7 Belangrike Chemiese Ekwilibrium Voorbeelde Jy Moet Ken


In die huidige artikel is ons van plan om te bespreek oor die belangrike chemiese ewewigsvoorbeelde wat u behoort te ken. Ons kan altyd 'n toestand sien wat ooreenstem met 'n sisteem waarin gevind word dat die reaktantkonsentrasie en die produkkonsentrasie beide klaarblyklik onveranderd bly en daar kan ook nie gesien word dat meer veranderinge oor eienskappe in ooreenstemming met die sisteem plaasvind nie.

 • Ionisasie van sure en basisse
 • Buffer oplossing
 • Metanol produksie
 • Etanol produksie
 • Ammoniak produksie
 • Oplosbaarheidsewewigte
 • Ewewig in chemiese prosesse

Ionisasie van sure en basisse

Hier kan ons sê dat daar 'n verdeling van molekules is wat oor die algemeen neutraal is wat aanleiding gee tot die gelaaide ione wanneer hulle in kontak kom met die oplossing is self die ionisasie. In hierdie geval kom daar 'n punt waar ons kan sien dat 'n tempo van beide voorwaartse sowel as terugwaartse reaksies dieselfde is.

Dus, is niks anders as die chemiese ewewig nie. dit wil sê, die uitgawes van reaktante in die reaksie word benadeel deur die terugwaartse reaksie wat dieselfde produseer sonder enige verlies. Dit is een van die chemiese ewewigsvoorbeelde.

By so ewewigspunt sal daar geen variasie in die konsentrasie van die reaktante sowel as die produkte in ooreenstemming met tyd wees nie. In die waterige medium sal daar 'n produksie van waterstofione wees wanneer dissosiasie van die sure in daardie medium plaasvind.

Image krediete: Pixabay gratis beelde

Buffer oplossing

Vir die funksionering van selle om normaal te wees, moet ons die pH van die onderskeie stof handhaaf. Vir hierdie doel benodig ons 'n oplossing wat gewoonlik 'n buffer genoem word. Selfs in verskeie chemiese sowel as biochemiese prosesse kan ons ook 'n uitstekende nut van die bufferoplossing vind. Dit is as gevolg van die verpligte behoefte om die pH te beheer. 

Die ideale pH van bloed sodat daar 'n normale funksionering in die menslike liggaam is, is gevind as 7.35. Deur die gebruik van bufferoplossing, bly die reaktantkonsentrasie en die produkkonsentrasie beide klaarblyklik onveranderd en daar kan ook nie gesien word dat verdere veranderinge oor eienskappe in ooreenstemming met die sisteem plaasvind nie. Dit is een van die chemiese ewewigsvoorbeelde.

Image krediete: Pixabay gratis beelde

Metanol produksie

Die toestande wat eksperimenteel as gunstig vir die produksie gevind word, word die kompromietoestande genoem. Die voorwaartse reaksie op sy beurt word die produksie van metanol gewoonlik bevoordeel deur 'n temperatuur wat betreklik laer is, wat ongeveer 500K is, aangesien die voorwaartse reaksie wat verantwoordelik is vir die opwekking van 'n mindere mol gas as 'n eksotermiese reaksie erken word.

Saam met laer temperatuur word gevind dat 'n hoër druk ook ten gunste van die voorwaartse reaksie is. 'n Koper katalisator kan van groot nut wees om die reksietempo te verhoog. Dit is een van die chemiese ewewigsvoorbeelde.

Etanol produksie

Die toestande wat eksperimenteel as gunstig vir die produksie gevind word, word die kompromietoestande genoem. Die voorwaartse reaksie word op sy beurt die produksie van etanol gewoonlik bevoordeel deur 'n temperatuur wat relatief laer is, ongeveer 570K, aangesien die voorwaartse reaksie wat verantwoordelik is vir die opwekking van 'n mindere mol gas erken word as 'n eksotermiese reaksie.

Saam met laer temperatuur word gevind dat 'n hoër druk ook ten gunste van die voorwaartse reaksie is. 'n Fosforsuur katalisator kan van groot nut wees om die reksietempo te verhoog. Dit is een van die voorbeelde van chemiese ewewigsvoorbeelde.

Ammoniak produksie

Die toestande wat eksperimenteel as gunstig vir die produksie gevind word, word die kompromietoestande genoem. Die voorwaartse reaksie op sy beurt word die produksie van ammoniak gewoonlik bevoordeel deur 'n temperatuur wat relatief laer is, dws ongeveer 670K, aangesien die voorwaartse reaksie wat verantwoordelik is vir die opwekking van 'n mindere mol gas as 'n eksotermiese reaksie erken word.

Saam met laer temperatuur word gevind dat 'n hoër druk ook ten gunste van die voorwaartse reaksie is. 'n Yster katalisator kan van groot nut wees om die reksietempo te verhoog. Dit is een van die chemiese ewewigsvoorbeelde.

