Cao Lewis-struktuur, kenmerke: 13 moet om feite te ken

CaO Lewis-struktuur word vereis om te illustreer vir die voorstelling van verskeie kundige feite rakende die verbinding en sy vorming met elektroniese reaksie tussen sy sub-elemente. Daar is min reëls wat in hierdie artikel genoem sal word om die impak van die proses van strukturering van die Lewis-struktuur van kalsiumoksied op te lê. Die feite word hieronder gelys:

CaO Lewis struktuur tekening

Die eenvoudige stappe om Lewis-struktuur te teken, is die belangrikste metode wat gevolg word om ook die Lewis-struktuur van CaO te teken. Kalsiumoksied sal geteken word met die implementering van fundamentele stappe, wat die struktuur sal teken om die interne feite oor die verbinding te definieer.

Aanvanklik sou die totale aantal valanselektrone teenwoordig in die verbinding geïdentifiseer word in die teken van hierdie struktuur. Dit sal help om die aantal elektrone wat dit vir beide kalsium en suurstof geneem moet word, te herken.

Nadat die aantal valanselektrone geïdentifiseer is, moet die goed geskikte middelatoom geïdentifiseer word en in die tekening gegooi word. Die ander element sal rondom daardie middelatoom geplaas word.

In die geval van kalsiumoksied vind die enigste suurstof- en een kalsiumioon egter in die elektronoordragproses plaas, is dit nie nodig om middelatoom uit te vind nie. Hierdie verbinding is 'n ioniese verbinding.

Die skets van CaO sou wees voltooi deur die elektronkolle om die elemente te plaas en wys die bindingspare wat hulle met mekaar maak deur hul elektrone oor te dra.

CaO Lewis struktuur resonansie

Resonerende struktuur vind plaas in die teenwoordigheid van pi-binding. Die ekstra pi-binding draai om en skakel oor na elektrone. Die resonerende struktuur is ook verantwoordelik om twee soortgelyke soorte struktuur aan die verbindings met dieselfde chemiese formule te gee.

Kalsium skep een enkele binding met die suurstof deur sy twee elektrone oor te dra. Na hierdie proses kry die element effektief 2+ lading en suurstof besit 2-lading deur daardie twee elektrone te aanvaar. Op hierdie manier skep die element een sigma-binding met mekaar wat die oplê feit dat die verbinding geen resonerende struktuur het nie at all.

CaO Lewis struktuur vorm

Die vorm van enige verbinding word maklik bepaal uit die Lewisstruktuur. Hierdie elektroniese struktuur verskaf die e=inligting oor die interne rangskikking van elektrone wat verantwoordelik is vir die skets van die vorm van die verbinding as geheel.

cao lewis struktuur
CaO Lewis struktuur van Wikipedia

CaO is ioniese verbinding en dit het impakrooster geometriese en kubieke vorm waar die positief gelaaide Ca-ione en Negatief-gelaaide O-ione met behulp van sterk elektrostatiese krag met mekaar gebind word.

CaO Lewis struktuur formele lading

Die formele lading van ioniese verbindings word getel deur die netto oorblywende lading in die verbinding te bereken nadat die ione bindings met mekaar geskep het deur elektrone oor te dra.

In kalsiumoksied word twee elektrone deur kalsium na die suurstof oorgedra en op hierdie manier word Ca positief gelaai met 2+ ione en suurstof word negatief gelaai met 2- ione. Hierdie twee teenoorgestelde ladings trek mekaar aan en 'n kompakte rooster van die verbinding word gevorm. Daarom word die netto heffing in die verbinding gekanselleer.

CaO Lewis struktuur hoek

Bindingshoek van verbindings word maklik herken deur die Lewis strukture. Lewis struktuur is nuttig om die bestaan ​​van alleenpare en bindingspare in die verbindings aan te dui.

Die bindingshoek van CaO is 1800. Aangesien die verbinding ionies is en slegs twee ione met een eenvoudige sigma-binding gemaak word.

CaO Lewis struktuur oktet reël

Oktetreël bepaal dat elke element in die periodieke tabel 'n drang het om elektrone met ander elemente te deel om uiteindelike stabiliteit as hul naaste edele element te kry. Dit is hoekom die elemente die elektron soek wat hulle kort of t ekstra elektron van hul laaste energievlak wil vrystel.

