BrF Lewis-struktuur en -kenmerke (15 belangrike feite)


BrF staan ​​ook bekend as Broommonofluoried. Wat 'n molekulêre gewig van 98.903g/mol het. Kom ons kyk na ander feite oor BrF.

BrF is 'n onstabiele interhalogeen chemiese deel wat uit broom en fluoor bestaan halogene. Broommonofluoried word gevorm deur die reaksie van broomtrifluoried en broomatoom.

Lewis-struktuur van BrF het een enkelbinding tussen broom (Br) en fluoor (F). En beide die atome het 3 alleenpare op elk. Kom ons bespreek nog 'n paar feite oor BrF.

Hoe om BrF Lewis-struktuur te teken?

Lewis-struktuur verteenwoordig die rangskikking van atome en tipes bindings wat tussen die atoom van daardie molekule gevorm word. Kom ons beskryf die stappe vir Lewis-struktuur.

Bereken die totale valenselektrone

Valenselektrone van BrF kan bepaal word deur al die buitenste orbitale elektrone van broom- en fluooratome by te voeg. In BrF-molekule word slegs 'n enkele kovalente binding deur broom- en fluooratoom gevorm.

Eensame paar elektrone en oktetreël

'n Aantal elektrone wat nie by binding betrokke is nie, word op fluoor en Br-atoom geplaas. Volgens die oktetreël het Br en F 8 elektrone in hul buitenste orbitaal om sy oktet te bevredig en hul naaste inerte gaskonfigurasie te bereik.

Formele lading en vorm van BrF-molekule

Die formele lading van broom en fluoor word deur die volgende formule bereken. Die vorm van BrF kan ook deur Lewis-struktuur bepaal word.

Lewis-struktuur van BrF

BrF Lewis struktuur vorm

Vorm van Lewis-struktuur kan bepaal word deur die bindingsvorm tussen die atome teenwoordig in die molekule. Laat as die bepaling van die vorm van BrF.

Lewis struktuur vorm van BrF is lineêr. Die bindingslengte van die Br-F-binding is 175.6. Beide die broom- en fluooratome is in 'n reguit lyn gerangskik.

BrF Lewis struktuur formele aanklag

Lewis-struktuur formele ladings bepaal die verspreiding van positiewe of negatiewe lading op die atome in daardie molekule. Kom ons bereken die formele lading van BrF.

Die Lewis-struktuur formele lading van BrF is nul. Wat soos volg bereken kan word.

Formele lading van BrF Lewis-struktuur = (valenselektron – nie-bindende elektrone- ½bindende elektrone)

  • Formele lading van Br in BrF Lewis-struktuur= 7- 6 – 2/2 = 0
  • Formele lading van F in BrF lewis struktuur = 7- 6 – 2/ 2 = 0

BrF lewis struktuur hoek

Lewisstruktuurbindingshoek word gevorm binne die twee alternatiewe bindings van die molekule. Kom ons beskryf die bindingshoek van die BrF-molekule.

Lewis-struktuurhoek van BrF is 180o wat tussen die broom- en fluooratoom gevorm word. Beide atome is lineêr geplaas. 

BrF Lewis struktuur oktet reël

Lewis struktuur oktet reël bepaal die teenwoordigheid van 8 elektrone in die buitenste orbitaal van die atoom. Kom ons kyk BrF volg die oktetreël of nie.

BrF lewis struktuur gehoorsaam die oktet reël. Omdat broom- en fluooratome elk 7 valenselektrone het, deel hulle dus hul 1 elektron met mekaar en vorm 'n kovalente binding. Beide atome van BrF het ook 8 elektrone in hul buitenste orbitaal.

BrF Lewis-struktuur alleenpare

Lewis-struktuur alleenpare elektrone is dié wat nie aan bindingsvorming deelneem nie. Kom ons sien Lone-pare op BrF.

BrF Lewis-struktuur het 6 alleenpare elektrone. Uit hulle het die broomatoom 3 alleenpare, en die fluooratoom het 3 alleenpare elektrone. Daarom is 'n totaal van 6 nie-bindende elektrone teenwoordig in BrF.

BrF valenselektrone

Valenselektrone is teenwoordig in die buitenste orbitaal van die atoom teenwoordig in die molekule. Kom ons bereken die valenselektrone van BrF.

BrF-molekule het 'n totaal van 14 valenselektrone. Broom en fluoor is albei elektronegatiewe atome. Hulle het 7 valenselektrone elk in hul buitenste orbitaal.

Broom en fluoor is albei teenwoordig in die 17th groep van die periodieke tabel dus het hulle 7 elektrone in hul laaste orbitaal.

BrF hibridisasie

Hibridisering is die proses van vermenging en hervorming van atoomorbitaal om 'n nuwe hibriede orbitaal te vorm. Kom ons kyk na die verbastering van BrF.

