Kookpunt onder vakuum: gedetailleerde verduidelikings


Hierdie artikel bespreek kookpunt onder vakuum. Ons het 'n verkeerde idee oor kook of ons kan 'n wanopvatting sê dat kook verband hou met temperatuur.

Temperatuur het wel 'n effek op kookpunt, maar dit is die druk wat 'n direkte rol speel om die kookpunt van enige stof te bepaal. In hierdie artikel gaan ons oor die definisie van kookpunt bestudeer. Dan gaan ons ons bespreking verder voort met faktore wat kookpunt beïnvloed en hoe vakuum die kookpunt van enige stof beïnvloed.

Wat is kookpunt van 'n stof?

Kookpunt van 'n stof is bloot daardie waarde van oppervlakdruk wanneer die dampdruk van die vloeistof gelyk word aan die omgewingsdruk.

Om die druk van die vloeistof te verhoog, verhoog ons die temperatuur van die vloeistof. Op hierdie manier neem die druk toe. Wanneer die dampdruk van hierdie vloeistof gelyk word aan die omgewingsdruk, vind fasetransformasie plaas Wanneer die omgewingsdruk laag is dan sal die stof vinniger begin kook.

Hoe om kookpunt onder vakuum te bereken?

Wanneer die omgewingsdruk so laag soos dié van vakuum is, sal die kookpunt van die stof verminder. Die kookpunt word laer in vergelyking met die galpunt by hoër omgewingsdrukke.

Ons kan die kookpunt van enige stof teen enige waarde van omgewingsdruk bereken deur die Clausius Claypeyron-vergelyking te gebruik. Hierdie vergelyking vertel ons die verband tussen druk en die kookpunt van die stof. Die formule word in die afdeling hieronder gegee-

Wat is die formule vir die berekening van kookpunt?

Om kookpunt te bereken, het ons reeds in die bogenoemde afdeling bespreek dat Clausius-Clapeyron-vergelyking gebruik word. T

Hierdie vergelyking gee die direkte verhouding tussen die kookpunt en die entalpie wat deur die vloeistof benodig word om kook te ondergaan. Ons sal die formule weer bespreek. Dit word in die afdeling hieronder gegee-

Hoe beïnvloed vakuum kookpunt?

Die druk van die omgewing het 'n direkte invloed op die kookpunt van enige stof. Wanneer die waarde van dampdruk gelyk word aan die waarde van omgewingsdruk, vind kook plaas.

In vakuum is die druk so minder dat die stof selfs by lae temperature kan begin kook. Daarom kan ons sê dat onder vakuumtoestande die waarde van kookpunt afneem soos die waarde van omgewingsdruk verminder.

Wat is die kookpunt van Etanol onder vakuum?

In normale toestande is die kookpunt van etanol ongeveer 78 grade celsius. In vakuum verminder die kookpunt van Etanol omdat die omgewingsdruk afneem.

Die waarde van kookpunt is 36 grade celsius wanneer Etanol onder vakuumtoestande geplaas word. Dit gebeur so omdat die druk van die omgewing aansienlik verminder word, by ongeveer 760 mm Hg bly die kookpunt 78 grade en by 'n vakuum van 100 mm Hg, word die kookpunt 36 grade.

Verhoog vakuumdistillasie die kookpunt?

Nee die vakuumdistillasie verhoog nie die kookpunt nie. Ons sal die redes in detail bespreek in die gedeelte wat hieronder gegee word. Voor dit moet ons verstaan ​​wat die betekenis van vakuumdistillasie is.

Vakuumdistillasie is die proses om druk te verminder bokant die mengsel wat gedistilleer moet word, effens onder die atmosferiese druk. Op hierdie manier verander die omgewingsdruk vir die mengsel na 'n laer waarde. As gevolg hiervan verminder die kookpunt van die mengsel en nie andersom nie.

Word kookwater in 'n vakuum warm?

Nee, die kookwater binne vakuum is nie warm nie. Dit is omdat die kookpunt hang nie direk van die temperatuur af nie maar druk.

By omgewingsdruk by kamertoestande is die kookpunt van water amper 100 grade celsius, maar wanneer ons die water in vakuumtoestande kook, neem dit slegs 15 grade celsius temperatuur om die water te kook. Hierdie daling in kookpunt is die direkte gevolg van verlaging in die omgewingsdruk. Daarom is die kookwater in 'n vakuum nie warm nie.

Sal alkohol in vakuum kook?

