CH2Br2 Lewis-struktuur en -kenmerke (17 volledige feite)


Dibroommetaan (CH2Br2) is 'n soort broommetaan, wat net metaan is met twee broomgroepe vervang. Kom ons bestudeer die feite oor CH2Br2 in meer besonderhede.

Dibroommetaan (CH2Br2) is 'n helder vloeistof wat 'n aangename reuk het. Met 'n smeltpunt van -52.7 °C, of ​​62.8 °F, en 'n molekulêre gewig van 173.8 g/mol, het die stof 'n kookpunt tussen 96 °C en 98 °C. ’n Digtheid van 2.477 g/ml maak CH2Br2 digter as water.

CH2Br2 word van bromoform in 'n laboratorium gemaak. Kom ons gaan deur die CH2Br2 Lewis-struktuur, Vorm, verbastering, polariteit en nog 'n paar feite in meer besonderhede.

Hoe om CH te teken2Br2 lewis struktuur?

'n Voorbeeld van 'n Lewis-struktuur is enige molekule wat 'n kovalente binding en enige koördinasieverbinding het. Kom ons teken die stappe vir die CH2Br2 Lewis-struktuur hieronder.

Bereken die CH2Br2 valenselektrone:

20 valenselektrone is teenwoordig in CH2Br2 molekules. Broom het 7 valenselektrone, vergeleke met 1 vir waterstof en 4 vir koolstof.

Kies die sentrale atoom in CH2Br2:

In die CH2Br2 molekules, koolstof(C) is minder elektronegatief as broom(Br). As gevolg hiervan, moet koolstof in die middel geplaas word, met die broomatoom wat dit omring en waterstof ook buite hou volgens die wet.

Om 'n chemiese binding te toon, plaas twee elektrone tussen die atome:

In 'n CH2Br2 molekule, Plaas elektronpare tussen C-Br en CH. Die elektronpare wat tussen die koolstof- en broomatome en die koolstof- en waterstofatome teenwoordig is, skep saam 'n chemiese binding.

Om die oktet vir alle atome te maak, skep bindings tussen atome wat naby aan mekaar is:

 • 8 elektrone vorm die middelatoom, wat koolstof is.
 • 'n Duplet bestaan ​​uit al die waterstofatome omdat waterstof 'n volledige buitenste dop het met slegs 2 elektrone. 
 • Die oktet van broomatome is bevredig omdat broom 8 elektrone benodig om 'n volle buitenste dop te vorm.
 • Om 'n gevulde valensiedop-konfigurasie te hê, deel dit elektrone en voldoen aan die oktetreël. 

Kontroleer die stabiliteit van die Lewis-struktuur as die laaste fase:

'n Konsep van formele lading kan gebruik word om die stabiliteit van Lewis-strukture van CH te verifieer2Br2. Dit vereis net die bepaling van die formele ladings van die koolstof (C), waterstof (H), en broom (Br) atome. Die enigste uiteindelike stabiele struktuur van CH2Br2 word deur die volgende Lewis-struktuur hieronder voorgestel:

ch2br2 lewis struktuur
Lewis-struktuur van CH2Br2

CH2Br2 Lewis struktuur formele aanklag

Elke atoom se formele lading word bereken om die stabiliteit van die Lewis-struktuur vas te stel. Laat ons nou die uitvind formele aanklag van CH2Br2.

CH2Br2 het 'n formele lading van 0. Om 'n atoom se formele ladings te bepaal, gebruik die volgende formule:

Formele aanklag in CH2Br2  = valenselektrone in CH2Br2 – Ontbindende elektrone in CH2Br2 – ½ bindingselektrone in CH2Br2.

