9 oorsake van inmenging van lig: gedetailleerde feite


In hierdie artikel gaan ons verskeie oorsake van inmenging van lig met gedetailleerde feite bespreek.

Wanneer twee ligstrale wat op mekaar geplaas is, hulle energie na mekaar versprei, word die interferensie van lig genoem. Laat ons die volgende oorsake van liginterferensie in detail sien:-

Golwe van Lig is in dieselfde vlak

Hetsy in fase of uit fase, die twee golwe sal inmeng as hulle in dieselfde vlak voortplant.

As die golwe in 'n ander vlak beweeg sodat geen twee golwe mekaar sny of parallel beweeg nie, sal daar geen kans wees om die interferensiepatroon te kry nie.

Superimposisie van golwe

Daar word gesê dat die twee golwe gesuperponeer word as die twee golwe wat in dieselfde vlak loop oorvleuel terwyl hulle in dieselfde rigting voortplant.

Superposisie van golwe

As die kruin en trog van een golf presies op die kruin en trog van 'n ander golf onderskeidelik oorvleuel, dan versterk dit helder rande en word dit konstruktiewe interferensie genoem. As die kruin en trog van die eerste golf op die trog en kruin van 'n tweede golf val, sal dit donker rande produseer. Hierdie tipe interferensie wat die kruin en trog uitkanselleer wat die golfvoortplanting krap, word vernietigende interferensie genoem.

Lees meer oor 4+ Tipes Inmenging Van Lig: Gedetailleerde feite.

Koherente bronne van lig

As die faseverskil tussen die twee golwe wat uit verskillende bronne uitgestraal word met dieselfde frekwensie en golflengte dieselfde bly, dan word gesê dat die twee bronne koherente bronne is.

Dit is 'n noodsaaklike toestand wat inmenging van lig veroorsaak. Dit help om stilstaande golwe te produseer deur vaste faseverskille te behou. Liggolwe moet konstante golflengte en fase hê, die frekwensie van die ligbronne moet gelyk of soortgelyk aan mekaar wees.

oorsake van inmenging van lig
Kerslig;
Image Credit: Pixabay

Dit sal onvoldoende wees om die bronne van twee verskillende frekwensies te gebruik om die interferensiepatroon te kry, indien wel; ons sou skielike veranderinge in die faseverskil gesien het. As gevolg hiervan sal die intensiteit van die lig onverwags verander en geen interferensiepatroon sal waargeneem word nie.

Daarom moet die bronne koherent wees om stilstaande golwe met konstante faseverskille te kry en om die konstante intensiteit van die lig te onderhou.

Lees meer oor 4+ Golfinterferensievoorbeelde: Gedetailleerde feite.

Golflengte van lig is gelyk aan die afmetings van die voorwerp

'n Liggolf wat teen verskillende hoeke van die voorwerp afwyk, belemmer die gee van lewendige kleure van lig.

oorsake van inmenging van lig
Seepborrel;
Image Credit: Pixabay

Jy moes die lig gesien het wat deur borrels, dun film olie, olierige oppervlaktes, poele, ens weerkaats word. Die ligstraal wat op die dun laag inval, weerkaats 'n deel van die lig vanaf die boonste oppervlak van die dun film, en die oorblywende word gebreek deur en kry weerkaatsing van die onderste laag van die dun film terwyl 'n deel van die lig oorgedra kan word.

Hierdie weerkaatste ligstrale reflekteer teen verskillende hoeke, want by breking verskil die brekingshoek in die medium van dunfilm as gevolg van die brekingsindeks. Gevolglik buig die ligstrale teen verskillende gereflekteerde hoeke, waardeur die ligstrale inmeng. By inmenging met die ligstrale word kleurvolle ligpatrone op die voorwerpe gevorm.

Lees meer oor Dunfilminterferensienotas: Vergelyking, Werking, Afhanklikheid, Toepassings, Probleme en Gereelde Vrae.

Energie van die fotone word bewaar

Die behoud van energie deur die foton van lig is ook 'n belangrike faktor vir die interferensie van lig.

As die energie van die golf nie bewaar word nie, sou die golf verdwyn het nadat dit tot 'n sekere afstand gereis het en geen interferensiepatroon sou gesien word nie. Die energie wat met die foton geassosieer word, word gegee deur die vergelyking,

E=hθ

Waar θ a is frekwensie van die liggolf.

Aangesien die energie behoue ​​bly, impliseer die bogenoemde vergelyking dat die frekwensie van die lig behoue ​​moet bly. As die liggolf van dieselfde bron met mekaar saamval dan kry ons die interferensiepatroon van die lig.

Smal bronne van lig

As die ligbronne breed is, sal die ligstrale wat uit verskillende punte uitstraal onderling inmeng, die oorvleueling van die interferensie van rande tot gevolg hê en die effek belemmer.

Lig wat deur smal spleet oorgedra word;
Image Credit: Pixabay

Die monochromatiese bronne moet dus eng wees.

Lees meer oor 7+ Inmenging van lig Voorbeelde: Gedetailleerde feite.

