Ca(OH)2 Lewis-struktuur en kenmerke: 17 volledige feite


Koolstofhidroksied is 'n chemiese stof, en sy chemiese formule is Ca(OH)2. Kom ons kyk na 'n paar besonderhede rakende die Ca(OH)2.

Ca (OH)2 het 'n witkleurige, ongewone mineraal genaamd portlandiet. Die molekulêre gewig is 74.09 g/mol en die digtheid is 2.2 g/cm3. Dit word vervaardig deur 'n hitte- en hidrasieproses deur kalsiumoksied te gebruik. Dit word omgeskakel na kalsiumhidroksied, soms bekend as gebluste kalk, of Ca (OH)2.

Ca (OH)2 lyk kleurloos wanneer dit gekristalliseer word. Ander name vir hierdie stof sluit in gehidreerde kalk en bytende kalk. Hierdie afdeling verskaf 'n gedetailleerde beskrywing van Ca(OH)2, alleenpare, hul vorm, valenselektrone, hibridisasie, en meer.

Hoe om Ca(OH) te teken2 lewis struktuur?

Lewis-puntstruktuur is 'n voorstelling van atome, alleenpare, molekulevorm en valenselektrone. Leer om die Lewis-struktuur van Ca(OH) te teken2 hier afgelaai word.

1. Valenselektrontelling in Ca(OH)2:

Ca (OH)2 Lewis-struktuur bevat 'n totaal van 16 valenselektrone. Ca, O en H is dienooreenkomstig deel van groepe 2, 16 en 1. Ca, O en H het elk 'n valenselektron wat dienooreenkomstig 2, 6 en 1 is.

2. Sentrale atoom in Ca(OH)2:

In Ca(OH)2, Ca is die sentrale atoom omdat dit elektropositief is met 'n +2 lading daarop. Hidroksied is die omliggende atoom met 'n negatiewe lading daarop. Formele ladings dui die stabiliteit van Ca(OH) aan2.

3. Ken die elektron toe vir binding in Ca(OH)2:

As Ca(OH)2 word gemaak deur die elektrostatiese aantrekkingskrag wat geen direkte binding tussen Ca en OH beteken nie. Waterstof en suurstof deel elektrone om die hidroksiedioon te vorm.

4. Oktetvoltooiing in Ca(OH)2: 

As Ca(OH)2 ionies is as gevolg van die oordrag van twee-elektron van Ca na die OH, is die oktet van beide atome voltooi. Ca kry die naaste (Ar) edelgaskonfigurasie wanneer dit twee elektrone verloor. 2 OH kry die naaste stabiele edelgaskonfigurasie van Ne wanneer dit hierdie twee elektrone van kalsium aanvaar

5. Finale Lewis-struktuur:

As Ca(OH)2 toon nie deling van elektron of kovalente binding nie. Dit is 'n ioniese verbinding en het nie 'n spesifieke struktuur nie. Die Lewis-puntstruktuur van Ca(OH)2 word hieronder in die prent gegee:

ca(oh)2 lewis struktuur
Lewis-puntstruktuur van Ca(OH)2

Ca (OH)2 Lewis struktuur formele aanklag

'n Lewis-struktuur se stabiliteit word bepaal deur die intrinsieke ladings van sy atome of molekules. Kom ons bepaal die formele lading van Ca(OH)2.

Ca (OH)2 lewis-struktuur het 'n algehele nul formele lading. Hier is die formule vir die berekening van formele lading op Ca(OH)2 Lewis-struktuur: FC op Ca(OH)2 Lewis-struktuur = Valenselektrone op Ca(OH)2 atome – Ongebonde elektrone op Ca(OH)2 atome – 12 gebonde elektrone op Ca(OH)2 atome).

Die Formele ladingstabel oor Ca(OH)2 word hieronder getoon:

Atome betrokke
in Ca(OH)
Valensie
elektrone
Nie-binding
elektrone
Bonding
elektrone 
Formele aanklag
Sentrale Atoom
(Daardie)
200(2-0-0/2)=+2
Buitenste atoom
(OH)
780(7-8-0/2)=-1
Die formele aanklag op Ca(OH)2 Lewis-struktuur, Ca = +2, 2F=-1, (Ca(OH)2=+2 -2=0)

Ca (OH)2 valenselektrone

Chemiese reaksies lei tot die vrystelling van 'n atoom se valenselektrone, of buitenste elektrone. Bereken die valenselektron van die Lewis-struktuur vir Ca(OH)2.