BrF molekule toon sp3 hibridisasie. Die elektroniese konfigurasie van Br is [Ar] 4s2 3d10 4p5 en fluoor is [He] 2s2 2p5. een van die 4p-orbitale van broom oorvleuel met die 2p-orbitale van fluoor om een ​​kovalente binding te vorm.

Is BrF solied?

Deeltjies van vaste stowwe is dig saamgepakte struktuur, wat 'n definitiewe vorm het. Kom ons kyk of BrF solied is of nie.

BrF is solied van aard. Dit het 'n definitiewe vorm, en al die deeltjies is nou gerangskik. Dit het ook 'n lae kookpunt.

Is BrF oplosbaar in water?

Oplosbaarheid hang af van die hidrasie-energie van daardie molekule. Die hidrasie-energie van BrF is laag en daarom neem hul oplosbaarheid ook af. Kom ons vind die oplosbaarheid van BrF.

BrF is minder oplosbaar in water. Want soos ons van bo na onder in die periodieke tabel gaan, neem hidrasie-energie af as gevolg van groot atoomgrootte. Dit kan dus nie meer watermolekules akkommodeer nie. Dit kan ook nie waterstofbinding tussen hulle bevat nie.

Is BrF polêr of nie-polêr?

Die dipoolmoment van die atoom teenwoordig in die molekule bepaal die polêre of nie-polêre aard van daardie molekule. Kom ons vind die polêre of nie-polêre aard van BrF uit.

BrF is polêr van aard. Dit is polêr as gevolg van die elektronegatiwiteitsverskil tussen broom en 'n fluooratoom. Die elektronegatiwiteit van broom is 2.90 en fluoor is 3.98. Meer elektronegatiwiteitsverskil dws 1.08 tussen Br & F skep 'n dipoolmoment tussen hulle.

Is BrF molekulêre verbinding?

Molekulêre verbinding vorm deur die gelyke verdeling van elektrone tussen die atome wat in die molekule teenwoordig is. Kom ons bepaal die molekulêre aard van BrF.

BrF is 'n molekulêre verbinding. Omdat broom en fluoor elektrone met mekaar deel en 'n kovalente binding tussen hulle vorm. Broom en fluoor beide atome deel 1 eensame paar elektrone met mekaar. Dus, albei van hulle deel dieselfde aantal elektrone.

Is BrF suur of basis?

Die basiese of suur aard hang af van die wins en verlies van elektronpare. Kom ons kyk na die aard van BrF.

BrF is nie suur of basies nie, want broom en fluoor het albei 3 alleenpare elektrone en albei het elektrone met mekaar gedeel. Dit kan ook nie enige elektronpaar verkry of verloor nie.

Is BrF elektroliet?

Elektroliete is stowwe wat dissosieer in ione. Hierdie ione dra elektriese ladings. Kom ons kyk of BrF 'n elektroliet is of nie.

BrF is nie 'n elektroliet nie. Omdat dit nie in ione kan dissosieer nie, kan dit nie elektrisiteit dra nie. BrF kan nie ione in hul oplossings bevat nie en kan dus nie beweging van ione wat elektriese ladings dra, ondergaan nie.

Is BrF sout?

Sout word gevorm deur die reaksie tussen suur en basis, kom ons kyk of BrF sout is of nie.

BrF is nie 'n sout nie. Omdat dit nie kan vorm deur reaksie tussen basis en suur nie. Dit word gevorm deur broom- en fluooratome.

Is BrF ionies of kovalent?

Ioniese en kovalente verbindings word gevorm deur die ioniese of kovalente binding wat tussen die atoom gevorm word deur elektronpare te deel. Kom ons bepaal of BrF ionies of kovalent is.

BrF is 'n kovalente verbinding. Omdat 'n kovalente binding tussen broom- en fluooratoom gevorm word deur alleenpare met mekaar te deel. BrF bevat beide halogeenatome. Terwyl ioniese verbinding een metaal en een nie-metaal bevat.

Gevolgtrekking

BrF is die onstabiele interhalogeenverbinding. In hierdie artikel het ons bindingshoekvorm, hibridisasie polêre of nie-polêre aard en baie meer kenmerke van BrF molekule beskryf.

Darshana Fendarkar

Hi....ek is Darshana Fendarkar, ek het my Ph.D. van die Universiteit van Nagpur. My spesialiteitsgebied is Anorganiese Chemie. Ek het 'n ervaring as 'n chemikus by Earthcare Pvt. Bpk. Ek het ook 2 jaar ondervinding in onderrig. Tans werk ek saam met Lambdageek as vakkundige. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/dr-darshana-fendarkar-00380540

Onlangse plasings