CH3I Lewis-struktuur en -kenmerke (15 belangrike feite)


Joodmetaan of metieljodied (CH3I) is 'n kleurlose en vlugtige vloeistof met molekulêre massa 141.939 g/mol. Kom ons bespreek die struktuur en kenmerke van CH3Ek kortliks.

CH3I beskik oor 'n tetraëdriese struktuur met kook- en smeltpunt 42.4 tot 42.80 C en -66.50C onderskeidelik. Dit is verwant aan metaan waarin een waterstofatoom deur een jodiumatoom vervang word. Dit dien as die bron van metielgroepe in verskillende organiese sintesereaksies.

Kom ons fokus op die Lewis-struktuur, bindingshoek, hibridisasie, oplosbaarheid, polariteit met 'n paar meer relevante onderwerpe oor CH3Ek in detail.

Hoe om CH te teken3Ek lewis struktuur?

Lewisstruktuur, 'n strukturele voorstelling van molekule, gee 'n duidelike konsep oor binding sowel as nie-bindende elektrone in 'n molekule.

Bepaling van valenselektrone

Die samestellende atome van CH3I, waterstof, koolstof en jodium het een, vier en sewe elektrone in hul onderskeie valensieskil.

Om die bindingselektrone uit te vind

CH3I bevat altesaam vier kovalente bindings tussen koolstof, waterstof en jodium. Daarom is (4×2) = 8 elektrone betrokke as bindingselektrone.

Om die nie-bindende elektrone uit te vind

Al die atome behalwe jodium gebruik alle valenselektrone in binding. Slegs ses elektrone onder sewe valenselektrone in jodium is oor as nie-bindende elektronpare.

ch3i lewis struktuur
CH3Ek Lewis Struktuur

CH3I Lewis Struktuur Vorm

Lewis-struktuurvorm beeld die driedimensionele rangskikking van die bindings en atome in 'n molekule uit. Kom ons praat hieroor.

Die Lewis struktuur vorm van CH3Ek is tetraëdries. Koolstof is die sentrale atoom en drie waterstofatome met een jodiumatoom is die vier substituente en hulle beslaan die vier hoeke van 'n tetraëder. Koolstof is deur vier kovalente bindings aan hierdie vier atome geheg.

Die tetraëdriese vorm van hierdie molekule kan bepaal word uit die verbastering van sentrale atoom. As gevolg van die afwesigheid van enige afstoting soos alleen-paar-alleen-paar, alleen-paar-binding-paar afstoting in CH3I, die molekulêre meetkunde word presies dieselfde met sy molekulêre vorm.

Vorm van CH3I

CH3I Lewis Struktuur Formele Aanklag

Formele lading word gedefinieer as teoretiese lading wat deur die individuele atoom in 'n molekule gedra word. Kom ons gee 'n oorsig daaroor.

Die netto formele heffing van CH3I is nul wat deur hierdie formule = bereken word {Totale aantal valanselektrone – aantal nie-bindende elektrone – (aantal elektrone betrokke by binding/2)}.

  • Formele lading van koolstof = 4 – 0 – (8/2) = 0
  • Formele lading van elk van die drie waterstofatome = 1 – 0 – (2/2) = 0
  • Formele lading van fluooratoom = 7 – 6 – (2/2) = 0
  • Daarom is die totale formele heffing van CH3ek is 0.

CH3I Lewis Struktuurhoek

Lewis-struktuurhoek of bindingshoek verbind twee kovalente bindings met sentrale atoom. Kom ons bespreek dit in detail.

Die Lewis-struktuurhoek van CH3Ek is 109.50, 'n ideale bindingshoek van enige tetraëdriese molekule. Hierdie hoek van CH3I word gegenereer tussen twee kovalente bindings en koolstof. Aangesien daar geen alleenpaar-eensame paar en alleenpaar-binding-paar afstoting is nie, word die molekule nie van sy werklike bindingshoek afgewyk nie.

CH3I Lewis Struktuur Oktet Reël

Oktetreël noem dat hoofgroepelemente bindings op so 'n manier vorm dat hulle 8 elektrone in hul valensiedop bevat soos hul naaste edelgas. Kom ons ondersoek dit.

Die Lewis-struktuur van CH3Ek gehoorsaam oktetreël aangesien dit bevredig is vir al sy samestellende atome. Koolstof het vier elektrone in sy valensieskil en nadat dit bindings met drie H- en een F-atome gevorm het, bereik dit agt elektrone in sy buitenste dop wat met die ander substituentatome gedeel word.

