BrCl4- Lewis-struktuur en -kenmerke (11 belangrike feite)


BrCl4- is 'n interhalogeenverbinding met molekulêre massa 221.716 g/mol. Kom ons bespreek die struktuur en verskillende kenmerke van BrCl4- kortliks.

BrCl4- beskik oor 'n oktaëdriese meetkunde en vierkantige vlakke vorm met twee alleenpare en vier bindingspare. Br, die sentrale atoom, is deur vier kovalente bindings met die vier chlooratome geheg. Dit is 'n nie-polêre molekule as gevolg van kansellasie van bindingsdipool.

Kom ons ondersoek die hibridisasie, bindingshoek, alleenpare, valenselektrone, polariteit met 'n paar relevante eienskappe van BrCl4- volledig.

Hoe om BrCl te teken4- lewis struktuur?

Lewisstruktuur word geteken om die nie-bindende elektrone rondom elk van die atoom te wys en 'n duidelike idee te gee oor die vorm van hierdie molekule. Kom ons verduidelik dit.

Bepaling van die valenselektrone:

Br en Cl is albei halogeenmolekules en albei van hulle het sewe elektrone in hul valensieskil. Maar Br is negatief gelaai in BrCl4-daarom, Br- het agt elektrone in sy 4s en 4p orbitaal.

Om die bindingselektrone uit te vind:

Br vorm vier kovalente bindings met vier chlooratome. Daarom is (4×2) = 8 elektrone betrokke by binding.

Om die nie-bindende elektrone uit te vind:

Br het vier en chloor het ses elektrone oor as nie-bindende elektrone. Hierdie elektrone word as elektronkol in die onderstaande prent getoon.

brcl4- lewis struktuur
BrCl4- Lewis-struktuur

BrCl4- Lewis Struktuur Vorm

Lewis-struktuurvorm vertel van die driedimensionele rangskikking van die atome sowel as die kovalente bindings in 'n molekule. Kom ons praat hieroor.

Die Lewis-struktuurvorm van BrCl4- is vierkantig plat, maar die molekulêre geometrie van hierdie molekule is oktaëdraal. Die verskil tussen hierdie vorm en meetkunde ontstaan ​​as gevolg van die teenwoordigheid van alleenpaar-eensame paar, alleenpaar-bindingpaar en bindingspaar-bindingpaar afstoting.

Br het twee alleenpare (vier nie-bindende elektrone) wat afstoting van mekaar in die gesig staar, sowel as die Br-Cl-bindende elektronpare. Daarom, uit VSEPR teorie, die vorm sowel as die meetkunde van BrCl4- word onderskeidelik as vierkantig plat en oktaëdraal besluit.

BrCl4- Lewis Struktuur Formele aanklag

Formele aanklag is besig om te bereken om die mees stabiele Lewis-struktuur sowel as die individuele lading van die samestellende atome te bepaal. Kom ons bespreek dit.

Die totale formele lading van BrCl4- is -1, wat bereken kan word deur hierdie formule te gebruik= {Totale aantal valanselektrone – aantal elektrone bly so nie-gebonde – (aantal elektrone betrokke by bindingsvorming/2)}.

  • Formele lading van broomatoom = 7 – 4 – (8/2) = -1
  • Formele lading van elk van die chlooratoom = 7 – 6 – (2/2) = 0
  • Daarom BrCl4- is 'n negatief gelaaide spesie.

BrCl4- Lewis Struktuurhoek

Lewis-struktuurhoek dui die bindingshoek aan wat twee bindings en een atoom (sentrale atoom) bevat. Kom ons gee 'n oorsig daaroor.

Die Lewis-struktuurhoek van BrCl4- is 900 omdat die vier Br-Cl-bindings in dieselfde vlak lê as hulle die vier ekwatoriale posisies van 'n oktaëdriese meetkunde inneem. Maar die twee eensame pare broom beklee die twee aksiale posisies en die hoek tussen hulle is 1800.

BrCl4- Lewis Struktuur Oktet Reël

Oktetreël is die reël van agt elektrone in die onderskeie valensdop van enige atoom in 'n molekule soos hul naaste edelgas van die periodieke tabel. Kom ons lewer kommentaar daarop.

BrCl4- gehoorsaam nie die oktetreël nie, aangesien die samestellende atome van hierdie molekule nie aan die oktetreël voldoen nie. Br het reeds sewe elektrone (4s2 4p5) in sy buitenste dop en dit vorm binding met vier chlooratome. Daarom bevat dit meer as agt elektrone in hierdie molekule. Daarom word oktetreël nie vir Br-atoom bevredig nie.

Maar elk van vier chlooratoom voldoen aan die oktetreël aangesien dit sewe elektrone het en in bindingsvorming met Br bereik dit 'n ander elektron deur die Br-Cl-bindingsvorming. Daarom lyk dit met sy naaste edelgas argon (3s2 3p6).

BrCl4- Lewis Struktuur Eensame Pare

Eensame pare word ook nie-bindende valenselektrone genoem wat nie met ander atome in bindingsvorming gedeel word nie. Kom ons bespreek dit.

