BrF4- Lewis-struktuur en -kenmerke: 11 volledige feite


NOBr is die chemiese formule van Nitrosyl Bromide. Dit is 'n rooierige gas. Kom ons bespreek 'n paar belangrike feite daaroor.

Die Lewis-struktuur van NOBr bestaan ​​uit sentrale atoom Stikstof. Dit word met 'n enkelbinding met Broom gebind. Daar is dubbelbinding tussen stikstof en suurstof. Daar is een alleenpaar op N, 2 alleenpare op

Suurstof en 3 alleenpare op Broom in die Lewis-struktuur van NOBr.

Let us discuss Lewis structure and characteristics of NOBr in brief below.

Hoe om NOBr Lewis-struktuur te teken?

Lewis struktuur samestelling. Kom ons bespreek die Lewis-struktuur van NOBR hieronder.

Stap 1: Bepaal totale valenselektrone

Die valenselektrone in stikstof, suurstof en broom is onderskeidelik 5, 6 en 7. Dus, totale valenselektrone in NOBr = 5 + 6 + 7 = 18 elektrone.

Stap 2: Kies die sentrale atoom vir NOBr

Stikstof wat die minste elektronegatiewe atoom is, gaan in die middel van die Lewis-struktuur van NOBr.

Stap 3: hou twee elektrone om 'n chemiese binding voor te stel

Uit !8 word vier elektrone opgebruik om enkelbindings tussen die atome te vorm.

Stap 4: Voltooi die oktet van die omliggende atome atome en valenselektrone wat oorbly, plaas hulle op sentrale atoom

Voltooi die oktet van suurstof en broom. Met die voltooiing van die oktet van buitenste atome, het ons gevind dat slegs 16 valenselektrone gebruik word. Daar is altesaam 18 valenselektrone waaruit 2 elektrone oor is. Plaas die oorblywende 2 elektrone op stikstof.

Stap 5: Voltooi die oktet van die sentrale atoom

Daar is slegs 6 elektrone op die sentrale stikstofatoom. Beweeg nou die elektronpaar vanaf die buitenste suurstofatoom om die oktet van die sentrale atoom te voltooi.

Stap 6: Formele ladingberekening

Formele lading vir elke atoom in die Lewis-struktuur van NOBr is nul. Ons het dus die beste struktuur vir NOBr.

                           

brf4- lewis struktuur
Lewis-struktuur van NOBr

NOBr Lewis struktuur vorm

Die vorm van molekules kan bepaal word deur bindingspare en alleenpare op die middelatoom te ken en die VSEPR-teorie te gebruik. Kom ons verken hieronder.

NOBr het 'n gebuigde molekulêre meetkunde en elektrongeometrie as trigonale vlak. Die molekulêre geometrie word bepaal deur bindingspare sowel as die alleenpare. Die elektrongeometrie word deur bindingspare bepaal.

NOBr Lewis-struktuur formele aanklag

Formele lading is 'n manier om rekord te hou van elektronverspreiding in 'n Lewis-struktuur van 'n molekule of 'n poliatomiese ioon. Kom ons bespreek die formele aanklag van NOBr hieronder.

Formele lading oor elke atoom in Lewis-struktuur van NOBr is nul. Die formule om formele lading te bereken is, Formele lading = aantal valenselektrone – aantal nie-gebonde elektrone – 0.5*aantal gebonde elektrone

Kom ons bereken die formele lading vir elke atoom in NOBR hieronder.

 • Vir die sentrale atoom N-atoom = 5 – 2 – 0.5*6 = 0
 • Vir die dubbelgebonde O-atoom = 6 – 4 – 0.5*4 = 0
 • Vir die enkelgebonde Br-atoom = 7 – 6 – 0.5*2 = 0

NOBr Lewis-struktuurhoek

Bindingshoek word bepaal deur die hibridisering van die sentrale atoom. Kom ons bespreek die bindingshoek vir NOBr hieronder.

Die bindingshoek in NOBr is 120 grade. Die molekulêre geometrie van NOBr is gebuig en daar is alleenpaar teenwoordig op die sentrale atoom. Dit maak bindingshoek 120 grade.

NOBr Lewis struktuur oktet reël

Atome is geneig om agt elektrone in hul valensiedop te hê deur elektrone te deel of elektrone tussen atome oor te dra. Dit is wat ons die oktetreël noem.

Al die atome in die Lewis-struktuur van NOBr gehoorsaam die oktetreël. Die Lewis-struktuur van NOBr bestaan ​​uit N-, O- en Br-atome met elke atoom met 8 elektrone in hul valensieskil.

Kom ons bespreek oktetreël vir NOBr hier.

 • Die sentrale stikstofatoom vorm twee bindings met suurstofatoom en 'n enkelbinding met broomatoom. Dit het 'n eensame paar op.
 • Die suurstofatoom het twee alleenpare teenwoordig daarop. Dit vorm twee bindings met die sentrale stikstofatoom.
 • Die Broomatoom het drie alleenpare teenwoordig daarop. Dit vorm 'n eenbinding met die sentrale stikstofatoom.

NOBr Lewis-struktuur alleenpare

Eensame pare is die nie-bindende elektronpaar teenwoordig in die buitenste dop van 'n atoom. Kom ons bespreek vir NOBr hier.

Daar is 6 alleenpare teenwoordig in die Lewis-struktuur van NOBr. Daar is twee alleenpare op Suurstof, Br het 3 alleenpare en middelatoom Stikstof het een alleenpaar.

