Cl2O7 Lewis-struktuur en -kenmerke (17 belangrike feite)


Cl2O7 Lewis-struktuur gee inligting oor verskeie chemiese feite rakende die vorming van dichloorheptoksied. Kom ons definieer die Cl2O7 Lewis-struktuur hieronder.

Cl2O7 Lewis-struktuur kan gedefinieer word as die elektroniese voorstelling van binding tussen twee chloor (Cl) en sewe suurstof (O) atome. Die proses om bindings tussen Cl- en O-atome te maak, word beskryf deur Lewis-struktuur te teken. Die struktuur word omring deur elektronekolletjies as valenselektrone in Cl2O7.

Cl2O7 Lewis-struktuur deel die chemiese en verskeie fisiese eienskappe soos vorm, hoek en verbastering van die verbinding. Die feite agter die hou van daardie eienskappe deur Cl2O7 gaan deur die hele artikel bespreek word.

Hoe om Cl2O7 Lewis struktuur?

Vyf kernstappe volg betekenisvol op die tekening van Lewis-struktuur. Daardie stappe word sistematies in hierdie afdeling hieronder gerangskik.

Stap 1: Getal valenselektronberekening

Die berekening van die aantal valenselektrone is die fundamentele maatstaf vir die teken van die Lewis-struktuur. Lewis-struktuur word volledig gevorm na gelang van die voorstelling van valenselektrone. Daarom word dit beskou as die eerste stap om die Lewis-struktuur van Cl te teken2O7.

Stap 2: Vind die gebrek aan elektrone in valensieskil van atome

Nadat die aantal valenselektrone in elke atoom van chloor en suurstof geïdentifiseer is, sal die tekort aan elektrone in die atome opgeklaar word. Hierdie stap dui op die deling van elektron tussen Cl en O in ooreenstemming met die vereiste van elektron in hulle.

Stap 3: Kies 'n sentrale atoom

Mins elektronegatiewe atoom kry altyd die sentrale posisie. Aangesien suurstof meer elektronegatief is as chloor, sal een suurstof uit sewe soortgelyke atome die middelste posisie kry. Die sentrale suurstof is gepaard met beide chlooratome in die Lewis-struktuur, wat aandui dat dit elektron met beide CL hier deel.

Stap 4: Bond verteenwoordiging 

Voorstelling van die verbande in Cl2O7 word gedoen deur twee elektronkolletjies tussen Cl en O te plaas. Drie O-atome skep dubbelbindings met eerste Cl en ander drie skep dubbelbindings met tweede Cl. Die oorblywende een skep enkelbindings met elke Cl-atome. Dubbelbindings word voorgestel deur vier kolletjies tussen atome.

Stap 5: Identifikasie van alleenpare 

Eensame pare vind plaas in O-atome soos Cl gebruik om bindings met O-atome te maak deur al sy valenselektrone te gebruik. Volgens VSEPA (Valence Shell Electron Pair Repulsion) Teorie, alleenpaar-eenpaar afstoting beïnvloed die vorm van verbindings, daarom is dit belangrik om hulle te tel na binding in Lewis-struktuur.

Cl2O7 Lewis struktuur vorm

Vorm definieer die fisiese voorkoms van verbindings met spesifieke konfigurasie van Lewis-struktuur. Kom ons identifiseer die vorm van Cl2O7 onder.

Cl2O7 Lewis-struktuur het gebuigde vorm. Hierdie vorm is nie die ideale een vir die verbinding nie. Die eensame pare op suurstofatome maak die vorm gebuig en 'n krom voorkoms in Cl-atome met sentrale O wat as 'n brug in die verbinding plaasvind. Dit is die belangrikste rede vir die besit van gebuigde vorm deur Cl2O7.

Cl2O7 Lewis-struktuur formele aanklag

Formele ladingsberekening verwys na die identifikasie van neutrale toestand van die verbindings. Kom ons dui hierdie faktor vir Cl2O7.

Die formele lading van Cl2O7 is 0. Formele aanklag berekening vir Cl2O7 sou gevolg word deur die algemene formule. Formele lading = aantal valenselektrone – aantal nie-bindende elektrone – aantal elektrone wat gedeel word (aantal bindingselektrone/2)

Die tabel wat hieronder geskep word, beklemtoon die hele berekening:

Elemente en
die aantal
hulle
valenselektrone
Nommer van
nie-bindend
elektrone
Nommer van
elektron gedeel
Formele aanklag
Cl1 = 70(7/2) = 3.5(7-0-3.5) = 3.5
Cl2 = 70(7/2) = 3.5(7-0-3.5) = 3.5
O1 = 64(2/2) = 0(6-4-0) = 2
O2 = 64(2/2) = 0(6-4-0) = 2
O3 = 64(2/2) = 0(6-4-0) = 2
O4 = 64(2/2) = 0(6-4-0) = 2
O5 = 64(2/2) = 0(6-4-0) = 2
O6 = 64(2/2) = 0(6-4-0) = 2
O7 = 64(2/2) = 0(6-4-0) = 2
Cl2O7 = 560
Formele ladingberekening van Cl2O7 Lewisstruktuur

Cl2O7 Lewis struktuur hoek

Hoek van Lewisstruktuur verlaag die hoek tussen bindings van ligande en sentrale atome. Kom ons vind die bindingshoek van dichloorheptoksied hieronder.

