BrF4- Lewis-struktuur en -kenmerke: 11 volledige feite


BrF4- is tetrafluorobromaat(lll) anioon. Dit is 'n inerte anioon. Kom ons bespreek 'n paar belangrike feite wat daarmee verband hou.

Die Lewis-struktuur van BrF4- bevat Broom, as die sentrale atoom en vier Fluooratome wat dit omring. In BrF4-, Broom is deur enkelbindings aan vier Fluooratome geheg. Daar is twee alleenpare teenwoordig op Broomatoom en ook 'n formele lading van -1

Lewis-struktuur van BrF4- bestaan ​​uit broom en vier fluooratome. Kom ons bespreek vorm, hibridisasie, bindingshoek, formele lading en nog 'n paar kenmerke van BrF4-.

Hoe om BrF4 te teken- Lewisstruktuur

BrF4- is 'n vierkantige planêre anioon. Kom ons teken Lewis-struktuur van BrF4- deur vyf eenvoudige stappe te volg.

Stap 1: Tel die totale valenselektrone van BrF4-

Beide Broom en Fluoor behoort aan groep 17. Br en F bevat dus 7 elektrone in hul valensieskil. Nog een elektron word bygevoeg as gevolg van die -1 lading. Die totale valensie van BrF4- is, BrF4- = 7 + 4*7 + 1 = 36. Dus, BrF4- het totale valenselektrone van 36.

Stap 2: Besluit die sentrale atoom van BrF4-

Die sentrale atoom in die Lewis-struktuur is die minste elektronegatiewe atoom. Broom is die minder elektronegatiewe atoom as fluor. Dus, Broom sal die sentrale posisie inneem en vier Fluoor-atome sal dit omring.

Stap 3: Plaas 'n elektronpaar tussen die atome om 'n chemiese binding voor te stel

BrF4- het 36 valenselektrone. Uit 36 ​​elektrone word 32 elektrone opgebruik om enkelbindings tussen Broom en vier Fluooratome te vorm.

Stap 4: Voltooi die oktet van die buitenste atome

Voltooi die oktet van die buitenste fluooratome. Plaas die oorblywende 4 elektrone op die sentrale Broomatoom.

Stap 5: Formele ladingberekening

Nou sal ons die formele lading vir elke atoom in BrF bereken4- om die stabiliteit van Lewis-struktuur na te gaan.

Elke atoom het 'n minimum formele lading in die Lewis-struktuur van BrF4-. Dit is dus die stabiele struktuur vir BrF4-.

brf4- lewis struktuur
Lewis-struktuur van BrF4-

BrF4- Lewis struktuur vorm

Ons kan die vorm van die molekule bepaal deur VSEPR-teorie. Om die vorm van molekule te bepaal, neem VSEPR-teorie bindingspare en alleenpare in ag.

Die vorm van BrF4- is vierkantig plat omdat die sentrale atoom Broom sp3d2 verbaster. Die sentrale atoom Br het vier bindingspare en twee alleenpare teenwoordig daarop. Die elektronpaargeometrie van BrF4- is oktaëdraal.

BrF4- Lewis-struktuur formele aanklag

Formele lading is die lading wat op 'n atoom in 'n molekule sou wees as elektrone gelykop tussen die atome gedeel word. Kom ons bespreek die formele aanklag van BrF4- onder.

Die formele aanklag van BrF4- molekule is -1. Die Formule om formele heffing vir BrF te bereken4-, Formele lading = valenselektrone – ½*bindingselektrone – aantal nie-bindende elektrone op 'n atoom.

Die formele lading vir broom en fluoor is soos volg –

  • Die sentrale Br-atoom = 7 – 1/2*8 – 4 = -1
  • Die lading op elke F-atoom = 7 – ½*2 – 6 = 0

Dus, die formele aanklag op BrF4- molekule is -1

BrF4- Lewis struktuur hoek

Die bindingshoek is die hoek wat gemaak word deur die twee kovalente bindings van dieselfde atoom. Kom ons bespreek die bindingshoek hieronder.

Bindingshoek van BrF4-, F-Br-F is 90 grade met vierkantige vlakke vorm. Die bindingshoek hang af van hibridisasie en aantal bindingspare en alleenpaar-interaksies.

BrF4- Lewis struktuur oktet reël

Die neiging van atome om sy valensdop met agt elektrone te voltooi, word 'n Oktetreël genoem. Ons sal hier vir BrF bespreek4-.