Jodium voldoen ook aan die oktetreël aangesien dit sewe elektrone het en nadat dit een binding gevorm het, word dit oktet opgevul soos oorgedoen. Waterstof het een valenselektrone, en nadat dit een kovalente binding met koolstof gevorm het, verkry dit twee elektrone in sy valensdop wat lyk soos met sy naaste edelgas, helium.

CH3I Lewis Structure Lone Pairs

Eensame pare of nie-bindende elektrone dui daardie valenselektrone aan wat nie met ander atome in bindingsvorming gedeel word nie. Kom ons bespreek dit in detail.

Die Lewis-struktuur van CH3Ek het drie alleenpare of ses nie-bindende elektrone. Al hierdie alleenpare behoort aan die jodiumatoom. Die aantal alleenpare kan met die formule = bereken word (Totale aantal elektrone in valensieskil – aantal bindingselektrone).

  • Aantal nie-bindende elektrone in koolstof = 4 – 4 = 0
  • Aantal nie-bindende elektrone in elk van die drie waterstofatome = 1 – 1 = 0
  • Aantal nie-bindende elektrone in jodium = 7 – 1 = 6 of 3 pare alleenelektrone.
  • Dus, totale aantal alleenpare in CH3Ek is drie.

CH3I Valensie-elektrone

Die meeste buitenste dopelektrone word as valenselektrone beskou. Hulle is die mees reaktiewe en neem deel aan reaksies as gevolg van minder kernaantrekkingskrag. Kom ons praat hieroor.

CH3I het altesaam 14 valenselektrone wat bereken kan word deur die som van al die valenselektrone van sy samestellende atome, koolstof, drie waterstof- en een jodiumatoom. Hierdie valenselektrone kan uit hul elektronkonfigurasie bepaal word.

Koolstof en jodium is p-blokelemente en hulle het elektronkonfigurasie in hul valensdop 2s2 2p2 en 5's2 5p5. Waterstof is die blokelement wat elektronkonfigurasie 1s besit1.

CH3I Hibridisering

Konsep van vermenging van twee atoomorbitale om ekstra stabiliteit in die vorming van molekule te verkry, word gedefinieer as hibridisasie. Kom ons vind 'n oorsig daaroor.

Die verbastering van CH3Ek is sp3. Een s orbitaal en drie p orbitale van sentrale atoom, koolstof, neem deel aan sp3 verbastering. Na verbastering het al die vier sp3 ekwivalent word.

Is CH3Ek vaste of vloeibare?

Vaste vloeistof- of gasfase hang af van die intermolekulêre aantrekkingskrag tussen die molekules. Kom ons bespreek dit in detail.

CH3I of joodmetaan is nie 'n vaste stof nie, dit is 'n digte, kleurlose en vlugtige vloeistof met kookpunt 42.4 tot 42.80C. Dit word as vloeistof aangebied as gevolg van sy hoë molekulêre gewig en polêre aard.

As gevolg van hierdie hoë molekulêre gewig is die van der waals aantrekkingskrag ook groot in CH3I. Daarom is dit nie 'n gasvormige stof nie. Maar as gevolg van relatief lae molekulêre gewig met betrekking tot CH3I, broom, jood en fluormetaan is gas onder kamertemperatuur.

is CH3Is ek oplosbaar in water?

Oplosbaarheid in water hang af van die aard van die opgeloste stof wat daarin gaan oplos. Kom ons fokus hierop.

CH3Ek word oplosbaar in water. Die oplosbaarheid van CH3I in water is 14 g/lit by 283 K. Dit word opgelos in water as gevolg van sy polêre aard wat 'n positiewe en negatiewe uiteinde bevat soos enige ander dipool en water is ook 'n polêre oplosmiddel. Polêre oplosmiddels trek altyd 'n polêre molekule aan as gevolg van dieselfde aard.

Hoekom CH3Is ek oplosbaar in water?

CH3I word oplosbaar in water omdat die positiewe einde van CH3I word aangetrek deur die negatiewe kant van water en die negatiewe kant van hierdie molekule word aangetrek deur die positiewe deel van watermolekule. Basies, CH3Ek is in staat om die waterstofbinding teenwoordig in H te breek2O molekules. Daarom word dit in water opgelos.

