Chclo Lewis Struktuur, Kenmerke: 13 Feite wat jy moet weet

In hierdie artikel word chclo lewis-struktuur en ander belangrike feite bespreek.

Formielchloried, CHClO word gevorm deur die hidroksielgroep te vervang deur 'n halogeenatoom soos chloor. Dit is 'n verbinding met molekulêre massa van 64.47g/mol met kookpunt 46.40C. Dit word gevorm deur die fotolitiese reaksie van formaldehied met chloor by lae temperatuur.

Lewis-struktuur van Formielchloried, CHClO

Die binding wat in hierdie formielchloried gemaak word, is nie alle enkelbindings nie. Daar bestaan ​​een dubbelbinding tussen koolstof en suurstof en res was enkelbindings. Sodat die Lewisstruktuur van formielchloried moet getrek word deur dit in gedagte te hou.
Die Lewis-struktuur van enige molekule word geteken vir beter kennis oor die bindingsvorming daarvan. Dit word deurgetrek deur die simbole van elemente saam met kolletjies as hul valenselektrone te neem, bindings as sekere lyne. Ons kry dus maklik 'n idee van die aantal bindings wat gevorm word en elektrone betrokke.
Koolstof is die sentrale atoom omring met waterstof, suurstof en chloor. Dus word koolstof in sentraal geskryf met alle ander atome. Hul valenselektrone word ook voorgestel.

chclo lewis struktuur
Valenselektrone in CHClO

In die volgende stap vorm koolstof twee bindings met suurstof en een elk met waterstof en chloor.

Lewisstruktuur van CHClO

Resonansie in Formielchloried, CHClO

Die beweging van elektrone betrokke by 'n binding lei tot verskillende strukture van 'n molekule. Dat strukture resonerende strukture genoem word en proses word resonansie genoem. Daar is geen resonansiestruktuur vir formielchloried nie, maar sy karbokasion genaamd asieliumkation het meer as een struktuur.

Wanneer die chlooratoom vertrek deur die elektrone te neem wat met koolstof gedeel word, word 'n karbokasion gevorm. Hierdie koolbo kation behels resonansie. Dit word hieronder getoon.

Resonansie in asielkation

Oktet heers in Formielchloried, CHClO

Kom ons bespreek die oktetreël in formielchloried. Koolstof, suurstof en chloor voldoen aan die oktetreël. Koolstof het vier valenselektrone in die buitenste dop. Wanneer dit binding met suurstof vorm, kry dit nog twee elektrone. Wanneer dit weer met waterstof en chloor bind, word twee elektrone in sy orbitaal gevoeg. So in totaal kry dit agt elektrone in die valensieskil.

Net so het chloor en suurstof onderskeidelik sewe en ses elektrone in hul valensdop agt gekry nadat hulle binding met koolstof gemaak het. Daar word gevind dat waterstof 'n uitsondering van oktetreël is, dit benodig slegs twee elektrone vir 'n stabiele bestaan ​​en dit word uit koolstof verkry deur bindingsvorming.

Daarom gehoorsaam suurstof, koolstof en chloor oktetreëls en is dit nou stabiel. Maar waterstof gehoorsaam nie die oktetreël nie, maar dit het 'n stabiele bestaan.

Oktetreël in CHClO

Vorm en hoek in Formiel Chloride, CHClO

Die vorm van formielchloried is driehoekig plat. Die vorm van molekule word deur VSEPR-teorie bepaal. Volgens hierdie teorie beklee atome hul posisie op so 'n manier om die afstoting van ander atome te verminder. Hier is die sentrale koolstof geheg met chloor, suurstof en waterstof. Behalwe waterstof het beide die atome alleenpare.

Om dus die afstoting tussen hierdie elektrone te minimaliseer, sal die atome so ver as moontlik bly om 'n goeie meetkunde te handhaaf. Dit verkry dus driehoekige planêre geometrie met 1200. 'n Driehoekige planêre model het een atoom in die middel met al die drie ander atome is in die hoeke van 'n driehoek geleë. Al die atome is in 'n enkele vlak en die hoek tussen elke binding sal 120 wees0.

Vorm en hoek van CHClO

Formele aanklag van Formielchloried, CHClO

Die lading wat vir elke atoom in 'n molekule gegee word na bindingsvorming word formele lading genoem. Die waarde daarvan kan óf positief óf negatief wees. Soms kan dit nul wees. Die vergelyking vir die berekening daarvan is

Formele lading =valenselektrone – geen van kolletjies- geen van bindings
Formele lading van koolstof = 4-0-4 = 0

Formele lading van chloor = 7-6-1 = 0

Formele lading van suurstof = 6-4-2=0

Formele lading van waterstof = 1-0-1 = 0

 Daarom is die formele lading in formielchloried nul. Formielchloried is dus 'n neutrale verbinding.

