25 boortrichloriedgebruike: feite wat u moet weet!

Boortrichloried is 'n anorganiese verbinding wat bestaan ​​uit boor (atoomnommer 5) en chloor (atoomnommer 17). Kom ons kyk na die gebruike van boortrichloried (BCl3).

Die gebruike van boortrichloried word soos in die volgende onderwerpe bespreek:

 • Navorsingsbedryf
 • Sintetiese Chemie
 • Boortrichloried in reduksie
 • Kommersiële Nut

Kom ons fokus in hierdie artikel op die verskillende chemiese en fisiese gebruike van boortrichloried in detail.

Navorsingsbedryf

 • BCL3 reageer en produseer vonke wanneer dit met vet, ghries, fosfien of stikstofperoksiede in aanraking kom.
 • Boortrichloried (BCl3) synde 'n sterk Lewissuur, reageer geredelik met organiese funksionele groepe, en organometaal.
 • BCL3 hidroliseer maklik in water om soutsuur (HCl) en boorsuur (B(OH) te produseer3).
 • BCL3 vorm kommersieel addukte by interaksie met tersiêre amiene, eters, haliedione of fosfiengroepe.

Sintetiese Chemie

 • BCL3 is 'n effektiewe hidroborerende middel en word dus gebruik in die hidroborasie oksidasie reaksie van alkene in die teenwoordigheid van trialkielsilane.
 • BCL3 kan steries gehinderde esters doeltreffend klief.
 • BCL3 as katalisator vir die transesterifikasie van lipiede.
 • BCL3 is ondersoek om alle monosakkariede behalwe fruktose en sorbose af te breek tot 5-hidroksimetielfurfuraldehied deur dealkylering en asileringsreaksies.
 • Aniliene en fenole ondergaan alkiel tiokarbonilering met behulp van BCl3.
 • BCL3 word ook gebruik om om te skakel karbamaat esters in isosianate en diisosianate in die teenwoordigheid van Et3N.
Belangrike gebruike van boortrichloried

Boortrichloried in reduksie

 • BCL3 bekeer homself tot dibooretrachloried deur die kopermetaal te verhit.
 • 2 BCl3 + 2 Cu = B2Cl4 + 2 CuCl
 • Boortrichloried word gebruik om kleurloos te produseer B2Cl4 wat in vaste toestand plat is en in die gasfase verspring.
 • Borate en chloroborate kan voorberei word op die reduksie van boortrichloried in die teenwoordigheid van chlooralkohol.

Kommersiële Nut

 • Boortrichloried in die raffinering van aluminium-, magnesium-, koper- en sinklegerings.
 • BCL3 nie higroskopies van aard is nie, kan wees gebruik as 'n soldering vloeimiddel vir verskeie legerings.
 • BCL3 het wye toepassing in hoë-energie brandstofbronne en vuurpyl dryfmiddels as gevolg van die hoë BTU waarde van boor.
 • BCL3 in die halfgeleierbedryf vir vertoonproduksie in elektroniese markte.
 • BCL3 in die ontwikkeling van silikon-geïntegreerde ultra grootskaalse halfgeleiers deur die sintetisering van boornitried.
 • BCL3 as vuurpylspuitpunte deur boorkarbiedbedekking te ontwikkel.

Gevolgtrekking

Boortrichloried is 'n kleurlose gas wat hoogs reaktief teenoor die water is. Sy wye toepassingsgebied in organiese sintese maak dit die sterk Lewissuur. Dit is ook oplosbaar in chloroform en etanol. Dit het 'n digtheid van 1.326 g/cm3 en 'n kookpunt van 12.6 ℃.

Scroll na bo