CH3NO2 Lewis-struktuur en -kenmerke (15 nuttige feite)


Nitrometaan is die eenvoudigste nitro-organiese verbinding wat 'n CH het3GEEN2 chemiese formule. Dit het 'n molêre massa van 61.04 g/mol. Kom ons bespreek verskeie feite van CH3GEEN2 Lewis-struktuur in detail.

In die CH3GEEN2 Lewisstruktuur enkelbinding is teenwoordig tussen koolstof- en stikstofatoom. 'n Koolstofatoom is met drie waterstofatome geheg en stikstof met twee suurstofatome. 'n Suurstofatoom met 'n enkelbinding het 3 alleenpare terwyl suurstof met 'n dubbelbinding 2 alleenpare het.

CH3GEEN2 is 'n nitroalkaan wat gevorm word wanneer een waterstof van metaan met 'n nitrogroep vervang word. Nou bespreek ons ​​hibridisasie, valenselektrone, vorm, polariteit en vele meer feite.

Hoe om CH te teken3GEEN2 lewis struktuur?

Lewis-struktuur vertel ons van die rangskikkings van atome en bindings. Elektrone word deur kolletjies voorgestel en bindings word deur lyne voorgestel. Kom ons kyk na Lewis se struktuur van CH3GEEN2.

Totale aantal valenselektrone in die CH3GEEN2 molekule

'n Totaal van 24 valenselektrone is teenwoordig in die CH3GEEN2 molekule. Uit hulle het koolstof 4 valenselektrone, waterstof het 3 valenselektrone, stikstof het 5 en twee suurstof het 12 dus 'n totaal van 4+3+5+12 = 24.

Kies die sentrale atoom

Plaas altyd die minste elektronegatiewe atoom in die middel. In die CH3GEEN2 molekule, het die koolstofatoom die minste elektronegatief as stikstof en suurstof. Daarom word koolstof in die middel geplaas wat deur waterstof, stikstof en suurstof omring word.

Sentrale atoom van CH3GEEN2

Verbinding in die CH3GEEN2 molekule

In die CH3GEEN2 molekule, word twee elektronpare tussen die atome in daardie molekule geplaas. Hierdie pare elektrone vorm 'n kovalente binding tussen hulle.

Verbinding in CH3GEEN2

Oktet in CH3GEEN2 molekule

In die CH3GEEN2 molekule, waterstof en suurstof is die buitenste atome. Waterstof het reeds sy duplet voltooi deur 'n binding met 'n koolstofatoom te vorm. Terwyl die suurstofatoom sy oktet moet voltooi deur 8 elektrone in sy buitenste dop te hê.

Lewis-struktuur van CH3GEEN2

CH3GEEN2 Lewis struktuur vorm

VSEPR-teorie beskryf die vorm van die molekule. Kom ons kyk na die vorm van CH3GEEN2.

Lewis struktuur vorm van CH3GEEN2 molekule is tetraëdriese en trigonale skaaf. omdat CH3GEEN2 het twee sentrale atome koolstof en stikstof. 'n Koolstofatoom is geheg met 3 waterstofatome terwyl stikstof met twee suurstofatome geheg is.

Volgens VSEPR teorie toon sentrale koolstofatoom AX4 generiese formule. Omdat dit 4 gebonde atome het, toon dit dus 'n tetraëdriese vorm. Terwyl die stikstofatoom AX3 generiese formule toon omdat dit met 3 atome gebind is en dus 'n trigonale skaafvorm toon.

CH3GEEN2 Lewis-struktuur formele aanklag

Lewisstruktuur formele ladings word bereken deur valenselektrone, bindingspare en alleenpare af te trek. Kom ons bereken die formele koste van die CH3GEEN2 molekule.

Die formele aanklag van CH3GEEN2 is 0. Wat soos volg bereken word.

Formele lading = Aantal valenselektrone- nr. van eenpaar elektrone – ½ nr. van binding elektrone

  • Formele lading van C in CH3GEEN2 = 4 – 0 – ½ (8) = 0
  • Formele lading van N in CH3GEEN2 = 5 – 0 – ½ (8) = 1
  • Formele lading van H in CH3GEEN2 = 1- 0- ½ (2) = 0
  • Formele lading van O in CH3GEEN2 = 6 – 6- ½ (2) = -1
  • Hier word 1 en -1 formele ladings van stikstof en suurstof met mekaar gekanselleer en die algehele formele lading is nul. 

