CaH2 Lewis-struktuur en kenmerke: 17 volledige feite

CaH2 is 'n aardalkalimetaalhidried aangesien dit kalsium uit die alkalimetaalgroep bevat en die hidried staan ​​vir H2. Kom ons kyk na die fisiese eienskappe van CaH2.

Kalsiumhidried of CaH2 is via enkelbindings aan twee waterstofatome gebind en het 'n molekulêre massa van 42.094 g/mol. Dit bestaan ​​as 'n gryskleurige poeiervorm en word kragtig as 'n droogmiddel gebruik.

Die aard van binding, hibridisasie van CaH2, en sy onderskeie struktuur en alle ander eienskappe wat met CaH geassosieer word2 word in die onderstaande afdelings van hierdie artikel verduidelik.

Hoe om CaH te teken2 lewis struktuur

Die prentvoorstelling van die bindende elektrone in die vorm van kolletjies word Lewis-struktuur genoem. Kom ons teken die Lewis-struktuur vir CaH2 deur die reëls hieronder te volg.

Valensietelling van elektrone vir CaH2

Die totale beskikbare valenselektrone vir CaH2 is 4 aangesien twee elektrone van die buitenste orbitale van die kalsiumatoom kom en een elektron van elke waterstofatoom.

Die plasing van die elektropositiewe atoom in die middel

Die kalsiumatoom sal in die middel van die struktuur plaas terwyl waterstof aan die buitekante. Dit is omdat kalsium 'n elektronegatiwiteitswaarde van 1.1 het en waterstofatoom 2.1. Kalsium is dus meer elektropositief as waterstof op hierdie manier en sal die sentrale posisie inneem.

Sigma-reël van binding

Die enkel sigma-bindings sal eerste tussen die kalsium en waterstof geplaas word, want aan die begin. Dit is omdat elke atoom 'n sigma-skenker van aard is en dus eerstens alleen gebind word, kies dan 'n dubbelbinding.

cah2 lewis struktuur
CaH2 lewis struktuur

CaH2 lewis struktuur resonansie

Die verskynsels van resonansie wat in daardie sisteem gevind word, bevat onversadigdheid. Kom ons kyk of die CaH2Lewis-struktuur is 'n volledige vereiste vir resonansie of nie.

  • CaH2 toon nie resonansie nie aangesien dit nie aan die onderstaande vereistes voldoen nie
  • Dit het nie leë orbitale waarin elektrone kan beweeg nie.
  • Daar is geen teenwoordigheid van dubbel- of drievoudige bindings in die struktuur nie.

CaH2 Lewis struktuur vorm

Die strukturele vorm van enige molekule vertel van die geometriese rangskikking van betrokke atome binne die molekule. Kom ons gaan deur die vorm van die CaH2soos hieronder gegee.

Die entiteit CaH2 neem 'n Ortorhombiese strukturele rangskikking aan soos gekenmerk deur die x-straal diffraksie studies. Die waarde van roosterparameters dws a, b en c van hierdie struktuur is onderskeidelik 3.572 Å, 5.901 Å en 6.771 Å en die bindingsafstand tussen ca en h is 2.24–2.62 Å.

CaH2 Lewis struktuur formele aanklag

Die formele lading verteenwoordig die totale lading wat deur die spesifieke molekule en ioon gedra word. Die berekeninge vir die formele heffing opCaH2 word hieronder gegee.

Die formele aanklag op CaH2 is nul aangesien kalsium 'n +2 lading dra en die waterstofatome ook -2 dra. Dus kanselleer beide die atome mekaar se ladings en die resulterende ioon kom uit as nul.

CaH2 Lewis struktuur hoek

Die strukturele hoek gee inligting oor die afstand tussen die atome binne die molekule. Die waarde vir die hoeke in CaH2word hieronder gegee.

Die grootte van die hoek vir CaH2 is 900. Dit gebeur omdat CaH2het gekies vir 'n ortorombiese rangskikking en die waarde van hoeke dws alfa, beta en gamma is gelyk aan mekaar.

CaH2 lewis struktuur oktet reël

Die oktetreël verduidelik hoekom die atome na binding meer stabiel word. Kom ons kyk of CaH2 word ook stabiliteit volgens hierdie reël bereik.

Die kalsiumhidried volg die oktetreël. Dit is omdat kalsium na binding 'n stabiele edelgaskonfigurasie bereik het en ook die s orbitale van die waterstofatome word ook vervul. Vandaar CaH2 meer stabiliteit bereik na die binding.

CaH2lewis struktuur eensame pare

Die elektronpare wat langs die bindingspare voorkom, maar nie direk aan die bindingsvorming deelneem nie, staan ​​bekend as alleenpare. Kom ons soek CaH2.

Die aantal alleenpare wat met CaH geassosieer word2 is nul. Dit is omdat na die binding tussen die kalsium en waterstof, 2+ lading kan dra en sonder elektrone gelaat word wat as eensame pare kan optree

CaH2valenselektrone

Die elektrone wat in die buitenste dop van die orbitale teenwoordig is en aan bindingsvorming kan deelneem, word valenselektrone genoem. Die valensietelling vir CaH2 word hieronder gegee.

Die aantal valensietellings vir kalsium is 2 sowel as vir waterstof ook. Dit is omdat die elektroniese konfigurasie van die kalsium [Ar] 4s² is en die waterstofatoom 1s het1. Volgens die valenselektrondefinisie word elektrone wat in die buitenste kern teenwoordig is, as valenselektrone beskou.

