CCl2F2 Lewis-struktuur, kenmerke: 13 feite wat u moet weet


Die CCl2F2 is 'n organiese tipe verbinding wat in die vorm van gas voorkom. Kom ons bespreek 'n paar feite oor die CCl2F2 Lewis-struktuur hieronder in detail.

CCl2F2 of dichloordifluormetaan of ook na verwys as Freon 12 behoort aan die CFC se verbindingsfamilie. Dit bestaan ​​uit twee halogene chloor en fluoor wat in die periodieke tabel se groep 17 geleë is. Dit hou baie belangrik uit die industriële oogpunt.

Die waargenome molekulêre gewig van Freon 12 is ongeveer 120.9 g/mol. Daar word gesê dat dit 'n smeltpunt van -157.7 grade Celsius het en kook by 'n temperatuur van -29.8 grade Celsius. Ons sal 'n paar belangrike feite daaroor met betrekking tot die Lewis-struktuur, vormhoek ens. in die volgende afdelings bestudeer.

Hoe om CCl2F2 Lewis-struktuur te teken

Die CCl2F2 Lewis-struktuur bevat een koolstofatoom, 2 atome chloor en fluoor elk. Die tekening van die struktuur is hieronder in detail bespreek.

1. Bepaal die totale aantal valenselektrone

Die Lewis-struktuur van CCl2F2 het 32 ​​totale valenselektrone. Die koolstofatoom dra vier van sy valenselektrone by. Fluooratome het 7 valenselektrone, maar daar is 2 atome fluoor. Dit sal dus 14 bydra. Chloor het 7 valenselektrone (2X7). Dit sal 14 elektrone bydra.

2. Bepaling van atome met die minste elektronegatiwiteit

Hierdie stap behels die bepaling van die atoom met die minste elektro-negatiwiteit. As die minste elektro-negatiewe atoom moet in die middel geplaas word. Onder die drie atome in die struktuur is koolstof die minste elektronegatiewe atoom in vergelyking met fluoor en chloor. Daarom word koolstof in die middel geplaas.

3. Rangskik elektronpare tussen atome

Die 4 atome, 2 elk van chloor en fluoor word rondom die sentrale koolstofatoom geplaas. Elke atome deel een elektron met die sentrale atoomkoolstof. Gevolglik vind die bindingsvorming plaas as gevolg van die deling van een paar elektrone wat lei tot 'n enkelbinding.

CCl2F2 Lewis struktuur resonansie

Resonansie in die struktuur van 'n molekule help ons om die delokalisering van elektrone te bestudeer. Kom ons bespreek die CCl2F2 Lewis struktuur resonansie konsep.

Daar is geen resonansie in die CCl2F2 Lewis-struktuur nie. Ons kan sien dat daar geen elektrone in die struktuur is wat nie aan die valensies van die atoom voldoen nie. Daar is dus geen moontlike elektronbeweging nie. Daarom kan ons sê daar is geen delokalisering nie van elektrone.

CCl2F2 Lewis struktuur vorm

Die aantal atome in die struktuur speel 'n sleutelrol in die bepaling van die vorm van die struktuur. Kom ons kyk hoe.

Die vorm van CCl2F2 is tetraëdries. Ons kan sien dat CCl2F2 Lewis-struktuur van die vorm AX4 is. Waar A koolstof is en X die 4 atome van halogene fluoor en chloor is. Op grond van valensieskil-elektronpaar-afstotingsteorie kan ons dus tot die gevolgtrekking kom dat dit tetraëdriese meetkunde het.

CCl2F2 Lewis struktuur
CCl2F2 Lewis struktuur

CCl2F2 Lewis struktuur formele lading

Formele aanklag help om die laagste energie te voorspel. Kom ons ondersoek die formele lading van CCl2F2.

Die formele lading van CCl2F2 Lewis-struktuur is nul. Die berekening is hieronder in detail bespreek.

Die vergelyking vir die vind van formele lading is

  • Formele lading = valenselektrone – eensame paar elektrone – Aantal bindings
  • Formele lading van koolstof = 4-0-8/2 = 0
  • Formele lading van chloor en fluoor (aangesien albei dieselfde aantal valenselektrone het) = 7-6-2/2 = 0

CCl2F2 Lewis struktuur hoek

In die vorige afdeling het ons gesien dat CCl2F2 Lewis-struktuur die tetraëdriese tipe meetkunde het. Kom ons ontleed die bindingshoek in CCl2F2.

Die bindingshoek van CCl2F2-molekules is 109.5°. En daarom het dit 'n koördinasiegetal van 4. Een atoom in die middel en die ander vier rondom dit geleë op die hoeke.

CCl2F2 lewis struktuur oktet reël

Die oktetreël is 'n term wat gebruik word om die bindingsvermoë in atome te beskryf, wat agt elektrone in die dop verkies (valensie). Kom ons kyk in CCl2F2.

CCl2F2 voldoen aan die oktetreël. Die sentrale atoomkoolstof het 4 valenselektrone. Dit neem een ​​elektron elk van die vier halogeenatome. Die oorblywende vier halogeenatome deel een elektron met sentrale atoom. Die valensie van die halogeenatoom is 7. So, óf hulle kan 'n elektron aanvaar óf deel.

