Ccl3f Lewis-struktuur, kenmerke:13 Feite wat jy moet weet

Trichloorfluormetaan (CCl3F) ook bekend as Freon-11 is 'n chloorfluorkoolstof (CFC) en word as 'n koelmiddel gebruik. So, hulle word ook genoem Koelmiddel-11. CCl3F osoonuitputting veroorsaak.

In CCl3F Lewis struktuur koolstofatoom is gebind aan 3 Cl atome en 1 F atoom deur sigma binding en het geen eensame paar elektrone nie. dit is sp3 gehibridiseer met tetraëdriese vorm en die verbinding is polêr van aard.

Ccl3f valenselektrone       

CCl3F-verbinding het 32 ​​valenselektrone (4 van koolstof 28 elektrone van 3 Cl- en 1 F-atome).

Elektroniese konfigurasie van C-atoom is [He] 2s2 2p2. Dus, daar is 4 elektrone in die valensiedop van koolstofatoom. Elektroniese konfigurasie van F-atoom is [He] 2s2 2p5. Dus, daar is 7 elektrone in die valensieskil van F-atoom en van Cl-atoom is [Ne] 3s2 3p5. Dus, daar is 7 elektrone in die buitenste dop van Cl-atoom.

Die totale valenselektron van CCl3F = 4 + 3 (7) + 7 = 4+21+7 = 32

Hoe om Ccl3f Lewis-struktuur te teken?

 Ccl3f lewis-struktuur word deur paring geteken van valenselektrone van C met 3 Cl-atome en 1 F-atoom.

1) Ken die totale aantal valenselektrone van die verbinding

Daar is altesaam 32 valenselektrone teenwoordig in CCl3F

2) Bepaal die sentrale atoom en plaas die oorblywende atome rondom die sentrale atoom

Die minste elektronegatiewe atoom word gekies as die sentrale atoom dus C is die minste elektronegatiewe atoom in CCl3F en die oorblywende 3 Cl- en 1F-atoom word rondom die sentrale atoom C geplaas wat in die middel geplaas is.

3) Sentrale atoom is enkelgebonde aan omliggende atome deur sy elektrone te koppel.

C is gebind aan 3 Cl-atome en 1F-atoom deur sy elektrone te paring wat 'n sigma-binding vorm. Altesaam 8 elektrone word vir bindingsvorming gebruik.

4) Plaas die oorblywende valenselektrone op die atome om sy oktet te voltooi

Uit 32 elektrone is 24 elektrone oor na bindingsvorming. Dus sal elke buitenste atome (3 Cl en 1F) elk 6 elektrone van 24 elektrone neem en sodoende sy oktet voltooi.

5) Tel die aantal elektrone op elke atoom.

Sentrale atoom C het 8 elektrone van 4 enkelbindings gevorm met 3 Cl- en 1F-atome.3 Cl-atome en 1 F-atoom het 8 elektrone elk (6 nie-bindende en 2 bindende elektrone)

Dis hoe Ccl3f Lewisstruktuur geteken word.

Ccl3f Lewis-struktuur alleenpare

In CCl3F die sentrale atoom C het geen alleenpaar elektrone nie omdat dit sy 4 valenselektrone gebruik het vir sigmabindingsvorming met 3 Cl-atome en 1 F-atoom.

Die buitenste atome 3 Cl-atome en 1 F-atoom het elk 3 eensame paar elektrone (6 nie-bindende elektrone) in sy buitenste dop.

Ccl3f Lewis struktuur oktet reël

Al die atome 1C-atoom 3 Cl-atome en 1 F-atoom in die verbinding het hul oktet bevredig.

 Die sentrale atoomkoolstof behoort aan periode 2 in die periodetabel en het 2s- en 2p-orbitale wat altesaam 8 elektrone kan akkommodeer. C het reeds 4 elektrone in sy valensieskil en benodig slegs 4 elektrone om sy oktet te voltooi en dit kry 4 elektrone deur met 3 Cl en 1 F-atoom te bind.

Die 3 Cl- en 1 F-atoom het 7 elektrone in sy valensieskil en benodig slegs 1 elektron om sy oktet te voltooi en hulle kry dit deur enkelbinding met C-atoom.

Ccl3f Lewis-struktuur formele aanklag

Die formele lading van sentrale atoom C is 0 en die omliggende 2 Cl- en 1 F-atome is ook 0.

Formele lading op 'n atoom in 'n Lewis-struktuur = totaal nr. van valenselektrone in die vrye atoom -die totale aantal nie-bindende (eenpaar) elektrone -die helfte van die totale aantal bindende elektrone.

