Centripetale Versnelling En Tangensiële Versnelling: 7 Feite


Hierdie artikel praat oor sentripetale versnelling en tangensiële versnelling. Versnelling soos ons almal weet is die tempo waarteen die snelheid van 'n voorwerp toeneem.

Vir 'n voorwerp wat in 'n sirkelbeweging versnel, sal die versnelling twee hoofkomponente hê. Een werk na die middel en ander wat langs die raaklyn van die sirkelbaan inwerk. Kom ons bespreek hierdie twee tipes versnellings in detail.

Wat is versnelling?

Versnelling kan gedefinieer word as die tempo waarmee 'n bewegende voorwerp sy snelheid verander. Ons kan die tyd van aankoms skat of die waarde van snelheid na 'n sekere tydinterval projekteer deur die waarde van versnelling te gebruik.

sentripetale versnelling en tangensiële versnelling
Beeld: Versnelling

Image krediete: Wikipedia

Wiskundig kan versnelling gegee word as,

a = dv/dt

waar,

dv is die oombliklike verandering in snelheid

dt is die oombliklike verandering in tyd

Wat is sentripetale versnelling?

Sentripetale versnelling, soos die naam aandui, is daardie komponent van versnelling wat na die middel van die sirkelbaan inwerk.

Wiskundig word die sentripetale versnelling gegee as-

waar,

V is die tangensiële snelheid van die voorwerp

r is die radius van rotasie

Wat is tangensiële versnelling?

Tangensiële versnelling, soos die naam aandui, is daardie waarde van versnelling wat langs die raaklyn van die sirkelbaan inwerk.

Wiskundig kan die tangensiële versnelling gegee word as-

waar,

at is die tangensiële versnelling

Alfa is die hoekversnelling

r is die radius van rotasie

Is sentripetale versnelling en tangensiële versnelling dieselfde?

Nee. Die sentripetale versnelling en tangensiële versnelling is twee verskillende komponente van versnelling. Die groot verskil tussen hulle is die rigting.

Sentripetale versnelling werk loodreg op die tangensiële versnelling wat lank die middelpunt van die sirkelbaan is. Terwyl die tangensiële versnelling langs die raaklyn van die sirkelbaan inwerk. Beide hierdie versnellings kan gevind word deur die versnellingsvektor op te los.

Hoe hou sentripetale versnelling en tangensiële versnelling verband?

Sentripetale versnelling kom in die spel wanneer daar 'n verandering in die rigting van tangensiële snelheid van die voorwerp is, terwyl die tangensiële versnelling slegs verander wanneer daar 'n verandering in tangensiële snelheid van die voorwerp is.

Sirkelbeweging kan nie plaasvind sonder sentripetale versnelling nie, maar dit is moontlik om 'n sirkelbeweging te hê met nul tangensiële versnelling.

Beïnvloed sentripetale versnelling tangensiële versnelling?

Die sentripetale versnelling bring geen verandering in tangensiële versnelling mee nie. Sentripetale versnelling kan 'n verandering in voorwerp se rigting veroorsaak sonder om sy tangensiële snelheid te verander.

As tangensiële snelheid konstant is, sal die tangensiële versnelling nul wees. Daarom kan ons sê dat sentripetale versnelling geen direkte invloed op tangensiële versnelling het nie.

Is tangensiële versnelling gelyk aan sentripetale versnelling?

Beide die tipes versnelling het verskillende betekenis, maar kan dan dieselfde in waardes wees.

Sentripetale versnelling werk in die rigting van die middel van die sirkelbaan terwyl die tangensiële versnelling langs die raaklyn van die sirkelbaan inwerk. Hul groottes kan gelyk wees, afhangende van die waardes van snelheid.

Verskil tussen sentripetale versnelling en tangensiële versnelling?

Sentripetale versnellingTangensiële versnelling
Die sentripetale versnelling ontstaan ​​as gevolg van verandering in rigting van tangensiële snelheid.Die tangensiële versnelling ontstaan ​​as gevolg van verandering in grootte van tangensiële snelheid
Die rigting van die sentripetale versnelling werk na die middelDie rigting van die tangensiële versnelling is langs die raaklyn van sirkelbaan
Die formule is v^2/rDie formule is r*alfa
Tabel: Vergelyking tussen sentripetale versnelling en tangensiële versnelling

Die hoek tussen sentripetale versnelling en tangensiële versnelling is?

