Kookpunt en atmosferiese druk: wat, hoe, verwantskap en feite


Hierdie artikel bespreek die verband tussen kookpunt en atmosferiese druk. Ons het almal hierdie wanopvatting dat die kookpunt van 'n vloeistof afhang van die temperatuur. Dit is nie waar nie.

Temperatuur speel 'n belangrike rol in kook, maar daar is 'n ander faktor wat verantwoordelik is vir kook om plaas te vind. Dit is dampdruk. Hierdie dampdruk wanneer die waarde van atmosferiese druk buite die sisteem bereik, begin die vloeistof kook.

Wat is dampdruk?

Dampdruk is die waarde van druk wat die oppervlak van die vloeistof uitoefen wanneer dit op die punt is om sy toestand na gasvormig te verander.

Die temperatuur word verhoog om die dampdrukwaarde die waarde van die druk van die omgewing te laat bereik. Soos die temperatuur toeneem, neem die druk van die vloeistof ook toe. Hierdie wet word Gay-Lusaac se wet in termodinamika genoem.

Image krediete: gebruiker: Markus SchweissKochendes wasser02CC BY-SA 3.0

Definieer kookpunt deur atmosferiese druk en dampdruk te gebruik

Ons het almal gesien kook water ten minste een keer in ons lewe. Dit is die punt waarop die vloeistoffase van 'n stof in gasfase verander.

Wanneer dit ook al gebeur, sal die omgewingsdruk en dampdruk van die vloeistof dieselfde waardes hê. Om hierdie gelykheid te bereik, word die temperatuur van die vloeistof voortdurend verhoog. Soos die temperatuur toeneem, neem die druk ook toe. Kook word waargeneem deur druppels vloeistof wat opstyg.

Hang kookpunt af van atmosferiese druk?

Beslis ja. Soos ons bespreek het dat dampdruk wanneer die waarde van atmosferiese druk bereik, kook vind plaas.

As die waarde van atmosferiese druk self minder is, sal dit minder tyd neem vir dampdruk om die waarde van atmosferiese druk te raak. Op hierdie manier sal die kookpunt laer wees in vergelyking met plekke waar die omgewingsdruk meer is.

Effek van atmosferiese druk op kookpunt

Ons het in bogenoemde afdeling duidelik bespreek oor die uitwerking van atmosferiese druk op die kookpunt van 'n stof.

In 'n neutedop kan ons sê dat atmosferiese druk en kook beide direk van mekaar afhanklik is, as een verander dan verander die ander een ook. Hulle is albei direk eweredig aan mekaar, dit wil sê as een hoeveelheid toeneem, sal die ander een ook toeneem. As die vloeistof vinniger begin kook as seker, sal die atmosferiese druk buite ook laag wees.

Hoe om atmosferiese druk te verhoog?

Atmosferiese druk hang hoofsaaklik van die swaartekrag af. As gevolg van swaartekrag word die molekules na die oppervlak aangetrek.

Dus sal die atmosferiese druk meer wees waar die effek van swaartekrag meer is. In eenvoudige woorde, die plekke wat nader aan die Aarde se oppervlak (seevlak) is, sal daardie plekke meer atmosferiese druk hê as die plekke wat meer hoogte het.

Waarom verskil kookpunt met atmosferiese druk?

Tot nou toe het ons baie bespreek oor die effek van atmosferiese druk op kookpunt in vroeë afdelings van hierdie artikel. Hulle is albei direk verwant aan mekaar en kookpunt is afhanklik van die waarde van atmosferiese druk buite die sisteem.

Dit is omdat wanneer die dampdruk aan die oppervlak van die vloeistof hoër begin word en nader aan die waarde van atmosferiese druk kom, dan begin die kook plaasvind. As die waarde van atmosferiese druk laag is, sal die vloeistof baie maklik ad vinniger begin kook.

Hoe beïnvloed atmosferiese druk en hoogte kookpunt?

