Berilliumchloried(BeCl2) eienskappe (25 volledige feite)


Berilliumchloried is 'n kleurlose vaste stof wat higroskopies is en maklik in baie polêre oplosmiddels oplos. Kom ons gaan in detail oor die feite daarvan.

Berilliumchloried is 'n chemiese verbinding met die formule BeCl2. Die eienskappe daarvan is soortgelyk aan dié van aluminiumchloried as gevolg van die diagonale interaksie tussen berillium en aluminium. Chloriedverbindings kan deur die elektrolise van BeCl in chloorgas en metaal omgeskakel word2.

Kom ons praat oor die eienskappe van Berilliumchloried (BeCl2), soos sy IUPAC-naam, molêre massa, digtheid, kovalente radius, en of dit basies of suur is.

Berilliumchloried IUPAC naam

BeCl2 is ook bekend as berilliumdichloried, volgens die IUPAC naam.

Berilliumchloried chemiese formule

Die chemiese formule van berilliumchloried is BeCl2.

Berilliumchloried CAS-nommer

Die CAS-registrasienommer vir berilliumchloried (BeCl2) is 7787-47-5.

Berilliumchloried ChemSpider ID

Die ChemSpider ID vir berilliumchloried (BeCl2) is 22991, wat spesifiek vir elke molekule is.

Berilliumchloried chemiese klassifikasie

Die volgende kategorieë word gebruik om berilliumchloried (BeCl2):

 • Berilliumchloried (BeCl2) is 'n anorganiese chloriedverbinding.
 • Berilliumchloried (BeCl2) word geklassifiseer as 'n Strategiese en noodsaaklike materiaal.
 • Berilliumchloried (BeCl2) is sp3 verbaster in vaste vorm en sp wat in gasvorm gehibridiseer is.
 • Berilliumchloried (BeCl2) vestig 'n enkeling Kovalente binding met 'n lineêre struktuur.
 • Die berilliumchloried (BeCl2) molekule se bindingshoek is 180°.

Berilliumchloried molêre massa

Berilliumchloried (BeCl2) het 'n molêre massa van 79.9182 amu (atoommassa-eenhede).

Berilliumchloried kleur

Berilliumchloried (BeCl2) is 'n wit tot effens geel poeier of kleurlose molekule.

Berilliumchloried viskositeit

Die viskositeit van Berilliumchloried (BeCl2) is laag omdat dit 'n kristallyne vaste stof is wat geen kleur het nie.

Berilliumchloried molêre digtheid

Die molêre digtheid van vaste berilliumchloried (BeCl2) is 1.899 g/cm3.

Berilliumchloried smeltpunt

Berilliumchloried (BeCl2) het 'n smeltpunt van 399 °C (750 °F; 672 K). Vir so 'n klein kovalente molekule is die smeltpunt relatief hoog.

Berilliumchloried kookpunt

Berilliumchloried (BeCl2) het 'n kookpunt van 482 °C (900 °F; 755 K).

Berilliumchloried toestand by kamertemperatuur

BeCl2, of berilliumchloried, is solied by normale temperatuur.

Berilliumchloried kovalente binding

Berilliumchloried (BeCl2) het slegs 'n enkele kovalente binding. Omdat berillium se klein atoom 'n hoë familielid het ionisasie energie (900 kJ/mol), wat dit verbied om katione te genereer, dit is hoofsaaklik die oorsaak. Dit verkies om 'n elektronpaar aan te trek wat op sigself in 'n binding is.

Berilliumchloried kovalente radius

Dit is onmoontlik om die te bereken kovalente radius vir berilliumchloried (BeCl2) omdat dit net vir 'n enkele atoom bereken kan word. Die kovalente radius van die chlooratoom is 102 pm, terwyl die radius van die berilliumatoom 112 pm is. 

Berilliumchloried elektronkonfigurasies

'n Materiaal se konfigurasie van elektrone binne sy atoomorbitale word sy elektroniese konfigurasie genoem. Kom ons bestudeer die elektroniese struktuur van Berilliumchloried (BeCl2).

 • Die Berillium-atome in Berilliumchloried (BeCl2) het die elektroniese konfigurasies [Hy] 1s22s2 & [Hy]1s22s12p1in die grondtoestand en opgewekte toestand, onderskeidelik.
 • Die chlooratoom in Berilliumchloried (BeCl2) het die elektroniese konfigurasie [Ne]3s23p5.

Berilliumchloried oksidasietoestand

In Berilliumchloried (BeCl2), die totaal oksidasie toestand is 0. Be het 'n oksidasiewaarde van +2 in BeCl2. Cl het 'n oksidasiewaarde van -1 in BeCl2. As gevolg hiervan het die molekule 'n lading-tot-massa-verhouding van 1:2.

Berilliumchloried suur/alkalies

 • Berilliumchloried (BeCl2) het 'n suur natuur omdat 4 watermolekules met die Be koördineer2+ katioon tydens die ontbinding van BeCl2 in water. 
 • Die OH-binding breek af en stel 'n proton in die oplossing vry soos die O-Be-binding sterker en sterker word. 
 • Die volgende reaksie vind plaas,
 • BeCl2 + 2 uur2O → Wees(OH)2 + 2 uur+

Is Berilliumchloried reukloos?

