Brf3 Lewis-struktuur, kenmerke: 13 Feite wat moet weet


Broomtrifluoried (BrF3) is 'n hoogs reaktiewe spesie en beide die Br- en F-atome behoort aan die halogeengroep en word dus as interhalogeenverbindings gekategoriseer. In hierdie artikel sal ons die valenselektrone, alleenpare, vorm ens van BrF bespreek3 met behulp van Brf3 Lewis-struktuur.

Van BrF3 Lewis struktureer die verbinding BrF3 is sp3d gehibridiseerde en 3 fluooratome gebind aan Br in T-vorm met twee eensame pare elektrone teenwoordig in sentrale atoom Br en het 'n bindingshoek van ongeveer 86.2o. Formele aanklag van BrF3 nul en is polêr van aard.

Brf3 valenselektrone

Die valenselektrongetal van BrF3 is 28 (7 van Br en 21 elektrone van 3 fluooratome).

Die valenselektrongetal van 'n atoom is 10 minus sy groepnommer waaraan dit behoort. Beide die Br- en F-atome behoort aan die 17th groep in die periodieke tabel en dus,

Die valenselektrongetal van Br = 17-10 = 7

Die valenselektrongetal van F = 17-10 = 7

Daar is 3 Fluooratome in BrF3 so,

Die totale valenselektrone van BrF3 = 7 + 7(3) =7 + 21 =28

Hoe om Brf3 Lewis-struktuur te teken?

In die BrF3 Lewisstruktuur die sentrale atoom Br is aan die omliggende 3 fluooratome gebind deur sy valenselektrone wat in sy buitenste dop teenwoordig is, te koppel.

1) Ken die aantal valenselektrone van 'n verbinding

Daar is 'n totaal van 28 valenselektrone teenwoordig in BrF3 (7 van Br en 21 van 3 fluooratome).

2) Kies die minste elektronegatiewe atoom as die sentrale atoom en die en plaas die ander atome rondom die sentrale atoom.

Onder die Br- en F-atome is Br minder elektronegatief as F en daarom word Br as die sentrale atoom gekies en die 3 fluooratome word rondom Br geplaas.

3) Koppel die valenselektrone van die sentrale atoom en die omliggende atome om 'n enkele binding tussen hulle te vorm.

Die valenselektrone van Br en F word gepaard en tussen hulle geplaas

4) Die oorblywende valenselektrone word om die atome geplaas om sy oktet te voltooi.

Van 28 valenselektrone word 6 elektrone vir bindingsvorming gebruik en nou bly 22 elektrone oor waarin elke fluooratoom elk 6 elektrone neem om sy oktet te voltooi.

Dus neem 3 fluooratome tot 18 elektrone van 22 elektrone op. Nou oorbly daar is net 4 elektrone wat op die sentrale atoom Br geplaas is en dus het Br 10 elektrone (4 nie-bindende en 6 bindings) in sy buitenste dop.

Elke fluoor-atoom het 8 elektrone (6 nie-bindende en 2 bindende elektrone) in sy valensieskil en voltooi dus sy oktet.

Dit hoe BrF3 Lewisstruktuur geteken word.

Brf3 lewis struktuur alleenpare

In BrF3 die sentrale atoom Br het 2 eensame paar (4 nie-bindende elektrone) elektrone teenwoordig in sy buitenste dop.

Elke fluooratoom het 3 eensame paar (6 nie-bindende elektrone) elektrone en dus is 'n totaal van 9 eensame paar (18 nie-bindende elektrone) elektrone teenwoordig in 3 fluooratome.

Brf3 lewis struktuur oktet reël

Die sentrale atoom Br het 10 elektrone in sy buitenste dop wat die oktetreël ontwrig om 8 elektronkonfigurasies te hê.

Die sentrale atoom Br behoort aan die 4th periode dus is hul valensiedop saamgestel uit 4s, 4p, 4d orbitale waarin 4d orbitaal leeg is en meer elektrone kan inneem. Dit is die rede waarom Br 10 elektrone het en dus 'n uitgebreide oktet.

Brf3 lewis struktuur formele aanklag

Die formele aanklag van BrF3 is 0.

Formele lading op 'n atoom in 'n Lewis-struktuur = totaal nr. van valenselektrone in die vrye atoom -die totale aantal nie-bindende (eenpaar) elektrone -die helfte van die totale aantal bindende elektrone.

Formele lading op Broomatoom

Totale aantal valenselektrone in broomatoom = 7

Totale aantal nie-bindende elektrone in broom = 4

Totale aantal bindingselektrone in broomatoom =6

 Formele lading = 7 – 4 – 6/2 =7-4-3 =7-7 = 0

Daarom is die formele lading van broomatoom = 0

Formele lading op fluooratoom

Totale valenselektrone in fluooratoom = 7

Totale aantal nie-bindende elektrone in fluoor = 6

Totale aantal bindingselektrone in fluooratoom =2

 Formele lading = 7-6-2/2 =7-6-1 =0

Daarom is die formele lading van fluooratoom = 0

Dus, die totale formele lading van die atome in BrF3 sal = 0 wees

Brf3 hibridisasie

BrF3 verbinding het sp3d hibridisasie met 2 eensame paar elektrone in die sentrale atoom Br.

