11 feite oor koolstofelektronegatiwiteit en ionisasie-energie

Koolstof is 'n groep van 14th nie-metaalelemente in die periodieke tabel met 'n atoommassa van 12.011 u. Laat weet ons 'n paar belangrike eienskappe van koolstof.

Koolstof het 'n elektronegatiwiteit of 2.55 en het hoër ionisasie-energie as gevolg van sy 2s- en 2p-orbitaal wat nader aan die kern is. Die elektronegatiwiteit van C wissel volgens sy valensie en die aantal bindings wat dit gevorm het hang af van die s karakter van die binding. Die ionisasie van C hang af van die kovalente bindingsvorming.

Koolstof het twee tipes allotroop, een is kristallyn en die ander is amorf. In hierdie artikel moet ons die elektronegatiwiteitseienskap en ionisasie-energie en vergelyking van elektronegatiwiteit tussen koolstof en ander elemente in detail met behoorlike verduideliking leer.

1. Het koolstof hoë elektronegatiwiteit?

Koolstof het hoë elektronegatiwiteit en 'n waarde van 2.55 op die Pauling-skaal omdat –

  • Die eensame pare koolstof teenwoordig in die s orbitaal wat nader aan die kern is.
  • Koolstof word 14 geplaasth wat nader aan groepe 16 isth en 17th elemente wat die meeste elektronegatief in die periodieke tabel is
  • As gevolg van die kleiner grootte van koolstof, kan dit hoër ladingsdigtheid in sigma-elektrone ophoop.

2. Waterstof en koolstof elektronegatiwiteit

Koolstof is effens meer elektronegatief as waterstof wat hieronder verduidelik kan word –

Elektronegatiwiteit van koolstofElektronegatiwiteit van waterstofredes
2.552.2'n Positiewe lading trek 'n negatiewe lading aan, dus hoe hoër die positiewe lading wat oor die kern teenwoordig is, sal die elektronegatiwiteit hoër wees. Die positiewe lading teenwoordig oor C is hoër as waterstof, so C is meer elektronegatief as H.
Elektronegatiwiteit Tussen
Koolstof en waterstof

3. Silikon en koolstof elektronegatiwiteit

Koolstof is meer elektronegatief as sy hoër kongenere Silikon in die groep 14th want –

Elektronegatiwiteit van koolstofElektronegatiwiteit van Sikonredes
2.551.9Elektronegatiwiteit het afgeneem in die groep van die periodieke tabel, want soos ons afbeweeg, neem die groep se atoomgrootte toe en effektiewe kernlading verminder, en Si is langs die C teenwoordig, dus het dit 'n laer elektronegatiwiteit as C.
Vergelyking van Elektronegatiwiteit Tussen
Koolstof en silikon

4. Stikstof en koolstof elektronegatiwiteit

Kom nou by die vergelyking van elektronegatiwiteitsverskil tussen stikstof en koolstof wat amper 0.5 is omdat,

Elektronegatiwiteit van koolstofElektronegatiwiteit van stikstofredes
2.553.04Koolstof lê in groep IVA, 'n minder elektronegatiewe groep onder die nie-metale in die periodieke tabel, en die waarde is 2.55 terwyl N aan groep 15 behoort.th element uit die pniktogeen familie en teenwoordig in die boonste posisie van daardie groep met hoër elektronegatiwiteit.
Vergelyking van Elektronegatiwiteit Tussen
Koolstof en suurstof

5. Suurstof en koolstof elektronegatiwiteit

Vergelyk nou die elektronegatiwiteit tussen koolstof en suurstof in die volgende tabel,

Elektronegatiwiteit van koolstofElektronegatiwiteit van Fluoorredes
2.553.44C lê in groep 14 wat nader aan die oorgangsmetaalgroep is, maar O lê in groep VIA en is teenwoordig in die boonste posisie ook dit is 'n chalkogen element sodat dit hoër elektronegatiwiteit het,
3.44 volgens die Pauling-skaal, en het 'n hoë sigma-elektronaffiniteit.
Vergelyking van Elektronegatiwiteit Tussen
Koolstof en suurstof

6. Koolstof- en fluoorelektronegatiwiteit

Vergelyk nou die elektronegatiwiteit tussen koolstof en die mees elektronegatiewe fluoor in die volgende tabel,

Elektronegatiwiteit van koolstofElektronegatiwiteit van Fluoorredes
2.553.98C is teenwoordig in groep 14th wat 'n nie-metaalgroep van matige elektronegatiwiteit is, maar die elektronegatiwiteit van F is amper 4 en dit is die mees elektronegatiewe element in die periodieke tabel volgens die Pauling-skaal aangesien dit 'n halogeen en teenwoordig aan die bokant van groep 17, so sy elektronaffiniteit is baie hoog.
Vergelyking van Elektronegatiwiteit Tussen
Koolstof en Fluoor