CaO Lewis-punt in orbitale vanaf Wikipedia

Kalsium wil tiete twee oortollige elektro van die laaste elektroniese dop vrystel en suurstof wil twee elektrone aanneem. Beide van hulle mik om gevulde oktet te bereik. Daarom word die elektrone wat deur kalsium vrygestel word deur suurstof aangeneem en dit laat hulle binding met mekaar ondergaan.

CaO Lewis-struktuur alleenpare

Die identifikasie van die aantal alleenpare teenwoordig in 'n verbinding is bestuur deur die Lewisstruktuur van die verbindings. Die teenwoordigheid van alleenpare het ook 'n impak op die bindingshoek en -vorm van die verbinding, wat deur VSEPR-teorie uitgeklaar word.

In CaO hou kalsium geen alleenpaar waar suurstof twee stel alleenpare hou nie. Die l=teenwoordigheid van alleenpare I die verbinding kan voorspel word na voltooiing van die skets van Lewisstruktuur van die verbinding.

CaO valenselektron

Die aantal valenselektrone dui duidelik die vereiste van elektrone in elemente aan en dui die rede aan waarom elektrone aandring. Die berekening van die aantal valenselektrone is die fundamentele stap vir die begin van die teken van Lewisstruktuur van die verbindings.

Die aantal valenselektrone in kalsium is twee. Boonop is die aantal valenselektrone teenwoordig in suurstof ses. Die aantal valenselektrone dui aan dat Kalsium sy twee elektrone wil vrystel en Suurstof wil daardie twee elektrone aanneem om oktet te vervul.

CaO hibridisasie

Hibridisering word voorspel deur Lewisstruktuur van die verbindings. Soos in ioniese verbindings wat gemaak word van kombinasies tussen metale en nie-metale besit geen spesifieke verbastering nie aangesien die volledige oordrag van elektrone hier plaasvind.

Om bogenoemde rede het kalsiumoksied geen spesifieke hibridisering in sy kubieke rooster nie.

CaO oplosbaarheid

Oplosbaarheid word ook voorspel deur na die vorm en geometrie van die verbindings te kyk. Aangesien die geometriese vorm van die verbindings verantwoordelik is vir die oplegging van die interne aantrekkingskrag tussen die atome en ione.

CaO is redelik oplosbaar in water en gliserol. Die verbinding is nie oplosbaar in verbindings met hidroksielioon nie. Die oplosbaarheid van kalsiumoksied in water is 1 g/840ml by 250C.

CaO ionies of kovalent

Die identifikasie van Ioniese en kovalente verbindings word bestuur deur twee spesifieke eienskappe as fundamentele stap te vind. Die eiendomme is:

As die elektron heeltemal deur een atoom of ioon na 'n ander atoom of ioon oorgedra word, sal dit as 'n ioniese verbinding beskou word.

As die elektronoordrag tussen een metaal en een nie-metaal plaasvind, word dit as 'n ioniese verbinding beskou. Albei bogenoemde eienskappe word opgemerk in kalsiumoksied wat aandui dat die verbinding totaal ionies is. Ander ioniese eienskappe soos hoë meetpunt, oplosbaar in water, kompakte roostergeometrie, ens. is egter die eienskappe wat die verbinding as ionies verseker.

CaO suur of basies

Basaliteit hang af van die eienskap om hidroksied te vorm deur in water opgelos te word.

CaO is 'n basiese verbinding aangesien dit 'n metaaloksied is. Soos ander metaaloksied word dit in water opgelos en vorm kalsiumhidroksied.

CaO polêr of nie-polêr

Ioniese verbindings lei tot die konsep van nie-polariteit, maar daar is ook uitsonderings. Dit is 'n kontroversiële feit oor kalsiumoksied, wat nie betroubaar is om polariteit van die verbinding in anorganiese chemie bloot te stel nie.

CaO is nie polêr of nie-polêr nie. Dit is slegs betroubaar I wat die ioniese eienskappe uitdruk. Hierdie verbinding het kragtige interne elektrostatiese krag tussen die ladings. Die kompakte struktuur is verantwoordelik daarvoor om die verbinding ionies net nie polêr of nie-polêr te maak nie.

Gevolgtrekking

Hierdie artikel het insiggewend verteer struktuur met die implementering van effektiewe feite oor die bekende chemiese verbinding CaO. Daar is 13 relevante feite wat beskryf is na die skets van die Lewis elektroniese struktuur van die verbinding in hierdie artikel.

Scroll na bo