Swaartekrag. Swaartekrag is die hoofrede agter die hele episode van kookpunt se afhanklikheid van hoogte en atmosferiese druk.

Swaartekrag is meer op die aarde se oppervlak en word effens laer soos ons hoër gaan. As gevolg van swaartekrag, word die molekules in die atmosfeer dig naby die oppervlak gepak en is effens verstrooi op hoër hoogtes. Ons ken die direkte invloed van atmosferiese druk en hoër hoogtes op kookpunt van 'n stof.

Kookpunt en atmosferiese drukvergelyking

Clausius Clapeyron Vergelyking gee ons 'n direkte wiskundige verwantskap tussen atmosferiese druk en die kookpunt.

Deur hierdie vergelyking te gebruik, kan 'n persoon die waardes van kookpunt vir verskillende dampdruk vind as slegs die waarde van kookpunt met die ooreenstemmende temperatuur gegee word. Die vergelyking word soos volg gegee-

Waar sal die water vinniger kook, oppervlak of op die heuwel?

Nadat ons soveel punte bespreek het rakende die invloed van atmosferiese druk en hoogte op die kookpunt, kan ons nou hierdie vraag maklik beantwoord.

Op die oppervlakvlak is die atmosferiese druk meer en by die heuweltop is die atmosferiese druk minder. Dit is dus veilig om te sê dat die water vinniger op die heuwel sal kook as gevolg van lae atmosferiese druk. Dit sal minder tyd neem vir die dampdruk van water om 'n waarde gelykstaande aan die atmosferiese druk te bereik.

Wat is kavitasie?

Kavitasie hou verband met kook. Dit vind binne 'n vloeistof plaas wanneer die plaaslike dampdruk baie vinnig laer word as die dampdruk.

Kavitasie is die gelokaliseerde kook van die vloeistofdeeltjies wat waargeneem kan word deur borrels en leemtes wat in die vloeistof vorm. Kavitasie is ongewens omdat dit die meganiese komponente wat in die masjien gebruik word, beskadig.

Wat is Bernoulli se vergelyking?

Die Bernoulli-vergelyking word gegee vir onsamedrukbare vloeistowwe wat in 'n vaartbelynde vloei vloei. Hierdie vergelyking sê vir ons dat vir 'n vloeistof wat in 'n stroomlynvloei beweeg, die vloeistofdeeltjies deurgaans konstante energie sal hê.

In eenvoudige woorde, Bernoulli se vergelyking sê vir ons dat: Statiese druk+dinamiese druk= totale druk.

Wat gebeur met atmosferiese druk as ons opwaarts beweeg?

Soos ons opwaarts beweeg, word die effek van swaartekrag minder. Gevolglik raak die molekules in die lug verstrooi en is dit los gepak.

As gevolg hiervan neem die atmosferiese drukwaarde af. Wanneer ons dit sê, word die kookpunt van 'n stof direk beïnvloed. As gevolg van lae atmosferiese druk sal die kookpunt van die stof ook daal.

Wat is die kookpunt van water by standaard druktoestande?

By standaard atmosferiese toestande word die atmosferiese druk as 1 atm of 1.01 x 10^5 Pa beskou.

Op hierdie stadium sal die water teen 100 grade Celsius of 212 grade Fahrenheit kook. Die omskakelings van eenhede kan gedoen word deur hul onderskeie omskakelingsformules te gebruik. In Kelvin, die kookpunt temperatuur is 373.15 Kelvin.

Abhishek

Hi ....Ek is Abhishek Khambhata, het B. Tech in Meganiese Ingenieurswese gevolg. Deur vier jaar van my ingenieurswese het ek onbemande vliegtuie ontwerp en gevlieg. My sterkpunt is vloeimeganika en termiese ingenieurswese. My vierdejaarprojek was gebaseer op die prestasieverbetering van onbemande vliegtuie wat sonkragtegnologie gebruik. Ek wil graag met eendersdenkende mense kontak maak.

Onlangse plasings