Sentrumkraantransformator: wat, hoekom, werk, toepassings, gedetailleerde feite


Hierdie artikel beskryf die middelkraantransformator, sy komponente, werking en ander belangrike besonderhede. 'n Middelkraan is 'n bedrading wat uit die middel van 'n transformator, 'n weerstand, 'n induktor of 'n potensiometer getrek word.

'n Sentrumkraan-transformator funksioneer amper op dieselfde manier as 'n gewone transformator. Die enigste verskil is dat die kraan teenwoordig in die sekondêre wikkeling van die middelkraantransformator die transformator in twee dele verdeel, daarom kan ons twee individuele spannings oor die twee lynpunte kry as die transformator.

Wat is middelkraantransformator?

'n Middelkraantransformator is 'n toestel wat deur die middel van sy sekondêre wikkeling tik. Op hierdie manier kan ons die helfte van die spanning wat in die sekondêre wikkeling geïnduseer word vanaf die middelkraan na enige van die kraanpunte kry.

'n Sentrale getapte transformator staan ​​ook bekend as die "twee fase drie-draad" transformator. Hierdie transformators werk die beste in gelykrigterstroombane en aftrapaksies aangesien dit twee uitsetsiklusse vir 'n enkele insetsiklus verskaf. Byvoorbeeld, 'n V-volt-transformator meet V/2 Volt elk oor sy twee halwe windings wat gemaak word deur middel daarvan te tik. 

Hoekom sentreer jy 'n transformator?

Sentrumkraantransformators speel 'n deurslaggewende rol in ononderbroke en egalige spanning. Tik help met spanningregulering deur die spoeldraaiverhouding te verander. Dit kan die spanning verhoog of verlaag om te kompenseer vir die styging/verlies. 

Sentraal getapte transformator is noodsaaklik aangesien dit die totale AC-insette omskakel na DC-uitset. Sentraalkraan in die sekondêre wikkeling van die transformator genereer 'n geslote stroombaan in beide eerste en tweede helfte siklus van die AC-inset. Daarom is middelkraan op die sekondêre belangrik om die positiewe halfsiklus op die las te kry. 

Sentrumkraantransformator werk

Die werkbeginsel van die middelste taptransformator is dieselfde as enige ander transformator. Wanneer WS-stroom deur die primêre spoel van die middelkraantransformator vloei, skep dit 'n magnetiese vloed in die kern daarvan.

Wanneer die sekondêre wikkeling naby die primêre wikkel kom, veroorsaak 'n magnetiese vloed in die sekondêre wikkeling. Dit gebeur omdat die vloed deur die ysterkern vloei en die rigting met elke AC-siklus verander. Die WS-stroom gaan dus ook deur die twee helftes wat in die sekondêre wikkeling gevorm word en vloei na die hele stroombaan.

Sentreer kraan transformator toepassings

Volgolfgelykrigters is die belangrikste toepassing van middelkraantransformators. 'n Volgolfgelykrigter benodig die hele GS-uitset vanaf die WS-sein. Die middelkraantransformator doen dit deur stroom in beide siklusse toe te laat.

Ander GS-gelykrigstroombane gebruik middelkraantransformators vir die omskakeling van volle WS-golwe na GS. 'n Normale transformator genereer die uitset in slegs een rigting terwyl deur deur die middel van die transformator getik word, lewer beide rigting uitset. Sentrumtap word ook gesien in die algemeen aftrap transformators vir AC-AC omskakeling.

Sentrum kraan transformator diagram

middelkraan transformator
Sentraal getapte transformatordiagram

In 'n middelkraantransformator, saam met die gewone spoele, word 'n ekstra draad vanaf die middelpunt van die sekondêre verbind. Hierdie punt dien as 'n neutrale punt en verdeel die sekondêre spanning in twee gelyke helftes.

’n Sentraalkraantransformator is so ontwerp dat dit twee sekondêre spannings met dieselfde verbinding kan produseer. Twee spannings VS1 En vS2 verkry deur die middelkraan, word in figuur 1 getoon. Hierdie spannings is eweredig aan die primêre spanning VP en die waardes is dieselfde. Dus, die krag in elke spoel is gelyk.

Sentrumkraantransformator - Gereelde vrae

Middelkraantransformatorwikkeling

In 'n middelkraantransformator word die sekondêre wikkeling in dieselfde rigting as die primêre wikkeling opgerol, sodat beide die sekondêre halfwikkelingspannings kan optel. Die ekwivalente struktuur word in figuur 2 getoon.

Hier is die eindpunte van die primêre winding P1 en P2. Die middelpunt van die sekondêre wikkeling tussen die punte S1 en S2 is S', die middelpunt . Wanneer ons AC-spanning tussen P1 en P2 , spanning word geïnduseer tussen S1 en S2. Elke halfwikkelspanning som die volle wikkelspanning op.

Sentraal getapte transformatorwikkeling

Delta sentrum kraan transformator

Delta-middelkraantransformator, of 'n hoëbeendeltatransformator, is 'n komponent waarin die sekondêre wikkeling in deltakonfigurasie gekoppel is en dit in die middel getap is. Die ekwivalente stroombaan word in die prent hieronder getoon.

Delta Center Tap Transformator
Hoë been delta transformator; Beeldkrediete: Wikipedia

Ons kan sien, een spoel in die delta-stroombaan is middelpunt getap. Die spannings van die deltaspoele is dieselfde. Daarom is die spanningsverskil vanaf die een kant van die middelste wikkeling en van enige twee van die ander eindpunte na die aftakpunt onderskeidelik die helfte en √3/2 van die spanningsverskil tussen twee ente.

Kaushikee Banerjee

Ek is 'n elektroniese entoesias en tans toegewy aan die veld van elektronika en kommunikasie. My belangstelling lê daarin om die voorpunttegnologieë te verken. Ek is 'n entoesiastiese leerder en peuter met oopbron-elektronika. LinkedIn ID- https://www.linkedin.com/in/kaushikee-banerjee-538321175

Onlangse plasings