Cl2CO Lewis-struktuur, Kenmerke: 13 feite wat jy moet weet

Cl2CO lewis struktuur word aangewys as 'n baie bekende giftige fosgeenverbinding wat in gasvorm voorkom. Die Lewisstruktuurvorming daarvan en verwante elektroniese en bindingseienskappe word in hierdie artikel bespreek.

Cl2CO Lewis-struktuur behels 1 koolstofatoom omring deur 2 chlooratome en 1 suurstofatoom. Hier is daar deling van elektrone waar koolstof sy 2 elektrone deel met suurstof wat 'n dubbelkovalente binding vorm en die ander 2 elektrone met elke chlooratoom wat lei tot 2 enkelkovalente bindings. Dit voltooi die oktetstabiliteitsvereiste vir elk van die betrokke atome.

Cl2CO lewis-struktuur genoem as karbonielchloried en aangespreek as giftige gas fosgeen is 'n baie gewilde gasvormige verbinding in organiese chemie. Dit het 'n baie sterk reuk soos dié van muwwe hooi en is kleurloos. Cl2CO Lewis-struktuur word gebruik in die maak van organiese kleurstowwe en baie nuwe polimere soos polikarbonaatharse en poliuretaanharse.

Cl2CO Lewis struktuur
Cl2CO Lewis struktuur voorstelling

Bespreek sy fisiese en chemiese eienskappe die Cl2CO lewis struktuur is nie-vlambaar en sy reuk het verstikkende en verstikkende eienskappe. Cl2CO lewis-struktuur het 'n lang geskiedenis waar dit gebruik is as 'n chemiese instrument en 'n pulmonale irritasie wat verantwoordelik is vir al die verkeerde redes wat die lewens van ongeveer 85,000 19 mense versteur. Later in die XNUMXde eeu is dit as 'n belangrike chemikalie in die industriële revolusie gebruik.

Afgesien van historiese en toksikologiese betekenis Cl2CO lewis struktuur word in baie chemiese reaksies gebruik en die reaksie van fosgeen met enige ander organiese substraat word fosgenering genoem. Byvoorbeeld, diole, veral bisfenol, reageer met Cl2CO lewis-struktuur om polikarbonate te vorm. In die huidige scenario word laboratoriumgebruik van fosgeen in organiese sintese vermy weens veiligheidskwessies.

Om die struktuur van Cl2CO lewis struktuur te verstaan, is dit belangrik om te fokus op die Lewis struktuur vorming daarvan wat vorentoe bespreek word.

Hoe om Cl2CO Lewis-struktuur te teken?

Sekere stappe is belangrik om die presiese Cl2CO lewis-struktuur te bepaal

Stap 1: Bereken die totale aantal valenselektrone betrokke

Dit is baie duidelik uit die formule van Cl2CO lewis struktuur dat daar 3 elemente betrokke is by die struktuur vorming. Koolstof (Atoomgetal = 6 en elektroniese konfigurasie = 2,4) behoort aan die 14de groep van die periodieke tabel en het 4 valenselektrone. Net so behoort suurstof (atoomgetal = 8 en elektroniese konfigurasie = 2,6) en chloor (atoomgetal = 17 en elektroniese konfigurasie = 2,8,7) tot groep 16 en 17 van die periodieke tabel met onderskeidelik 6 en 7 valenselektrone. Die totale aantal valenselektrone betrokke is dus 4 + 6 + 7*2 = 24

Stap 2: Kyk uit vir die sentrale atoom

Die sentrale atoom in die Cl2CO Lewis-struktuur is die een met die minste elektronegatiwiteit aangesien dit help met die behoorlike verspreiding van die elektrondigtheid vir beter stabiliteit. In die Cl2CO Lewis-struktuur is koolstof die minste elektronegatief en word aangedui as die sentrale atoom omring deur terminale chloor- en suurstofatome.

Stap 3: Voltooiing van die oktetstabiliteit

Oktetreëlvoltooiing is die volgende stap in Cl2CO lewis-struktuurvorming deur deel. Koolstof is die sentrale atoom wat 4 valenselektrone het en nog 4 benodig om die oktetstabiliteit te voltooi. Dit sal dus sy 2 elektrone met die 2 elektrone van die suurstofatoom deel. Dit vervul die stabiliteitstoestand van die suurstofatoom wat slegs 2 elektrone benodig het en lei tot dubbele kovalente bindings. Die oorblywende 2 elektrone van die koolstof word gedeel met 1 elektron van elke chlooratoom wat lei tot 2 enkel kovalente bindings.

Stap 4: Bereken die formele heffing

Berekening van formele lading is die laaste stap in elke lewis struktuur vorming. Vir die Cl2CO Lewis-struktuur om betroubaar te wees, moet dit die minste formele lading hê vir elke betrokke element. Hier is die formele lading van koolstof, suurstof en chloor 0 wat die identiteit van die Cl2CO lewis-struktuur bevestig.

