BrO- Lewis-struktuur en -kenmerke (11 belangrike feite)


Hipobromiet-ioon of alkaliese broomwater word aangedui deur die chemiese formule BrO-. Kom ons bespreek oor BrO- en dit is volledige feite.

BrO- of hipobromiet ioon word gevorm deur die vinnige reaksie tussen broom en waterige alkali soos natriumhidroksied of kaliumhidroksied. Die oksidasietoestand van broom is +1 in BrO-. Sy molêre massa is 95.904 g/mol met karakter soortgelyk aan hipochloriet.

Die gekonjugeerde suur van hierdie anioon is hipobroomsuur. Kom ons bespreek Lewisstruktuur, valenselektrone, resonansie in BrO-ioon in die volgende afdelings.

Hoe om BrO-Lewis-struktuur te teken?

Lewis-struktuurvoorstelling help ons om die binding en alleenpare in 'n verbinding op 'n baie maklike manier te verstaan. Laat weet ons oor die teken van die Lewis-struktuur van BrO-.

Bereken totale valenselektrone

Broom en suurstof het onderskeidelik sewe en ses elektrone. Daarbenewens is daar 'n negatiewe lading. Dus totaal 7+6+1= 14 elektrone.

Teken die skeletstruktuur

Broom wat die minste elektronegatiewe atoom is, sal sentrale atoom wees wat met suurstof geheg is.

Maak van bindings en verspreiding van elektrone

'n Binding word tussen suurstof en broom gemaak. Dan word die res van twaalf elektrone tussen die twee atome versprei deur die oktet daarvan te bevredig.

bro- lewis struktuur
Lewis-struktuur van BrO-

BrO-Lewis Struktuur Vorm

Die vorm van enige molekule kan maklik deur VSEPR-teorie voorspel word. Kom ons kyk na die vorm van BrO-.

Die vorm van BrO-ioon is lineêr. Aangesien dit twee atome het wat met 'n enkelbinding geskei is, is die molekulêre geometrie lineêr. Terwyl die elektroniese meetkunde in ag geneem word, het dit tetraëdriese meetkunde.

BrO- Lewis-struktuur Formele Charge

'n Verbinding met die minste formele ladingwaarde sal stabiel wees. Kom ons bereken die formele lading van BrO-.

Die formele lading van BrO- is -1. Dit is dus nie nul in die geval van hipobromiet-ioon nie.

Die vergelyking van die berekening van Formele Lading is

• Formele lading= valenselektrone- Aantal bindings -nie-gebonde elektrone
• Formele lading van broom =7-1-6=0
• Formele lading van suurstof= 6-1-6=-1

BrO-Lewis Struktuurhoek

Die hoek van 'n verbinding kan anders wees wanneer daar alleenpare is en nie. Kom ons kyk na die hoek van BrO-.

Die bindingshoek van BrO- is 1800. BrO-is 'n BYL3 tipe molekule. Wanneer die molekulêre geometrie daarvan in ag geneem word, is sy vorm lineêr met 'n hoek van 1800 . Maar wanneer dit in sy elektroniese meetkunde kyk, kan dit tetraëdriese meetkunde met 109 hê0.

BrO- Lewis Struktuur Oktet Reël

Oktetreël impliseer dat elke atoom agt elektrone in sy valensdop het na bindingsvorming. Kom ons bespreek die oktet in BrO-.

BrO-ioon gehoorsaam oktetreël. Die totale valenselektrone in BrO- is 14 gevul deur hul oktet te bevredig. Broom met sewe en suurstof met ses kry agt elektrone ná hul bindingsvorming. So beide die atoom gehoorsaam sy oktet.

BrO- Lewis Struktuur Eensame Pare

Eensame pare is gewoonlik nie betrokke by die maak van bande nie, maar speel 'n belangrike rol in vormbepaling. Laat weet ons van die alleenpare in BrO-.

Die alleenpare teenwoordig in BrO-is ses. Broom en suurstof het drie alleenpare in hulle. Dus altesaam ses alleenpare of twaalf nie-bindende elektrone wat in BrO- gesien word.