Is CH3Ek polêr of nie-polêr?

Polariteit of nie-polariteit hang af van die oriëntasie van die bindings sowel as die bindingshoek tussen die atome. Laat ons dit vind.

CH3Ek is beslis 'n poolverbinding. Dit is polêr omdat die bindings tussen die koolstof en sy substituent 109.5 is0. Daarom word een bindingsdipool nie deur die ander binding uitgekanselleer nie. Daarom toon dit 'n permanente dipoolmoment.

Behalwe dit is daar ook 'n verskil van elektronegatiwiteit tussen die atome. Bindingshoek kan slegs uitgekanselleer word in plaas daarvan om die elektronegatiwiteitsverskil te hê as die bindingshoek 180 sal wees0 tussen die atome.

Is CH3Ek suur of basis?

Suurheid of basaliteit hang af van die vermoë om onderskeidelik proton- of elektronpare van 'n molekule te verloor. Kom ons gee 'n oorsig daaroor.

CH3Ek gedra 'n suur omdat die waterstofatoom teenwoordig in hierdie molekule suur is. As gevolg van die teenwoordigheid van 'n hoogs elektronegatiewe jodiumatoom, word CH-bindings polêr omdat die elektronpare van CH-binding na koolstof verskuif word. Die H-atoom kan maklik uit CH uitgeskakel word3I.

Is CH3I ionies of kovalent?

Deling en volledige oordrag van elektronpare tussen atome word onderskeidelik as kovalente en ioniese karakter gedefinieer. Kom ons praat in detail hieroor.

CH3Ek is beslis 'n kovalente verbinding. Daar is vier kovalente bindings tussen koolstof, waterstof en jodium. Hierdie bindings word gevorm deur die onderlinge deling van elektronpare tussen die atome, nie deur volledige oordrag van elektrone van een atoom na 'n ander een nie.

Maar die verdeling van elektronpare is nie gelyk nie en dit hang af van die elektronegatiwiteit van die onderskeie atoom. Byvoorbeeld, die bindingselektrone van CI-binding word na jodium verskuif as gevolg van sy groter elektronegatiwiteit as koolstof.

Is CH3Ek elektroliet?

Elektroliete is dié wat elektrisiteit in gesolvateerde toestand kan gelei as gevolg van dissosiasie in katione en ione. Kom ons bespreek dit.

CH3I is nie 'n elektroliet nie, want dit is nie 'n ioniese verbinding nie. Basies tree ioniese verbindings op as elektroliet aangesien hulle in twee teenoorgestelde gelaaide ione gedissosieer kan word. Kovalente verbindings bevat geen ione soos ioniese verbindings nie, daarom kan hulle nie katioon en anioon in waterige oplossing produseer nie.

As gevolg van dissosiasie van twee teenoorgestelde gelaaide ione, kan elektroliet elektrisiteit in waterige oplossing gelei. Maar geen ione kan uit CH geproduseer word nie3Ek wanneer dit in water opgelos sal word.

Is CH3Ek sout?

Soute is ioniese samestelling van positief en negatief gelaaide ione wat twee teenoorgestelde ione bevat maar geen netto lading het nie. Kom ons lewer kommentaar hierop.

CH3I is nie 'n sout nie, aangesien dit geen duidelike ione bevat nie. Kovalente verbindings tree gewoonlik nie op as sout nie as gevolg van die afwesigheid van katioon en anioon. In die meeste gevalle is ioniese verbindings sout omdat hulle twee afsonderlike ladings dra, positiewe en negatiewe lading.

Gevolgtrekking

Metieljodied of CH3Ek kan voorberei word uit metanol met reaksie met fosfortrijodied via SN2 proses. Dit is 'n baie bruikbare chemiese verbinding aangesien dit gebruik word as die intermediêre in die vervaardiging van farmaseutiese middels, plaagdoders in metileringsproses.

Aditi Roy

Hallo, ek is Aditi Ray, 'n chemie KMO op hierdie platform. Ek het graduering in Chemie van die Universiteit van Calcutta voltooi en nagraadse studie van Techno India University met 'n spesialisasie in Anorganiese Chemie. Ek is baie bly om deel te wees van die Lambdageeks-familie en ek wil graag die onderwerp op 'n simplistiese manier verduidelik. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/aditi-ray-a7a946202

Onlangse plasings