CaF2 Lewis-struktuur en kenmerke: 17 volledige feite


CaF2 is 'n chemiese verbinding met verskillende eienskappe in chemie. Kom ons kyk na 'n paar feite oor CaF2 Lewis-struktuur in detail.

Kalsiumfluoried, ook bekend as CaF2, is 'n anorganiese stof wat bestaan ​​uit kalsium- en fluooratome. CaF2 bestaan ​​as 'n enkele deursigtige kristal wat wit van voorkoms is. Die molêre massa van die Lewis-struktuur van CaF2 is 78.07 g/mol. CaF2 het 'n digtheid van ongeveer 3.1g/cm3.

CaF2 is solied, dit is kleurloos en onoplosbaar. Hieronder is verdere besonderhede oor die CaF2 lewis struktuur, hibridisasie, die oktetreël, valenselektron en verskeie ander feite.

Hoe om CaF te teken2 lewis struktuur?

'n Lewis-struktuur is 'n skematiese voorstelling van die valenselektrone in 'n molekule wat deur lyne en kolletjies voorgestel word. Kom ons teken die Lewis-struktuur van CaF2.

Vind die valenselektrone in CaF2:

In hierdie stap, bereken al die valenselektrone teenwoordig in die CaF2 molekule. Deur die periodieke tabel te gebruik, sal opgemerk word dat die totale valenselektron in CaF2 is 16. Die volledige elektronpaar word bepaal deur die valenselektrone op CaF te deel2 by 2, wat 16/2 = 8 is.

Bepaal die sentrale atoom in CaF2:

Die sentrale atoom in die CaF2 Lewis-struktuur is Kalsium met 'n 2+ lading. Fluoor aan die ander kant omring die kalsium en het 'n negatiewe lading. As CaF2 nie 'n kovalente verbinding is nie, kan die spesifieke struktuur daarvan nie geteken word nie.

Bepaal die stabiliteit van oktet deur valenselektron in CaF2:

 • Die kalsiumatoom, wat die kernatoom in die CaF is2 Lewis-struktuur, is verbind met die fluooratome deur twee enkelbindings Ca-F. 
 • Dit vertoon 'n onvolledige oktet aangesien dit omring word deur net 4 bindingselektrone.
 • Een elektron word van die sentrale Ca-atoom na die twee jodiumatome oorgedra. As gevolg hiervan omring 8 elektrone hulle.

Finale Lewis-struktuur van CaF2:

Die finale Lewis-struktuur van die CaF2 molekule word in die prent hieronder getoon:

caf2 lewis struktuur
Lewis-struktuur van die CaF2

CaF2 Lewis struktuur formele aanklag

Lewis-struktuurstabiliteit is gebaseer op die interne ladings van 'n atoom of molekule. Die formele lading is 'n aanduiding van hierdie stabiliteit. Kom ons vind die FC van CaF uit2 lewis struktuur.

CaF2 lewis-struktuur het 'n algehele nul formele lading. Die formule wat gebruik word om formele lading te bereken word hieronder gegee: FC op CaF2 Lewis-struktuur = Die valenselektron op CaF2 atome – Nie-gebonde elektrone op CaF2 atome -½ van gebonde elektrone op CaF2 atome).

Die Formele aanklagtabel oor CaF2 word hieronder getoon:

Atome betrokke by CaF2ValenselektroneNie-bindende elektroneBinding van elektrone Formele aanklag
Sentrale Atoom (Ca)200(2-0-0/2)=+2
Buitenste atoom (F)780(7-8-0/2)=-1
 Die formele aanklag op CaF2 Lewis-struktuur, Ca = +2, 2F=-1, (CaF2=+2 -2=0)

CaF2 valenselektrone

Die valenselektrone, of buitenste elektrone van 'n atoom, word tydens chemiese prosesse vrygestel. Kom ons bereken die CaF2 lewis struktuur valenselektron.

CaF2 Lewis-struktuur het 16 valenselektrone. Die fluooratoom en kalsiumatoom behoort albei aan die 2de en 17de groepe van die periodieke tabel. Hulle elektroniese konfigurasies van die buitenste valensie is Ca=[Ar]4s2 en F=[Hy]2s22p5, onderskeidelik, en hulle het elk 2 en 7 valenselektrone.

