktuur Resonansie

Resonansie of mesmerisme is 'n proses om beweging van nie-bindende en pi-elektrone tussen atome in verskillende tipes poliatomiese molekules te beskryf deur delokalisering en resonansiebaster is 'n kombinasie van al die resonasiestruktuur. In Clcn 2 word ekwivalente resonerende struktuur gevind. In hierdie strukture verkry C-Cl-binding gedeeltelike dubbelbindingskarakter.

Die feit agter hierdie abnormale kenmerke is daardie gevulde 2p-elektron dws nie-bindende elektronpaar op Cl-atoom is gedelokaliseer met die vakante ∏* anti-bindende molekulêre orbitaal van –CN-groep en gedeeltelike dubbelbindingskarakter is ontwikkel tussen C en Cl-atoom. Deur hierdie resonansieproses word drievoudige binding tussen C en N atoom gereduseer tot dubbelbinding.

clcn lewis struktuur
Clcn lewis struktuur resonansie

Clcn Lewis Struktuurvorm

Volgens die VSEPR-teorie is die vorm van Clcn lineêr waarin sentrale koolstofatoom aan Cl-atoom geheg is deur enkelbinding en met N-atoom deur drievoudige binding. Elke atoom in Clcn lê in 'n lyn. Die lineêre vorm van Clcn kom voor as gevolg van die feit dat sentrale C-atoom sp-gehibridiseer is. Aangesien Clcn lineêre vorm het, is die bindingshoek wat in Clcn gevind word 1800.

Clcn Lewis Struktuur Formele Aanklag

In Clcn word die formele lading op die gegewe atome bereken deur die volgende formule wat hieronder gegee word:

Formele Lading (FC) op enige atoom= valanselektrone van die atoom-(totale bindingselektrone)/2- Aantal van nie-bindende elektronpaar.

Vandaar formele lading op sentrale C-atoom in Clcn =4-8/2-0= 0.

Formele lading op N-atoom van –CN-groep in Clcn =5-6/2-2=0.

Formele lading op Cl-atoom in Clcn-verbinding =7-2/2-6=0.

Gevolglik is formele lading op sentrale C-atoom in Clcn gelyk aan 0. Al die atome in Clcn het nul formele lading, wat maak dat die hele verbinding elektries neutraal is.

Clcn Lewis Struktuurhoek

In Clcn gebruik sentrale koolstofatoom sp hibriede orbitaal om bindings met chloriedgroep en N-atoom te vorm, dws die hoek tussen Cl-CN is 1800. Die N-atoom in –CN-groep is ook sp-gehibridiseer.

Wanneer Cl-atoom in vervoeging met -CN-groep is, word Cl-atoom sp2 gehibridiseer. As sentrale C-atoom in Clcn word sp gehibridiseer en die hoek is 1800, die verbinding Clcn is lineêr van aard.

Clcn lewis struktuur hoek

Clcn Lewis-struktuur Oktetreël

In die clcn lewis struktuur, al die atome dws Cl, C, N het hul oktet vervul. Die sentrale C-atoom in Clcn vorm 1 sigma-binding met Cl-atoom en 'n ander met N-atoom. Terselfdertyd vorm dit 2 pi-bindings met N-atoom deur oorvleueling van 2 p-orbitale van C- en N-atoom. Gevolglik vorm die sentrale C-atoom 4 bindings wat altesaam 8 elektrone bevat.

Cl-atoom vorm 1 enkelbinding met sentrale C-atoom en bevat 3 eensame paar elektrone, dws 'n totaal van 8 elektrone teenwoordig in Cl. Die N-atoom vorm 1 sigma- en 2 pi-bindings met sentrale C-atoom en bevat ook 1 alleenpaar dws weer totaal 8 elektrone teenwoordig in N. Volgens oktetreël is Clcn 'n stabiele verbinding.

Clcn Lewis Struktuur Eensame pare

Die alleenpaar elektrone is daardie valanselektrone wat nie gedeel word wanneer 2 atome deur 'n kovalente binding verbind word nie. Dit word ook gedefinieer as 'n ongedeelde paar elektrone.

Die formule waardeur ons die alleenpaar elektrone op die gegewe atome in Clcn kan bereken, word hieronder gegee:

Eensame elektronpare teenwoordig op 'n atoom = elektrone wat teenwoordig is op die valansdop van die atoom - hoeveel chemiese bindings deur daardie spesifieke atoom gevorm.

Eensame elektronpaar teenwoordig op sentrale C-atoom in Clcn= 4-4=0 dws 0 alleenpaar elektron.

Eensame elektronpaar teenwoordig op N-atoom van –CN-groep in Clcn=5-3=2 dws 1 ongedeelde elektronpaar.

Eensame paar elektrone teenwoordig op Cl-atoom in Clcn-verbinding= 7-1=6 ie3 nie-bindende elektronpare.

Hierdie nie-bindende elektronpare word uitgebeeld in die lewis struktuur van Clcn op C, N, Cl-atome as elektronkolletjies.

