Kan in toekomstige tyd: 7 feite wat u moet weet


Die woord 'kan' verwys bloot na sekerheid. Dit word in die toekomende tyd gebruik. Nou sal ons die gebruik daarvan in die toekomende tyd verduidelik.

Ons gebruik beslis die modale werkwoord 'kan' in die toekomende tyd. Deur die gebruik daarvan, sien ons dat die aksie beslis in die toekoms gehou sal word.

Let us explain how the word ‘can’ is used in the future tense with 7 facts.

Vorme van blikkies wat in toekomende tyd gebruik word:

Die modale werkwoord 'kan' word in die toekomende tyd gebruik met die vorming van 'n ander hoofwerkwoord. Kyk na die formasie hieronder.

Die werkwoord 'kan' word gebruik met die hoofwerkwoord daarna. Die 1ste vorm van die hoofwerkwoord word gebruik. Die basisvorm word by die werkwoord 'kan' gevoeg. Dan word dit soos die volgende woorde.

Die woorde is 'kan doen', 'kan gaan', 'kan sien', 'kan kom', ens. Die vorms word in elke vak gebruik. Ons hoef nie enige veranderinge aan bogenoemde vorms in enige onderwerp aan te bring terwyl ons sinne omraam nie.

Hoe kan word in toekomende tyd gebruik?

 Nou sal ons verduidelik hoe ons die woord 'kan' in die toekomende tyd gebruik.

Ons gebruik die woord 'kan' om die vermoë van die sprekers in enige opsig van die term in te lig. Dit wys die aksies sal sekerlik in die toekoms gedoen word.

Ex- Die spelers kan die volgende wedstryd baie maklik wen.

Verduideliking- In die sin hierbo word die woord 'kan' gebruik om te wys dat die spelers beslis die teenstander sal verslaan en sukses sal behaal.

Wanneer word blikkie in toekomende tyd gebruik?

Hier sal ons bespreek wanneer die woord 'kan' in die toekomende tyd gebruik word.

Die woord 'kan' het geen vorm in die toekomende tyd nie. Dit dui ook op die vermoë en moontlikheid van 'n aksie wat veral na 'n lang tyd sal wees.

Eks- My neef kan volgende week goed presteer in die sportkompetisie.

Verduideliking- Hier sien ons dat die vermoë van my neef getoon word. Dit is in die toekomende tyd.

4. Waarom word kan in toekomende tyd gebruik?

Die woord 'kan' word in die toekoms vir 'n spesifieke rede gebruik. Kom ons verduidelik die rede.

Ons gebruik die woord 'kan' in die toekomende tyd om die versekering uit te druk dat ons in die toekoms werk sal doen. Daar sal geen twyfel wees om hierdie aksie te doen nie. Deur die woord 'kan' te gebruik, handhaaf ons ons gevoel van verpligting.

Ex- Ons kan sekerlik goeie punte behaal op die finale toets.

Verduideliking- In hierdie sin het ons agtergekom dat die woord 'kan' gebruik word om te wys dat die aksie beslis in die toekoms gedoen sal word.

5. Formule en struktuur van blik wat in toekomende tyd gebruik word?

Hier sal ons die formule en struktuur van die woord 'kan' wat in die toekomende tyd gebruik word, ondersoek. Laat ons dit sien.

Wanneer ons enige sin in Engels raam, moet ons een of ander behoorlike formule van die woord volg. Die struktuur van die woord wat ons in die toekomende tyd gebruik, word hier in al die vorme met behulp van 'n tabel getoon. Kom ons kyk na die tabel.

Ons sal die gebruik van die woord 'kan' in die toekomende tyd wys met behulp van die hoofwerkwoord 'verslaan'.

SlpersoonRegstellende Negatiewevraende
1.1stEk kan hulle in die volgende wedstryd verslaan.Ek kan hulle nie in die volgende wedstryd verslaan nie.Kan ek hulle in die volgende wedstryd verslaan?
2.2ndJy kan hulle in die volgende wedstryd verslaan.Jy kan hulle nie in die volgende wedstryd verslaan nieKan jy hulle in die volgende wedstryd verslaan?
3.3rdHy/Sy kan hulle in die volgende wedstryd verslaan.Hy/Sy kan hulle nie in die volgende wedstryd verslaan nie.Kan hy/sy hulle in die volgende wedstryd verslaan?
Die formule en struktuur van 'kan' word in die toekomende tyd gebruik.

6. Voorbeelde van kan in toekomende tyd gebruik word:

 Die volgende sinne handel oor die woord 'kan' wat in die toekomende tyd gebruik word.

Die voorbeelde word hieronder in die tabel gegee.

Slvoorbeeldeverduidelikings
1.Ons kan volgende maand die monument besoek.Hierdie voorbeeld wys dat die woord 'kan' gebruik word om toekomstige aksies te wys wat in die nabye toekoms gedoen sal word.
2.Die arme man kan die mense van die dorp by die volgende fees kos gee.In hierdie voorbeeld sien ons dat die woord 'kan' 'n aksie aandui wat in die toekoms uitgevoer sal word.
3.Santanu kan môre alleen Kolkata toe gaan.In hierdie scenario word gesien dat die sekerheid van die toekomstige aksie uitgedruk is deur die woord 'kan'.
4.Die nuwe fliek kan die gehoor in die volgende vertoning verlustig.Hier word gevind dat die toekomstige aksie getoon word en 'n sekere maatstaf geopenbaar word.
5.Die tornado kan vandag die ryslande vernietig.Hier sien ons dat 'n sekere toekomstige handeling getoon word met behulp van die modale woord 'kan'.
6.My dogter kan die onderwysers in die voordragkompetisie tevrede stel.Hier word die modale werkwoord 'kan' gebruik om 'n toekomstige handeling te openbaar.
7.Kan hulle volgende week op die modderpad loop?Hier vind ons dat die woord 'kan' gebruik word om sekere toekomstige handelinge in die toekoms te openbaar.
8.Hulle kan die klipperige gebrul reis tydens hul volgende avontuur.In hierdie sin vind ons dat die woord 'kan' gebruik word om die toekomstige sekere handeling te openbaar.
9.Kan die boere lande ploeg gedurende die volgende moesson?Hierdie ondervragende sin wys dat die woord 'kan' gebruik word om sekere handelinge in die toekoms te wys.
10.Kan jy volgende maand Amerika toe gaan?Hier gaan die woord 'kan' die funksie van sekerheid. Dit word gebruik om 'n vraag te stel.
11.Dipak kan nie die somme maak in die volgende klas nie.Hier wys die woord 'kan' die toekomstige optrede op 'n sekere manier. 
Voorbeelde van 'kan' in die toekomende tyd.

Gevolgtrekking

Die struktuur, formule, voorbeelde en verduidelikings van die gebruik van die modale werkwoord 'kan' in die toekomende tyd word in detail verduidelik. Die bespreking sal ons baie help om die woord 'kan' in die toekomende tyd te gebruik terwyl ons enige sin omraam.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings