Sentripetale versnelling en sentrifugale versnelling: 5 feite


In hierdie artikel sal die onderwerp, "sentripetale versnelling en sentrifugale versnelling" met 5 belangrike verskeie sake kortliks opgesom word.

Sentripetale versnelling kan verklaar word as, dit is 'n eienskap van 'n liggaam wat deur 'n pad op 'n sirkelvormige manier beweeg word, terwyl sentrifugale versnelling verklaar kan word as 'n eienskap van 'n saak wat deur 'n sirkelvormige manier beweeg word en dit is reguit ekstern die pad van die sirkel.

Formule:-

Die formule vir die sentrifugale versnelling is dieselfde as die sentripetale versnelling. Die formule vir die sentripetale versnelling en sentrifugale versnelling is die produk van tangensiële snelheid kwadraat en massa, wat gedeel word deur die radius wat aandui dat by verdubbeling van daardie tangensiële snelheid, die sentripetale versnelling en sentrifugale versnelling verviervoudig sal word.

sentripetale versnelling en sentrifugale versnelling
Beeld – 'n Liggaam wat ervaar eenvormige sirkelbeweging vereis 'n sentripetale krag, na die as soos getoon, om sy sirkelbaan te behou;
Beeldkrediet – Wikipedia

Wiskundig kan die uitdrukking vir die sentripetale versnelling en sentrifugale versnelling geskryf word as,

F = mv2/r

waar,

F stel voor as, Sentrifugale versnelling en eenheidgebruik om te meet is meter per sekonde vierkant.

m stel voor as, Massa van die materie en eenheid gebruik om te meet is kilogram.

v stel voor as, Spoed of snelheid van die produk en eenheid gebruik om te meet is meter per sekonde vierkant.

r verteenwoordig as, radius en eenheid gebruik om te meet is radiale.

Ooreenkomste tussen die sentripetale versnelling en sentrifugale versnelling:-

Die algemene dinge tussen die sentripetale versnelling en sentrifugale versnelling word hieronder gelys,

  • Die beide eienskap van die sentripetale versnelling en sentrifugale versnelling is afhanklik van die bewegende voorwerpe wat in 'n sirkelbaan roteer.
  • Wanneer krag op 'n voorwerp van buite toegepas word op daardie tydstip word sentripetale versnelling en sentrifugale versnelling gegenereer.

Is sentripetale versnelling en sentrifugale versnelling dieselfde?

Nee, sentripetale versnelling en sentrifugale versnelling nie dieselfde term nie. Sentripetale versnelling wys altyd na die middel van die sirkel en sentripetale versnelling is reguit ekstern die pad van die sirkel.

Wanneer sentripetale versnelling en sentrifugale versnelling dieselfde is?

Sentripetale versnelling en sentripetale versnelling is in staat om op dieselfde tyd in te werk, want om die sentripetale versnelling te genereer, is sentripetale krag terselfdertyd nodig om die sentripetale versnelling op te wek is sentrifugale krag nodig, die beide kragte kan nooit gelyktydig op 'n bewegende inwerk voorwerp.

Kenmerke van Centripetale versnelling:-

Die eienskappe van die sentripetale of radiale versnelling word hieronder gelys,

  1. Die kenmerke van die beweging van die pendulum wat 'n pad op 'n sirkelvormige manier deurkruis, en sentripetale versnelling altyd in kennis gestel volgens die middel van die paadjie in sirkelvorm.
  2. Die grootte van die sentripetale of radiale versnelling kan uitgedruk word as,
  1. Die rigting vir die radiale of sentripetale versnelling is alle tydsveranderinge.
  2. Want, UCM is die grootte van die sentripetale of radiale versnelling onveranderd.
  3. Die sentripetale of radiale versnelling word as 'n letter geïdentifiseer. SI-eenheid om die sentripetale of radiale versnelling te meet, is vierkante meter per sekonde.
  4. Die sentripetaal of radiaal versnelling word altyd na die kol van die sirkelvormige pad langs die radius gelei.