Die vektore van sentripetale versnelling en tangensiële versnelling is loodreg op mekaar.

Dit is omdat een na die middel en ander langs die raaklyn van die sirkelbaan optree. Op hierdie manier word die hoek tussen die vektore 90 grade.

Voorbeeld van sentripetale en tangensiële versnelling

  1. Aarde wat om die son draai– Wanneer planete om hul onderskeie sonne wentel, besit hulle beide tangensiële versnelling en sentripetale versnelling. Volgens Kepler neem die omwentelingssnelheid toe namate die planeet nader aan die son kom. Die planete volg 'n elliptiese wentelbaan om die son.
  2. Klip en draad voorbeeld– Wanneer ons 'n klip met draad vasmaak en die draad om een ​​vinger begin draai, dan sal die klip beide sentripetale en tangensiële versnelling hê as ons aanhou om die rotasieradius te verander of die rotasiespoed te verander.
  3. Satelliet in 'n wentelbaan– Satelliete word met ’n vuurpyl in ’n wentelbaan ingespuit. Hierdie satelliete reis baie vinnig en wentel om die planeet na elke vaste interval. Daar is egter 'n paar koerskorreksies wat gemaak moet word, tydens koerskorreksies verander die grootte van sentripetale versnelling en tangensiële versnelling. Selfs wanneer die satelliet in 'n vuurpyl sit, hou dit aan om te versnel totdat die baansnelheid bereik word.
  4. Maan in 'n wentelbaan– Maan in 'n wentelbaan is 'n soortgelyke voorbeeld as omwenteling van planete om die son, dit besit beide tangensiële sowel as sentripetale versnelling.

Oefen probleem

Oorweeg die volgende gegewe data

Snelheid: 5 m/s

Rotasieradius: 5 m

Snelheid na 5 sekondes: 10m/s

Radius van rotasie na 5s= 10m

Tydperiode van rotasie by 1 s: 5 s

Tydsperiode van rotasie na 5 sekondes (by t=5 sekondes) : 10 s

Vind die sentripetale versnelling en tangensiële versnelling uit die data hierbo gegee

Oplossing:

Die formule vir sentripetale versnelling word reeds in bogenoemde afdeling bespreek, nadat die waardes in die formule vervang is, kry ons sentripetale versnelling as 5m/s2

Kom ons bereken nou die waarde van tangensiële versnelling

Die formule van tangensiële versnelling het 'n term genoem hoekversnelling, alfa. Ons kan die waarde van alfa vind deur die formule hieronder gegee-

waar,

alfa is die hoekversnelling

Omega is die hoeksnelheid

t is die tydinterval

Vervang die waardes in die formule hierbo gegee-

ons kry die waarde van hoekversnelling as 0.2 rad/s2

uit die formule hierbo kry ons die waarde van tangensiële versnelling by t=5s as 2 m/s2

Gevolgtrekking

In hierdie artikel het ons oor beide tangensiële versnelling en sentripetale versnelling bespreek. Ons kom tot die gevolgtrekking dat sentripetale versnelling na die middelpunt van die sirkelbeweging inwerk, terwyl die tangensiële versnelling na die raaklyn van die sirkelbeweging inwerk. Ons kom ook tot die gevolgtrekking dat sentripetale versnelling afhang van die verandering in rigting van tangensiële snelheid, terwyl die waarde van tangensiële versnelling afhang van die waarde van tangensiële snelheid.

Abhishek

Hi ....Ek is Abhishek Khambhata, het B. Tech in Meganiese Ingenieurswese gevolg. Deur vier jaar van my ingenieurswese het ek onbemande vliegtuie ontwerp en gevlieg. My sterkpunt is vloeimeganika en termiese ingenieurswese. My vierdejaarprojek was gebaseer op die prestasieverbetering van onbemande vliegtuie wat sonkragtegnologie gebruik. Ek wil graag met eendersdenkende mense kontak maak.

Onlangse plasings