Kan verplasing groter as afstand wees: 9 belangrike feite


In hierdie artikel sal die onderwerp, "kan verplasing groter as afstand wees" met 9 interessante feite kortliks bespreek word en probeer om die onderwerpe te verduidelik.

As 'n voorwerp van een plek na 'n ander plek beweeg in 'n eenvormige bewegingstempo in 'n bepaalde tydperk in hierdie geval kan die verplasing nooit groter as die afstand wees nie. As 'n liggaam nie in 'n reguit lyn deur eenvormige beweging beweeg nie, sal die waarde van afstand altyd groter wees as die verplasing.

Slegs in die geval van die waarde van verplasing en die waarde van afstand sal dieselfde wees vir 'n voorwerp wat van een area na 'n ander area beweeg deur 'n eenvormige bewegingstempo in 'n bepaalde tydperk te dra, is as die pad in 'n reguit lyn.

Die SI-eenheid vir die afstand en verplasing is albei dieselfde en die eenheid is meter. Die afstand is 'n skalêre hoeveelheid, aan die ander kant is die verplasing vektorhoeveelheid.

Verwantskap tussen verplasing en afstand:

Die afstand het slegs grootte om hierdie rede afstand is skalêre hoeveelheid in die ander kant het verplasing beide rigting en grootte gehad om hierdie rede is verplasing vektorhoeveelheid.

Die verband tussen die verplasing en afstand is die afstand is groter as die verplasing of afstand kan gelyk wees aan die verplasing. Afstand kan verduidelik word as die omvang van 'n pad wat deur 'n bewegende liggaam gedek word om vanaf beginposisie na die laaste posisie te kom.

Verplasing kan verduidelik word as; die kortste afstand word deur 'n bewegende liggaam afgelê om vanaf beginposisie na die laaste posisie te kom.

In die fisika word die term afstand en verplasing albei gebruik om die lengte van 'n bewegende liggaam tussen twee kolletjies te wys. Met die term is afstand en verplasing verskillend. Afstande wat beteken hoeveel pad deur 'n bewegende liggaam in 'n sekere tydperk gedek word, aan die ander kant definieer die term verplasing die lineêre hoeveelheid pad wat deur 'n bewegende liggaam gedek word.

Formule vir die verplasing:-

As 'n saak op twee verskillende maniere beweeg word, soos a en b, kan die resultant van verplasing geskryf word as,

waar,

 u word as beginsnelheid aangedui

v aangedui as finale snelheid

a aangedui as versnelling

t aangedui as tyd geneem.

Formule vir afstand:-

Kom uitvind twee punte genaamd P (x1, x2) en Q(y1En2) is in gehandhaafde koördinaat-as. Die afstand tussen die A en B kan uitgedruk word as,

Beeld – Verplasing met blaasbal;
Beeldkrediet – Wikimedia Commons

Kan verplasing groter as afstand wees?

Die grootte van die verplasing is altyd minder in vergelyking met die afstand. Om hierdie spesifieke rede is die waarde van afstand meer as die waarde van verplasing.

Nee, die verplasing kan nooit groter as die afstand wees nie. Wanneer 'n bewegende voorwerp 'n pad in 'n bepaalde tydperk met 'n sekere bewegingstempo gereis het, is die verplasing deur die bewegende liggaam altyd minder as die afstand wat deur die bewegende liggaam afgelê word.

Eienskappe van die verplasing:-

Die kenmerke van die verplasing word hieronder gelys,

  • Verplasing is 'n vektoruitdrukking. Verplasing het beide grootte en punt van die kompas en word dus as vektoruitdrukking beskou.
  • Die SI-eenheid vir die verplasing is meter.
  • Die dimensionele formule vir die verplasing is M0L1T0. In hierdie dimensionele formule word M aangedui as die massa van die voorwerp, L word aangedui as die lengte van die voorwerp en T word aangedui as die tydsduur van die voorwerp.
  • Die waarde van die verplasing kan positief, nul of negatief wees.
  • Die waarde van die verplasing kan nooit meer as die waarde van afstand wees nie.
  • Die waarde van verplasing kan gelyk wees aan die waarde van afstand.
  • Die waarde van die twee punte in die geval van verplasing is uniek.
  • As 'n voorwerp na die voltooiing van die beweging by die weer beginpunt kom, beskou die waarde van die verplasing as nul.
  • Die numeriese verhouding van die verplasing tot afstand kan minder as een of gelyk wees.
  • Die verplasing van 'n saak is onveranderd as gevolg van 'n verskuiwing in die wortel van die posisie-as.

Hoekom kan die verplasing nie groter as die afstand wees nie?

Die verplasing kan nie groter as die afstand wees nie, want die afstand word gedefinieer as die totale hoeveelheid pad wat deur 'n bewegende liggaam in 'n sekere tydperk gedek word, aan die ander kant is die verplasing die lineêre hoeveelheid pad wat deur 'n bewegende liggaam in 'n spesifieke tydperk.

