Koolstoftetrabromied(CBr4)-eienskappe (25 volledige feite)


Koolstoftetrabromied is 'n kleurlose kristallyne verbinding met een koolstof- en vier broomatome. Kom ons bespreek die fisiese en chemiese eienskappe van CBr4.

Koolstof in CBr4 is sp3 gehybridiseer en dit beskik oor 'n tetraëdriese struktuur met 'n bindingshoek van 109.50. Dit is baie digter as water en oplosbaar in etanol, chloroform en eter, maar byna onoplosbaar in water (0.024 g/100 ml by 30)0 C). Dit is meer onstabiel as die ander tetrahalometane (CCl4, CI4, CF4).

Kom ons fokus op die IUPAC-naam, polariteit, smeltpunt, kookpunt, radius, reaksies en vele meer relevante besprekings oor CBr4.

Koolstoftetrabromied IUPAC Naam

Die IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) naam van koolstoftetrabromied is koolstoftetrabromied self. Koolstof is die sentrale atoom en broom is in 'n -1 oksidasietoestand. Daarom word broom as bromied geskryf.

Koolstoftetrabromied Chemiese Formule

Koolstoftetrabromied het die chemiese formule CBr4. Daar is 'n kovalente interaksie tussen koolstof en elk van die vier broomatome.

Koolstoftetrabromied CAS-nommer

Koolstoftetrabromied het die CAS-registernommer (outentieke numeriese identifiseerder wat tot 10 syfers kan bevat) 558-13-4.

Koolstoftetrabromied Chem Spider ID

Koolstoftetrabromied het die ChemSpider (ChemSpider is 'n gratis chemiese struktuur databasis) ID 10732.

Koolstoftetrabromied Chemiese Klassifikasie

  • Koolstoftetrabromied kan chemies geklassifiseer word as 'n anorganiese kristalverbinding
  • Koolstoftetrabromied kan chemies as 'n neutrale verbinding geklassifiseer word (nie alkalies of suur nie).
  • Koolstoftetrabromied kan chemies as 'n kovalente verbinding geklassifiseer word.
  • Koolstoftetrabromied kan chemies geklassifiseer word as lede van die tetrahalometaangroep

Koolstoftetrabromied molêre massa

Die molêre massa koolstoftetrabromied is 331.627 g. Hierdie molêre massa word verkry uit die som van die molêre massa van koolstof- en vier broomatome wat onderskeidelik 12.011 g/mol en 79.904 g/mol is.

Koolstoftetrabromied kleur

Suiwer koolstoftetrabromied is 'n kleurlose of geelbruin kristallyne vaste stof.

Koolstoftetrabromiedviskositeit

Die viskositeit van koolstoftetrabromied kan nie gemeet word nie, aangesien dit 'n vaste en kristallyne verbinding by kamertemperatuur is.

Koolstoftetrabromied Molêre Digtheid

Die molêre digtheid van koolstoftetrabromied is 0.0103 mol/ml omdat dit 'n digtheid van 3.42 g/ml en 'n molêre massa van 331.672 g/mol het.

Koolstoftetrabromied Smeltpunt

Koolstoftetrabromied het 'n smeltpunt van 94.50 C of 202.00 F.

Koolstoftetrabromied Kookpunt

Die kookpunt van koolstoftetrabromied is 189.70 C of 373.40 F. Maar dit ondergaan 'n ontbindingsreaksie by die temperatuur van 462.8 K.

Koolstoftetrabromiedtoestand by kamertemperatuur

By kamertemperatuur verskyn koolstoftetrabromied as 'n kleurlose tot geelbruin kristallyne vaste stof.

Koolstoftetrabromied kovalente binding

Koolstoftetrabromied is 'n kovalent-gebinde molekule. Daar is vier kovalente bindings teenwoordig in die struktuur van CBr4. Al die C-Br-bindings is ekwivalent, en hulle deel hul valenselektronpare onderling tussen hulle.

koolstoftetrabromied eienskappe
Kovalente bindings in CBr4

Koolstoftetrabromied kovalente radius

Die kovalente radius van die sp3 gehybridiseerde koolstof is 76 pm en broom is 114 pm.

Koolstoftetrabromied-elektronkonfigurasies

Elektronkonfigurasie is die plasing van die wentelelektrone in verskillende orbitale of skulpe wat niks anders as die energietoestande is nie. Kom ons praat in detail daaroor.

