Kan elektriese veld negatief wees? 5 feite wat jy moet weet


Die elektriese veld is 'n gebied omring deur 'n gelaaide deeltjie. In hierdie artikel sal ons bespreek of hierdie veld negatief kan wees of nie, afhangende van die lading.

Die elektriese veld kan nooit negatief wees nie, want dit is eweredig aan die grootte van die elektriese lading, wat altyd positief is. Dit is direk eweredig aan 'n lading se grootte, en die elektriese veld se intensiteit neem af met die toenemende afstand vanaf die lading.

Die elektriese veld tussen die twee ladings kan aantreklik of afstotend wees op grond van andersoortige en soortgelyke ladings wat óf trek óf elektriese krag op mekaar uitoefen. Kom ons bespreek in hierdie artikel meer oor die elektriese veld, hoekom dit nie negatief kan wees nie, en verskeie feite.

Hoekom kan elektriese veld nooit negatief wees nie?

Die elektriese veld is 'n vektorhoeveelheid en het rigting en grootte. Kom ons brei uit oor hoekom die elektriese veld nooit negatief kan wees nie.

Die elektriese veld kan nooit negatief wees nie, want dit is die elektriese krag wat ervaar word op die lading in 'n veld gedeel deur die grootte van 'n lading. Dus, selfs al is die lading negatief, sal die grootte daarvan 'n positiewe term tot gevolg hê; daarom kan die elektriese veld nie negatief wees nie.

Gebaseer op die feit dat die elektriese veld 'n vektorhoeveelheid is, kan die elektriese veld 'n positiewe of negatiewe rigting hê. Die rigting van die elektriese veld is langs krag vir 'n positiewe lading en is teenoorgesteld vir die negatiewe lading.

Kan elektriese veldintensiteit negatief wees?

Die elektriese veldintensiteit definieer die sterkte van die elektriese veld. Kom ons kyk of die elektriese veldintensiteit negatief of positief is.

Die intensiteit van die elektriese veld kan nie negatief wees nie, want dit is die grootheid/grootte van die elektriese veld wat per eenheidlading geproduseer word, en die grootte van die lading is altyd positief.

Waarom is elektriese veld altyd positief?

Ons moes die term 'negatiewe elektriese veld' teëgekom het, dan kom die vraag of die elektriese veld altyd positief is of nie. Kom ons bespreek nou dieselfde.

Die elektriese veld is altyd positief omdat dit altyd afhang van die grootte van die lading. Wel, die negatiewe elektriese veld dui die rigting aan van 'n veld wat uit die positiewe lading lei, teen die krag wat op die lading ervaar word.

By watter punt is die elektriese veld die sterkste?

Die intensiteit/sterkte van die elektriese veld neem af met die toenemende afstand. Kom ons kyk op watter punt die elektriese veld wat deur die lading geproduseer word, die sterkste is.

Die elektriese veld is die sterkste naby die middel van 'n lading van waar die elektriese veldlyne opkom omdat die elektriese veld omgekeerd eweredig is aan 'n lengte van skeiding tussen die punt waar die elektriese veld bepaal moet word en die middel van die elektriese veld bron.

Die elektriese veld neem af teen 'n vierkantige tempo van afstand, wat 'n punt verbind met die bron met die verlengde lengte. Die elektriese veld en sy intensiteit is die sterkste naby die lading en word swakker verder weg soos die digtheid van veldlyne afneem terwyl dit rondom die area versprei.

Wat is die elektriese veld wat deur die lading -3×10 geproduseer word-6 C op 'n punt 3 m weg van die lading?

Gegee: Die lading is q = -3×10-6 C.

Die afstand tussen die lading en 'n punt is r = 3 m.

Die formule om die elektriese veld te bereken word soos volg gegee,

E = kq/r2

Hier is E die elektriese veld, en k is die elektriese veldkonstante (9×109 Nm2/C2).

Deur waardes in die formule hierbo te vervang, kry ons,

E = (9×109 Nm2/C2×(I-3×10-6 CI)) / (3 m)2

=(9×109 Nm2/C2×(3×10-6 C)) / (3 m)2

=(27×103 Nm2/C) / (9 m2)

= 3 × 103 N / C

=3000 N/C

Gevolglik is die elektriese veld wat deur die lading geproduseer word 3000 N/C en positief.

Gevolgtrekking

Ons kan met hierdie artikel aflei dat die elektriese veld nie negatief kan wees nie, aangesien dit slegs afhang van die grootte van die lading. As die elektriese krag wat op die lading inwerk teenoor die elektriese veld is, word die negatiewe teken voor die elektriese veldwaarde geplaas om dieselfde aan te dui.

AKSHITA MAPARI

Hallo, ek is Akshita Mapari. Ek het M.Sc. in Fisika. Ek het aan projekte gewerk soos Numeriese modellering van winde en golwe tydens sikloon, Fisika van speelgoed en gemeganiseerde opwindingsmasjiene in pretpark gebaseer op Klassieke Meganika. Ek het 'n kursus oor Arduino gevolg en het 'n paar mini-projekte op Arduino UNO bereik. Ek hou altyd daarvan om nuwe sones op die gebied van wetenskap te verken. Ek glo persoonlik dat leer meer entoesiasties is as dit met kreatiwiteit geleer word. Afgesien hiervan hou ek daarvan om te lees, te reis, op kitaar te tokkel, klippe en lae te identifiseer, fotografie en skaak te speel. Koppel my op LinkedIn - linkedin.com/in/akshita-mapari-b38a68122

Onlangse plasings