Boortribromied(BBr3) eienskappe (25 feite wat jy moet weet)


Boortribromied (BBr3) verskyn as 'n reuklose vloeistof wat rook. Kom ons bespreek sy belangrike feite in detail.

Boortribromied staan ​​ook bekend as BBr3, 'n chemiese stof wat beide boor en broom bevat. Kommersiële monsters het dikwels geringe broomkontaminasie en is amber tot rooibruin. Boortribromied is 'n hoogs wateroplosbare kristallyne bron van die element. Groep OH en water breek BBr3.

Kom ons bespreek die eienskappe van boortribromied (BBr3), insluitend sy IUPAC-naam, molekulêre massa, digtheid, radius, en of dit suur of basies is.

Boortribromied IUPAC naam

Die IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) naam vir BBr3 is tribroomboraan. Die agtervoegsel "ide" is te wyte aan broom wat as 'n anioniese komponent teenwoordig is.

Boortribromied chemiese formule

Boortribromied s'n chemiese formule is BBr3. Hierin word drie broomatome deur 'n enkelbinding aan die middelste booratoom verbind. Tribromoboraan, of boorbromied, is 'n ander naam vir die stof

Boortribromied CAS-nommer

Boortribromied's (BBr3) CAS-registrasienommer is 10294-33-4 ('n geldige numeriese identifikasie wat tot 10 syfers kan bevat).

Boortribromied ChemSpider ID

Boortribromied's (BBr3) ChemSpider ID is 23479 wat uniek is vir elke molekule.

Boortribromied chemiese klassifikasie

Boortribromied (BBr3) word in die volgende kategorieë geklassifiseer:

 • Boortribromied (BBr3) Is 'n Lewis suur dit is sterk.
 • Boortribromied (BBr3) tree op as 'n demetielerende of dealkylerende middel.
 • An anorganiese stof word boortribromied (BBr3).
 • Boortribromied (BBr3) is 'n organiese reagens om diboraan te vorm.
 • Boortribromied (BBr3) is 'n hoogs wateroplosbare kristallyne boorbron.

Boortribromied molêre massa

 • Die molêre massa van boortribromied (BBr3) is 250.52 g·mol-1. Dit is die totaal atoommassa van drie Br-atome plus een B-atoom. 
 • B het 'n atoommassa van 10.8 g·mol-1 en elke Br het 'n atoommassa van 79.884 g·mol-1
 • Omdat daar drie Br-atome teenwoordig is, is die totale molêre massa van die verbinding BBr3 is 10.8 + (79.884*3) = 250.52 g·mol-1.

Boortribromied kleur

Die vloeibare vorm van boortribromied (BBr3) is kleurloos tot ambergeel.

Boortribromied viskositeit

Die viskositeit van boortribromied (BBr3) is 7.31 x 10-4 Pa s by 20 °C of 0.731 cP by 75 °F.

Boortribromied molêre digtheid

Boortribromied (BBr3) het 'n molêre digtheid/volume van 2.643 g/cm3. Die volume van elke element is 22.4L, en aangesien daar drie elemente teenwoordig is, is die molêre massa van vloeibare BBr3 is 250.52 g·mol-1, wat sy molêre digtheid 2.643 g/cm maak3. 

Boortribromied smeltpunt

Die smeltpunt van boortribromied (BBr3) is -46.3 °C (51.3 °F; 226.8 K). Sedert BBr3 'n swak roosterstruktuur en 'n laer smeltpunt as 100 °C het, kan dit in 'n vloeibare toestand onder hierdie temperatuur oplos.

Boortribromied kookpunt

Die kookpunt van boortribromied (BBr3) is 91.3 °C (196.3 °F; 364.4 K).

Boortribromiedtoestand by kamertemperatuur

Boortribromied (BBr3) is 'n rokende, kleurlose vloeistof wat by kamertemperatuur teenwoordig is. Vir elke mol boortribromied wat teenwoordig is, moet drie mol waterstofbromied deur die afbreekproses geproduseer word.

Boortribromied ioniese/kovalente binding

Die molekule boortribromied (BBr3) is 'n kovalente verbinding omdat die B- en Br-atome verbind word deur kovalente bindings en het geen formele aanklag nie. Sy vlakke struktuur word geskep deur die kovalente bindings tussen die drie broomatome en 'n middelste B-atoom. Atoomeenheid word gehandhaaf deur kovalente binding.

Boortribromied ioniese/kovalente radius

Die Kovalente radius vir boortribromied (BBr3) kan nie bepaal word nie, want dit kan slegs vir enige enkele atoom bereken word. 

Boortribromied elektronkonfigurasies

Elektroniese konfigurasie verwys na hoe elektrone binne 'n element se atoomorbitale gerangskik is. Kom ons kyk na die elektroniese konfigurasie van boortribromied (BBr3).

 • Die elektroniese konfigurasies van die booratome in boortribromied (BBr3) is [Hy]1s22s22p1 & [Hy]1s22s12p2 in die grondtoestand en opgewekte toestand, onderskeidelik.
 • Die elektroniese konfigurasie van die broomatoom in boortribromied (BBr3) is [Ar]3d104s24p5.