Die Lewis-struktuur van BrCl4- bevat 28 nie-bindende elektrone of 14 alleenpare wat bereken kan word deur hierdie formule te gebruik = (Totale aantal valanselektrone – aantal gebonde elektrone). Dit kan verkry word uit die som van die totale eensame pare broom en chloor.

  • Nie-bindende elektrone van broom = 8 – 4 = 4 of 2 alleenpare.
  • Nie-bindende elektrone van elk van die vier chlooratome = 7 – 1 = 6
  • Dus, totale aantal nie-bindende elektrone = 4 + (4×6) = 28 of 14 alleenpare.

BrCl4- verbastering

Vermenging van twee atoomorbitale van twee atome om 'n nuwe hibriede orbitaal (met verskillende energieë en vorms) te genereer, staan ​​bekend as orbitale hibridisasie. Laat ons dit in detail uitklaar.

Die hibridisasie van BrCl4- is sp3d2. Br het vier nie-bindende elektrone wat 4s en 4p orbitale beset. Res van die vier orbitale definieer die vier Br-Cl kovalente binding. Daarom het sp3d2 hibriede orbitaal gegenereer word.

Een s, drie p en twee d orbitale is betrokke by hierdie hibridisasie van BrCl4-. Van hierdie verbastering, die molekulêre geometrie sowel as die vorm van BrCl4- besluit kan word.

BrCl4- Valensie-elektrone

Enige atoom bestaan ​​uit elektrone in verskillende skulpe rondom sy kern. Onder hulle staan ​​die elektrone van sy buitenste dop bekend as valenselektrone. Kom ons ondersoek dit.

Die totale aantal valenselektrone in BrCl4- is 35. Br en Cl is albei halogeenatoom en behoort aan die p-blokelement. Albei het dan sewe elektrone in hul onderskeie valensieskil.

Br het elektronkonfigurasie 4s2 4p5 en Cl het elektronkonfigurasie 3s2 3p5. Daarom het BrCl4- het totale valenselektrone = 7 + (4×7) = 35.

Is BrCl4- polêr of nie-polêr?

Polariteit of nie-polariteit kan bepaal word deur die relatiewe rangskikking van die kovalente bindings sowel as die polariteit van die bindings te beoordeel. Kom ons vind 'n oorsig daaroor.

BrCl4- is 'n nie-polêre molekule. Alhoewel dit vier polêre Br-Cl kovalente bindings het, maar as gevolg van die rangskikking van daardie bindings (bindingshoek tussen die bindings is 900) en oktaëdriese meetkunde, word dit 'n niepolêre molekule.

Hoekom BrCl4- is 'n nie-polêre molekule?

BrCl4- is 'n niepolêre molekule omdat al die bindingsmomente van Br-Cl-bindings deur mekaar uitgekanselleer word. Een Br-Cl-binding is net teenoor 'n ander Br-Cl-binding georiënteer. Daarom, in plaas van polêre bindings, BrCl4- word 'n nie-polêre molekule.

Is BrCl4- elektroliet?

Elektroliete is dié wat ione bevat en deur elektrolise in twee teenoorgesteld gelaaide ione gedissosieer word. Kom ons praat hieroor.

BrCl4- is nie 'n elektroliet as dit kan nie in waterige oplossing of enige ander oplosmiddel tot ione ontbind word nie. dit is 'n kovalente verbinding. In die meeste gevalle tree ioniese verbindings as elektroliet op aangesien hulle uit twee verskillend gelaaide ione (katioon en anioon) bestaan.

Is BrCl4- ionies of kovalent?

Ioniese of kovalente karakter hang af van die binding wat tussen die atome gevorm word, of dit gevorm word deur die deel of volledige oordrag van elektronpare. Kom ons bespreek dit.

BrCl4- is beslis 'n kovalente verbinding. Br is 'n sentrale atoom en is deur vier kovalente bindings met vier chlooratome in BrCl verbind4- en hierdie kovalensie ontstaan ​​omdat die vier Br-Cl-bindings gevorm word as gevolg van die deling van elektronpare.

Hoekom BrCl4- is 'n kovalente verbinding?

BrCl4- is 'n kovalente verbinding omdat dit vier Br-Cl kovalente bindings vorm. Elektrone word nie heeltemal van een atoom na 'n ander atoom oorgedra nie, terwyl hierdie bindings soos enige ioniese verbinding gevorm word. Daarbenewens is daar geen duidelike positiewe en negatiewe lading (katioon en anioon) in hierdie verbinding nie.

Gevolgtrekking

BrCl4- is een van die belangrikste interhalogeenverbindings ICl3 CLF en vele meer. Dit is 'n kovalente verbinding met 'n nul dipoolmoment as gevolg van sy oktaëdriese geometrie.

Aditi Roy

Hallo, ek is Aditi Ray, 'n chemie KMO op hierdie platform. Ek het graduering in Chemie van die Universiteit van Calcutta voltooi en nagraadse studie van Techno India University met 'n spesialisasie in Anorganiese Chemie. Ek is baie bly om deel te wees van die Lambdageeks-familie en ek wil graag die onderwerp op 'n simplistiese manier verduidelik. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/aditi-ray-a7a946202

Onlangse plasings