Kan sentripetale versnelling nul wees: 7 belangrike feite


Voordat ons weet of sentripetale versnelling nul kan wees, moet ons die konsep van sentripetale versnelling verstaan. Hier is sentripetale versnelling die versnelling wat in enige materiaal geproduseer word wanneer dit langs die sirkelbaan beweeg.

Kan sentripetale versnelling nul wees kan soos volg gesê word; As sentripetale versnelling nul is, sal daar geen sirkelkrag wees wat bedoel is om die deeltjies langs die sirkelbaan te laat beweeg nie. Dit is nodig om die konsep in detail te verstaan, want dit help ons weet van die verskillende feite van nul sentripetale versnelling.

Die onderwerp van bespreking hier is of sentripetale versnelling nul kan wees, wat duidelik verstaan ​​word deur die feite hieronder af te lees.

kan sentripetale versnelling nul wees
Beeld: Sentripetale versnelling

Wat bedoel jy met sentripetale versnelling?

Die sentripetale versnelling van enige voorwerp word gedefinieer as een van die belangrike bewegingstoestande wat 'n liggaam ondergaan. Dit vind altyd op 'n sirkelbaan plaas, en die versnelling wat op daardie spesifieke liggaam inwerk, is altyd na die middel van die sirkelbaan gewys.

Die woord sentripetaal beteken altyd na die middel, en versnelling is 'n term wat verwys na die verandering in snelheid van enige materiaal wanneer dit die toestand van een of ander beweging in 'n sekere pad is.

Wat is die formule van sentripetale versnelling?

Daar is 'n bestaan ​​van versnelling wanneer 'n verandering in die snelheid van die bewegende liggaam plaasvind. As die liggaam sirkelvormig beweeg, is daar sentripetale versnelling, en dit kan bereken word met behulp van 'n gespesifiseerde formule wat hieronder genoem word,

                                                            ac = v2/r

Hier,

ac dui die sentripetale versnelling aan wat op die voorwerp inwerk

v verwys na die snelheid wat op die bewegende voorwerp inwerk

r dui die radius aan van die sirkelbaan waarop die liggaam beweeg

kan die sentripetale versnellingsformule sien in terme van Newton se tweede bewegingswet. Ons kan ook sentripetale krag oorweeg, en deur 'n waarde met hoeksnelheid ω te vervang, kan ons dit aan die sentripetale versnelling koppel.

                                                              F = m * ω² * r 

’n Sentripetale krag is een of ander aksie wat lei tot sentripetale versnelling wat waargeneem word in satelliet-, swaai- en snaargevalle.

Wanneer is sentripetale versnelling nul?

In 'n sirkelbeweging sal die snelheid en rigting wat die deeltjie beweeg verander. Veral tydens tangensiële versnelling sal die deeltjie of die hoeksnelheid uniform of konstant wees, wat lei tot nul tangensiële versnelling.

Kom ons kyk na die geval van eenvormige lineêre beweging. Die deeltjie se snelheid sal konstant wees aangesien dit op die reguit pad beweeg wat outomaties tot nulversnelling lei, maar in 'n sirkelbeweging is die geval anders. Die radiale snelheid sal nie-nul wees, terwyl die tangensiële snelheid nul sal wees.

Hieruit kan ons interpreteer dat die sentripetale versnelling nul sal wees teen hierdie snelheid.

 Wat bedoel jy met eenvormige sirkelbeweging?

Wanneer enige voorwerp om die sirkelbaan beweeg met 'n konstante spoed (rigting word nie in ag geneem nie), word daardie deeltjie se beweging gedefinieer as eenvormige sirkelbeweging. Soos die voorwerp langs die sirkelpad beweeg, bly die rigting van sy beweging wissel soos dit beweeg; sy beweging sal tangensiaal na die sirkelbaan wees.

Die snelheidsvektor van die liggaam sal na die raaklyn van die sirkelbaan gerig word, wat in die bewegingsbaan van die voorwerp gesien word.

Hoekom is sentripetale versnelling nul?

 Die tangensiële deel van sentripetale versnelling sal nul wees aangesien die hoeksnelheid van die deeltjie in daardie rigting 'n konstante waarde sal hê. Sal die sentripetale kragte wat op die deeltjie F inwerk, rigr na die middel van die sirkelpaadjie.

As die deeltjie met konstante spoed langs die sirkelbaan beweeg, sal die sentripetale versnelling slegs op hierdie punt nie-nul wees nie.

Is sentripetaal versnelling altyd nul?

In 'n sirkelbeweging beweeg die voorwerp in 'n pad wat 90 grade na die radiale rigting is. Hier as ons die puntproduk neem, dan sal dit nul wees. Hieruit kan ons waarneem dat die arbeid verrig deur die sentripetale krag van die liggaam tydens sy beweging nul sal wees.

 In hierdie geval kan ons waarneem dat wanneer die sentripetale krag nul is, die sentripetale versnelling outomaties nul sal word.

Wat gebeur wanneer die sentripetale versnelling nul is?

As die sentripetale versnelling nul is, sal selfs die sentripetale krag nul wees. Sonder hierdie twee faktore wat op 'n deeltjie inwerk, kan dit nooit in 'n sirkelbaan beweeg nie.

Sonder sentripetale versnelling en sentripetale krag wat op die deeltjie inwerk, sal dit voortgaan om op die lineêre pad te beweeg. Dit sal nooit van daardie rigting afwyk nie, en slegs hierdie krag kan die deeltjie die rigting laat verander en dit 'n inwaartse .

Werklike voorbeelde van nul sentripetale versnelling

Ons vind dikwels verskeie voorbeelde van sentripetale versnelling in ons daaglikse roetine. Dit kan wees om 'n voertuig om 'n sirkelpad te ry of 'n kunsmatige satelliet wat om die planeet wentel.