Boortribromied oksidasietoestand

Die sentrale atoom, boor, is in 'n +3 oksidasie toestand in boortribromied (BBr3). Elk van die 3 broomatome is in 'n -1 oksidasietoestand in boortribromied. Drie Br-atome in 'n -1 oksidasietoestand lei daartoe dat die molekule ladingloos is, terwyl drie B-atome in 'n +3 oksidasietoestand die lading bevredig.

Boortribromied suur/alkalies

 • Boortribromied (BBr3) het 'n suur aard en behou die boor se elektrontekort-eienskap. 
 • BBr3 is 'n Lewissuur omdat dit elektronpare aanvaar.
 • BBr3 het 'n ongunstige oorvleueling tussen die besette 4p-orbitaal en die onbesette 2p-orbitaal. 
 • As gevolg van BBr3 aansienlike energie verskille, die rugbinding is minder suksesvol in die p-orbitale van boor en 4p-orbitale van broom.

Is boortribromied reukloos?

Boortribromied (BBr3) het 'n skerp, onaangename reuk. 

Is boortribromied paramagneties?

Daar word gesê dat atome en molekules met ongepaarde elektrone in hul valensieskulp 'n paramagnetisme het. Kom ons praat oor die magnetisme van boortribromied (BBr3).

Boortribromied (BBr3) is nóg paramagneties nóg diamagneties omdat al drie die valenselektrone vir B in die bindingsvorming met die drie Br-atome gebruik word. Daarom is ons nie in staat om sy magnetiese gedrag in die afwesigheid van elektrone te voorspel nie.

Boortribromied hidreer

 • Die boortribromied (BBr3) molekule het nie die gehidreerde gedeelte, maar wanneer die dibroomboraan was gehidroliseer, kan dit 'n hidroksielgroep, boorsuur en waterstofbromied lewer.
 • Die saamgestelde boortribromied kan gebruik word om te maak boorsuur. Dit is 'n geval van hidrolise.
 • Die volgende vergelyking beskryf hoe boortribromied in boorsuur omgeskakel word: 

B (OH)3 + 3HBr → BBr3 + 3 uur2O

ROR + BBr3 + 3 uur2O → ROH + B(OH)3 + 2HBr

Boortribromied kristalstruktuur

Die boortribromied (BBr3) is 'n natuurlike vloeistof, en terwyl sy trigonale vlak struktuur kan voorspel word deur gebruik te maak van VSPER-teorie, dit bestaan ​​nie in kristalvorm nie. Hieronder is 'n prent wat die struktuur wys:

boortribromied eienskappe
BBr3 trigonale planêre struktuur

Boortribromied polariteit en geleidingsvermoë

Die boortribromied (BBr3) is nie-geleidend en nie-polêr as gevolg van die volgende faktore:

 • In BBr3, is die drie Br-atome wat die kernboor-atoom omring simmetries, dus word die dipoolmoment van B-Br uitgekanselleer, wat die molekule nie-polêr maak.
 • Die B-Br-bindings is 120° van mekaar in 'n vlak geposisioneer.
 • BBr3 kan nie elektrisiteit gelei wanneer dit solied of gesmelt is nie as gevolg van die kovalente bindings tussen die drie Br-atome wat die kern B-atoom omring.

Boortribromiedreaksie met suur

Die boortribromied (BBr3) reaksie van suur is uiters minimaal omdat BBr3 is 'n kragtige Lewis-suurmolekule op sigself, maar dit kan reageer met 'n organiese protiese oplosmiddel en watermolekule. 

Boortribromiedreaksie met basis

Die boortribromied (BBr3), basisse dien dikwels as 'n Lewis-basis. Omdat dit 'n Lewis-suur is, kan dit met Lewis-basisse in wisselwerking tree, hul alleenpare of elektrondigthede aanvaar en 'n addukt of kompleks in die proses. Oorweeg hierdie vergelyking:

BBr3 + NaOH → (BBr3OH)- + Na+

Boortribromiedreaksie met oksied

In die teenwoordigheid van boortribromied (BBr3), oksiede vorm 'n adduk. 'n Goeie voorbeeld van metaaloksiede is: 

BBr3 + MgO →(BBr3)-(MgO)+

Boortribromiedreaksie met metaal

Metale is spesieryk aan elektrone. Hulle help die boraan tribromied (BBr3)vorm 'n ioniese spesie deur elektrone te verskaf. Byvoorbeeld:

BBr3 + Li → (BBr3)-(Li)+

Gevolgtrekking

Boraan tribromied (BBr3) word geskep wanneer boorkarbied en broom by temperature bo 300°C kombineer. Dit funksioneer ook as 'n Lewis-suur katalisator in Friedel-Crafts chemie en die polimerisasie van olefiene. Boortribromied (BBr3) is 'n boorbron wat in voorafsettingsprosesse gebruik word vir doping in die produksie van halfgeleiers.

Monika Saini

Hi....ek is Monika. Ek het Meesters in Chemie gedoen. Ek is 'n vakkundige in chemie. Ek sou sê dat ek 'n baie passievolle skrywer is. Die hoofdoel van my skryfwerk is om nuwe perspektiewe aan te bied. Ek wil nuwe dinge ontdek wat ek op my omgewing kan toepas. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/monadbscr171291

Onlangse plasings