In BrF4-, elke Fluoor-atoom het 'n volledige oktet elektrone. Broomatoom het meer as 8 elektrone (12 elektrone) rondom dit in die Lewis-struktuur. Broom het 'n uitgebreide oktet.

BrF4- Lewis-struktuur eensame pare

Eensame pare is die elektronpare teenwoordig op 'n atoom ch is nie betrokke by binding nie. Ons sal hier bespreek of BrF4- ioon bevat alleenpare.

Daar is veertien alleenpare teenwoordig in die Lewis-struktuur van BrF4-. Daar is 2 alleenpare op die sentrale Broomatoom en 3 alleenpare op elke fluooratoom.

Aantal alleenpare teenwoordig op Br en F in BrF4- anioon is soos volg -

  • Broomatoom = 2
  • Elk van die vier Fluooratome = 3
  • Aantal alleenpare teenwoordig in BrF4- ioon= 2 + 4*3= 14 alleenpare
  • Dus het BrF4- het 14 alleenpare in die Lewis-struktuur.

BrF4- valenselektrone

Die elektrone wat in die buitenste dop van 'n atoom voorkom, word valenselektrone genoem. Kom ons bespreek die valenselektrone in BrF4- onder.

Daar is 36 valenselektrone teenwoordig in die Lewis-struktuur van BrF4-. Beide Br en F behoort aan groep 17 van die periodieke tabel. Br en F het dus 7 elektrone in hul valensieskil.

Die valenselektrone van elke atoom in die Lewis-struktuur van BrF4- is as volg -

  • Elektrone teenwoordig in valensiedop van Broom = 7
  • Elektrone teenwoordig in die valensiedop van Fluoor = 7
  • Nog een elektron as gevolg van -1 lading = 1
  • Dus, totale valenselektron in BrF4- = 7 + 4*7+1= 36 elektrone

BrF4- verbastering

Hibridisering is die proses waarin atoomorbitale van dieselfde element meng om die hibriede orbitale van laer energieë te vorm wat geskik is om bindings te vorm. Kom ons bespreek vir BrF4-.

Hibridisering van sentrale atoom Broom in BrF4- is sp3d2. Hibridisering kan uitgevind word deur die formule te gebruik, Hibridiseringsgetal = aantal bindings + alleenpare op die sentrale atoom. Dus, Hibridisering of sentrale atoom Br = 4 + 2 = 6(sp3d2).

Is BrF4- polêr of nie-polêr?

'n Polêre molekule bevat gedeeltelik gelaaide streke. Nie-polêre molekule bevat nie gedeeltelik gelaaide gebiede nie. Kom ons bespreek vir BrF4- onder.

BrF4- is 'n nie-polêre anioon omdat dit nie gedeeltelik gelaaide gebiede bevat nie. Elektrone word gelykop gedeel tussen die gebonde atome in nie-polêre molekule. Netto dipoolmoment van BrF4- is nul. Dit maak BrF4- nie-polêre anioon.

Is BrF4- elektroliet?

'n Elektroliet is 'n stof wat elektriese stroom kan gelei wanneer dit in water opgelos word. Ons sal hier vir BrF bespreek4-.

BrF4- is 'n elektroliet omdat dit elektriese stroom in water kan gelei. Elektroliete is elektries gelaaide spesies. 

Is BrF4- Ionies of kovalent?

Kovalente binding word tussen twee nie-metale gevorm. Ioniese binding is die binding wat tussen 'n metaal en 'n nie-metaal gevorm word deur die oordrag van elektron(e). Kom ons bespreek vir BrF4-.

BrF4- is 'n kovalente verbinding omdat die bindings tussen Broom en Fluoor gevorm word deur elektrone te deel. Beide Br en F is nie-metale. Die elektronegatiwiteitsverskil tussen is minder as 2.0. Dit bestaan ​​uit vier enkelkovalente bindings tussen Broom en vier Fluooratome.

Gevolgtrekking:

BrF4- is tetrafluorobromaat(lll) anioon. Dit het 'n vierkantige plat vorm. Die bindingshoek in BrF4- 90 grade is.

Sonali Jham

Hi...Myself Sonali Jham. Ek het my Nagraadse studie in Chemie gedoen en ook B. Ed. Ek is 'n Onderwyser en 'n Dieetkundige van beroep. My stokperdjie is lees en skilder. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/sonali-jham-5110a4212

Lewisstruktuur