CH3GEEN2 Lewis struktuur hoek

Lewis-struktuurhoek word gemaak deur die atome en bindings wat in die molekule teenwoordig is. kom ons vind die bindingshoek van CH uit3GEEN2.

Lewis-struktuurhoek van CH3GEEN2 is 109.5o en 120o. Die waterstof-koolstof-waterstofbindingshoek is 109.5o en koolstof-stikstof-suurstof toon 120o. Waterstof-koolstof-stikstof is ook in die voeringposisie, daarom toon hulle 'n 180o bindingshoek.

CH3GEEN2  lewis struktuur oktet reël

Volgens die oktetreël moet al die atome 8 elektrone in hul buitenste orbitaal bevat om 'n stabiele elektroniese konfigurasie te verkry. Kom ons kyk na die oktetreël in CH3GEEN2.

CH3GEEN2 volg die oktetreël. Die koolstofatoom het 4 valenselektrone, dit kombineer met 3 waterstowwe en 1 stikstofatoom en voldoen aan sy oktet. Waterstof benodig 1 elektron om sy dupleet te voltooi, dit kombineer met koolstof en voltooi sy duplet.

Stikstof het 5 elektrone benodig om sy oktet te voltooi, hulle aanvaar 4 elektrone van twee suurstofatoom en 1 elektron van die koolstofatoom en voltooi sy oktet. Ook, suurstof benodig 2 elektrone om dit oktet te voltooi, hulle aanvaar twee elektrone van stikstof en 'n elektron vorm eensame paar.

CH3GEEN2 Lewis-struktuur eensame pare

Lewis-struktuur eensame paar elektrone neem nie deel aan die bindingsvorming nie. Kom ons bepaal die alleenpare van CH3GEEN2 molekules.

CH3GEEN2 Lewis-struktuur het 5 alleenpare op suurstofatoom oorblywende koolstof, waterstof en stikstof bevat nie alleenpare nie. Al die atome in die CH3GEEN2 molekule voltooi hul oktet. Suurstof het slegs twee bindingspare, oorblywende elektrone verteenwoordig die alleenpaar.

CH3GEEN2 valenselektrone

Valenselektrone is dié wat in die buitenste orbitaal van die molekule teenwoordig is en tydens bindingsvorming gevorm word. Kom ons vind die valenselektrone in CH uit3GEEN2.

 CH3GEEN2 bevat 'n totaal van 24 valenselektrone. Uit hulle het koolstof 6, 3 waterstof het 3, stikstof het 5 en twee suurstof het 12 valenselektrone. Dus totaal 6+3+5+12 = 24.

CH3GEEN2 verbastering

Hibridisering behels die vermenging van orbitale wat dieselfde vorm en dieselfde energievlak het om 'n hibriede orbitaal te vorm. Kom ons vind die hibridisering van CH uit3GEEN2.

CH3GEEN2 het Sp3 hibridisasie in 'n koolstofatoom. Wanneer s en 3 p orbitaal kombineer om 4 sp3 baster orbitale in CH te vorm3GEEN2. Aangesien die koolstofatoom 4 valenselektrone het.

Aan die ander kant toon die stikstofatoom sp2 hibridisasie. Daar is 5 valensdoppies in 'n stikstofatoom. Dit vorm 2 sigma-bindings met koolstof- en suurstofatoom en 'n 1 pi-binding met 'n ander suurstofatoom.

 Eienskappe van CH3GEEN2

Die fisiese eienskappe van CH3GEEN2 word in tabelvorm gegee.

EiendommeWaardes
Molekulêre gewigX
Molekulêre Digtheid139 op 68o F
kookpunt101.2oC
Smeltpunt-29oC
Eienskappe van CH3GEEN2

CH3GEEN2 oplosbaarheid

Die oplosbaarheid van enige verbinding hang af van sy vermoë om op sy maksimum in water of enige oplosmiddel op te los. Kom ons kyk na die oplosbaarheid van CH3GEEN2.

CH3GEEN2 is oplosbaar in water. Beide CH3GEEN2 en water is polêre verbindings hier volg hulle soos oplos soos beginsel van oplosbaarheid. Metaan wat teenwoordig is in die CH3GEEN2 molekule is heeltemal opgelos in water.