Sommige van die belangrike werklike voorbeelde van nul sentripetale versnelling word hieronder gelys,

  • Motor wat sy rigting verander
  • Draai 'n tou
  • Rolbaan
  • speel

Motor wat sy rigting verander

Wanneer 'n persoon die bal wat aan die tou vasgemaak is bo-oor die kop draai, werk sentripetale versnelling op die bal in wat dit na die middel dryf. Tog, as daar nul sentripetale versnelling is, beweeg die bal in 'n lineêre rigting. Dit is 'n werklike voorbeeld van nul sentripetale versnelling.

kan sentripetale versnelling nul wees
Image Credit: Pixabay gratis beelde

Draai 'n bal met 'n tou

Wanneer 'n individu met die motor om die sirkelpad ry, word die motor na die middelpunt getrek deur middel van sentripetale versnelling. Tog, as daar nul sentripetale versnelling is, beweeg die motor in 'n lineêre rigting. Dit is een van die belangrike werklike voorbeelde van nul sentripetale versnelling.

Rolbaan

Almal geniet gewoonlik die rollercoaster-rit; dit is 'n prettige toneelstuk. Maar ons moet weet dat sentripetale versnelling die verskynsel is wat die rollercoaster help om skerp draaie te neem en dit help om op sy spoor te bly tydens sy beweging. As daar geen sentripetale versnelling was nie, dan sou ons die ervaring van die kinkels van rollercoasters mis.

kan sentripetale versnelling nul wees
Image Credit: Pixabay gratis beelde

speel

Terwyl ons speel, as ons aanhoudend om die sirkelpad hardloop, dan voel ons een of ander krag wat ons na die middel toe trek; hierdie spesiale sentripetale krag is as gevolg van sentripetale versnelling wat plaasvind as gevolg van voortdurende verandering in rigting en snelheid; as daar nul sentripetale versnelling was, dan was dit nie moontlik om beurte te maak terwyl jy om die sirkel hardloop nie.

kan sentripetale versnelling nul wees
Image Credit: Groep skool hfstkinders, Uncletomwood by Engelse Wikipedia, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia commons

Dit is 'n paar van die belangrike werklike voorbeelde van nul sentripetale versnelling.

Kan sentripetale versnelling nul wees by die pole van die aarde?

Die sentripetale versnelling sal swak of nul wees by die aarde se pole, en dit sal meer by die ewenaar-deel van die aarde wees.

Die sentripetale versnelling sal nul of die swakste by die pole wees omdat die afstand vanaf die voorwerp na sy rotasie-as minder sal wees, wat lei tot minder sentripetale krag. Aangesien sentripetale krag sentripetale versnelling het, sal dit nul wees.

Kan ons dink dat enige voorwerp wat in 'n sirkelbeweging beweeg, nul sentripetale versnelling het?

 As die beweging in die tangensiële rigting van sentripetaal is, kan ons oorweeg dat die voorwerp wat in 'n sirkelvormige baan beweeg, nul sentripetale versnelling sal hê. Die voorwerp sal in sy versnellende beweging wees wanneer dit in 'n sirkelbaan beweeg, selfs wanneer die snelheid konstant is.

Die deeltjie wat op die sirkel beweeg, sal versnel, en die versnellende deeltjies word beskou as voorwerpe wat aanhou om hul snelheid of rigting te verander. Enige voorwerp wat in 'n eenvormige sirkelbeweging beweeg, sal altyd konstante snelheid hê, selfs al sal dit versnel as gevolg van sy konstante verandering in die bewegingsrigting.

Kan versnelling nul wees in geval van eenvormige sirkelbeweging?

In enige voorwerp wat om die sirkelbaan beweeg, sal die sentripetale versnelling nul wees slegs in die rigting van tangensiële versnelling, en dit gebeur as gevolg van die konstante hoeksnelheid van die voorwerp.

Dus, in 'n eenvormige sirkelbeweging, sal sentripetale versnelling se tangensiële rigting altyd nul wees.

Kan ons sê dat die sentripetale versnelling van enige voorwerp ooit nul is?

As ons sien dat enige materiaal of liggaam sy spoed toeneem of verlaag tydens die beweging, is daar 'n nie-nul tangensiële versnelling wat in die bewegingspad inwerk. Maar as daar geen variasie is in die snelheid van die voorwerp wat op die sirkelbaan beweeg nie, dan is slegs op daardie punt sentripetale versnelling, nie nul nie.

Daarom sal die tangensiële versnelling wat op die pad inwerk, nul wees.

Gevolgtrekking

Daarom kan ons opsom dat enige voorwerp wat in 'n eenvormige sirkelbeweging beweeg, tangensiële en sentripetale versnelling sal besit. Die tangensiële versnelling sal nul wees aangesien die liggaam se hoeksnelheid konstant sal wees. In teenstelling hiermee, as die sentripetale versnelling nul is, is daar geen teenwoordigheid van sirkelbeweging nie.

Raghavi Acharya

Ek is Raghavi Acharya, ek het my nagraadse studie in fisika voltooi met 'n spesialisasie in die veld van gekondenseerde materie fisika. Met 'n baie goeie begrip in Latex, gnu-plot en oktaaf. Ek het fisika nog altyd as 'n boeiende studiegebied beskou en ek geniet dit om die verskillende velde van hierdie vak te verken. In my vrye tyd is ek besig met digitale kuns. My artikels is daarop gemik om die konsepte van fisika op 'n baie vereenvoudigde wyse aan die lesers te lewer. Kom ons koppel deur - LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/raghavi-cs-260a801b1 E-pos ID: raghavics6@gmail.com

Onlangse plasings