Kan in huidige tyd: 7 feite wat u moet weet


Modale hulpwerkwoorde is die algemene werkwoorde om "hipotetiese situasies" voor te stel. "Kan" is die algemeenste onder hulle. Kom ons bespreek die gebruik van 'kan' in die huidige tyd.

Die modale werkwoord "kan," saam met die stamvorm van die hoofwerkwoord, is die beste manier om iemand se vermoë of enige moontlikheid in die teenwoordige tyd te wys.

Nou gaan ons feite en verduidelikings leer wat verband hou met die gebruik van "kan" in die huidige tyd.

Vorme van blik wat in huidige tyd gebruik word -

Ons kan die modale hulpwerkwoord "kan" in beide regstellende en negatiewe teenwoordige tydsin gebruik. Kom ons gaan deur twee vorme van "kan" in die teenwoordige tyd.

ReeksnommerSoort sinpersoonVorm
1Regstellende Huidige TydEerste Persoon Enkelvoud Getalkan
2Regstellende Huidige TydEerste Persoon Meervoud Getalkan
3Regstellende Huidige TydTweede Persoon Enkelvoud Getalkan
4Regstellende Huidige TydTweede Persoon Meervoud Getalkan
5Regstellende Huidige TydDerde Persoon Enkelvoud Getalkan
6Regstellende Huidige TydDerde Persoon Meervoud Getalkan
7Negatiewe huidige tydEerste Persoon Enkelvoud Getalkan / kan nie
8Negatiewe huidige tydEerste Persoon Meervoud Getalkan / kan nie
9Negatiewe huidige tydTweede Persoon Enkelvoud Getalkan / kan nie
10Negatiewe huidige tydTweede Persoon Meervoud Getalkan / kan nie
11Negatiewe huidige tydDerde Persoon Enkelvoud Getalkan / kan nie
12Negatiewe huidige tydDerde Persoon Meervoud Getalkan / kan nie
Vorme van 'kan' wat in huidige tyd gebruik word

Voorbeeld – ek kan beter swem as enige van my vriende, maar net in die dam in my dorpie.

Verduideliking -

Die modale hulpwerkwoord 'kan' word gebruik om 'moontlike vermoë of die bepaling van die spreker in die huidige modus van tyd' aan te toon.

Hoe word kan in huidige tyd gebruik?

Ons gebruik die modale hulpwerkwoord "kan" in drie soorte sinne in die teenwoordige tyd. Ons gaan nou die vorming van drie soorte sinne nagaan.

ReeksnommerSoort sinvoorbeeld
1Regstellende huidige sin met "kan"Ek is seker dat ek die onderhoud vandag kan kraak.
2Negatiewe huidige tydsin met "Kan"Ek is seker dat ek nie die onderhoud kan kraak nie.
3Ondervragende huidige tydsin met "Kan"Kan ek die onderhoud vandag kraak?
Drie soorte sinne met modale hulpwerkwoord 'modaal'

Verduideliking -

In die eerste twee voorbeelde is die modale hulpwerkwoord "kan" net na die onderwerp geplaas, en in die derde voorbeeld is die modale hulpwerkwoord "kan" aan die begin van die sin geplaas terwyl die onderwerp net na die modale hulpwerkwoord.

Wanneer word kan in huidige tyd gebruik?

Die modale hulpwerkwoord "kan" word in die teenwoordige tyd gebruik om sekere situasies te wys. 'n Lys van situasies word hieronder gegee.

  1. Om "vermoë" te wys
  2. Om "onvermoë" te toon
  3. Om "toestemming" te vra
  4. Om "toestemming" te gee
  5. Om enige "toestemming" te weier
  6. Om "oop moontlikheid" te wys
  7. Om "navraag" te doen
  8. Om "weiering" te wys

Voorbeeld – Jy kan nie my privaatkamer kom besoek sonder enige voorafkennis nie.

Verduideliking -

Die modale werkwoord "kan" word gebruik om "toestemming te ontken" in hierdie negatiewe teenwoordige tyd. Ons moet die gebruik van die basisvorm of stamvorm van die werkwoord "kom" is in gebruik merk om die huidige modus van tyd te wys.

Waarom word kan in huidige tyd gebruik?

Elke tipe modale werkwoord het sy eie stel gebruike. Die modale werkwoord "kan" het sy eie spesifieke redes hieronder.

Die woord "kan" word hoofsaaklik saam met die stamvorm van die hoofwerkwoord in 'n huidige sin gebruik.

Voorbeeld – Kan ek inkom om my curriculum vitae vir die deurlopende onderhoud in te dien?

Verduideliking -

Die modale hulpwerkwoord "kan" is in gebruik om "toestemming te vra" van die aangespreekte persoon.

Formule en struktuur van blik wat in huidige tyd gebruik word –

Ons kan huidige tydsinne met die modale hulpwerkwoord "kan" in drie verskillende strukture verdeel. Kom ons kyk na hulle.