Formele lading van koolstofatoom

Totale aantal valenselektrone in C-atoom = 4

Totale aantal nie-bindende elektrone = o

Totale aantal bindingselektrone = 8

 Formele lading = 4 – 0 – 8/2 =4 – 0 – 4 = 0

Daarom is die formele lading van C-atoom = 0

Formele lading van 3 chlooratome

Totale aantal valenselektrone in Cl-atoom = 7

Totale aantal nie-bindende elektrone = 6

Totale aantal bindingselektrone = 2

Formele lading = 7-6- 2/2 =7 – 7 = 0

Daarom is die formele lading van Cl-atoom = 0

Formele lading vir 3 Cl-atome in die verbinding is dieselfde

Formele lading van F-atoom

Totale aantal valenselektrone in F-atoom = 7

Totale aantal nie-bindende elektrone = 6

Totale aantal bindingselektrone = 2

 Formele lading = 7 – 6 – 2/2 = 7-7=0

Ccl3f verbastering

CCl3F wys sp3 verbastering.

Aangesien die sentrale koolstofatoom aan 3 Cl-atome en 1 F-atoom gebind is deur sigmabinding en daar geen eensame elektronpaar in C is nie. Dus, uit VSEPR-teorie

Statiese getal = ½ [aantal valenselektrone] + [aantal eenwaardige atome geheg aan sentrale atoom] – [kationiese lading] + [anioniese lading]

 steriese getal CCl3F = ½ [4] + [4-0-0]

                                                = ½ [4 + 4] =8/2 = 4

Dus, steriese getal van CCl3F is 4. Daarom is dit sp3 verbaster

Ccl3f Lewis struktuur vorm

As CCl3F is sp3 gehybridiseer sal tetraëdriese vorm hê met tetraëdriese molekulêre geometrie.

sp3 vorm van CCl3F

CCl3F is van die tipe AB4 (A is die sentrale atoom en B is die buitenste atome wat aan sentrale atoom gebind is) met geen enkelpaar elektrone nie so dit is viervlakkig gevorm maar as gevolg van die elektronegatiwiteitsverskil tussen Cl en F atoom sal dit 'n verwronge geometrie hê.

Ccl3f Lewis struktuur hoek

Die bindingshoek van CCl3F-verbinding is ongeveer 109.5o

CCl3F bindingshoek

CCl3F het tetraëdriese vorm en sy bindingshoek moet 109.5 weeso maar as gevolg van die elektronegatiwiteitsverskil tussen Cl en F en die kleiner grootte van F in vergelyking met Cl sal die bindingshoek effens anders wees.

Ccl3f Lewis struktuur resonansie

Ccl3f lewis struktuur het nie 'n resonansiestruktuur nie

Vir 'n verbinding om resonansie te toon moet sp2 of sp gehibridiseer en het 'n gekonjugeerde sisteem maar CCl3F is sp3 gehybridiseer sonder gedelokaliseerde elektrone sodat dit nie resonansie toon nie.

Is Ccl3f ionies?

CCl3F is nie ionies nie. Dit is 'n kovalente verbinding.

Om 'n lae kookpunt of vriespunt te hê, is 'n kenmerk van 'n kovalente verbinding

Daar word gevind dat die kookpunt van die verbinding 23.77 isoC wat relatief baie laag is en ook die binding wat tussen C en 3 Cl en 1 F-atoom gevorm word, is 'n kovalente binding wat gevorm word deur elektrone te deel wat die verbinding kovalent maak.

Is Ccl3f polêr of nie-polêr?

 CCl3F is 'n polêre verbinding.

Struktuur van CCl3F is asimmetries en daar is ook 'n elektronegatiwiteitsverskil tussen die Cl- en F-atoom so die netto dipoolmoment sal nie nul wees nie, wat die verbinding polêr maak

Ccl3f oplosbaarheid

Oplosbaarheid van CCl3F in water is 1.1g/L by 20o C

 Die verbindings wat oplosbare water is, kan deur neerslag maar CCl uit die atmosfeer gewas word3F word nie uit die atmosfeer verwyder nie, dit beteken dat hulle nie oplosbaar is in water nie en ook dat hulle lank lewe en dus uiteindelik die stratosfeerlaag bereik

Is Ccl3f suur of basies?

CCl3F is hoogs stabiel en word as inert beskou, dus is hulle nie basies of suur nie.

Maar wanneer hulle in die stratosfeerlaag is en met osoon in aanraking kom, ondergaan uv-fotolise en stel chlooratome vry wat osoonuitputting veroorsaak.

Afsluiting -

Uit die bespreking hierbo kan ons aflei dat daar 32 valenselektrone in CCl is3F en daar is geen enkelpaar elektrone in die C-atoom nie. Hulle is sp3 gehibridiseer met tetraëdriese vorm en die verbinding is polêr van aard.

Scroll na bo