Verskil tussen die afstand en verplasing:-

Die groot verskil in die afstand en verplasing word hieronder gelys,

AfstandVerplasing
Afstand kan gedefinieer word as; die totale hoeveelheid pad word gereis deur 'n bewegende liggaam tussen enige gespesifiseerde twee kolletjies in 'n sekere tydperk.Verplasing kan gedefinieer word as; die lineêre hoeveelheid pad word gereis deur 'n bewegende liggaam tussen enige gespesifiseerde twee kolletjies in 'n sekere tydperk.
Afstand word aangedui met die letter van 'd'.Verplasing word met behulp van se brief aangedui.
Slegs die waarde van die afstand kan positief wees.Die waarde van die verplasing kan positief, nul of negatief wees.  
Afstand is 'n skalêre uitdrukking wat slegs rigting het. Afstand het nie grootte nie.Verplasing is 'n vektoruitdrukking. Verplasing het beide grootte en punt van die kompas en word dus as vektoruitdrukking beskou.
Die formule vir die afstand is, Spoed * Tyd[Die formule vir die verplasing is, ]Snelheid * Tyd
Met behulp van afstand kan die volle aankondiging van 'n bewegende liggaam ingesamel word.Die verplasing is 'n lineêre pad om hierdie rede met behulp van verplasing kan die volle aankondiging van 'n bewegende liggaam nie versamel word nie.
Afstand hang af van die pad. Die waarde van die afstand verander volgens die pad wat uitgevoer word. Verplasing hang nie van die pad af nie. Die waarde van die verplasing hang af van die beginposisie en laaste posisie van die bewegende liggaam.
Om die waarde van afstand te skat, is die rigting nie nodig nie.    Om die waarde van verplasing te skat, word die rigting vereis.      
Afstand word nie met behulp van pyl gewys nie.  Verplasing word met die hulp van pyl gewys.    
Die afstand kan langs 'n nie-reguit pad geskat word.Die verplasing kan slegs saam met 'n reguit pad geskat word.

Wanneer verplasing minder as afstand is?

Afstand wat beteken dat die kortste afstand afgelê word deur 'n bewegende liggaam tussen twee gespesifiseerde kolletjies in 'n gegewe tydperk. Die term verplasing is lineêre afstand gedek deur 'n liggaam wat reeds 'n beweging het. Dus, in die algemeen is 'n bewegende liggaamsafstand groter as die verplasing.

Die verhouding van die verplasing tot afstand is laer as of gelykstaande aan een. Die verplasingswaarde kan nooit meer wees as die waarde van die afstand vir 'n bewegende voorwerp nie.

kan verplasing groter as afstand wees
Beeld – Afstand langs 'n pad in vergelyking met verplasing;
Beeldkrediet – Wikipedia

Is verplasing altyd minder as afstand?

Ja, die verplasing is altyd minder as die afstand. Die verplasing kan nooit groter as die afstand wees nie, want verplasing is lineêre pad tussen die beginpunt van 'n saak en afstand afgelê kan nie minder wees as die lineêre pad deur die begin en laaste posisie van die bewegende materie nie.

Wanneer verplasing en afstand dieselfde is?

Slegs in die geval van die waarde van verplasing en die waarde van afstand sal dieselfde wees vir 'n voorwerp wanneer 'n voorwerp van een area na 'n ander gebied beweeg deur 'n eenvormige bewegingstempo in 'n bepaalde tydperk te dra in as die pad in 'n reguit lyn. As 'n liggaam nie in 'n reguit lyn deur eenvormige beweging beweeg nie, sal die waarde van afstand altyd groter wees as die verplasing.

Hoe is verplasing minder as of gelyk aan afstand?

As 'n voorwerp van een plek na 'n ander plek in 'n eenvormige bewegingstempo in 'n bepaalde tydperk in hierdie spesifieke geval gereis word, kan die waarde van die verplasing nooit groter wees as die waarde van die afstand nie, sal die waarde vir die verplasing minder wees as afstand te doen.

Slegs in die geval van die waarde van verplasing en die waarde van afstand sal dieselfde wees vir 'n voorwerp wanneer 'n voorwerp van een area na 'n ander gebied beweeg deur 'n eenvormige bewegingstempo in 'n bepaalde tydperk te dra in as die pad in 'n reguit lyn. As 'n liggaam nie in 'n reguit lyn deur uniform beweeg nie beweging dan sal die waarde van afstand altyd groter wees as die verplasing.

Probleem:

Indrani het van Durgapur na Kolkata gereis, op daardie stadium het sy eers 14 kilometer in die rigting van suid afgelê. Nadat sy die rigting voltooi het, gaan sy in die westelike rigting sowat 5 kilometer. Verder het sy 1 kilometer in die rigting van noord afgelê.

A. Bepaal hoeveel afstand sy deur die hele reis afgelê het.

B. Bepaal hoeveel verplasing sy deur die hele reis gereis het.

Oplossing:-

Afstand afgelê = (14 + 5 + 1) kilometer = 20 kilometer.

Beeld – Afmetings

Deur die waarde van die meetkunde te gebruik, kan ons die waarde van verplasing vind,

√{(14 – 1)2+ 52}= 13.9 kilometer

Indrani het van Durgapur na Kolkata gereis, op daardie stadium het sy eers 14 kilometer in die rigting van suid afgelê. Nadat sy die rigting voltooi het, gaan sy in die westelike rigting sowat 5 kilometer. Verder het sy 1 kilometer in die rigting van noord afgelê.

A. Dus, afstand wat sy deur die hele reis afgelê het, is 20 kilometer B. Dus, verplasing wat sy deur die hele reis afgelê het 13. 9 kilometer.

Gevolgtrekking:

Die verplasing kan nooit rasper wees as die verplasing nie, want verplasing beskou as lineêre afstand afgelê deur 'n bewegende liggaam.

Lees meer oor Hoekverplasing en hoeksnelheid.

Indrani Banerjee

Hi..Ek is Indrani Banerjee. Ek het my baccalaureusgraad in meganiese ingenieurswese voltooi. Ek is 'n entoesiastiese mens en ek is 'n persoon wat positief is oor elke aspek van die lewe. Ek lees graag Boeke en luister na musiek. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/indrani-banerjee-2487b4214

Onlangse plasings