Koolstoftetrabromied het die elektronkonfigurasie van koolstof en vier broomatome. Koolstof en broom is albei p-blokelemente met die elektronkonfigurasie van [He] 2s2 2p2 en [Ar] 4s2 3d10 4p5.

Koolstoftetrabromied-oksidasietoestand

Koolstoftetrabromied is in die oksidasiegetal 0 omdat dit 'n neutrale verbinding is. Koolstof is in +4 en elk van die vier broomatome is in 'n -1 oksidasietoestand. Daarom is die totale heffing van CBr4 is 0.

Koolstoftetrabromied Suur/Alkalies

Koolstoftetrabromied is nie suur of alkalies nie omdat die sentrale koolstofatoom nie ekstra elektronpare kan aanvaar of skenk nie as gevolg van 'n oktet-gevulde elektronkonfigurasie.

Is koolstoftetrabromied reukloos?

Koolstoftetrabromied het 'n effense maar soet reuk.

Is koolstoftetrabromied paramagneties?

Ongepaarde elektrone, aangetrek deur die swak magnetiese velde, in enige molekule maak 'n verbinding paramagneties. Kom ons kyk of koolstoftetrabromied is paramagneties of nie.

Koolstoftetrabromied is nie paramagneties nie as gevolg van die afwesigheid van ongepaarde elektrone. Koolstof in CBr4 is sp3 gehibridiseer en al die elektrone van koolstof sowel as broom word gepaard. Daarom het CBr4 is 'n diamagnetiese verbinding.

Koolstoftetrabromiedhidrate

Koolstoftetrabromied vorm geen hidrate nie omdat daar is geen watermolekules in die kristal van koolstoftetrabromied nie. Daarbenewens is dit ook min oplosbaar in water.

Koolstoftetrabromied kristalstruktuur

Die kleurlose kristal van CBr4 het twee polimorfe kristallyne II of β en kristallyne I of α. Beide van die kristal struktuur is monoklinies en het die ruimtegroep C2/c met die roosterparameters a = 20.9 nm, b = 12.1 nm, c = 21.2 nm en β = 110.50.

Koolstoftetrabromied polariteit en geleiding

  • Koolstoftetrabromied is 'n nie-polêre molekule met 'n nul dipoolmoment. Maar al die C-Br-bindings is polêre, maar hul relatiewe rangskikkings kanselleer die bindingsdipoolmoment en maak CBr4 nie-polêr.
  • Synde 'n kovalente organiese molekule, CBr4 gelei nie elektrisiteit nie omdat dit nie in sy samestellende ione gedissosieer kan word nie.

Koolstoftetrabromiedreaksie met basis

Koolstoftetrabromied reageer met die organiese basis soos

  • C9H7N (Kinolien)+CBr4 = C9H7N CBr4
  • C5H5N (Piridien)+ 2(CBr4) = C5H5N (CBr4)2
  • C5H11N (piperidien)+ 2(CBr4) = C5H11N (CBr4)2
  • 4 C2H5NH2 (etielamien)+CBr4 = (C2H5NH2)4 CBr4.

Koolstoftetrabromiedreaksie met suur

CBr4 reageer met ligte suur isopropanol en vorm isopropylhalied en hierdie reaksie staan ​​bekend as die Appel-reaksie.

(CH3)2 CHOH + CBr4 + PPh3 = (CH3)2 CHBr + volgens produk.

Koolstoftetrabromiedreaksie met metaal

Argongas ondergaan 'n kondensasiereaksie met die balke van litiumatome nadat dit deur koolstoftetrabromied verdun is. Hierdie reaksie produseer infrarooi absorpsie, en hierdie absorpsie word geïdentifiseer as litiumbromied en die tribroommetielradikaal.

Ar (g)+Li (balk)+ CBr4 = Infrarooi (IR) absorpsie

Gevolgtrekking

Koolstoftetrabromied word as 'n organiese oplosmiddel gebruik om vette, wasse en olies in die plastiek- en rubberbedryf op te los vir vulkanisering en polimerisasie. Dit word ook as brandbestand gebruik weens die vlambare aard daarvan.

Aditi Roy

Hallo, ek is Aditi Ray, 'n chemie KMO op hierdie platform. Ek het graduering in Chemie van die Universiteit van Calcutta voltooi en nagraadse studie van Techno India University met 'n spesialisasie in Anorganiese Chemie. Ek is baie bly om deel te wees van die Lambdageeks-familie en ek wil graag die onderwerp op 'n simplistiese manier verduidelik. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/aditi-ray-a7a946202

Onlangse plasings