Die totale aantal alleenpare in die Lewis-struktuur van NOBr is soos volg –

 • Die aantal alleenpare op stikstof =1
 • Die aantal alleenpare teenwoordig op suurstof = 2
 • Die aantal alleenpare teenwoordig op Broom = 3
 • Dus, Totale alleenpare in NOBr = 6 alleenpare

NOBr valenselektrone

Valenselektrone is die elektrone wat die kombineervermoë van 'n atoom bepaal. Kom ons vind valenselektrone in NOBr uit.

Die Lewis-struktuur van NOBr bestaan ​​uit 18 elektrone. Stikstof, suurstof en broom behoort aan groep 15th, 16th en 17th groep van die periodieke tabel. N, O en Br het 5, 6, 7 valenselektrone in hul buitenste dop.

Die totale valenselektrone in die NOBr Lewis-struktuur is soos volg –

 • Stikstof = 5
 • Suurstof = 6
 • Sentrale atoom Broom = 7
 • Dus, Totale valenselektrone in NOBr = 5 + 6 + 7 = 18 elektrone

NOBr hibridisasie

Hibridisering is die konsep waarvolgens atoomorbitale meng om nuwe gehibridiseerde orbitale met ekwivalente energie te vorm. Kom ons bespreek hibridisasie vir NOBr hieronder.

Die verbastering van sentrale atoom Stikstof van NOBr is sp2. Stikstof word deur 'n enkelbinding aan Broom gebind en deur 'n dubbelbinding aan Suurstof. Dit het een eensame paar op. Dit is verantwoordelik vir die sp2 verbastering.

Eienskappe van NOBr

Eienskappe is die kenmerke van 'n stof wat ons kan meet. Kom ons bespreek 'n paar fisiese eienskappe van NOBr hier.

Molekulêre gewigX  
Molekulêre Digtheid2.4 g / cm3
kookpunt14.5 grade Celsius (287.6 K)
Smeltpunt-56.0 grade Celsius

NOBr oplosbaar in water?

Oplosbaarheid vertel van die vermoë van die stof om in 'n gegewe oplosmiddel opgelos te word, veral water. Kom ons bespreek dit.

NOBr is oplosbaar in water omdat dit polêre molekule is. Water is ook polêre oplosmiddel. NOBr vorm waterstofbindings met watermolekules.

Is NOBr solied of gas?

Die fisiese toestande vastestof, vloeistof en gas van 'n stof word bepaal deur aantrekkingskrag tussen sy deeltjies, interpartikelruimte en die kinetiese energie van deeltjies. Kom ons verken.

NOBr is 'n gas, nie 'n vaste punt nie. Dit is rooierig gekleurde gas Die kookpunt van NOBr is 14.5 grade celsius.

Waarom en hoe is NOBr nie 'n vaste stof nie?

NOBr is nie 'n vaste stof nie, dit bestaan ​​as gas omdat dit gevorm word deur die reaksie tussen twee gasvormige reaktante wat stikstofoksied en broom is. Die kookpunt van nitrosielbromied is ook laag wat bydra tot die gastoestand daarvan.

Is NOBr polêr of nie-polêr?

'n Polêre molekule bestaan ​​uit positiewe en negatiewe pole terwyl die nie-polêre molekule nie. Kom ons bespreek vir NOBr hier.

NOBr is 'n polêre molekule. As gevolg van die eensame paar teenwoordig op die sentrale atoom, is molekulêre meetkunde van NOBr gebuig. Die gebuigde vorm van die molekule gee dit 'n asimmetriese geometrie. Dit maak NOBr 'n polêre molekule.

Hoekom is NOBr polêr?

NOBr is 'n polêre molekule omdat NOBr 'n gebuigde molekule is wat weer bydra tot die polêre aard van NOBr.

Is NOBr suur of basis?

Volgens Bronsted-Lowry-teorie hang suur en basiese aard af van die vermoë om 'n proton te skenk en te aanvaar. Laat as bespreek dit.

NOBr is 'n Bronsted-Lowry suur omdat dit 'n proton kan skenk aan 'n Bronsted- Lowry basis of aan 'n elektronryke spesie wat dit geredelik kan aanvaar.

Hoekom is NOBr suur?

NOBr is 'n Bronsted-Lowry suur omdat dit gevorm word deur die reaksie van stikstofoksied (neutraal van aard) met Broom (suur van aard). Die pH van Broom is 4.0. Die reaksie kan voorgestel word as 2NO + Br2 = 2NOBr.

Is NOBr ionies of kovalent?

Kovalente en Ioniese aard word bepaal deur die deel of oordrag van elektron(e) onderskeidelik. Kom ons ondersoek dit.

NOBr is 'n kovalente verbinding. Dit bevat een kovalente binding tussen stikstof en broom en twee kovalente bindings tussen stikstof en suurstof.

Hoe en hoekom is NOBr ionies of kovalent?

NOBr is ionies omdat dit N, Br en O bevat wat almal nie-metale is. Ioniese verbinding moet 'n metaal bevat. Boonop word die bindings tussen N en O en dié tussen N en Br gevorm deur elektronpaar(e) te deel.

Gevolgtrekking:

NOBr is 'n rooierige gekleurde gas. Dit het 'n gebuigde of hoekige molekulêre meetkunde en trigonale vlak as elektrongeometrie.

Sonali Jham

Hi...I am Sonali Jham. I have done my Post-Graduation in Chemistry and also completed B. Ed. I am a Teacher and a Dietician by profession. My hobby is reading and painting. Let's connect through LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/sonali-jham-5110a4212

chemie