Monochromatiese lig

'n Monochromatiese ligbron straal 'n liggolf uit wat 'n unieke golflengte en frekwensie produseer. Dit sal konstruktiewe inmenging van lig veroorsaak.

As twee verskillende golflengtes van lig gebruik word, sal die vernietigende interferensie plaasvind op 'n sekere punt tussen interferensie van golwe wat donker rande gee.

Die intensiteit van die twee monochromatiese ligte is dieselfde

Monochromatiese lig beteken die bron van die lig wat liggolwe van konstante golflengte voortbring. Twee golwe van soortgelyke frekwensies en golflengtes interfereer om die interferensiepatroon te gee.

Sodium Lig;
Image Credit: Pixabay

Aangesien die golflengte en frekwensie van die golf konstant is, impliseer dit dat die amplitude van die golf wat direk eweredig is aan die intensiteit van die liggolf konstant is.

Die liggolwe wat met mekaar inmeng, het dieselfde amplitude, vandaar dat die gevolglike rande wat op die skerm geproduseer word as gevolg van interferensie van die twee golwe van gelyke intensiteite is.

Lees meer oor 5+ Konstruktiewe Interferensie Voorbeelde: Gedetailleerde feite.

Afstand vanaf bron en skerm is groot

Die breedte van die rande wat gevorm word as gevolg van interferensie is direk afhanklik van die afstand tussen die bron en die skerm waar die twee ligstrale interferensiepatrone toon. As die afstand groot is, is die rande wyd gespasieer.

As die afstand tussen die bron en die skerm verkort word, sal ons dalk nie daardie breë siening van die interferensiepatroon kry wat ons op 'n groter afstand kan kry nie. As ons die skerm naby 'n paar sentimeter van die bron af gehou het, is dit duidelik dat ons geen inmenging van lig sal kry nie.

Afstand tussen samehangende bronne is klein

Die randwydte is omgekeerd eweredig aan die afstand van skeiding van twee koherente ligbronne. Dit word gegee deur die vergelyking

x=λD/d

Waar x 'n randwydte is

D is 'n afstand tussen bron en skerm

d is 'n afstand tussen twee bronne

λ is 'n golflengte van 'n monochromatiese lig

As die afstand tussen die twee monochromatiese ligte dan kleiner is, sal hulle maklik met mekaar inmeng. Die rande wat so gevorm is, is wyd gespasieer, is mooi sigbaar.

Lees meer oor 3+ Destruktiewe interferensie van lig Voorbeeld: gedetailleerde feite.

Algemene vrae

Wat is dunfilm-interferensie?

Die golflengte van lig wat deur 'n dun film penetreer is gelyk aan die dimensie van die dun laag vir die interferensie van lig om te voorkom.

Die weerkaatsing van lig van twee lae van 'n dun film van vaste stof of vloeistof interfereer met mekaar om 'n kleurvolle ligpatroon te gee, daarom word dit dunfilminterferensie genoem.

Hoe vind inmenging van lig plaas?

Vir liggolwe om in te meng, moet twee of meer liggolwe op mekaar geplaas word.

Wanneer twee monochromatiese liggolwe van stabiele fase, en konstante golflengte en die frekwensie met mekaar oorvleuel, vind die interferensie van lig plaas.

Definieer die term kwantuminterferensie?

Die woord kwanta beskryf die diskrete hoeveelheid gelaaide deeltjie wat daarmee geassosieer word massa en energie.

Kwantuminterferensie is die interferensie van die golffunksies van die deeltjie wat in twee verskillende situasies op 'n slag in 'n golf teenwoordig is.

Wat is konstruktiewe interferensie van lig?

Twee liggolwe van gelyke fase en gelyke frekwensie en amplitude interfereer met mekaar; ons kry konstruktiewe inmenging van lig.

Die kruin en trog van beide die golwe oorvleuel met mekaar en versterk die effek sodanig dat die resulterende golf wat geproduseer word die helder rande gee soos die amplitude van die golf toeneem.

Wat is vernietigende inmenging van lig?

Die faseverskil tussen die twee golwe wat vernietigende inmenging gee is π/2.

Die oorvleueling van golwe met 'n faseverskil kanselleer met mekaar, wat geen amplitude van die golf gee nie, wat lei tot nul intensiteit van lig.

AKSHITA MAPARI

Hallo, ek is Akshita Mapari. Ek het M.Sc. in Fisika. Ek het aan projekte gewerk soos Numeriese modellering van winde en golwe tydens sikloon, Fisika van speelgoed en gemeganiseerde opwindingsmasjiene in pretpark gebaseer op Klassieke Meganika. Ek het 'n kursus oor Arduino gevolg en het 'n paar mini-projekte op Arduino UNO bereik. Ek hou altyd daarvan om nuwe sones op die gebied van wetenskap te verken. Ek glo persoonlik dat leer meer entoesiasties is as dit met kreatiwiteit geleer word. Afgesien hiervan hou ek daarvan om te lees, te reis, op kitaar te tokkel, klippe en lae te identifiseer, fotografie en skaak te speel. Koppel my op LinkedIn - linkedin.com/in/akshita-mapari-b38a68122

Onlangse plasings