Berilliumchloried (BeCl2) het 'n skerp, harde reuk.

Is Berilliumchloried paramagneties?

Paramagnetisme bestaan ​​in atome en molekules wat ongepaarde elektrone in hul valensiedoppe het. Kom ons bespreek Berilliumchloried's (BeCl2) magnetiese gedrag.

Berilliumchloried (BeCl2) uitstal nie magnetiese gedrag, as gevolg van die gebruik van twee van Be se valenselektrone in die skepping van bindings met die 2 Cl-atome. In die afwesigheid van elektrone is dit nie moontlik om die magnetiese gedrag daarvan te verklaar nie.

Berilliumchloried hidreer

 • Die Berilliumchloried (BeCl2) molekule vorm 'n tetrahidraat van chloried soos BeCl2• 4H2O([Be(H2O)4] Cl2).
 • [Wees (H2O)4]2+ en chloriedione word saam met gehidreer berillium-ione. 
 • Tetraaquaberyllium-ione, wat die gehidreerde berilliumione is, is uiters suur.
 • BeCl2 hidroliseer in 'n alkaliese medium soos volg:

BeCl2 + NaOH[Wees (OH)4]2-

BeCl2 + H2O [Wees(H2O)2]2++ 2Cl-

Berilliumchloried kristalstruktuur

 • Berilliumchloried (BeCl2) bestaan ​​in 'n seskantige kristal struktuur. Dit bestaan ​​in 2 verskillende polimorfiese vorme. 
 • Beide strukture is gebaseer op tetraëdraal Be2+ sentreer en word deur 2 pare chloriedligande verbind. 
 • BeCl2 het 'n polimeriese kettingstruktuur wanneer dit solied is. Rondom die Be-atoom vorm 4 Cl-atome 'n tetraëder met 2 kovalente bindings en 2 koördineer bindings hulle te verbind.
berilliumchloried eienskappe
BeCl2 Polimeriese (vaste) struktuur
berilliumchloried eienskappe
 BeCl2 dimeer (gas) struktuur

Berilliumchloried polariteit en geleidingsvermoë

Behalwe dat dit nie-polêr, Berilliumchloried (BeCl2) is geleidend om die volgende redes:

 • Die molekule van berilliumchloried (BeCl2) is nie-polêr.
 • Die Be-Cl-binding, ten spyte daarvan dat dit polêr is en 'n mate van netto dipool het, het nie polariteit nie omdat die dipoolmomente van die 2 Be-Cl-bindings gelyk en teenoorgesteld is, wat mekaar uitkanselleer om 0 te genereer dipool moment.
 • Lineêr word die Be-Cl-bindings met 180° van mekaar geskei.
 • Berilliumchloried (BeCl2) kan elektrisiteit gelei wanneer dit in 'n lonttoestand is of wanneer dit in water opgelos is.

Berilliumchloried reaksie met suur

Die Berilliumchloried (BeCl2) reaksie van suur is uiters minimaal omdat BeCl2 is self suur, maar reageer met organiese protiese oplosmiddels en watermolekules. 

BeCl2 + suur → Geen reaksie.

Berilliumchloried reaksie met basis

 • Die Berilliumchloried (BeCl2) reageer met basisse dikwels as LiAlH4
 • Lewissuur BeCl2 vorm berilliumhidried of berillium hidroksied wanneer dit met 'n basis in wisselwerking tree. 

BeCl2 + LiAlH4 → BeH2 + LiCl + AlCl3

BeCl2 + NaOH → Be(OH)2 + NaCl

Berilliumchloried reaksie met oksied

BeCl2 ervaar 'n suur-basis reaksie wanneer daar is oksied teenwoordig. Die reaksie is soos volg

BeCl2 + MgO → BeO + MgCl2

Berilliumchloried reaksie met metaal

Lewissuur BeCl2 ondergaan a redoksreaksie wanneer dit met metaal in wisselwerking tree. Waterige berilliumnitraat en silwerchloriedpoeier word geskep wanneer opgeloste berilliumchloried en opgeloste silwernitraat in water reageer.

BeCl2 + 2Na → 2NaCl + Be

BeCl2 + Mg → MgCl2 + Wees

BeCl2 + AgNO→ Wees(NEE3)2 + AgCl

Gevolgtrekking

Berilliumchloried (BeCl2) word geskep wanneer elementêre berillium by hoë temperature met chloor reageer om dit voor te berei. Om berilliummetaal deur elektrolise te skep, berilliumchloried (BeCl2) en NaCl word as elektroliete gebruik.

Monika Saini

Hi....ek is Monika. Ek het Meesters in Chemie gedoen. Ek is 'n vakkundige in chemie. Ek sou sê dat ek 'n baie passievolle skrywer is. Die hoofdoel van my skryfwerk is om nuwe perspektiewe aan te bied. Ek wil nuwe dinge ontdek wat ek op my omgewing kan toepas. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/monadbscr171291

Onlangse plasings