Ca (OH)2 het 'n totaal van 2 + 14 = 16 valenselektrone in sy Lewis-struktuur. Hier maak die periodieke tabel baie saak, want kalsium behoort onderskeidelik aan groep 2, suurstof uit groep 15 en waterstof uit groep 1. 

 • Hulle het elk 2 en 6 en 1 valenselektrone onderskeidelik.
 • Ca het valenselektrone= 2*1=2.
 • OH valenselektron= 2*(6 +1).
 • Die volgende formule word gebruik om die totale hoeveelheid valenselektrone in Ca(OH) te bepaal2= 2 + 2*(6+1).
 • 2 + 2(7) = 2 + 14 = 16.

Ca (OH)2 lewis struktuur oktet reël

Die neiging van 'n atoom om genoeg bindings te vorm om agt valenselektrone te verkry, staan ​​bekend as die oktetreël. Kom ons bepaal of Ca(OH)2 voldoen aan die oktetreël.

In Ca(OH)2, beide die kalsium- en hidroksiedione het hul oktette voltooi. Om die naaste edelgas-konfigurasie van Ar te bereik. Met 8 elektrone in sy valansdop, dra die Ca-atoom twee elektrone, Ca, oor+2 =[Ar]3s23p6; dus is die oktet tevrede.

Die OH- radikaal verkry hierdie twee elektrone om die naaste edelgaskonfigurasie van Ne te vorm. Wat ook agt valenselektrone het (2s22p6); dus is die oktet tevrede.

Ca (OH)2 lewis struktuur eensame pare

Eenpaar elektrone is ongedeelde elektrone wat steeds teenwoordig is in 'n chemiese stof of molekule nadat 'n binding gevorm is. Kom ons bestudeer die Ca(OH)2 eensame paar elektron.

Ca (OH)2 het in totaal ses alleenpare. Aangesien daar twee bindingspare tussen kalsium- en hidroksiedione is. Geen kovalente binding nie, maar sommige kragte trek hulle aan.

 • Eenpaar elektrone in Ca(OH)2 = Valenselektrone (VE) – ½ Aantal bindings.
 • Eenpaar elektron op Ca = 2 (VE) – 2 (Ca – OH-bindings) / 2 = 0.
 • Buitenste OH-radikaal alleenpaar elektron= 7 (V. E) – 1(Ca-OH-binding) / 2 = 6 / 2 = 3 vir 2OH-radikale.
 • Totale alleenpare op 2OH-ione= 3*2=6.

Ca (OH)2 Lewis struktuur vorm

Voorwerpe word gevorm deur hul ruimtelike kontoere, terwyl strukture gebou en saamgestel word. Kom ons kyk na die vorm van Ca(OH)2.

Kalsiumhidroksied het 'n seskantige kristalstruktuur. Ca(OH)2 beklemtoon dat daar twee OH is- anione wat met elke Ca verbind word2+ katioon deur elektrostatiese aantrekking. 

 • Die verskil in elektronegatiwiteit tussen Ca en O verhoed 'n streng kovalente verband tussen die twee.
 • Hierdie seskantige struktuur van Ca(OH)2 blyk 'n polimeriese struktuur te hê aangesien die ione in die kristal so naby aan mekaar is.
 •  Die prent word hieronder getoon vir die seskantige struktuur van Ca(OH)2:

Ca (OH)2 Lewis struktuur hoek

Die molekulêre samestelling en vorm van 'n molekule bepaal sy bindingshoeke. Kom ons praat oor die Ca(OH)2 molekules bindingshoek.

Die bindingshoek in die Lewis-struktuur Ca(OH)2 is 180°. Die VSEPR teorie van molekulêre struktuur ken die Ca(OH) toe2 Lewis-struktuur na die AX2 generiese formule.