Elektroniese konfigurasie van F is [He] 2s2 2p5

Elektroniese konfigurasie van Br is [Ar] 3d104s2 4p5

Opgewonde toestandkonfigurasie van Br is [Ar] 3d104s2 4p4 4d1

sp3d verbastering van BrF3

Uit hierdie bostaande diagram kan ons sien dat 3 ongepaard (2 in 4p orbitaal en 1 in 4d orbitaal) elektrone is teenwoordig in Br opgewekte toestand.

F-atoom het 5 elektrone in sy 2p-orbitaal benodig slegs een elektron om sy oktet te voltooi. Dus, in die hibridisasietoestand sal elke drie F-atome met die 3 ongepaarde elektrone paar om sy oktet te voltooi.

Dit sal lei tot BrF3 om sp3d verbastering.

Brf3 Lewis struktuur vorm

BrF3 is sp3d gehybridiseer en dus volgens VSEPR-teorie is dit 'n T-vormige verbinding.

T-vorm van BrF3

Soos BrF3 hetsp3d hibridisering sodat hulle 'n Trigonale bipiramidale geometrie moet hê, maar dit is 'n AB3L2 tipe verbinding waar A die sentrale atoom is B die omliggende atome is en L die eensame paar elektrone is.

Dus, as gevolg van die teenwoordigheid van 2 eensame paar elektrone en die rangskikking daarvan met die gebonde atome is dit T-vormig.

Brf3 Lewis struktuur hoek

Die bindingshoek van BrF3 Lewisstruktuur word gevind as 86.2o minder as 90o.

Bindingshoek van BrF3

As BrF3 het trigonale bipiramidale geometrie die bindingshoek tussen die F-atome moet van 90 weeso maar as gevolg van die teenwoordigheid van 2 eensame paar elektrone in Br en die afstoting tussen die alleenpare sal veel hoër wees as van die Br-F bindings en die bindingshoek sal verminder word na 86.2o.

Die orde van sterkte van afstoting is;

                                                lp-lp>lp-bp>bp-bp

lp – eensame paar

bp – bindingspaar

Brf3 lewis struktuur resonansie

BrF3 Lewisstruktuur het nie 'n resonansiestruktuur nie.

Die 3 fluooratome in BrF3 het volledige oktet en het geen spasie om te akkommodeer om meer elektrone te akkommodeer nie.

Vir die broomatoom het dit 10 elektrone in sy buitenste dop, so die oordrag of deling van elektrone tussen Br-F-binding sal daartoe lei dat die aantal elektrone anders as die 8-elektronkonfigurasie verander.

Is Brf3 ionies?

Die 3 Br-F verbande in BrF3 is 'n kovalente binding wat gevorm word deur elektrone te deel, ook is daar 2 eensame paar elektrone teenwoordig in Br so dit is 'n kovalente verbinding.

Is Brf3 polêr of nie-polêr?

BrF3 is 'n polêre verbinding as gevolg van sy struktuur en ook elektronegatiwiteit verskil tussen Br-F binding.

Volgens VSEPR teorie as gevolg van die elektroniese afstoting tussen die 2 eensame pare en 3 Br-F binding sal 'n krag ontwikkel word wat die 3 Br-F bindings afwaarts sal druk, wat veroorsaak dat dit asimmetrie geometrie het wat dit polêr maak

Die ander rede is die netto dipoolmoment van BrF3 is 1.19 D wat nie-nul is wat dit 'n polêre verbinding maak.

Brf3 oplosbaarheid

BrF3 verbinding is oplosbaar in H2SO4 en ontbind by kontak met water en organiese verbindings.

1) Reaksie van BrF3 met water;

BrF3 + 2H2O –> 3HF + HBR + O2

2) Reaksie van BrF3 met organiese verbinding;

BrF3 + CH3CN –> CH3CF3

Is Brf3 suur of basies?

BrF3 molekule outo-ionisasie ondergaan

1) Reaksie van BrF3 met KF;

KF + BrF3 –> K+ +BrF4 -

Hier tree KF as basis op en skenk F- ioon en word maklik in BrF opgelos3

Reaksie

2) Reaksie van BrF3 met SbF5;

SbF5 + BrF3 –> SbF6 - + BrF2 +

Hier SbF5 tree op as 'n suur dws die F- aanvaarder.

Afsluiting -

Met die hulp van Brf3 Lewisstruktuur ons kon valenselektrone, eensame paar elektrone, hibridisasie, vorm, forma lading, polariteit, aard van 'n verbinding ens. van Brf3 verbinding bepaal.

Lina Karankal

Hi..Ek is Lina Karankal, ek het my Meestersgraad in Chemie voltooi. Ek hou altyd daarvan om nuwe areas in die veld van Chemie te verken. Afgesien hiervan hou ek daarvan om te lees, te reis en na Musiek te luister.

Onlangse plasings