Alkohol is die hidroksielgroepnaam wat gegee word aan die koolstofverbindings wat met -OH eindig. In algemene gevalle word etanol, wat die algemeenste verbinding van alkoholgroep gebruik word, na verwys as alkohol in die algemeen.

As ons dus alkohol in vakuumtoestande oorweeg, verwys ons na Etanol in vakuumtoestande. Soos reeds in die bogenoemde afdeling bespreek, kook Etanol vinniger in vakuumtoestande as in omgewingstoestande. Dit is as gevolg van die feit dat die omgewingsdruk verminder. By normale atmosferiese toestande kook etanol teen 76 grade celsius en in vakuumtoestande kook dit vinniger by 38 grade celsius.

Wat is die kookpunt van isopropylalkohol onder vakuum?

Isopropylalkohol is 'n alkohol met drie koolstofatome. Die kookpunt onder atmosferiese toestande is 78 grade celsius.

Wanneer ons die isopropiel onder vakuumtoestande plaas, kom ons sê 67 mbar vakuum, dan sal die isopropylalkohol by 40 grade celsius begin kook. Dit is as gevolg van die vermindering in druk van die omgewing.

Kook bloed in 'n vakuum?

As ons net die bloed in ag neem, kook dit teen 'n vinniger tempo in vakuum. As ons die liggaam in vakuum beskou, sal ons deur baie meer dinge ly voordat die bloed begin kook.

Die oë en gal begin eers kook aangesien die kookpunt van water baie laag is in vakuum dan sal die bloed begin kook. Die suurstof wat met die bloed gemeng word, sal disintegreer en lei tot 'n toestand wat hipoksie of suurstoftekort genoem word.

Hoe kan die vakuumdistillasie verlaag met baie hoë kookpunte?

Die betekenis van vakuumdistillasie word reeds in bogenoemde afdeling bespreek. Hierdie proses volg op 'n eenvoudige verskynsel dat lae omgewingsdruk lae kookpunt tot gevolg sal hê.

Die druk bokant die mengsel word effens verlaag deur die proses van vakuumdistillasie. Op hierdie manier word die plaaslike omgewingsdruk minder as die werklike waarde. Op hierdie manier verlaag die kookpunt van die mengsel ook. Daarom word die hoë kookpunt van mengsel op hierdie manier verlaag.

Hoe kook water in 'n vakuum by 'n hoër of laer temperatuur?

Enigiets binne 'n vakuum kook teen laer temperatuur as by atmosferiese toestande. Ons kan dus sê dat water ook teen 'n laer temperatuur kook wanneer dit binne vakuum geplaas word.

Water by atmosferiese toestande kook teen 100 grade celsius, terwyl wanneer dit in 'n vakuumkamer geplaas word, dit vinniger sal kook by 15 grade celsius. Daarom kan ons sê dat die water koud is wanneer dit in 'n vakuumkamer kook.

Waarom kook water met die normale druk onder 'n vakuum?

Water kook teen 'n laer temperatuur onder 'n vakuum. Dit is omdat die druk buite verminder word wanneer ons praat van vakuum as omgewing.

Die water sal vinniger kook wanneer dit in vakuum teen ongeveer 15 grade celsius is. 'n Persoon wat onder vakuum aan kookwater raak, sal nie sy hande verbrand nie, aangesien die water koud genoeg sal wees.

Kookpunt onder vakuumkaart

Die vakuumdruk kan ook verskil, as gevolg van hierdie variasies sal daar verskillende waardes van kookpunte wees. Kom ons neem 'n voorbeeld van water. Ons sal die waardes van verskillende kookpunte en die ooreenstemmende vakuumdrukwaardes lys.

Die kookpunt versus vakuum grafiek word voorgestel as 'n tabel wat hieronder gegee word-

Temperatuur in graad celsiusDuim vakuum
1000.00
96.114.92
909.23
8015.94
7020.72
6024.04
5026.28
4027.75
3028.65
Kookpunt van water onder vakuum

Abhishek

Hi ....Ek is Abhishek Khambhata, het B. Tech in Meganiese Ingenieurswese gevolg. Deur vier jaar van my ingenieurswese het ek onbemande vliegtuie ontwerp en gevlieg. My sterkpunt is vloeimeganika en termiese ingenieurswese. My vierdejaarprojek was gebaseer op die prestasieverbetering van onbemande vliegtuie wat sonkragtegnologie gebruik. Ek wil graag met eendersdenkende mense kontak maak.

Onlangse plasings