Cl2O7 Lewis-struktuur het bindingshoek van 118.6o. Dit is nie 'n ideale bindingshoek vir enige verbinding nie. Die teenwoordigheid van alleenpare onderskei die idealistiese bindingshoek van die verbinding. Volgens die VSEPR-teorie skep die alleenpaar-eenpaar afstoting 'n gewoel rondom terminale in Cl2O7 wat die hoek verlaag.

Cl2O7 Lewis struktuur oktet reël

Oktetreël bepaal dat die feit dat agt-elektron in die valensiedop stabiliteit gegee word, top periodieke elemente. Kom ons vind hoe Cl2O7 volg hierdie reël.

Cl2O7 Lewis-struktuur volg oktetreël deur die valensdoppies van Cl- en O-atome met agt elektrone te vul. Hierdie maatstaf van agt elektrone bring soortgelyke elektroniese konfigurasie na vore as hul naaste edelgas. Hierdie reël dryf die elemente om valenselektrone te deel en bindings saam te maak.

Cl2O7 Lewis-struktuur eensame pare

Eensame pare bevat valenselektrone wat vry bly nadat die elemente bindings gemaak het deur sommige elektrone met mekaar te deel. Kom ons vind die aantal alleenpare in Cl2O7.

Cl2O7 Lewis-struktuur het altesaam 14 alleenpare in sy elektroniese geometrie. Elkeen van die suurstof het twee alleenpare so sewe suurstofatome hou totaal (7*2 = 14) alleenpare. Chlooratome gebruik al sy valenselektrone om bindings met suurstofatome te maak. Hierdie alleenpare het 'n uitwerking op bindingshoek en vorm van Cl2O7.

Cl2O7 valenselektrone

Valenselektrone help om bindings tussen die elemente te maak. Die aantal valenselektrone in beide Cl- en O-atome in Cl2O7 identifiseer die gebrek aan elektrone in hulle hieronder.

Die totale aantal valenselektrone in Cl2O7 is 56. Die berekening word hieronder gedeel:

  • Die aantal valenselektrone elk Chlooratome = 7
  • Totale aantal valensverkiesing in twee Chlooratome = (7*2) = 14
  • Die aantal valenselektrone in elke suurstofatoom = 6
  • Totale aantal valenselektrone in 7 suurstofatome = (7*6) = 42
  • Die totale getal as valenselektron in Cl2O7 = (14+42 = 56)

Cl2O7 verbastering

Hibridisering is 'n belangrike faktor wat die toestand van oorvleuelde orbitale van atome na die maak van bindings impliseer. Kom ons identifiseer die hibridisasietoestand van Cl2O7.

Cl2O7 is 'n Sp3-gehibridiseerde verbinding. Beide suurstof en chloor hou sp3 hibridisasie individueel. Daarom, nadat bindings gemaak is, word die rangskikking van elektrone tussen die s- en p-orbitale van atome gedoen. Die steriese getal van die verbinding kan sp3 hibridisasie regverdig.

Steriese getal as verbindings bereken word deur die aantal alleenpaar en gebonde elektrone op die sentrale atoom by te tel. Die steriese getal van Cl2O7 is (2+2) = 4. Volgens VSEPR-teorie dui 4 steriese getal aan dat die sentrale atoom sp3 in die verbinding gehibridiseer is.

Is Cl2O7 vaste of vloeibare?

Vaste of vloeibare toestand van verbindings word gedefinieer deur die interne bindingssterkte tussen element van dieselfde kom ons identifiseer die algemene toestand van Cl2O7 onder.

Cl2O7 Word gevind as 'n kleurlose vloeistof. Dit verwys dat die interne binding van die verbinding nie veel ongeskonde is om die molekules styf te bind nie. Ligte geslote elemente laat die verbinding in vloeibare toestand voorkom. Daarbenewens verminder die alleen-paar-alleen-paar afstoting daarin sy bindingssterkte.

Is Cl2O7 oplosbaar in water?

Oplosbaarheid van water definieer die aard van verbinding deur die tempo van oplos in water of gehidroliseer in gesmelte toestand. Kom ons vind hierdie feit as dit vir CL geregverdig is2O7.