CCl2F2 lewis struktuur alleenpare

Wat ons onder die term alleenpaar verstaan, is die paar op atoom wat nie in die kovalente tipe binding gedeel word nie. Kom ons bespreek vir CCl2F2.

  • Met verwysing na koolstof, word die vier valenselektrone met die 4 halogeenatome gedeel. Op hierdie manier word sy valensie bevredig. Gevolglik is daar geen elektron ongedeel op die koolstofatoom nie.
  • Fluoor en chloor het albei 7 valenselektrone. Een van elkeen word gedeel met sentrale atoom. Maar die ander drie pare op elke halogeenatoom is nie betrokke by binding nie. Dit is die alleenpare op die halogeenatome.

CCl2F2 valenselektrone

Die term valenselektrone word verwys na die elektrone wat in die buitenste dop van die atoom voorkom. Kom ons sien valenselektrone in die struktuur van CCl2F2.

Die totale valenselektrone in die Lewis-struktuur van CCl2F2 is 32. Vier valenselektrone word van koolstof bygedra. Sewe valenselektrone word elk van die vier halogeenatoom (2 chlooratome en 2 fluooratome) bygedra.

CCl2F2 hibridisasie

In die konsep van verbastering, vind die vermenging van die orbitale plaas om nuwe orbitale te gee waarna verwys word as hibriede orbitale. Kom ons ontleed vir CCl2F2.

Die hibridisasie in CCl2F2 is sp3. Ons weet dat die bindingsvorming deur enkelbinding plaasvind. Daar is dus geen pi-binding nie en slegs sigma-bindings bestaan. So terwyl bindingsvorming het elke binding een sigma-binding. Daar is ook geen alleenpaar op die sentrale atoom nie. Daarom sal sy steriese getal vier wees.

CCl2F2 oplosbaarheid

Die term oplosbaarheid verwys na die mate waarin 'n stof in enige gegewe oplosmiddel kan oplos. Kom ons kyk vir CCl2F2.

Lys van verbindings waarin CCl2F2 oplosbaar is:

  • Water (0.286 g/l teen 'n temperatuur van ongeveer 20 °C)
  • benseen
  • Eter
  • Asynsuur

Hoekom is dit oplosbaar in die bogenoemde verbindings?

CCl2F2 is oplosbaar in organiese verbindings soos benseen en etanol. CCl2F2 self is 'n organiese verbinding. Verbindings verkies om op te los in verbindings wat soortgelyke eienskappe as hulleself het.

Is CCl2F2 ionies of kovalent?

'n Ioniese verbinding is waar bindingsvorming plaasvind tussen 'n metaal en nie-metaal. Kom ons kyk of CCl2F2 ionies is of nie.

CCl2F2 is kovalent en nie ionies nie. Ons kan sien al die elemente teenwoordig in die struktuur is nie-metale. Die bindingsvorming vind dus tussen die nie-metale plaas. En hierdie soort binding is 'n voorbeeld van kovalente binding. Afhangende van die aard van binding, kategoriseer ons hulle as kovalent of ionies.

Is CCl2F2 suur of basies?

Ons het gesien dat CCl2F2 'n soort CFC is. Kom ons vind uit of dit suur of basies van aard is.

Die verbinding CCl2F2 is suur. CFK's is verantwoordelik vir die veroorsaak van suurreën. Dichlorodifluorometaan is 'n inerte gas en word gewoonlik in yskaste as koelmiddel gebruik. Dit word ook na verwys as Freon-12. Ons kan dus sê die verbinding CCl2F2 is suur.

Waarom en hoe is CCl2F2 suur?

CCl2F2 is 'n suur verbinding as CCl2 is 'n suur o pH wissel van 5 tot 8. Wat in die suur kategorie val.

Is CCl2F2 polêr of nie-polêr?

Vir 'n molekule om polêr te wees, moet daar ten minste 'n mate van verskil in hul elektronegatiwiteite wees. Kom ons bespreek die elektronegatiwiteit van CCl2F2.

CCl2F2 is 'n polêre verbinding. Die elektronegatiwiteit van koolstof is 2.55, chloor 3.16 en fluor 3.98. Daar is dus verskil in hul elektronegatiwiteite. Daarom word daar na CCl2F2 verwys as 'n polêre verbinding.

Waarom en hoe is CCl2F2 'n polêre verbinding?

CCl2F2 is polêr aangesien daar 'n elektronegatiwiteitsverskil van 1.43 tussen Fluoor en Chloor is. En 'n verskil van 0.61 tussen koolstof en chloor.

Gevolgtrekking

CCl2F2 is 'n organiese verbinding met tetraëdriese geometrie met 'n bindingshoek van 109.5 grade. Dit is 'n polêre kovalente verbinding.

Sania Jakati

Dit is Sania Jakati van Goa. Ek is 'n aspirant-chemikus wat my nagraadse studie in organiese chemie volg. Ek glo opvoeding is die sleutelelement wat jou geestelik en fisies tot 'n wonderlike mens vorm. Ek is bly om 'n lid van skitterende tak van chemie te wees en sal my bes probeer om van my kant af by te dra wat ek kan en Lambdageeks is die beste platform waar ek terselfdertyd kan deel en kennis opdoen. LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/sania-jakati-0954101bb

Onlangse plasings