Brf5 Lewis-struktuur, kenmerke: 13 Feite wat moet weet

Hierdie artikel handel oor Brf5 lewis Struktuur, kenmerke en eienskappe van Brf5.

Broompentafluoried, algemeen bekend as Brf5, is 'n chemikalie wat in die uraanverwerkingsbedryf en as 'n dryfmiddel vir vuurpyle gebruik word. Daar is 'n vloeistof wat hiermee verband hou wat bytend is.

Dit word hoogs giftig en brandbaar wanneer dit met organiese materiaal reageer. Brf5 lewis struktuur is 'n interhalogeenverbinding met eienskappe van Fluorering.

Hoe om Brf5 Lewis-struktuur te teken?

In sy buitenste dop het broom sewe valenselektrone, wat dit 'n lid van die halogeenfamilie maak. Die halogeenfamilie sluit ook fluoor in, wat 7 elektrone in sy buitenste dop het. Broom deel dus 5 elektrone met fluoor en vorm kovalente bindings. 

Broomvalenselektrone = 7

Fluoorvalenselektrone =7*5 =35

Totale valenselektrone = 42

Dus totale elektronpare vir binding = 21, en neem deel aan bindingsvorming.

en oorblywende 1 paar as 'n alleenpaar. 

Broom tree op as 'n sentrale atoom as gevolg van minder elektronegatiwiteit as fluoor. A Lewis-puntstruktuur bestaan ​​uit vyf Br-F-effekte in Brf5.

Brf5 lewis struktuur resonansie

In Lewisstruktuur van Brf5 is saamgestel uit 42 valenselektrone. Ons kan die valensiedop om die kern versprei om die buitenste lae van elke atoom te vul sodra ons weet hoeveel daar in Brf5 is. Daar is geen resonansie in Brf5 waargeneem nie en geen isomere bestaan ​​in Brf5 nie.

Die broomatoom (Br) maak een van die vyf fluooratome in Brf5 uit. Terwyl die broom (Br) atoom in die middel is, is die fluoor (F) atome rondom dit gestrooi. 

Brf5 Lewis struktuur vorm

Brf5 het 'n piramidale vierkantige vorm. Dit dui aan dat die basiese atoom 'n enkele paar elektrone het.

Die vierkantige piramidale effek van BrF5 molekulêre strukture is te wyte aan die individuele elektronpare op die kern broomatoom.

Brf5 lewis struktuur formele aanklag

Die formele lading word gevind as (valenselektrone- nie-bindende elektrone-½ bindingselektrone).

Formele lading op Br = 7-5-2 =0

Formele lading op F = 7-6-1 =0

Die Brf5 Lewis-struktuur het 'n nul formele lading.

Brf5 Lewis struktuur hoek

Brf5 het 'n oktaëdriese vorm met 'n hoek van 90 grade. 

Daar is afstoting tussen elke atoom wat deur VSEPR-teorie verduidelik moet word.

Brf5 Lewis struktuur hoek

Brf5 lewis struktuur oktet reël

’n Molekule het agt elektrone nodig om sy oktet te voltooi, wat beteken hulle benodig 8 elektrone in die buitenste dop. Dit staan ​​bekend as die oktetreël en word gebruik om uit te werk hoe naby 'n atoom aan 'n spesifieke ander atoom of molekule is.

In die Brf5 lewis-struktuur behoort broom (Br) aan periode vier, wat beteken dit het 'n valenselektronkapasiteit groter as agt. Sodra jy weet hoeveel elektrone in Brf5 teenwoordig is, word die verspreiding van elektrone om die sentrale atoom gedoen. Dus Sentrumatoom Broom in Brf5 lewis struktuur het sy oktet uitgebrei.

Brf5 lewis struktuur alleenpare

Valenselektron van Br = 7 en daar is vyf sigma-bindings teenwoordig tussen broom- en fluooratome.

Gevolglik is daar slegs een alleenpaar teenwoordig in Broom(Br) hibriede orbitale. Hierdie alleenpare elektrone word ook nie-bindende elektrone genoem

Brf5 valenselektrone

Daar is sewe valenselektrone teenwoordig op die broom(Br)-atome en sewe valenselektrone op fluoor(F)-atome. Hulle behoort albei tot die halogeenfamilie.