Afgesien van Cl2CO lewis struktuur vorming, is dit belangrik om uit te kyk vir die eienskappe wat daarmee geassosieer word wat hieronder gelys word.

 1. Cl2CO Lewis struktuur resonansie
 2. Cl2CO Lewis struktuur vorm
 3. Cl2CO Lewis struktuur formele aanklag
 4. Cl2CO lewis struktuur hoek
 5. Cl2CO lewis struktuur oktet reël
 6. Cl2CO lewis struktuur eensame pare
 7. Cl2CO Lewis struktuur valenselektrone
 8. Cl2CO lewis struktuur verbastering
 9. Cl2CO Lewis struktuur oplosbaarheid
 10. Is Cl2CO Lewis struktuur ionies?
 11. Is Cl2CO Lewis struktuur suur of basies?
 12. Is Cl2CO Lewis struktuur polêr of nie-polêr?
 13. Is Cl2CO lewis struktuur tetraëdraal?
 14. Is Cl2CO lewis struktuur lineêr?

Cl2CO Lewis struktuur resonansie

Resonansie of mesomerisme word gewoonlik waargeneem in organiese verbindings wat alleenpare elektrone en die teenwoordigheid van dubbelbindings het. Cl2CO lewis-struktuur wat algemeen as fosgeen aangedui word, is nie onaangeraak daarvan nie en het 3 kanoniese of resonerende strukture wat gevorm word as gevolg van die delokalisering van elektrone.

Hier is 'n enkele struktuur nie verantwoordelik vir die verduideliking van al die eienskappe van die Cl2CO lewis-struktuur nie. Die hibriede resonerende strukture kan die beste diagrammaties verduidelik word.

Resonansie in Cl2CO Lewis struktuur

Cl2CO Lewis struktuur vorm

Die molekulêre vorm is die 3D-voorstelling van enige atoomrangskikking wat gevorm word deur elektrone in 'n vlak te deel. Om die molekulêre vorm te vind en meetkunde van Cl2CO Lewis struktuur dit is belangrik om VSEPR-teorie te volg. 

VSEPR teorie is gebaseer op die feit dat elektrone, veral alleenpare elektrone van 'n negatief gelaaide wolk om die molekule en as gevolg van afstotings die vorm beïnvloed. In die konteks van die Cl2CO lewis-struktuur is daar 'n sentrale koolstofatoom omring deur drie elektronryke suurstofatome en 2 chlooratome met geen alleenpare nie. Vandaar die Cl2CO lewis struktuur sal trigonaal plat wees.

2D en 3D voorstelling van Cl2CO lewis struktuur

Cl2CO Lewis struktuur formele lading 

Die formele lading is die elektriese verspreiding van atome met die aanname dat gebonde atome die elektrone gelykop in die molekule sal deel. Daar is 'n formule om die formele lading van elke betrokke atoom te bereken. 

FC = Valenselektrone – Nie-bindende elektrone – ½ Bindingselektrone

FC van C in Cl2CO Lewis-struktuur = 4 – 0 – ½ 8 = 0

FC van O in Cl2CO lewis struktuur = 6 – 4 – ½ 4 = 0

FC van Cl in Cl2O Lewis-struktuur = 7 – 6 – ½ 2 = 0

 Aangesien die waardes die minste formeel is laai so die Cl2CO Lewis-struktuur voorstelling is korrek en stabiel.

Cl2CO Lewis struktuur hoek

Dit is baie duidelik dat as gevolg van die afwesigheid van alleenpare elektrone, die Cl2CO lewis struktuur toon 'n simmetriese trigonale vlakke vorm. Maar sy bindingshoek C-Cl is 111.8 grade in plaas van 120 grade as gevolg van die dubbelbinding tussen C=O wat, omdat dit kort is, die elektrondigtheid verminder en sodoende die molekule krimp.

Cl2CO lewis struktuur oktet reël

Al die atome betrokke by die Cl2CO lewis-struktuur volg die oktetreël en die deel van elektrone gebeur op so 'n manier dat dit die kriteria vir almal voltooi. Koolstof het 4 valenselektrone en benodig nog 4 wat verkry word deur 2 elektrone met suurstof en een elektron elk met chloor te deel.

Chloor benodig 1 elektron om sy oktet te voltooi wat verkry word deur met die koolstof te deel. Suurstof benodig 2 elektrone om die 8 elektron toestand te voltooi wat verkry word deur 2 elektrone met koolstof te deel. Dit voltooi die oktet vir elke betrokke atoom.