 • Die valenselektrone van Ca = 2*1= 2.
 • Die valenselektron van F = 7* 2=14.
 • Totale valenselektrone in die Lewis-struktuur van CaF2 =2 + 14 = 16.

CaF2 lewis struktuur oktet reël

Die oktetreël beskryf 'n atoom se neiging om genoeg bindings te skep om agt valenselektrone te verkry. Kom ons kyk of CaF2 voldoen aan die oktetreël of nie.

Die oktetreël word deur beide Fluooratome bevredig, maar die sentrale Ca-atome-oktette word nie bevredig nie. Twee Ca-F ioniese bindings word geskep wanneer die sentrale Ca-atoom sy twee elektrone bydra.

 • Dit deel reeds vier elektrone met behulp van twee enkelbindings. 
 • Fluoor volg dus die oktetreël en word omring deur agt elektrone op die twee terminale van CaF2.
 • Die CaF2 lewis-struktuur vertoon dus hele oktette vir beide Fluoor-atome in die prent hieronder.

CaF2 lewis struktuur eensame pare

Eensame paar elektrone is nie-bindende of ongedeelde elektrone wat in 'n molekule of verbinding agterbly na binding. Kom ons vind die alleenpaar elektron in CaF uit2.

CaF2 Lewis-struktuur het ses eensame paar elektrone. CaF2 het 16 valenselektrone in sy struktuur. Elke Ca-F-binding benodig vier elektrone, wat dit 'n paar bindings maak. Daar is 12 vrye elektrone op 2F-atome. Elke F-atoom het drie alleenpare, wat beteken dat dit ses ongedeelde elektrone het.

 • Valenselektrone (V. E) – Aantal bindings / 2 = Eenpaar elektrone
 • Eenpaar elektron in die sentrale Ca-metaal= 2 (V. E) – 2 (Ca – F-bindings) / 2 = 0.
 • Die buitenste F-atoom se alleenpaar elektron= 7 (V. E) – 1 (Ca – F-binding) / 2 = 6 / 2 = 3 vir 2F-atome, terwyl dit gelyk is aan 3*2=6 vir alle ander atome.
 • As gevolg hiervan, in die CaF2 Lewis-struktuur, die 2F-atome bevat 6 eensame paar elektrone terwyl die middelste Ca-atoom nul het.

CaF2 lewis struktuur resonansie

Verskillende skeletvorme word deur resonansie geproduseer, wat die delokalisering van eensame pare elektronwolke binne 'n molekule is. Kom ons bespreek nou die CaF2 resonansie.

Daar is geen resonansiestruktuur in CaF nie2. Omdat daar geen alleenpare in die middelatoom is nie.

CaF2 Lewis struktuur vorm

Elke molekule kry sy vorm of struktuur van sy omgewing. Kom ons kyk na die struktuur van CaF2 lewis struktuur.

Die Lewis-struktuur van CaF2 lineêr is. Die posisies van al die Ca- en F-atome is lineêr of op dieselfde vlak. Aangesien die middelste Ca-atoom 'n alleenpaar ontbreek, is daar geen afstoting of meetkundige vervorming nie.

 • Daarbenewens, wanneer kalsiumfluoried as 'n enkele molekule voorkom, skep dit 'n kwasilineêre struktuur.
 • Quasilinear = Resoneer vorm tussen lineêr en gebuig.
 • Een kalsiummolekule en twee fluoriedmolekules maak die verbinding CaF2.
 • Wanneer dit in die dz2 orbitale en die dyz orbitale, dit het 'n lineêre en 'n gebuigde vorm.

CaF2 Lewis struktuur hoek

Die bindingshoeke van 'n verbinding hang af van sy molekulêre struktuur en vorm. Kom ons bespreek die hoeke van die CaF2 molekule.

CaF2 Lewis-struktuur het 'n bindingshoek van 180°. Die CaF2 Lewis-struktuur word geklassifiseer as behorende tot die AX2 generiese formule deur die VSEPR-teorie van molekulêre struktuur.

 • A staan ​​vir die sentrale Ca-atoom en X2 vir die twee F-atome
 • A en X2 is saamgebind.
 • Dit het dus 'n lineêre geometrie.
 • Bindingshoek = 180°(F-Ca-F).