Cl2O7 is redelik oplosbaar in water. Daar word opgemerk dat hierdie verbinding stadig in water hidroliseer, wat die gunstige eienskap van elke molekule in die reeks chlooroksiede is. Die anhidriedverbinding hidroliseer in watermolekule om Perchloorsuur (HClO4).

Is Cl2O7 polêr of nie-polêr?

Polariteit of nie-polariteit verwys na 'n spanning binne die verbindings by hul terminale posisie, wat die vorm en bindingshoek beïnvloed. Kom ons dui die kenmerk vir CL aan2O7.

Cl2O7 kan verwys word as 'n polêre verbinding. Polariteit van die verbinding kan gemeet word volgens sy gebuigde vorm. Die hoeveelheid dipoolmoment van die verbinding kan nie presies gemeet word nie, aangesien die spanning aan beide kante van dichloorheptoksied verskil.

Is Cl2O7 molekulêre verbinding?

Molekulêre verbindings word gedefinieer deur hul neutrale voorkoms in chemiese studie. kom ons ondersoek die voorkoms van Cl2O7 hieronder of dit molekulêr is of nie.

Cl2O7 is 'n molekulêre van aard. Die verbinding bevat geen negatiewe of positiewe lading daarin nie. Boonop vorm twee chloor- en sewe suurstofmolekules wat as spesifieke molekulêre formule 182.902 gram molekulêre gewig bevat en dit, wat ook die samestelling as molekulêr aandui.

cl2o7 lewis struktuur
Molekulêre toestand van Cl2O7 Lewisstruktuur van Wikipedia

Is Cl2O7 suur of basis?

Suurheid of basaliteit is die algemene chemiese eienskappe van 'n verbinding. Kom ons identifiseer die chemiese aard van dichloorheptoksied hieronder.

Cl2O7 is hoogs in staat om sy suur aard in die teenwoordigheid van water te weerspieël. Die verbinding vorm doelbewus suur wanneer dit in kontak met watermolekule gehou word. Die reaksie van Cl2O7 met water gee Perchloorsuur uit, wat na sy suureienskap verwys. Die oplossing word ook blou lakmoesrooi.

Is Cl2O7 elektroliet?

Elektrolitiese eienskap word getoon deur die verbindings wat gelaaide molekules in molekulêre geometrie het. Kom ons identifiseer of Cl2O7 molekulêr is of nie onder nie.

Cl2O7 is nie-elektrolietverbinding. Dichlorineheptochloried het geen lading in nie, wat dit heeltemal neutraal maak, en belemmer om elektrisiteit te gelei. Hierdie anhidried is oplosbaar in water en ontlaai nie ione in gesmelte toestand nie, dus kan dit nie 'n elektrolietstof in chemie genoem word nie.

Is Cl2O7 sout?

Soute word oor die algemeen solied in toestand gevind en hoogs oplosbaar in water. Kom ons vind of Cl2O7 toon enige eienskap van soute in sy natuurlike toestand deur hierdie afdeling.

Cl2O7 kan nie as 'n sout beskou word nie. Soute moet soliede formaat hê en Dichlotione heptoksied is vloeibaar. Boonop het die verbinding 'n baie lae meetpunt, minder as -90oC en lae kookpunt, 82oC. Verder, Cl2O7 is nie ionies nie en hierdie faktore dui aansienlik aan dat die verbinding nie sout genoem kan word nie.  

Is Cl2O7 ionies of kovalent?

Ioniese en kovalente aard van verbindings is hoogs afhanklik van die proses van binding. Hierdie afdeling sal ons help om die bindingstruktuur van Cl te vind2O7.

Cl2O7 is heeltemal 'n kovalente verbinding. Dit beteken dat hierdie verbinding geskep word deur die vorming van kovalente binding tussen chloor- en suurstofatome. Die verbinding is kovalent omdat die bindings gevorm word deur valenselektrondeelproses tussen cholien- en suurstofatome.

Gevolgtrekking

Hierdie artikel het die betekenis van gebuigde vorm deur Cl gelewer2O7. Dit word van verskeie faktore afgewyk deur sy chemiese eienskappe in chemie. Dit is 'n anhidried van Perchloorsuur wat Cl2O7 nogal 'n epiese verbinding in die reeks chlooroksiede.

Sarnali Mukherjee

Hi.....ek is Sarnali Mukherjee, 'n gegradueerde van die Universiteit van Calcutta. Ek hou daarvan om te onderrig en kennis oor chemie te deel. Ek het sedert 'n jaar gelede geleidelik belangstelling in artikelskryf gekry. Ek sal graag in die toekoms meer kennis oor my onderwerp wil opdoen. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sarnali-mukherjee-921b59231

Onlangse plasings