Wat is die verband tussen sentripetale versnelling en sentrifugale versnelling?

Sentripetale versnelling konstant langs die kol van die sirkel gevlek, in hierdie geval verander die rigting vir die bewegende liggaam heeltyd en die snelheid of spoed raak voortdurend aan die sirkel terwyl die sentrifugale krag 'n denkbeeldige krag is wat die materie val wanneer dit in roteer word 'n beweging deur 'n sirkelbaan.

Wiskundig kan die uitdrukking vir die sentripetale versnelling en sentrifugale versnelling geskryf word as,

ar = mv2/r

waar,

F stel voor as, Sentrifugale versnelling en eenheidgebruik om te meet is meter per sekonde vierkant.

m stel voor as, Massa van die materie en eenheid gebruik om te meet is kilogram.

v stel voor as, Spoed of snelheid van die produk en eenheid gebruik om te meet is meter per sekonde vierkant.

r verteenwoordig as, radius en eenheid gebruik om te meet is radiale.

Formule-afleiding vir die sentripetale versnelling en radiale versnelling:-

'n Stofnaam M word met 'n tou geheg en skep om om 'n spesifieke permanente kol O te draai wat as middelpunt van die kol aangedui word. Wanneer die stof vinnig om die tou begin draai, is dit amper soos radius van die sirkel. Dit dui daarop dat 'n krag vanaf die plek van die sirkel op die stof inwerk. Om hierdie rede 'n versnelling a0 is saam met die rigting van die radiaal. (Saam met die radius van die sirkel nader die kol van die sirkel).

Om hierdie krag te bepaal, word spanning opgewek na die tou in die rigting van die teenoorgestelde. Hierdie krag vir die spanning word afgelei as sentripetale krag.

Om hierdie rede word die versnelling wat op die stof ontwikkel word sentripetale versnelling of radiale versnelling genoem en aangedui as, 'nr . Deur die eienskap vir die soortgelyke driehoeke uit te voer en ons kan skryf,

A en B is albei amper naby sodat ons hierdie AB kan aflei tot die lengte van boog AB en die uitdrukking kan geskryf word as,

AB = v *dt

Die figuur (3) kan ons A en B amper dieselfde waarneem en die uitdrukking wat ons kan skryf as,

v + dv≅ dv

v *dt/r= dv/v

Met die herrangskikking,

dv/dt = v2/r

Dus,

dv/dt

Onder die eenvormige sirkelbewegings word die sentripetale versnelling of radiale versnelling gegenereer en ons kan die formule skryf vir die sentripetale versnelling of radiale versnelling,

ar =v2/r

Beeld – Die snelheidsvektore op tyd t en tyd t + dt word verskuif van die wentelbaan aan die linkerkant na nuwe posisies waar hul sterte saamval, aan die regterkant. Omdat die snelheid vasgestel is in grootte by v = r ω, vee die snelheidsvektore ook 'n sirkelbaan teen hoektempo uit ω. Die dt → 0, die versnellingsvektor a word loodreg op v, wat beteken dit wys na die middel van die wentelbaan in die sirkel aan die linkerkant. Hoek ω dt is die baie klein hoek tussen die twee snelhede en neig na nul as dt → 0;
Beeldkrediet - Wikipedia

Wat is die verskil tussen sentripetale versnelling en sentrifugale versnelling?

Die belangrikste verskil tussen die sentripetale versnelling en sentrifugale versnelling word hieronder gelys,

Sentripetale versnellingSentrifugale versnelling
Sentripetale versnelling kan verduidelik word as; dit is 'n eienskap van 'n liggaam wat deur 'n pad op 'n sirkelvormige manier beweeg word.Sentrifugale versnelling kan verklaar word as 'n eienskap van 'n materie wat deur 'n sirkelvormige manier beweeg word en dit is reguit ekstern die pad van die sirkel.
Die rigting van die sentripetale versnelling is na binne.Die rigting van die sentrifugale versnelling is uitwaarts.
Sentripetale versnelling word gegenereer vir die rede van sentripetale krag.Sentrifugale versnelling word gegenereer vir die rede van sentrifugale krag.