Ca (OH)2 verbastering

Orbitale word tydens die hibridisasieproses gekombineer om nuwe orbitale met wesenlik verskillende energieë te produseer. Kom ons ondersoek die hibridisasie van Ca(OH)2.

Ca (OH)2 vertoon sp-hibridisasie as gevolg van die Ca-atoom se steriese getal van 2. Die VSEPR-teorie voorspel dat dit veroorsaak dat 'n molekuul met die steriese getal 2 sp-hibridisasie ondergaan. Daar word die atoomorbitale van die voorwerp herrangskik.

 • Daar is egter 'n ioon OH- teenwoordig, en dit sal sp3 hibridisasie veroorsaak.
 • Daarom, wanneer hierdie twee hibridisasies gekombineer word, behoort sp2 hibridisasie te ontstaan.
 • Om 'n nuwe, ewe energieke sp hibriede orbitaal te skep, oorvleuel die een s en een p orbitale van die Ca-atoom en smelt saam.

Is Ca(OH)2 soliede?

Vaste stowwe is dig verpak en het 'n definitiewe massa en volume, vaste stowwe het 'n spesifieke vorm. Kom ons bespreek of Ca(OH)2 is solied.

Ca (OH)2 is 'n vaste vorm van 'n anorganiese chemikalie. Dit het 'n poeieragtige, wit voorkoms. Die kristallyne vorm van Ca(OH)2 lyk kleurloos.

Hoekom is Ca(OH)2 soliede?

Ca (OH)2 is solied as gevolg van 'n paar streng toestande; 

 • Die hoeveelheid CaO gebruik, 
 • Die tydsduur wat die kristalle gegroei het, en
 • Die mate van hidrasie.
 • Kristalle van die portlandietmineraal sal hieruit voortspruit. 

Is Ca(OH)2 oplosbaar in water?

'n Chemiese verbinding se oplosbaarheid verwys na hoe maklik dit in 'n oplosmiddel soos water kan oplos. Kom ons ondersoek Ca(OH)2 oplosbaarheid in water.

Ca (OH)2 is oor die algemeen minder oplosbaar in water. Soos die temperatuur styg, Ca(OH)2 word minder oplosbaar in water as gevolg van 'n termodinamiese feit en volg Le Chatelier se beginsel:

Ca (OH)2 = Ca2++ 2OH- +Q( hitte vrygestel).

Hoekom Ca(OH)2 is nie oplosbaar in koue water nie?

Ca (OH)2 is nie oplosbaar in koue water nie omdat dit deur 'n eksotermiese reaksie in water oplos. Die roosterenergie van hidroksiedsoute het afgeneem, wat verantwoordelik is vir die verminderde oplosbaarheid.

 • Temperatuur beïnvloed die oplosbaarheid van Ca(OH)2 soos volg:
 • Temperatuur styg sy oplosbaarheid neem af bv; 
 • Oplosbaarheid van Ca(OH)2 is 1.73 g/l by 20°C. 
 • Oplosbaarheid van Ca(OH)2 is 1.89 g/l by 0°C.

Is Ca(OH)2 polêr of nie-polêr?

Om 'n molekule se polariteit te verstaan, vereis kennis van sy elektronegatiwiteit, elektrondispersie en dipoolmoment. Kom ons bespreek die polêre of niepolêre aard van Ca(OH)2.

Kalsiumhidroksied is 'n polêre verbinding. As gevolg van die laer elektronegatiwiteit van Ca, wat as 'n Ca bestaan2+ dipool en die hoër elektronegatiwiteit van die O-atoom in die OH-radikaal, wat as 'n OH optree- dipool.

Hoekom Ca(OH)2 is polêr?

Ca (OH)2 is 'n polêre verbinding omdat slegs molekules met waterstofatome wat direk aan hoogs elektronegatiewe atome gebind is, waterstofbindings kan vorm. Die vorming van 'n opponerende dipool maak dit ionies en veroorsaak polêre karakter.

Is Ca(OH)2 molekulêre verbinding?

Die kategorie van suiwer stof sluit stowwe in wat chemiese verbindings is. Kom ons vind uit of Ca(OH)2 molekulêr is of nie.