Image krediete: Pixabay gratis beelde

Oplosbaarheidsewewigte

In hierdie geval is die beskoude vaste molekules van voorneme om individuele molekules te produseer wat gevind word as waterig deur die proses van oplos te ondergaan. Onder gegewe reaksie is 'n voorbeeld vir dieselfde,

H2O
C12H22O11 (S) —————> C12H22O11 (Aq)

Terwyl daar 'n produksie van positiewe sowel as die negatiewe ione afsonderlik is deur die voorkoms van dissosiasie van ioniese vastestowwe. dws,

 NaCl (S) ————————-> Na + (aq) + Cl - (aq)

Die soutoplossings word eksperimenteel erken as 'n goeie geleiers wat ooreenstem met die elektrisiteit aangesien so gevormde ione verantwoordelik is vir die dra van die elektriese stroom. Dit is een van die voorbeelde van chemiese ewewigsvoorbeelde.

voorbeelde van chemiese ewewig
Image krediete: Pixabay gratis beelde

Ewewig in chemiese prosesse

Ons kan altyd 'n toestand aanskou wat ooreenstem met 'n chemiese reaksie waarin gevind word dat die reaktantkonsentrasie en die produkkonsentrasie beide klaarblyklik onveranderd bly en daar kan ook nie gesien word dat verdere veranderinge oor eienskappe in ooreenstemming met die sisteem plaasvind nie.

Soos ons almal weet, vind ons in chemiese reaksies die interomsetting van produkte en reaktante deur voorwaartse en terugwaartse reaksies onderskeidelik.

Daar kom 'n punt waar ons dieselfde tempo van beide voorwaartse en terugwaartse reaksies kan sien. Dus, is niks anders as die chemiese ewewig nie. dit wil sê, die verbruik van hoeveelheid reaktante in die reaksie word benadeel deur die terugwaartse reaksie wat dieselfde produseer sonder enige verlies. Dit is een van die chemiese ewewigsvoorbeelde.

Image krediete: Pixabay gratis beelde

 

Wat is die verskillende tipes wat met die chemiese ewewig geassosieer word?

Oor die algemeen kan ons twee tipes chemiese ewewig sien. dws,

 • Homogene ewewig
 • Heterogene ewewig

Homogene ewewig

In hierdie tipe chemiese ewewig kan ons waarneem dat die produkte van die reaksie toevallig in dieselfde fase as dié van die reaktante is.

 Heterogene ewewig

In hierdie tipe chemiese ewewig kan ons waarneem dat die produkte van die reaksie toevallig in 'n ander fase is in vergelyking met dié van die reaktante.

Hoekom chemiese ekwilibrium is dinamies?

Die chemikalie ewewig kan ook genoem word as die dinamiese ewewig as, Soos ons almal weet, vind ons in chemiese reaksies die interomsetting van produkte en reaktante deur voorwaartse en terugwaartse reaksies onderskeidelik.

Daar kom 'n punt waar ons dieselfde tempo van beide voorwaartse en terugwaartse reaksies kan sien. Dus, is niks anders as die chemiese ewewig nie. dit wil sê, die verbruik van hoeveelheid reaktante in die reaksie word benadeel deur die terugwaartse reaksie wat dieselfde produseer sonder enige verlies.

Noem die faktore wat die chemiese ewewig beïnvloed.

Die faktore wat bewys is dat dit die chemiese ewewig beïnvloed, is,

 • Verandering in konsentrasie
 • Drukverandering
 • Temperatuurverandering
 • Effek van katalisator
 • Byvoeging van sure en basisse

Wat bedoel jy met chemiese ewewig?

Ons kan altyd 'n toestand sien wat ooreenstem met 'n sisteem waarin gevind word dat die reaktantkonsentrasie en die produkkonsentrasie beide klaarblyklik onveranderd bly en daar kan ook nie gesien word dat meer veranderinge oor eienskappe in ooreenstemming met die sisteem plaasvind nie.

Soos ons almal weet, vind ons in chemiese reaksies die interomsetting van produkte en reaktante deur voorwaartse en terugwaartse reaksies onderskeidelik.

Daar kom 'n punt waar ons dieselfde tempo van beide voorwaartse en terugwaartse reaksies kan sien. Dit is dus niks anders as die chemiese ewewig nie. dit wil sê, die besteding van die aantal reaktante in die reaksie word benadeel deur die terugwaartse reaksie wat dieselfde produseer sonder enige verlies.

Gevolgtrekking

Soos ons almal weet, vind ons in chemiese reaksies die interomsetting van produkte en reaktante deur voorwaartse en terugwaartse reaksies onderskeidelik. Daar kom 'n punt waar ons dieselfde tempo van beide voorwaartse en terugwaartse reaksies kan sien. Dus, is niks anders as die chemiese ewewig nie.

Harshitha HN

Hi.....ek is Harshitha H N. Ek het my meestersgraad in Fisika aan die Universiteit van Mysore voltooi met 'n spesialisering in Kernfisika. Ek is goed vertroud in die veld van Latex, GAMESS-sagteware en AVAGADRO-sagteware. Ek geniet dit om nuwe dinge in my vrye tyd te verken. My artikel het altyd ten doel om te ontwikkel en 'n mate van waarde na die tafel te bring met relevante onderwerpe. Kom ons koppel deur LinkedIn- https://www.linkedin.com/in/harshitha-hn-368418249

Onlangse plasings