Die volgende is 'n formele heffingstabel vir CH2Br2:

Atome betrokke
in CH2Br2
Valensie
elektrone
(VE)
Ontbinding
elektrone
(NE)
Bonding
elektrone
(WEES) 

Formele
beheer
(FC)
Sentrale Atoom
(C)
408 / 2(4- 0- 8/2)
=0
Buitenste atoom 
(H)
102 / 2(1- 0- 2/2)
=0
Buitenste atoom 
(Br)
762 / 2(7-6-2/2)
=0
Die FC op CH2Br2 Lewis-struktuur, C= 0, H=0, Br =0, CH2Br2=0

CH2Br2 valenselektrone

Die s- en p-orbitaal bestaan ​​uit buitenste elektrone genoem valenselektrone. Kom ons bepaal die valenselektron in CH2Br2

CH2Br2 het 16 totale valenselektrone. Koolstof is die element in groep 14 van die periodieke tabel. Die periodieke tabel se Groep 1 bevat waterstof. Die periodieke tabel se groep 17-element is broom.

Die tabel met betrekking tot valenselektron in CH2Br2 word hieronder gegee:

Atome betrokke
in CH2Br2
Valensie
elektrone
(VE)
Elektroniese
opset 
van atome
Totale valensie 
elektrone
Sentrale Atoom
(C)
41s22s22p24
Buitenste atoom 
(H)
11s12 * 1
=2
Buitenste atoom 
(Br)
7[Ar] 3d104s24p52 * 7
= 14
Totale valenselektron in CH2Br2 = 20

CH2Br2 lewis struktuur oktet reël

Die oktetreël beskryf hoe 'n atoom natuurlik elektrone sal soek, opgee of deel om 8 elektrone te bereik. Kom ons bepaal of CH2Br2 volg die oktetreël of nie.

CH2Br2 voldoen aan die oktetreël. Wanneer dit alleen is, bevat C vier valenselektrone. As gevolg hiervan is die koolstofatoom stabiel en word daar aan die oktetreël voldoen. 

 • Vir 'n gevulde struktuur het elke H een valenselektron en deel dit met C.
 • Die valensiedop van elke broomatoom bevat 7 vrye elektrone, en elke broomatoom deel 1 elektron met koolstof om 'n gevulde konfigurasie te vorm.
 • In dibroommetaan het elke atoom 'n hele oktet.

CH2Br2 lewis struktuur eensame pare

Soos kovalente bindings vorm, ruil ongedeelde pare elektrone, ook bekend as nie-bindende pare, nie plekke met ander atome nie. Kom ons vind alleenpare in CH2Br2.

CH2Br2 het geen eensame elektronpare op sy kernatoom nie. Daar is geen alleenpaar vir koolstof nie, want al 6 elektronpare het reeds uitmekaar gebreek. Vir CH2Br2, daar is 4 syatome. Daar is dus 4 elektronbindingspare. 

Die struktuur gebruik al 20 valenselektrone in die CH2Br2 molekule. Slegs die 2 broomatome het dus 3 alleenpare elektrone aan hulle geheg.

CH2Br2 verbastering

Pauling het verbastering bekendgestel as een van die sleutelgedagtes wat help om te verduidelik hoe bindings gevorm word. Kom ons vind die hibridisasie van koolstof in CH2Br2.

In die CH2Br2 molekule, is die hibridisasie van die kernatoom C Sp3. Die steriese getalle-formule word gebruik om hibridisasie te bereken: Die steriese getal word bereken as die som van die sigma-bindings en die alleenpaar op die sentrale atoom. Die steriese getal vir CH2Br2 is 4+0=4.

 • Slegs die verbastering van die hoofatoom is ons grootste bekommernis. 
 • C besit 2 ongepaarde elektrone in die grondtoestand.
 • Slegs 2 bindings kan gevorm word. 
 • Al 4 valenselektrone raak ongepaard as gevolg van elektronbevordering.
 • Hierdie 4 elektrone is in verskeie orbitale geleë. 
 • Om sp3 hibriede orbitale te skep, gaan al 4 orbitale deur hibridisasie soos hieronder getoon:
ch2br2 lewis struktuur
 Hibridisering van CH2Br2

CH2Br2 Lewis struktuur vorm

Lewis-struktuur kan nie 'n verbinding se geometrie voorspel nie, so ons het 'n ander hipotese gesoek wat dit kan doen. Kom ons kyk na die Lewis-vorm van die CH2Br2.