Ca (OH)2 is nie 'n molekulêre verbinding nie, want dit is 'n anorganiese sout. Ca=[Ar]4s2 en O=[Hy]2s22p4 is hul buitenste valensie elektroniese konfigurasies. Dit wys dat molekules gemaak word deur die oordrag van elektrone vanaf Ca2+ aan OH- ione. 

Is Ca(OH)2 suur of basis?

Sure en basisse is onderskeidelik chemikalieë of spesies wat protone gee of aanvaar. Hieronder is 'n kort bespreking van Ca(OH)2 basiese of suur eienskappe.

Kalsiumhidroksied is 'n sterk basis met 'n hoë pH. Ca beskik oor metaaleienskappe, wat beteken dit het 'n groter neiging om elektrone te verloor. Dit is omdat dit 'n metaalhidroksied is, wat dikwels basies is. ’n pH van 10 tot 11 word as basies beskou.

Hoekom Ca(OH)2 is basies?

Ca (OH)2 is basies want soos die atoom groter word, neem ionisasie van die atoom af en die atoom word meer basies. Volgens die Arrhenius-teorie is die molekule wat OH-ione in oplossing produseer óf alkalies óf basies.

Is Ca(OH)2 elektroliet?

Elektroliete is stowwe wat elektrisiteit gelei wanneer dit in water of ander chemikalieë opgelos word. Kom ons kyk of Ca(OH)2 is 'n elektroliet.

Kalsiumhidroksied is 'n sterk elektroliet. Aangesien dit OH produseer- ione op elektrolitiese dissosiasie. Sterk basisse is altyd sterk elektroliete as gevolg van die produksie van ione in oplossing. Die chemiese vergelyking hieronder verteenwoordig die gevormde ione.

Ca (OH)2 → Ca2+ + 2 OH-

Is Ca(OH)2 sout?

Sout is 'n chemiese verbinding wat uit katione en anione bestaan, hoewel dit geen netto lading het nie. Kom ons bepaal of Ca(OH)2 sout is of nie.

Ca (OH)2 is 'n sout omdat dit gereeld deur reaksies tussen H2O geproduseer word en CaO. Die reaksie is soos volg: 

CaO + H2O → Ca (OH)2

Wanneer dit met water gekombineer word, los slegs 'n klein persentasie daarvan op om kalkwater te maak; die res bly as 'n suspensie bekend as kalkmelk.

Is Ca(OH)2 ionies of kovalent?

Ioniese verbinding met 'n sterk dipoolmoment as gevolg van die teenoorgestelde dipole wat daarop geskep word. Kom ons vind uit of Ca(OH)2 is ionies of kovalent.

Ca (OH)2 is 'n ioniese verbinding. Dit is omdat wanneer Ca(OH)2 oplos in water of wanneer dit gesmelt is, disintegreer dit om Ca te produseer2+ en OH- ione. Dit is 'n belangrike aspek van 'n ioniese verbinding.

 • In óf 'n gesmelte óf 'n waterige toestand, gelei dit elektrisiteit. 
 • Gesmelte state bevat Ca2+ en OH- ione,
 • Ca (OH)2 is oplosbaar in polêre oplosmiddels soos water, metanol, ens., net soos ioniese verbindings.

Gevolgtrekking 

Ca (OH)2 is 'n anorganiese verbinding wat in vaste vorm bestaan. Dit lyk kleurloos en poeieragtig wit in voorkoms. Die Lewis-struktuur van Ca(OH)2 bevat 'n totaal van 2 + 14 = 16 valenselektrone. As gevolg van die teenwoordigheid van die ioon OH-, sal sp3 hibridisasie ook plaasvind.

Monika Saini

Hi....ek is Monika. Ek het Meesters in Chemie gedoen. Ek is 'n vakkundige in chemie. Ek sou sê dat ek 'n baie passievolle skrywer is. Die hoofdoel van my skryfwerk is om nuwe perspektiewe aan te bied. Ek wil nuwe dinge ontdek wat ek op my omgewing kan toepas. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/monadbscr171291

Onlangse plasings