BrO- Valensie-elektrone

Die valenselektrone speel 'n deurslaggewende rol in bindingsproses. Kom ons bereken die valenselektrone in BrO-.

BrO-het veertien valenselektrone in hulle. Broom het sewe en suurstof het ses valenselektrone in. Daar is dus 13 elektrone. Die byvoeging van die bykomende negatiewe lading gee veertien valenselektrone.

BrO- Hibridisering

Orbitale met en sonder elektrone is betrokke by hibridiseringsproses om nuwe stel orbitale te genereer. Kom ons bestudeer oor die verbastering in BrO-.
Die hibridisasie van BrO-is sp3. Een s en drie p orbitale van broom oorvleuel om vier sp3 baster orbitale te vorm. Waarin drie orbitale heeltemal gevul is en ander gedeeltelik gevul is.

Die gedeeltelik gevulde p-orbitaal oorvleuel met die p-orbitaal van suurstof om 'n stabiele binding te vorm. Die vorm is tetraëder met drie hoeke wat met alleenpare beset is.

Is BrO-polêr of nie-polêr?

Polariteit is afhanklik van die simmetrie en elektronegatiwiteit van 'n verbinding. Kom ons kyk of BrO- polêr is of nie.

BrO- is 'n polêre verbinding. Polêre aard van 'n verbinding kan maklik voorspel word deur te weet dat dit elektronegatiwiteitsverskil is. Wanneer die elektronegatiwiteit groter as 0.4 vir 'n verbinding is, sal dit polêr wees.

Waarom en hoe is BrO-polêr?

Die elektronegatiwiteit van broom is 2.96 en suurstof is 3.44. Daar word gevind dat hul elektronegatiwiteitsverskil 0.48 is, wat groter as 0.4 is. Dit beteken dat die verbinding polêr van aard is. Die negatiewe lading wat met die verbinding geassosieer word, impliseer ook dat dit 'n polêre verbinding is.

Is BrO- Elektroliet?

Elektroliet dissosieer gewoonlik in ione wanneer dit in water opgelos word en gelei elektrisiteit. Kom ons kyk of BrO-elektroliet is of nie.

BrO-is 'n elektroliet. Dit sal dissosiasie ondergaan wanneer dit in water tot elektrisiteit opgelos word. Wanneer BrO- in water opgelos word dissosieer dit om waterstofoksibromied, HOBr en hidroksiedioon, OH- te vorm.

Om 'n gelaaide ioonhidroksiedioon te wees, sal oorbeweeg om elektrisiteit te gelei. Benewens hierdie, kan BrO-self 'n gelaaide verbinding ook elektrisiteit gelei.

Is BrO-ionies of kovalent?

Ioniese verbindings word geassosieer met gelaaide ione terwyl kovalent nie. Kom ons sien BrO- is ionies of kovalent.

BrO- is 'n kovalente verbinding. Selfs al is daar elektronegatiewe suurstof hier teenwoordig met 'n bykomende lading, maak dit nie 'n kovalente verbinding nie. Wanneer die elektronegatiwiteitsverskil van twee atome groter as 2.1 is, sal dit ioniese verbinding wees.

Hier is die elektronegatiwiteitsverskil 0.48 wat aandui dat die verbinding kovalent is met polêre aard. Ook word die binding tussen Br en O gemaak deur elektrone onderling te deel, soos kovalente verbindings doen. So BrO- kovalente verbinding.

Gevolgtrekking

Hipobromiet-ioon of BrO- is nuttig as 'n kiemdoder in spa's en borrelbaddens. Dit kan in algemene bleikdoeleindes gebruik word. Dit word ook in ons immuunselle gevind.

Aparna Dev

Hallo... Ek is Aparna Dev, 'n chemie Nagraadse met 'n goeie begrip van chemie konsepte. Ek werk in Kerala Minerals and Metals Limited Kollam met ondervinding in die ontwikkeling van elektrokatalisators as deel van nagraadse tesis. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/aparna-dev-76a8751b9

Onlangse plasings