Die molekulêre vorm van die CH2Br2 molekule is tetraëdries. Dit is omdat die tetraëdriese vorm daarvan veroorsaak word deur die insluiting van twee broom- en twee waterstofatome. 'n CH2Br2 vorm kan vasgestel word deur gebruik te maak van VSEPR teorie. Die tetraëdriese molekulêre struktuur van die dibroommetaanmolekule veroorsaak dat dit kantel.

 1. A=1 (sentrale atoom C).
 2. X= 4 (Aantal syatome geheg aan die sentrale atoom).
 3. n= alleenpaar op A
 4. AX4 is die generiese formule vir die CH2Br2 molekule.
 5. Die resultaat van die generiese formule gee tetraëdriese meetkunde met 4 bindingspare en 0 eensame pare elektrone.
 6. Verbindings sonder eensame pare het dieselfde geometrie en vorm.

CH2Br2 Lewis struktuur hoek

Die hoek tussen die orbitale wat die kernatoom van 'n molekule of 'n komplekse ioon omring wat bindende elektronpare bevat. Kom ons vind die hoek van CH uit2Br2.

In CH2Br2, broom, koolstof en waterstof het bindingshoeke van 112.5° en 113.4° grade (HCH en Br-C-Br). 

Is CH2Br2 vaste of vloeibare?

Vaste stowwe het 'n kenmerkende vorm. Vloeistowwe het nie 'n duidelike vorm nie. Kom ons kyk of CH2Br2 is solied of vloeibaar.

CH2Br2 is 'n kleurlose vloeistof omdat dit natuurlik in vloeibare vorm uit die see verkry word. Dit word as oplosmiddel gebruik en het 'n soet geur en aangename aroma. Behalwe dat dit as 'n motorbrandstof dien, word dit gebruik in chemiese sintese en as 'n meetvloeistof.

Is CH2Br2 oplosbaar in water?

Wanneer iets heeltemal in 'n vloeistof oplos, word gesê dat dit oplosbaar is in water. Kom ons kyk of CH2Br2 is oplosbaar in water.

CH2Br2 is nie oplosbaar in water as 'n oplossing nie. Omdat dit minder oplosbaar is as water as gevolg van sy digtheid. Dit is tog maklik oplosbaar in organiese oplosmiddels. Chloroform en ander organiese oplosmiddels is met mekaar mengbaar. Die oplosbaarheid daarvan in water by 'n hoër temperatuur soos 12.5 g/l by 20°C.

Is CH2Br2 polêr of nie-polêr?

'n Molekule word as polêr of nie-polêr beskou as sy Bond-dipole mekaar kanselleer of nie kanselleer nie. Kom ons kyk of CH2Br2 is polêr of nie-polêr.

CH2Br2 is 'n polêre molekule. Omdat dit uit koolstof-waterstof- en koolstof-broombindings bestaan. Die polariteit kan bepaal word deur elektronegatiwiteitsverskil. Dit kan bereken word deur Linus Pauling se elektronegatiwiteit te gebruik:

 • Koolstof het 'n elektronegatiwiteit van 2.55. (C).
 • Waterstof is 'n gas met 'n 2.2 elektronegatiwiteit.
 • Die waarde van broom se elektronegatiwiteit is 2.96.
 • CH en C-Br het geskatte EN-verskille van onderskeidelik 0.35 en 0.41 gehad. 
 • Die bindingsdipoolmoment is dus nie nul nie, die bindings moet polêr wees.
 • Hieronder is 'n beeld van 'n netto dipool:
ch2br2 lewis struktuur
 Netto dipool(𝝁) van CH2Br2  = 0

Is CH2Br2 molekulêre verbinding?

Molekulêre verbindings is chemiese entiteite wat spesifieke molekulevorms aanneem. Kom ons kyk of CH2Br2 molekulêr is of nie.

'n Molekulêre verbinding is CH2Br2. Dit is molekulêr omdat elke atoom se molekulêre formule voorgestel word deur 'n kovalente binding wat geproduseer word deur die deel van elektrone. Dibroommetaan, wat metaan is wat deur twee broomgroepe vervang word. Dit is 'n broomkoolwaterstof en 'n broommetaan.

Die reaksie is soos volg:

CH2BrCl + HBr → CH2Br2 + HCl

Is CH2Br2 suur of basis?