Eensame pare in Formielchloried, CHClO

In die onderstaande figuur is sommige van die elektrone nie betrokke by bindingsvorming nie. Hulle bly soos dit is. Dit word eensame paar elektrone genoem. Hier het chloor en suurstof alleenpare. Chloor het drie en suurstof met twee. Dit is altesaam vyf eensame pare word gevind.

Eensame pare in CHClO

Valenselektrone in Formielchloried, CHClO

Die totale buitenste elektrone wat 'n groot rol in bindingskonstruksie gespeel het, word dit se valenselektrone genoem. Soms neem nie alle valenselektrone deel aan bindingsvorming nie. Sommige sal as eensame paar bly. Die totale aantal valenselektrone in formielchloried is 18.

Hibridisering in Formielchloried, CHClO

Formielchloriedmolekule volg sp2 verbastering. Valensorbitale met dieselfde energieë ondergaan verbastering om nuwe orbitale te vorm.
Koolstofatoom met grondtoestandkonfigurasie is 1s2 2s2 2p2 . Wanneer een van die elektrone tot 2p-vlak bevorder word, is daar een 2s en drie 2p-orbitale is beskikbaar met een elektron elk.

Waarin slegs een 2s en twee 2p orbitale hibridisasie ondergaan om drie sp2 orbitale. Dan oorvleuel hulle aksiaal met die orbitale van suurstof, waterstof en chloor om drie bindings te vorm. Al die drie bindings is Sigma bindings.

Dan die ongehibridiseerde 2pz orbitaal van koolstof oorvleuel sywaarts met soortgelyke orbitaal van suurstof om 'n pi-binding te vorm. Daarom ondergaan formielchloried sp2 hibridisasie om 'n molekule met driehoekige planêre vorm te gee en 1200 word gevind as die hoek tussen die bindings wat daar gemaak word.

Hibridisering in CHClO

Oplosbaarheid in Formielchloried, CHClO

Formielchloried is 'n onstabiele verbinding. Dit is as gevolg van die vorming van waterstofchloried, HCl. Die chloor wat in formielchloried teenwoordig is, is 'n beste vertrekgroep, wat saam met die gebonde elektrone vertrek om asielkation te maak. Toe word die suurwaterstof maklik uit die koolstof verwyder om sy positiewe lading te neutraliseer.

Dan kombineer die waterstof en chloor om HCl te vorm en die oorblywende vorm koolstofmonoksied,CO. Dit is dus nie stabiel nie en het skielik gedissosieer, dit is nie moontlik nie. Daarom kan die oplosbaarheid daarvan in enige oplosmiddels onderskei word. As gevolg van sy polêre aard kan dit in water opgelos word.

Is Formielchloried,CHClO Polêr of nie?

Formielchloried is 'n polêre molekule. Daar bestaan ​​drie polêre bindings wat C-Cl, CH, CO is. Die elektronegatiwiteitsverskil van koolstofchloor en koolstofsuurstofbinding is onderskeidelik 0.45 en 0.89. In koolstofwaterstofbinding is dit 0.45. As gevolg van die vorming van polêre binding tussen koolstof en chloor kan dit 'n polêre molekule wees.

Is Formielchloried, CHClO Ionies of nie?

Formielchloried is suiwer 'n kovalente verbinding wat gemaak word deur elektrone tussen koolstof, waterstof, chloor en suurstof te deel. Dit volg op sp2 verbastering.

Is Formielchloried,CHClO Suur of nie?

Formielchloried is 'n suur verbinding. Dit is omdat wanneer die uittredende groep chloor saam met die elektron vertrek, daar 'n karbokasion geskep word genaamd asiel katioon. Om die lading van koolstof te neutraliseer is die waterstof geneig om as H+ ioon te vertrek. Ons weet almal Daar word gevind dat die verbinding wat H+-ione skenk, goeie sure is. Formielchloried is dus 'n goeie suur. Die linker waterstof en chloor vorm dan HCl.

Gevolgtrekking

Uit hierdie artikel het ons verstaan ​​dat formielchloried polêre molekule is met drie Sigma-bindings en een pi-binding. Dit is 'n kovalente verbinding wat volg op sp2 verbastering. Sy molekulêre geometrie is driehoekig plat met 'n hoek van 1200.  As gevolg van die vorming van koolstofmonoksied en HCl, was die suiwering en karakterisering van formielchloried nie moontlik nie. Daarom bestaan ​​dit as 'n onstabiele molekule.

Scroll na bo