In totaal bestaan ​​Brf5 uit 42 valenselektrone en word bereken as,

Broomvalenselektrone = 7

Fluoorvalenselektrone =7*5 =35

Totale valenselektrone = 42

Brf5 hibridisasie

Broomatoom Elektroniese konfigurasie: 1s2 2s22p6 3s23p63d104s24p5.

Or

Br = [Ar]4s2 3d104p5

Sommige elektrone word na 4d-orbitale verskuif om 'n pentavalensie te verkry. Daar is twee p-orbitale wat ongepaard is. Broomatome op hierdie punt is opgewonde en hul wil voorkoms van hibridisasie vind plaas.

Brf5 hibridisasie

Vier van die orbitale is 4s, drie 4p en twee 4d, terwyl die ses steriese nodusse by hibridisasie betrokke is. Die Hibridisering van Brf5-molekules is dus sp3d2. Daar is 'n vyf sigma-bindingsvorming wat plaasvind tussen vyf fluooratome en vyf valenselektrone van broom.

Brf5 oplosbaarheid

Brf5 is oplosbaar in water, dit reageer heftig met water en produseer plofstof en 'n mate van giftig wat gevaarlik is vir die mens.

Dit is die fluorerende middel.

                                        BrF5 + H2O —-> HBrO3 + HF

                                   Broom Boric 

                               Pentafluoried suur

Is Brf5 ionies?

Vir 'n molekule moet ionies wees, moet sy elektronegatiwiteitsverskil groter wees en een atoom moet bestaan ​​uit 'n gedeeltelike positiewe en 'n ander atoom moet 'n gedeeltelike negatiewe lading hê. So in die geval van Bef5 het Broom(Br) en Fluoor (F) 'n elektronegatiwiteitsverskil van minder as 1.02, dus is hulle nie ionies nie.

Aangesien alle halogene nie-metale is, kan hierdie elektronegatiwiteitsverskil slegs tussen metale en nie-metale bestaan, Brf5 is nie ionies nie.

Is Brf5 suur of basies?

Brf5 lewis struktuur reageer hoogs met water en vorm boorsure.

As gevolg van hoogs elektronegatiewe halogene in hierdie molekulêre struktuur, reageer die molekule met 'n verskeidenheid organiese stowwe, insluitend water (H)2O) ook. Dus Brf5 lewis struktuur het 'n paar basiese eienskappe omdat dit optree as 'n metaalfluoried en omskep in [Brf4]+ en [Brf6]-.

Is Brf5 polêr of nie-polêr?

Die molekules is polêr wanneer die elektrone nie eweredig tussen die atome in hul kovalente bindings gedeel word nie.

Dit is 'n polêre molekule met 'n vierkantige piramidale molekulêre geometrie en 'n asimmetriese ladingsdigtheid wat op die kern gesentreer is. 

Die molekule bestaan ​​uit vyf fluoriede omring deur 'n sentrale broomatoom en 'n eensame paar elektrone.

Dit is dus polêr. Dus Brf5 lewis struktuur gee inligting oor die polariteit van molekules en die reaktiwiteit daarvan word ook daardeur verduidelik.

Wat struktuur betref, is Brf5, of broompentafluoried, soortgelyk aan PCl5, wat 'n bipiramidale trigonale struktuur het. Soos die Brf5 Lewis-struktuur is heeltemal simmetries rondom die sentrale fosforatoom, is daar geen netto dipoolmoment nie.

Gevolgtrekking

Dit is hierbo vasgestel deur verskeie illustrasies en feite dat Brf5 'n pool is molekule. Dit word egter meestal in lugvaartvuurpylaandrywing gebruik. Dit bestaan ​​uit 42 valenselektrone in totaal, as gevolg van die asimmetriese verspreiding van elektrone toon dit vierkantige piramidale geometrie. BF5 is 'n kragtige fluorerende middel.

Scroll na bo