Cl2CO lewis-struktuur voltooi al sy oktetvereistes en is simmetries. Om die teenwoordigheid van alleenpare elektrone te bespreek, dan maak dit net saak of hulle op die sentrale atoom teenwoordig is. In die Cl2CO lewis struktuur, daar is geen alleenpaar op die sentrale koolstofatoom nie aangesien hulle almal gedeel word. Dus is daar 0 eensame paar elektrone.

Cl2CO Lewis struktuur valenselektrone

Valenselektrone is die buitenste elektrone wat as gevolg van minder kernkragte maklik aan die binding kan deelneem. Voor die vorming van die Cl2CO, het Lewisstruktuurkoolstof 4 valenselektrone gehad, suurstof 6 valenselektrone en chloor 7 valenselektrone.

Nadat al drie elemente in Cl2CO gedeel is, het Lewis struktuur 8 valenselektrone wat van uiterste betekenis is as gevolg van stabiliteitskriteria.

Cl2CO Lewis struktuur hibridisasie

Hibridisering is 'n baie belangrike konsep in binding. Dit handel oor die atoomorbitale wat in volgorde van toenemende energieë gerangskik is. Hibridisering kan ook gevind word deur die konsep van steriese getalle te gebruik. Die steriese getal is gelyk aan die aantal atome wat aan die sentrale atoom gebind is + die aantal aangehegte alleenpare. 

In die konteks van Cl2CO lewis struktuur steriese getal = 3+0 = 3. Dit beteken dat hibridisasie van Cl2CO Lewis struktuur is sp2. 

Cl2CO Lewis struktuur oplosbaarheid

Cl2CO lewis struktuur oplosbaarheid is beide in 'n waterige medium en organiese medium. Fosgeen is min oplosbaar in water en ontbind in soutsuur en koolstofdioksied. Cl2CO reageer ook met etanol, maar dit is heeltemal oplosbaar sonder enige neerslag in benseen, tolueen, vloeibare koolwaterstowwe, en ys asynsuur.

Is Cl2CO Lewis struktuur ionies?

Nee, die Cl2CO lewis struktuur is nie ionies nie. Uit sy Lewis-struktuur kan ons sien dat daar elektrone gedeel word in plaas van skenking en aanvaarding. Dit bewys dus dat die Cl2CO Lewis-struktuur 'n kovalente verbinding is.

Is Cl2CO Lewis-struktuur suur of basies?

Soos voorspel deur VSEPR teorie, Cl2CO lewis struktuur is 'n vlakke molekule en volgens sy voorbereiding en reaksies, is dit afgelei van die asielchloried en formeel afgelei van koolsuur. Koolstofsuur is 'n swak organiese suur wat sodoende bewys dat fosgeen suur is.

Is Cl2CO Lewis-struktuur polêr of nie-polêr?

Die polariteit van Cl2CO lewis struktuur kan beoordeel word uit die elektronegatiwiteitsverskil tussen die atome. Volgens die Pauling-kaart is die elektronegatiwiteit van koolstof, suurstof en chloor onderskeidelik 2.55, 3.44 en 3.16. Die elektronegatiwiteitsverskil tussen C=O en C-Cl is ook meer as 0.5 wat lei tot 'n gedeeltelike positiewe lading op koolstof en 'n gedeeltelike negatiewe lading op suurstof en chloor.

Die netto dipoolmoment kanselleer ook nie uit nie as gevolg van die afwesigheid van lineariteit en simmetrie. Daarom wys al die scenario's na Cl2CO lewis struktuur synde 'n polêre molekule.

Is Cl2CO Lewis-struktuur tetraëdries?

Cl2CO Lewis-struktuur is nie tetraëdries nie as gevolg van baie feite. Eerstens volgens die konsep van steriese getal Cl2CO Lewis struktuur het steriese getal 3 wat wys na AX3 soort vorm en tetraëder behoort aan AX4 vorm. 

Nog 'n faktor is die afwesigheid van alleenpare op die sentrale atoom. Dit bewys dat die Cl2CO lewis struktuur is in geen opsig tetraëdries nie.

Is Cl2CO Lewis-struktuur lineêr?

Cl2CO Lewis-struktuur is nie 'n lineêre molekule nie aangesien dit meer as 2 atome betrokke het. Terselfdertyd volgens VSEPR teorie toon Cl2CO lewis struktuur 'n AX3 tipe struktuur. Die afwesigheid van alleenpaar is nog 'n rede waarom Cl2CO lewis-struktuur 'n trigonale planêr is en nie lineêr nie.

Gevolgtrekking

Opsomming van die bogenoemde artikel dan Cl2CO lewis struktuur of fosgeen is 'n baie belangrike polêre kovalente organiese verbinding waar daar deling van elektrone tussen koolstof, suurstof en chloor is. Daarmee saam is daar geen eensame paar elektrone nie en die molekule is plat met sp2 hibridisasie wat oplosbaarheid in beide waterige en organiese medium toon.

Scroll na bo