CaH2 verbastering

Die konsep van hibridisasie word gebruik om die molekules wat deur kovalente binding gevorm word, te verduidelik. Kom ons kyk hoe hierdie term verband hou met die CaH2.

Daar is geen toewysing van hibridisasie aan CaH nie2. Dit is omdat dit 'n ioniese verbinding is en hibridisasie vir kovalente verbindings verklaar kan word. Boonop word die binding in ioniese molekules gevorm via elektrostatiese aantreklikhede tussen die positiewe ioon soos Ca2+ en 'n negatiewe ioon soos H- in die geval van CaH2.

Is CaH2 soliede?

As die beoogde verbinding voldoende vorm en volume het, behoort dit tot die vaste toestand van die stof. Die gegewe paragraaf verduidelik of cha2 solied is of nie.

CaH2 behoort tot die vaste toestand van materie. Dit is omdat CaH2 het 'n smeltpunt van 8160c en slegs vaste stowwe het smeltpunte terwyl die vloeistof slegs kookpunt het. Verder die konformasie vir die bestaan ​​van die vaste struktuur van CaH2 word ook uit die X-straaldiffraksiestudies gedoen.

Is CaH2 oplosbaar in water?

Die term oplosbaarheid verduidelik watter oplosmiddel perfek is vir die gegewe molekule. Kom ons kyk of die water as oplosmiddel geskik is vir CaH2 of nie.

CaH2 is oplosbaar in water. Dit gebeur omdat CaH2 word deur ioniese bindings gevorm. Ione van teenoorgestelde teken word gevorm wanneer ioniese bindings binne-in die watermolekules breek. Hierdie resulterende ione tree in wisselwerking met die ione van watermolekules en het gelei om nuwe bindings te vorm.

Hoe en hoekom CaH2is oplosbaar in water?

CaH2 is oplosbaar omdat dit kragtig met water reageer en waterstofgas vrystel. Die vorming van waterstofgas verhoog die entropie van die reaksie soos gegee: CaH2  + 2H2O→ Ca(OH)2  + 2H2.

Is CaH2 polêr of nie-polêr?

Die polariteit en nie-polariteit van CaH2 hang af van die feit dat die gegewe struktuur is simmetries of nie. Kom ons soek CaH2.

CaH2 is polêr. Dit is oplosbaar in polêre oplosmiddels soos water. Soos per die reël "soos oplos soos" aangesien water polêr en CaH is2   is oplosbaar in water. Dit verwys na die polêre aard van CaH2. Verder, al die ioniese verbindings is altyd polêr van aard.

Is CaH2  'n molekulêre verbinding?

'n Molekulêre verbinding verwys na die chemiese entiteit wat twee tipes atome binne bevat. Kom ons kyk of CaH2  behoort tot hierdie kategorie of nie.

CaH2  is 'n molekulêre verbinding. aangesien dit 3 atome van 'n ander soort bevat.

Is CaH2 suur of basis?

Enige chemiese entiteit wat die proton- en OH-konsentrasie verhoog, verwys na suur en basis onderskeidelik. Die verduidelikings vir die suur en basiese aard van CaH2  word hieronder gegee.

CaH2 is 'n basis. wanneer dit met watermolekules reageer, onttrek dit die waterstofatoom van die H2O en op hierdie manier die H+ konsentrasie van die oplossing verminder. Daarom, op hierdie manier indirek maak die reaksiemengsel ietwat meer basies.

Is CaH2  elektroliet?

Wanneer die gegewe verbinding heeltemal in die oplossing oplos en vrye elektrone produseer om elektrisiteit op te wek, word 'n elektroliet genoem. Kom ons soek CaH2 .

CaH2  is 'n goeie elektroliet, want in CaH2 atome word saam gehou via ioniese bindings. As gevolg van die teenwoordigheid van hierdie ioniese bindings elektrostatiese interaksie agter die ione di Ca2+ en H2- hiervoor verantwoordelik is.

Is CaH2 sout?

'n Sout is enige chemiese entiteit wat 'n anioon en katioon in sy raamwerk bevat. Kom ons vind uit of CaH2  sout is of nie.

CaH2 is 'n sout omdat dit die definisie van sout regverdig en beide dele bevat. Die katioondeel verwys na Ca2+ en anioon behoort aan H2-. In die algemeen, al die ioniese verbindings is sout in die algemeen.

Is CaH2  ionies of kovalent?

Die molekules wat gevorm word deur die onderlinge deling van elektrone word as kovalent beskou terwyl ander ionies is. Kom ons soek CaH2  .

CaH2 is ionies. Die kalsiumatoom in CaH2 skenk sy twee elektrone van sy 4s orbitaal dan dra die atoom self 'n positiewe lading van +2. Net so dra waterstof na -2 om neutraliteit te handhaaf. Dus word ione op hierdie manier gegenereer.

Dit word gevorm deur die volledige oordrag van elektrone van die kalsiumatoom na die waterstofatome wat daardie elektrone tydens die bindingsprosedure aanvaar.

Gevolgtrekking

CaH2   behoort aan die basiese kategorie hidried en dra geen formele ladings nie. CaH staan ​​ook bekend as hidroliet aangesien dit waterstofgas vrystel.

Scroll na bo