Clcn Valance-elektrone

Om die totale aantal valanselektrone in Clcn uit te vind, is dit noodsaaklik om te weet hoeveel valanselektrone teenwoordig is in C-, N- en cl-atome. In C is die totale valanselektron teenwoordig 4 (2s2 2p2). Stikstofatoom het grondtoestand elektroniese konfigurasie van 1s2 2s2 2p3 dus, totaal 5 valanselektrone teenwoordig in N atoom en uit elektroniese konfigurasie van Cl atoom sien ons dat daar 7 valanselektrone bestaan.

Dus is die totale valanselektron van Clcn gelyk aan die som van valanselektron van C, Cl, N atome.

Die totale valanselektron teenwoordig in Clcn is (4*1)+(1*5)+(7*1)=16.

Clcn Hibridisering

Ons weet dat suiwer atoomorbitale nie aan binding deelneem nie omdat hulle verskillende energieë het. Om hierdie rede atoomorbitale van verskillende energiemengsels om hibriede orbitale van soortgelyke energie te vorm. Hierdie proses word as verbastering ontken.

C-atoom het die elektroniese konfigurasie van 2s2 2p2 in grondenergie en ons sien dat daar slegs 2 ongepaarde elektrone teenwoordig is in die valansdop van C-atoom en om Clcn te produseer, is 4 ongepaarde elektrone nodig. Wanneer 'n mate van energie toegepas word, gaan 1 2s elektrone in 'n leë 2p-orbitaal in wat 'n totaal van 4 ongepaarde elektrone in die valansdop van C-atoom skep.

In die volgende stap gee 1 Cl-atoom sy 1 ongepaarde elektron om C-Cl-binding te vorm. Eers vorm N-atoom 1 sigma-binding met sentrale C-atoom deur sy 1 ongepaarde elektron te gebruik, dan vorm die oorblywende 2 ongepaarde elektrone van 2p-orbitaal van N-atoom pi-bindings met sentrale C-atoom. Aangesien sentrale C-atoom 2 sigma- en 2 pi-bindings vorm, word dit sp-gehibridiseer.

Clcn hibridisasie

Clcn oplosbaarheid

Clcn is polêre verbinding. Aangesien dit polêr in antuur is, is dit oplosbaar in polêre oplosmiddel bv. water, metanol, etanol ens. Wanneer dit met water reageer, ondergaan dit stadige hidrolise om te vorm sianaat (NCO-) en chloriedione (cl-) en H+ ioon word ook geproduseer. Hierdie reaksie vind plaas in neutrale pH-medium.

Reaksie van Clcn met water

Is Clcn ionies?

Clcn is 'n ioniese verbinding. Dit is te wyte aan die feit dat dit in ione ontbind wanneer dit in gesmelte toestand of in waterige toestand is. Wanneer Clcn in watermedium bygevoeg word, word isosiant-, chloried- en H+-ione gevorm. Aangesien dit ione in waterige oplossing vorm, is dit 'n ioniese verbinding.

Die waterige oplossing van Clcn gelei ook elektrisiteit, soos ander ioniese verbindings doen wanneer hulle in waterige oplossing oplos. 

Is Clcn suur of basies?

Clcn is basies van aard. Dit is 'n bronsted sowel as Lewis basis. Wanneer dit met Lewissuur reageer, skenk dit sy eensame elektronpaar deur N-atoom en vorm koördinasieverbinding.

Wanneer dit reageer met suur wat H+-ione gee, aanvaar dit H+-ione deur sy eensame elektronpaar deur N-atoom te skenk. Enkelpaarskenking vind plaas deur N-atoom omdat N minder elektronegatief is as Cl-atoom dws +ve lading gunstig op N-atoom daardie Cl-atoom.

Is Clcn polêr of nie-polêr?

Clcn is polêr van aard. Daar word gevind dat 'n verbinding polêr is as al die bindingsmomente in die verbinding nie uitgekanselleer word nie. In hierdie verbinding as gevolg van die teenwoordigheid van sp gehibridiseerde –CN groep, lê C-Cl bindingsmoment na –CN groep.

In Clcn-verbinding word alleenpaar op Cl-atoom gedelokaliseer met die leë ∏* antibindingorbitaal van -CN-groep en om hierdie rede skep –ve pool op N atoom en +ve pool skep op chlooratoom. Gevolglik vind daar groter verspreiding van lading plaas. Dit is hoekom Clcn in polêr van aard en sy dipoolmoment nie gelyk is aan nul nie.

Is Clcn lineêr of tetraëdries?

Clcn het lineêre vorm met sp hibridisasie van die sentrale C-atoom. Dus, die waarskynlikheid van tetraëdriese vorm ontstaan ​​nie.

Gevolgtrekking

Deur die bogenoemde feite wat ons bespreek het, word die gevolgtrekking gemaak dat Clcn 'n polêre, ioniese, kovalente verbinding is waarin sentrale C-atoom sp hibriede orbitaal gebruik. Dit is mengbaar met water omdat dit 'n polêre verbinding is. Dit is 'n stabiele verbinding volgens oktet sowel as resonansie.

Scroll na bo