ReeksnommerSoort sin met modale hulpwerkwoord "kan"struktuur
1Regstellende Huidige TydOnderwerp + kan + huidige vorm van hoofwerkwoord + oorblywende woorde + punt
2Negatiewe huidige tydOnderwerp + kan + nie + huidige vorm van hoofwerkwoord + oorblywende woorde + punt
3Ondervragende huidige tydKan + onderwerp + huidige vorm van hoofwerkwoord + oorblywende woorde + vraagteken
Formule en struktuur van 'blik' wat in huidige tyd gebruik word

Voorbeeld - Ek kan drie Indiese tale praat saam met Indiese gebaretaal.

Verduideliking -

In hierdie regstellende teenwoordige-tydsin toon die spreker sy of haar vermoë om beide verbale en nie-verbale taal te praat met behulp van modale hulpwerkwoord "kan".

Voorbeelde van kan in huidige tyd gebruik word -

Voorbeelde en verduidelikings van huidige tydsinne met "kan" sal jou kennis maklik en konkreet maak.

Voorbeelde van "kan" in die teenwoordige tyd word hieronder bespreek.

 ReeksnommervoorbeeldVerduideliking
1.Maak nie saak hoe hard die deur vasgesit het nie, ek kan dit dadelik oopmaak.Die modale hulpwerkwoord "kan" is in gebruik saam met die huidige tydsvorm van die werkwoord "oop" om die "vermoë" van die spreker in 'n regstellende teenwoordige tydsin te wys.
2.Ek het my sleutel van die hoofdeur verloor en ek kan nie by my huis ingaan nie.Die modale hulpwerkwoord "kan" is in gebruik saam met die huidige tydsvorm van die werkwoord "betree" om die "onvermoë" van die spreker in die negatiewe teenwoordige tydsin aan te toon.
3.Ek kan 'n maaltyd in 'n halfuur kook, maar dit is nie die moeite werd om te eet nie.Die modale hulpwerkwoord "kan" is in gebruik saam met die huidige tydsvorm van die werkwoord "kook" om die "vermoë" van die spreker in regstellende teenwoordige tydsin te wys.
4.Kan jy na my plek kom om die bestelde rok-item af te lewer?Die modale hulpwerkwoord "kan" is in gebruik saam met die huidige tydsvorm van die werkwoord "kom" om te vra vir "toestemming" in die vraende teenwoordige tydsin.
5.Kan ons hierdie problematiese situasie sit en bespreek?Die modale hulpwerkwoord "kan" is in gebruik saam met die huidige tydsvorm van die werkwoord "sit" om vir "toestemming" te vra in die vraende huidige tydsin.
6.Pijush kan uitstekende vlugbal speel met uitsonderlike vaardighede.Die modale hulpwerkwoord "kan" is in gebruik saam met die huidige tydsvorm van die werkwoord "speel" om die "vermoë" van Pijush in die regstellende teenwoordige tydsin te wys.
7.Jy kan nie onbeleefd met jou kollegas in jou werkplek praat nie.Die modale hulpwerkwoord "kan" is in gebruik saam met die huidige tydsvorm van die werkwoord "praat" om die "onvermoë" van die aangespreekte persoon in die negatiewe teenwoordige tydsin aan te toon.
8.Renu kan enige romantiese liedjie in 'n hartseer bui sing.Die modale hulpwerkwoord "kan" is in gebruik saam met die huidige tydsvorm van die werkwoord "sing" om die "vermoë" van Renu in die regstellende teenwoordige tydsin te wys.
9.Kan Mina 'n prentjie teken van 'n warrelende storm?Die modale hulpwerkwoord "kan" is in gebruik saam met die huidige tydsvorm van die werkwoord "teken" om "ondersoek" te doen in die vraende teenwoordige tydsin.
10.Ek kan binne 'n oomblik na jou toe kom, maar ek het 'n vliegtuig nodig om dit te doen.Die modale hulpwerkwoord "kan" is in gebruik saam met die huidige tydsvorm van die werkwoord "kom" om die "vermoë" van die spreker in die regstellende teenwoordige tydsin te wys.
11.Jy kan jou neef se broers gaan ontmoet.Die modale hulpwerkwoord "kan" is in gebruik saam met die huidige tydsvorm van die werkwoord "gaan" om die "vermoë" van die aangespreekte persoon in 'n regstellende teenwoordige tydsin aan te toon.
Elf voorbeelde van huidige tydsin met die modale hulpwerkwoord 'Kan'

Afsluiting -

Ons moet let op die punt dat die tradisionele negatiewe vorm van die modale hulpwerkwoord "kan" "kan nie" is. Ons moet "kan nie" skryf as 'n enkele entiteit en moet nie skryf met 'n gaping tussenin nie. Normaalweg gebruik ons ​​“kan nie” as die negatiewe vorm van “kan” in ons gesproke Engels. 

Arpita Bose Roy

Haai! Ek is Arpita Bose Roy. My kwalifikasies is MA in Engels met B. Ed. in beide algemene onderwys en spesiale onderwys. Ek het 2 jaar ondervinding as 'n "taalontleder" by IIT Kharagpur en 4 jaar ondervinding as 'n "akademiese inhoudontwikkelaar" by IIT Kharagpur. Tans werk ek as akademiese skrywer by Lambdageeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/mwlite/in/arpita-bose-roy-0aa32553

Onlangse plasings