Afgesien van water kan CH3NO2 oplosbaar wees in die volgende oplosmiddels.

  • Alkohol
  • Eter
  • asetoon
  • Dimetielformamied.

Is CH3GEEN2 vaste of vloeibare?

Fisiese toestand van verbinding hang af van die rangskikking van atome. As atome dig gepak is, dan is dit solied en los gepak dan vloeibare aard. Kom ons sien die aard van CH3GEEN2.

CH3GEEN2 is 'n vloeibare verbinding. Al die atome in die nitrometaan (CH3GEEN2) is losweg gebind weens Vander Waals-krag tussen hulle.

Is CH3GEEN2 polêr of nie-polêr?

Die polariteit van enige verbinding word bepaal deur die elektronladingverspreiding en elektronegatiwiteitsverskil tussen die atome. Kom ons kyk of CH3GEEN2 is polêr of nie-polêr.

CH3GEEN2 is polêr van aard. In hierdie molekule is daar ongelyke elektronladingverspreiding wat een positief gelaaide einde en 'n ander negatiewe ladingspunt geskep het. Ook die CH3GEEN2 molekule het 'n hoër dipoolmoment.

Is CH3GEEN2 suur of basis?

Volgens Lewis-konsep is elektronpaar-ontvangers en elektronpaarskenkers onderskeidelik suur of basis. Kom ons kyk of CH3GEEN2 suur of basies is.

CH3GEEN2 is suur van aard. Nitrometaan het 'n elektron-onttrekking -NO2 groep hierdie nitro groep onttrek elektrondigtheid op koolstof na homself. As gevolg hiervan word CH-binding swak.

Daarom word die splitsing van die CH-binding maklik, dus CH3GEEN2 aanvaar elektronpare. Dit kan nie elektronpare skenk nie.

Is CH3GEEN2 elektroliet?

Elektroliete is verbindings wat in oplosmiddels opgelos word en in ione dissosieer. Hierdie ione dra elektrisiteit. Kom ons vind uit of CH3GEEN2 is 'n elektroliet of nie.

CH3GEEN2 is 'n elektroliet. Wanneer dit in water of enige ander oplosmiddel oplos, dissosieer dit in C+, H+, GEEN2- ione. Hierdie ione dra elektriese ladings al die deeltjies het hoogs lading sodat hulle so vinnig as moontlik beweeg.

Is CH3GEEN2 ionies of kovalent?

Kovalente verbindings vorm 'n sigma-binding tussen die atome terwyl ioniese verbindings deur die elektrostatiese aantrekkingskrag gevorm word. Kom ons kyk of CH3GEEN2 is ionies of kovalent.

CH3GEEN2 is 'n kovalente verbinding. Dit vorm 'n sigma-binding tussen koolstof, waterstof en stikstof. Al die atome in 'n molekule vorm 'n binding deur elektrone met mekaar te deel.

Is CH3GEEN2 tetraëdraal?

Volgens die VSEPR-teorie het daardie molekules wat die AX4 generiese formule toon 'n tetraëdriese vorm. Kom ons kyk of CH3GEEN2 tetraëdries is of nie.

CH3GEEN2 is 'n tetraëdriese vorm. Dit het twee sentrale atome koolstof en stikstof. Daaruit word koolstof met vier atome geheg en vorm 4 sigma-bindings en toon AX4 generiese hibridisasie. Dit het dus 'n viervlakkige vorm.

Gevolgtrekking

CH3GEEN2 of nitrometaan is 'n eenvoudige organiese polêre vloeistof. Dit het sp3 en sp2 hibridisasie met 'n bindingshoek van 109.50 en 1200. Ook die vorm van CH3GEEN2 is 'n trigonale skaaf en tetraëdraal. Alle ander feite van CH3GEEN2 word in hierdie artikel beskryf.

Darshana Fendarkar

Hi....ek is Darshana Fendarkar, ek het my Ph.D. van die Universiteit van Nagpur. My spesialiteitsgebied is Anorganiese Chemie. Ek het 'n ervaring as 'n chemikus by Earthcare Pvt. Bpk. Ek het ook 2 jaar ondervinding in onderrig. Tans werk ek saam met Lambdageek as vakkundige. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/dr-darshana-fendarkar-00380540

Onlangse plasings