CaF2 verbastering

Tydens die hibridiseringsproses word orbitale saamgevoeg om nuwe orbitale met wesenlik verskillende energieë te skep. Kom ons vind uit oor die CaF2 verbastering.

CaF2 het sp-hibridisasie omdat die steriese getal van die Ca-atoom 2 is. As gevolg hiervan, volgens die VSEPR-teorie, word 'n molekule met die steriese getal 2 sp gehibridiseer. Daar vind die herrangskikking van sy atoomorbitale plaas.

 • Berekening van Hibridisering as 2 + 0 = 2, waar 2 + 0 die aantal atome is wat aan Ca gekoppel is. 
 • Die Ca-atoom een ​​s en een p orbitale oorvleuel en kombineer om 'n nuwe, soortgelyk energieke sp baster orbitaal te genereer.

Is CaF2 soliede?

Vaste stowwe het 'n spesifieke vorm omdat die atome styf gepak is en 'n bekende massa en volume het. Kom ons praat oor of CaF2 solied is of nie.

CaF2 is 'n vaste chemikalie. Dit neem die vorm aan van 'n kubus wat om die kalsiummolekules gesentreer is. Die fluorietstruktuur is 'n ander naam vir die kristalrooster waarin kalsiumfluoried voorkom. Dit is 'n wit kristallyne anorganiese vaste stof soos hieronder in die prent getoon:

caf2 lewis struktuur
Die kristalrooster van CaF2 Van Wikimedia

Hoe en hoekom CaF2 is solied?

CaF2 is solied as gevolg van die geslote pakking van Ca en F in tetraëdereenheidselle. Wanneer die agt-koördinaat Ca2+ ione geleë is in 'n kubus kristal omring deur agt F ione. Vier Ca2+ word aan elke F gekoördineer om 'n tetraëder te vorm.

Is CaF2 oplosbaar in water?

Oplosbaarheid is die maksimum mate waarin 'n chemiese stof in 'n oplosmiddel soos water kan oplos. Kom ons kyk na die oplosbaarheid van CaF2 in water.

CaF2 is nie wateroplosbaar nie as gevolg van die hoë elektronegatiewe aard van fluoried, die bindingskragte tussen Ca2+ en elkeen van die F- is baie sterk, en die F- kristalle is nou gebind deur hierdie kragte. Die sterkte van 'n paar watermolekules is onvoldoende om die versperring binne te dring en dit te disintegreer. 

Hoe en hoekom is CaF2 inoplosbaar in water?

CaF2 is onoplosbaar in water as gevolg van die klein grootte van F, maar hoogs ionies en het hoë roosterenergie. HF-ontwikkeling wanneer oplosbaar in gekonsentreerde minerale sure.

Is CaF2 polêr of nie-polêr?

Die polariteit van molekules verstaan ​​deur hul elektronegatiwiteit, elektrondispersie en dipool van die molekule te ken. Kom ons praat oor of CaF2 is polêr of nie-polêr.

CaF2 is nie-polêr. Ca- en F-ione is simmetries gerangskik. Geen enkelpaar elektrone bestaan ​​in die CaF nie2, wat 'n lineêre geometrie het. As gevolg hiervan is dit 'n nie-polêre molekule met 'n eenvormige elektronverspreiding.

Hoekom en hoe CaF2 is nie-polêr?

CaF2 is nie-polêr omdat sy middelste Ca-atoom aan 2F-atome verbind is, wat dieselfde elektronegatiwiteit het. Beide F-atome het dieselfde aantal elektrone, en die dipole word gemaak om mekaar te kanselleer. CaF2 is 'n nie-polêre molekule as gevolg van sy gebrek aan dipole.

Is CaF2 'n molekulêre verbinding?

'n Molekule bestaan ​​uit klein molekules wat molekulêre verbindings is. Kom ons praat oor of CaF2 molekulêr is of nie.

CaF2 is 'n ioniese verbinding. Die teenwoordigheid van twee F-atoommolekules in sy formule dui die teenwoordigheid van molekulêre verbindings aan. Daar is geen kovalente verbindings tussen die Ca- en F-atome in CaF nie2, wat dit dus ionies maak.