7. Koolstof en chloor elektronegatiwiteit

Na F is chloor die 2nd mees elektronegatiewe atoom in die periodieke tabel, en vergelyk die elektronegatiwiteit daarvan met koolstof,

Elektronegatiwiteit van koolstofElektronegatiwiteit van chloorredes
2.553.16Af in die groep neem elektronegatiwiteit af en vir Cl het dit 'n laer elektronegatiwiteit as F aangesien dit langs die F aanwesig is, maar dit is teenwoordig in dieselfde groep van die halogeenfamilie dus het dit 'n hoër elektronegatiwiteit as groep 14th C.
Vergelyking van Elektronegatiwiteit Tussen
Koolstof en Chloor

8. Koolstof en jodium elektronegatiwiteit

Jodium het die minste elektronegatief onder die halogeenelemente en ons moet die elektronegatiwiteit daarvan met koolstof vergelyk.

Elektronegatiwiteit van koolstofElektronegatiwiteit van jodiumredes
2.552.66Die verskil tussen elektronegatiwiteit tussen C en I is amper .11 wat baie minder is omdat I die minste elektronegatief onder halogeenatome is en laer sigma-elektrondigtheid het terwyl C amper dieselfde elektronegatiwiteit het.
Vergelyking van Elektronegatiwiteit Tussen
Koolstof en Chloor

9. Yster en koolstof elektronegatiwiteit

Yster het 'n elektronegatiwiteit van 1.83 aangesien dit 'n oorgangsmetaalatoom is en vergelyk sy elektronegatiwiteit met koolstof in die volgende tabel,

Elektronegatiwiteit van koolstofElektronegatiwiteit van ysterredes
2.551.83Yster is minder elektronegatief as C omdat Fe a is oorgangsmetaal en vorm metaal dit toon elektropositiewe karakter en maak maklik elektrone los, maar c is 'n nie-metaal dus het dit 'n hoër elektronegatiwiteit as Fe.
Vergelyking van Elektronegatiwiteit Tussen
Koolstof en yster

10. Koolstofionisasie-energie

Koolstof toon tot by die sesde ionisasie deur al die valenselektrone uit sy dop te verwyder deur die onderskeie orbitaal aangesien sy elektroniese konfigurasie steeds [He]2s is22p4, sal ons dit in die volgende afdeling bespreek –

  • 1st ionisasie-energie – die eerste ionisasie-energie vir C is 1086.5 KJ/mol wat vanaf sy 2p-orbitaal voorkom.
  • 2nd Ionisasie-energie – die 2nd ionisasie vind plaas vanaf 2p orbitaal en die waarde is 2427.1 KJ/mol aangesien dit verwyder word van +1 opgewekte toestand dus vereis hoër energie.
  • 3rd Ionisasie-energie – Die derde elektron is uit die 2s-orbitaal van C verwyder en het hoër energie benodig, 4620.5 KJ/mol omdat C 'n hoër elektronegatiwiteit het.
  • 4th ionisasie-energie – Die vierde elektron is ook uit die 2s-orbitaal verwyder en dit is nader aan die kern, so dit het 'n groter hoeveelheid energie 6222.7 KJ/mol vereis omdat dit vanaf 'n +3 opgewekte toestand plaasvind.

Koolstofdioksied ionisasie energie

Die ionisasie-energie vir CO2 is 541.085 eV omdat die elektron verwyder word van die hoogste besette molekulêre orbitaal van koolstofdioksied wat die suurstofplek is en 'n hoër elektronegatiwiteit het.

Koolstofmonoksied ionisasie energie

Die ionisasie-energie van CO is 296 eV omdat die elektron uit die HOMO van CO wat die C-plek is en minder s-karakter het, so 'n minder hoeveelheid energie sal benodig word.

11. Koolstofionisasie energie grafiek

Koolstof se 1ste, 2de en 3de ionisasie-energie vanaf sy onderskeie orbitaal word onder die grafiek getoon -

Grafiese Voorstelling van
Ionisasie-energieë van koolstof

Gevolgtrekking

C is die groep se 14th boonste nie-metaal element, dus het dit 'n hoër elektronegatiwiteit as sy ander hoër kongenere. Wanneer die C-molekule bindingsvorming ondergaan, sal sy elektronegatiwiteit verander word. Drievoudig gebind C is die mees elektronegatiewe gevolg deur dubbelgebonde en dan enkelgebonde, en die rede vir sy hibridiseringswaarde en hoër s karakter.

Lees meer oor Boor Elektronegatiwiteit & Ionisasie-energie, Argon Elektronegatiwiteit en Ionisasie-energie en Chloor Elektronegatiwiteit en Ionisasie-energie.

Scroll na bo