Die basis is in staat om waterstofione op te neem, terwyl die suur protonione kan vrystel. Kom ons kyk of CH2Br2 suur is of nie. 

CH2Br2 is 'n suur karakter. Dit is omdat die negatiewe lading oor CH gestabiliseer sal word deur die elektrondigtheid oor onbesette d-orbitale van broom te beweeg.

Dit is moontlik vir sure om protone te skenk, maar hulle sal dit net doen as die gekonjugeerde basis wat vorm wanneer 'n proton geskenk word, stabiel is op hierdie plek. 

CH2Br→ CH-Br2      + H+

 Suur gekonjugeerde proton

                   Base

Is CH2Br2 elektroliet?

Vloeistowwe sluit in minerale genoem elektroliete wat elektries gelaai is. Kom ons kyk of CH2Br2 is 'n elektroliet of nie.

CH2Br2 is nie 'n elektroliet nie. Dit skei nie in ione in water nie. 

Is CH2Br2 sout?

Sout is 'n stof wat geen netto elektriese lading het nie as gevolg van positiewe en negatiewe ione. Kom ons vind uit of CH2Br2 is 'n sout of nie.

CH2Br2 is nie 'n sout nie, aangesien dit kovalente bindings vorm in plaas daarvan om positiewe en negatiewe ladings op te bou. Die verskil in elektronegatiwiteit, wat twee pole tot gevolg het, is wat dit sy polêre aard gee. Hierdie interaksies is tussen ione en dipole of tussen dipole.

Is CH2Br2 ionies of kovalent?

Die elektronaandeel hou verband met die kovalente struktuur en elektronoordrag verwys na die ioniese struktuur. Kom ons vind uit of Ch2br2 ionies of kovalent is.

CH2Br2 word as 'n kovalente verbinding gevorm deur bromerende metaan te gebruik. 'n Polêre konfigurasie is die gevolg van die elektronegatiwiteite van die twee Br- en H-atome wat mekaar nie uitkanselleer nie omdat hulle nie teenoor mekaar gekoppel is nie.

Dibroommetaan is 'n polêre kovalente molekule omdat dit 'n netto dipoolmoment van 1.7 D en 'n gedeeltelike positiewe en negatiewe lading het wat ooreenstem met 'n elektronegatiwiteit.

Is CH2Br2 simmetries?

As dit verdeel word, het simmetriese patrone dieselfde voorkoms op beide dele. Kom ons vind uit of CH2Br2 is simmetries of nie.

CH2Br2 is nie simmetries nie, want daarin skep die asimmetriese rangskikking van die C-Br-bindings rondom die tetraëdriese molekulêre geometrie die CH2Br2 molekulêre vorm.

Is CH2Br2 tetraëdraal?

Daar word gesê dat 'n molekule tetraëdries is wanneer sy middelatoom vier bindings het en geen alleenpare nie. Kom ons kyk of CH2Br2 tetraëdries is of nie.

CH2Br2 molekule is tetraëdries in meetkunde. Dit is omdat die alleenpaar van die CH2Br2 molekule het nie 'n elektriese afstoting met die bindingsparings nie. Dit is so dat alleenpare en bindingspare nie elektroniese afstoting toon volgens VSEPR-teorie nie.

Gevolgtrekking

Dibroommetaan (CH2Br2) word gebruik in farmaseutiese, kosmetiese en landbouchemiese produkte. Tetraëdriese molekulêre meetkunde beskryf die vorm van die CH2Br2 molekule. Die kernatoom in CH2Br2 het 'n sp3 hibridisasie. 'n 1.7D elektronegatiwiteitsverskil kenmerk dit as 'n polêre kovalente molekule.

Monika Saini

Hi....ek is Monika. Ek het Meesters in Chemie gedoen. Ek is 'n vakkundige in chemie. Ek sou sê dat ek 'n baie passievolle skrywer is. Die hoofdoel van my skryfwerk is om nuwe perspektiewe aan te bied. Ek wil nuwe dinge ontdek wat ek op my omgewing kan toepas. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/monadbscr171291

Onlangse plasings