Hoe en hoekom is CaF2 nie molekulêr nie?

CaF2 is nie 'n molekulêre verbinding nie, want Ca2+ en F ione maak dit die onoplosbare ioniese verbinding. As gevolg van die ioniese aard daarvan en die teenwoordigheid van ioniese bindings, is dit nie 'n molekulêre entiteit nie. Die meerderheid van die fluoor in die aardbol kom van hierdie sout.

Is CaF2 suur of basis?

Sure en basisse is stowwe of spesies wat onderskeidelik protone gee of aanvaar. Die suur of basiese eienskappe van CaF2 word hieronder kortliks bespreek.

CaF2 is 'n basiese verbinding. In water reageer swak suur met 'n sterk basis. Die resulterende pH van die oplossing is groter as sewe. Die reaksie van CaF2 is soos volg: Ca(OH)2 + HF = CaF2 + H2O

Hoe en hoekom is CaF2 Neutraal?

CaF2 is 'n basiese molekule omdat die fluoried anioon basies van aard is. Aan die ander kant is kalsiumhidroksied 'n sterk suur. Die kombinasie hiervan gee dus 'n alkaliese oplossing. 

Is CaF2 elektroliet?

Wanneer dit in water of ander chemikalieë opgelos word, is elektroliete verbindings wat elektrisiteit oordra. Kom ons bepaal of CaF2 is 'n elektroliet.

CaF2 is elektrolities. Die aktiwiteit van Ca is minder as 10-3. Dit kan as 'n voordelige elektroliet in galvaniese selle gebruik word. In teenstelling met vaste oksied elektroliete, kan dit gebruik word vir eksperimente op elektropositiewe metale insluitend U, Th, Na en Mg. 

Hoe en hoekom is CaF2 elektroliet?

CaF2 is 'n kragtige elektroliet omdat dit in Ca2+ en 2F- ione dissosieer wanneer dit met water meng. Hierdie ione beweeg vrylik in die elektrolitiese oplossing in reaksie op eksterne elektriese velde. Dit kan dus elektrisiteit gelei.

CaF2 → Ca2+ + 2 F-

Is CaF2 sout?

Sout is 'n chemiese verbinding wat uit katione en anione bestaan, hoewel dit geen netto lading het nie. Kom ons kyk of CaF2 sout is of nie.

CaF2 is sout omdat suur-basis-reaksies dikwels soute skep. Dit word geskep wanneer 'n swak suur en 'n sterk basis reageer.  

Is CaF2 ionies of kovalent?

Verbindings met kovalente bindings breek nie, terwyl verbindings met ioniese bindings dit doen. Kom ons praat oor of CaF2 is ionies of kovalent.

CaF2 is 'n ioniese verbinding. Dit kan in twee verskillende gelaaide ione verdeel. Die CaF2 molekule het nie die kovalente skakel nie. Gevolglik het die CaF2 molekule se bindings is maklik bros. Ca2+ en 2 F- ione word saamgebind deur kragtige elektrostatiese kragte.

 • Ca skenk sy twee ekstra elektrone van die valensiedop om as 'n katioon op te tree, en F- aanvaar die elektrone van Ca, voltooi die oktet en tree op as 'n anioon.
 • Stappe betrokke by die vorming van ione:
 • Ca: 2, 8, 8, 2 Ca → Ca2+ + 2e-
 • F: 2, 7 F + e- → F-

Gevolgtrekking

CaF2 kom voor as die fluorietmineraal, ook bekend as vloeispaat, wat 'n hoogs intense kleur is as gevolg van onsuiwerhede. Ses eensame paar elektrone en 16 valenselektrone maak die CaF uit2. Dit is lineêr van vorm, beskik oor sp-hibridisasie, en het 'n bindingshoek van 180. Dit is 'n ioniese, nie-polêre, vaste sout wat oplosbaar is in water.

Monika Saini

Hi....ek is Monika. Ek het Meesters in Chemie gedoen. Ek is 'n vakkundige in chemie. Ek sou sê dat ek 'n baie passievolle skrywer is. Die hoofdoel van my skryfwerk is om nuwe perspektiewe aan te bied. Ek wil nuwe dinge ontdek wat ek op my omgewing kan toepas. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/monadbscr171291

Onlangse plasings