Probleem: 1

'n Bal wat met ystermateriaal gemaak is, het 'n massa van 2 kilogram. Die ysterbal word met 'n tou verbind. Wanneer die eksterne krag in die bal toegepas word, begin die bal in daardie geval in sirkelbeweging beweeg wat 'n sirkelvormige pad volg. Die radius van die sirkel is 70 sentimeter.

nou

Bepaal die sentripetale versnelling as krag vir 4 sekondes in elke rondte toegepas word.

Bepaal die hoeveelheid krag wat op die bal toegepas word om sentripetale versnelling te genereer.

Oplossing:-

Gegewe data is,

Massa van die bal (m) = 2 kilogram

Radius (r) = 70 sentimeter = 0.7 meter

Dus, die snelheid vir die pad waarin die bal tempo is,

v = 1.09 meter per sekonde

Nou ken ons die formule vir sentrifugale versnelling,

m / s2

Wanneer die sentripetale versnelling in daardie geval gegenereer word, word sentripetale krag toegepas.

Die formule vir die sentripetale krag is,

kilogram meter per sekonde vierkant

'n Bal wat met ystermateriaal gemaak is, het 'n massa van 2 kilogram. Die ysterbal word met 'n tou verbind. Wanneer die eksterne krag in die bal toegepas word, begin die bal in daardie geval in sirkelbeweging beweeg wat 'n sirkelvormige pad volg. Die radius van die sirkel is 70 sentimeter. Nou

Die sentripetale versnelling as krag in elke rondte vir 4 sekondes toegepas word, is 1.697 meter per sekonde.

Die hoeveelheid krag wat op die bal toegepas word om te genereer sentripetale versnelling is 3.394 kilogram meter per sekonde vierkant.

Probleem:2

'n Speelgoed met 'n massa van 5 kilogram word met 'n tou en draai deurlopend op 'n sirkelvormige manier rond. Die hoogte van die tou waarmee die speelding gekoppel is, is 2.2 meter en wanneer die speelding rondom 300 omwentelinge per minuut draai.

Bepaal,

A. lineêre snelheid van die speelding.

B. Versnelling van die speelding.

C. Die krag word op die speelding toegepas.

Oplossing:-

Gegewe data is,

m = 5 kilogram

r = 2.2 meter

N = 300 omwentelinge per minuut

Ons weet dit,

v = 69.08 meter per sekonde

a = v2/r

a = 69.082/ 2.2

a = 2169 meter per sekonde vierkant.

Centripetale krag,

F = my

F = 5*2169

F = 10845 Newton

'n Speelgoed met 'n massa van 5 kilogram word met 'n tou vasgemaak en draai aanhoudend rond in 'n sirkelvormige manier. Die hoogte van die tou waarmee die speelding gekoppel is, is 2.2 meter en wanneer die speelding rondom 300 omwentelinge per minuut draai.

A. lineêre snelheid van die speelding is 69.08 meter per sekonde.

B. Versnelling van die speelding is 2169 vierkante meter per sekonde.

C. Die krag wat op die speelding toegepas word, is 10845 Newton.

Gevolgtrekking:

Centripetaal is eg en gaan na die plek van die sirkel. Aan die ander kant is sentrifugale denkbeeldig en gaan weg van die ingang.

Indrani Banerjee

Hi..Ek is Indrani Banerjee. Ek het my baccalaureusgraad in meganiese ingenieurswese voltooi. Ek is 'n entoesiastiese mens en ek is 'n persoon wat positief is oor elke aspek van die lewe. Ek lees graag Boeke en luister na musiek. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/indrani-banerjee-2487b4214

Onlangse plasings