Sesium (Cs) elektronkonfigurasie: 9 feite wat u moet weet!


Sesium is 'n alkalimetaal met 'n atoommassa van 132.90 u en hoort in die s-blok van die periodieke tabel. Kom ons bespreek die elektroniese konfigurasie van Cs.

Cs is die sagte, buigsame metaal onder al die groep 1-elemente. Dit is liggoud van kleur en as gevolg van die teenwoordigheid van 6s orbitaal, toon dit 'n relativistiese effek. Die 137-Cs is radioaktief van aard en het 30 jaar halfleeftyd.

Cs het minder affiniteit vir elektrone as gevolg van alkalimetaal en besit positiewe lading. In hierdie artikel leer ons meer besonderhede oor die elektroniese konfigurasie van Cesium soos grondtoestandkonfigurasie, orbitaaldiagram en gekondenseerde elektroniese konfigurasie in die volgende afdeling.

1. Hoe om die Cesium-elektronkonfigurasie te skryf

Cs is die sesde-periode element van groep 1 so dit het 'n totaal van 55 elektrone en daardie elektrone kan behoorlik gerangskik word in 'n spesifieke orbitaal met 'n spesifieke beginselgetal deur drie reëls,

 • Stap 1- ons skryf die dopnommer volgens die beginsel kwantumgetal is die primêre stap wat gerangskik word deur die toenemende orde van energie soos per die Aufbau beginsel.
 • Daar word getoon dat Cesium ses elektroniese doppe het.
 • Stap 2- ons moet die subdop of orbitaal insluit, gevolg deur die volgende stap.
 • Daar is vier orbitale s, p, d en f wat die elektrone vir Cs kan beset.
 • Stap 3 – ons plaas die onderskeie aantal elektrone vir elke orbitaal as boskrif by hul dopnommer soos per Hund se reël.
 • Stap 4 – ons volg Pauling se uitsluitingsbeginsel vir die teenoorgestelde paring van elektrone in elke orbitaal en kry die volle elektroniese konfigurasie van Cs.

2. Sesium-elektronkonfigurasiediagram

Nou teken ons die elektroniese konfigurasiediagram van Cs wat 55 elektrone het en daardie elektrone word in die diagram gepas deur die bogenoemde drie reëls en ons teken die diagram soos volg:

 • Eerstens sal 1s deur 'n elektron gevul word aangesien dit laer energie het en dit een orbitaal het, en elke orbitaal bestaan ​​uit maksimum twee elektrone met teenoorgestelde spin.
 • Na 1s sal 2s orbitaal gevul word deur twee elektrone volgens energievolgorde
 • Na 2s sal die 2p-orbitaal volgens energie-orde gevul word en dit het drie orbitale sodat dit 'n maksimum van ses elektrone kan ophoop.
 • Na 2p word die 3s-orbitaal gevul met twee elektrone volgens hoër energie as die vorige een.
 • Na 3s sal die 3p-orbitaal met ses elektrone gevul word aangesien dit drie orbitale en meer energie het.
 • Na 3p sal die 4s-orbitaal met twee elektrone gevul word aangesien dit hoër energie het vir 'n hoër beginselkwantumgetal.
 • Na 4s sal die 3d orbitaal gevul wees as gevolg van effektiewe kernlading en afskermingseffek dit het hoër energie as 4s en die d orbitaal het vyf subskulpe sodat dit 'n maksimum van tien elektrone kan ophoop.
 • Na 3d sal die 4p-orbitaal met ses elektrone gevul word.
 • Na 4p word die 5s-orbitaal gevul met twee elektrone volgens energie.
 • Na 5s word die 4d ​​orbitaal gevul met 'n maksimum van tien elektrone aangesien dit meer energie as 5s het.
 • Na 4d word die 5p-orbitaal gevul deur die ses elektrone.
 • Na 5p word die 6s-orbitaal slegs deur een elektron gevul as gevolg van die beskikbaarheid van die valenselektrone van Cs.

Dus, die diagram sal wees -

Elektroniese diagram van sesium

3. Sesiumelektronkonfigurasienotasie

Sesium elektroniese konfigurasienotasie word soos volg uitgebeeld-

[Xe] 6s1,

Cs elektroniese konfigurasienotasie bestaan ​​uit 55 elektrone en uit 55 elektrone is 54 geneem uit die Xenon-edelgaskonfigurasie en die oorblywende een elektron word in 6s-orbitaal geplaas, waar 6 die hoofkwantumgetal is en s die valensorbitaal is waar 1 die aantal elektrone teenwoordig.

4. Sesium onverkorte elektronkonfigurasie

Die onverkorte elektroniese konfigurasie van Cesium is, 1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p66s1. Dit bestaan ​​uit 'n totaal van 55 elektrone wat soos volg gevul word -

 • Twee elektrone is teenwoordig in 1s orbitaal.
 • Twee elektrone in 2s orbitaal.
 • Ses elektrone in 2p orbitaal.
 • Twee elektrone in 3s orbitaal.
 • ses elektrone in 3p orbitaal.
 • Tien elektrone in 3d-orbitaal.
 • Twee elektrone in 4s orbitaal.
 • Ses elektrone in 4p orbitaal.
 • Tien elektrone in 4d-orbitaal.
 • Twee elektrone in 5s orbitaal.
 • Ses elektrone in 5p orbitaal.
 • Een elektron in 6s orbitaal.

5. Grondtoestand Sesium elektronkonfigurasie

Die grondtoestand elektroniese konfigurasie van Cesium is 1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p66s1 waar al die elektrone in die regte orbitaal geplaas sal word met 0 energievlak.

Grondstaat elektronies
Konfigurasie van Cs

6. Opgewekte toestand van sesium-elektronkonfigurasie

Opgewonde toestand opset van Cesiumsal wees, 1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p56s2. ons beskou die eerste opgewekte toestand waar gepaarde elektrone van laer bekrachtigde orbitaal beweeg na die orbitaal met hoër energie, en hier beweeg een elektron van 5p na die 6s orbitaal, maar die totale elektrone sal dieselfde bly.

Opgewonde Staat elektronies
Konfigurasie van Cs

7. Grondtoestand Sesium-orbitaaldiagram

Die sesiumgrondtoestand-orbitaaldiagram is die aantal elektrone teenwoordig per dop rondom die kern

 • K -dop = wat twee elektrone bevat (1s1)
 • L-dop = bevat 8 elektrone (2s22p6)
 • M-dop = wat 18 elektrone (3s23p63d10)
 • N-dop = wat oorblywende 27 elektrone (4s24p64d105s25p65d106s1)
 • Die wentelbaandiagram van Cesium sal wees-
Cesium Orbitaal Diagram

8. Cs+ elektronkonfigurasie

Die elektroniese konfigurasie van Cs+ sal 1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p6 of [Xe] omdat dit 'n aanneem edelgas konfigurasie soortgelyk aan 54 elektrone. Waar Cs+ is die mono-kationiese vorm van Cesium waar een elektron uit sy 6s orbitaal verwyder word.

9. Cs2+ elektronkonfigurasie

Die elektroniese konfigurasie van Cs2+ sal 1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p5. Waar dit in die diatomiese vorm Cs nog twee elektrone verloor een van 6s en nog een van vol gevulde 5p orbitaal en die aantal elektrone teenwoordig in Cs2+ is 53.

10. Cs gekondenseerde elektronkonfigurasie

Die gekondenseerde elektroniese konfigurasie van Cs is [2 8 18 25] wat die elektroniese dop van Cs en die teenwoordigheid van die aantal elektrone per dop.

Gevolgtrekking

Sesium is die swaarder alkalimetaal in die stabiele vorm, waar die eerste ionisasie-energie van Cs baie laag is, want by die vrystelling van een elektron sal dit meer stabiel wees deur 'n edelgas-konfigurasie aan te neem. Die 2nd ionisasie-energie van Cs is baie hoog as gevolg van die verwydering van 'n elektron uit 'n gevulde 5p orbitaal.

Biswarup Chandra Dey

Hi......Ek is Biswarup Chandra Dey, ek het my Meestersgraad in Chemie van die Sentrale Universiteit van Punjab voltooi. My spesialiteitsgebied is Anorganiese Chemie. Chemie gaan nie net oor lees reël vir reël en memoriseer nie, dit is 'n konsep om op 'n maklike manier te verstaan ​​en hier deel ek met jou die konsep oor chemie wat ek leer omdat kennis die moeite werd is om dit te deel.

Onlangse plasings